Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Нутқнинг асосий хусусиятлари. Тўғрилиги ва софлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Гулмаматов Ф
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-03-22 23:46:07
Нутқ тўғри бўлиши учун, асосан икки меъѐрга, урғу ва грамматик меъѐрларга қаттиқ амал қилиш талаб қилинади. Талаффуз қилинаѐтган сўзлардаги урғунинг бир жойдан иккинчи жойга кўчиши билан маънонинг ҳам кўчиши мумкинлигини эсдан чиқармаслик даркор. Бу ҳолат ҳам нутқ меъѐрларининг бузилишига олиб келади

Абитуриентлар учун “ француз тили “ фанининг ўқув дастури


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-03-07 11:26:35
Мaзкур дaстурнинг мaқсaди – тaлaбaлaрдa кoммуникaтив xaбaрдoрликни шaкллaнтириш ҳaмдa шaxсни, унинг француз тилидaн мaдaниятлaрaрo мулoқoтдa фoйдaлaнишгa тaйёргaрлигини ривoжлaнтиришдaн ибoрaт.

Davlat xizmatchilarining huquqiy maqomi.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yo’ldosheva D.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-02-15 15:27:59
Tadqiqotning bosh maqsadi bo’lib, bugungi jamiyatni demokratlashtirish va erkinlashtirish hamda mamlakatni modernizatsiyalash sharoitida davlat xizmatining yagona tizimini tashkil etish hamda davlat xizmatchilarining huquqiy maqomini belgilash va bu borada rivojlangan mamlakatlar tajribasini tizimli tahlil asosida o’rganishdan iborat.

Tashkent


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ulug’murodov D
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-02-10 13:49:44
The history of the present capital of Uzbekistan, the city of Tashkent, began over 2,000 years ago. It was first mentioned in written sources found in China; it was called the city of Shi, Chzhemi, Yueni. It’s another name is related to the period of 2 - 1 centuries BC- Shash-Tepa (Chach-Tepa). In the early Middle Ages the city was called Binkent. However, since the 11th century the city has been known by its current name, Tashkent, which can be translated as “a stone city” (from Uzbek "tosch" meaning “stone”).

Chemical engineering in food industry


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Niyozkulov Orif
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-02-10 13:45:50
Food engineering is a comprehensive food technology field involving the various disciplines of food science, agriculture, microbiology, chemistry, and engineering. Using carefull research methods, high-tech equipment and sophisticated processes, food process engineering covers the entire gamut from procuring raw food materials to processing them into food products to preserving, packaging an delivering the food products to the consumer market. Producing safe and nutritious food for human and animal consumption is one of the principal aims of food engineering. High-quality raw materilas are handled and processed by special, computerized equipment in food processing plants. The processing includes extracting, separeting and remixing food ingredients to manufacture different food products.

Ўқувчиларни чилангарлик устахоналарида тежамкорлик руҳида тарбиялашнинг аҳамияти


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Турдиев Бегзод Бозоривич
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
Nashriyot:
ТДПУ
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2017-02-02 12:29:31
Ўқувчиларни чилангарлик устахоналарида тежамкорлик руҳида тарбиялашнинг аҳамиятини ёритиб бериш.

Lisoniy birliklarni modellashtirish


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tillayeva Rayhona To’xhtasinovna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamDU
Sahifalar soni:
70
Yaratilgan vaqti:
2017-02-01 13:00:44
Tillayeva Rayhonaning magistr darajasini olish uchun yozilgan ”Lisoniy birliklarni modellashtirish” mavzusidagi dissertatsiyasida o’zbek tilidagi til birliklarini modellashtirish masalasi atroflicha tahlil qilingan.

Ingliz tilidagi she`rlar to`plami.


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-01-23 10:46:33
Ushbu to`plam ingliz tilini o`rganishga qiziqqan kichik yoshdagi kitobxonlarimizga mo`ljallangan.

Fransuzcha-O'zbekcha lug'at


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Muallif:
Lug`at tili:
Nashr etilgan yili:
Yaratilgan vaqti:
2017-01-20 17:21:07
Chet tili, jumladan fransuz tilini o‘qish-o‘rganishda, uni oliy o‘quv yurtlari va maktablarda o‘qitish jarayonida fransuzcha-o‘zbekcha va o‘zbekcha-fransuzcha lug‘atlar muhim rol o‘ynaydi.

Сопоставительный анализ математических терминов в китайском и узбекском языках


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ҳ. Юсупова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TDSHI
Sahifalar soni:
87
Yaratilgan vaqti:
2017-01-19 16:44:50
Целью работы является сопоставление математических терминов узбекского и китайского языков
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit