Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Абитуриентлар учун “ француз тили “ фанининг ўқув дастури


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-03-07 11:26:35
Мaзкур дaстурнинг мaқсaди – тaлaбaлaрдa кoммуникaтив xaбaрдoрликни шaкллaнтириш ҳaмдa шaxсни, унинг француз тилидaн мaдaниятлaрaрo мулoқoтдa фoйдaлaнишгa тaйёргaрлигини ривoжлaнтиришдaн ибoрaт.

Davlat xizmatchilarining huquqiy maqomi.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yo’ldosheva D.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-02-15 15:27:59
Tadqiqotning bosh maqsadi bo’lib, bugungi jamiyatni demokratlashtirish va erkinlashtirish hamda mamlakatni modernizatsiyalash sharoitida davlat xizmatining yagona tizimini tashkil etish hamda davlat xizmatchilarining huquqiy maqomini belgilash va bu borada rivojlangan mamlakatlar tajribasini tizimli tahlil asosida o’rganishdan iborat.

Ўқувчиларни чилангарлик устахоналарида тежамкорлик руҳида тарбиялашнинг аҳамияти


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Турдиев Бегзод Бозоривич
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
Nashriyot:
ТДПУ
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2017-02-02 12:29:31
Ўқувчиларни чилангарлик устахоналарида тежамкорлик руҳида тарбиялашнинг аҳамиятини ёритиб бериш.

Ingliz tilidagi she`rlar to`plami.


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-01-23 10:46:33
Ushbu to`plam ingliz tilini o`rganishga qiziqqan kichik yoshdagi kitobxonlarimizga mo`ljallangan.

Fransuzcha-O'zbekcha lug'at


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Muallif:
Lug`at tili:
Nashr etilgan yili:
Yaratilgan vaqti:
2017-01-20 17:21:07
Chet tili, jumladan fransuz tilini o‘qish-o‘rganishda, uni oliy o‘quv yurtlari va maktablarda o‘qitish jarayonida fransuzcha-o‘zbekcha va o‘zbekcha-fransuzcha lug‘atlar muhim rol o‘ynaydi.

Сопоставительный анализ математических терминов в китайском и узбекском языках


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ҳ. Юсупова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TDSHI
Sahifalar soni:
87
Yaratilgan vaqti:
2017-01-19 16:44:50
Целью работы является сопоставление математических терминов узбекского и китайского языков

Хитой ва индонез тилларида сўз ясалиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.Усмонова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TDSHI
Sahifalar soni:
93
Yaratilgan vaqti:
2017-01-19 16:43:18
Тадқиқотнинг объекти – ҳозирги замон хитой ва индонез тилларида сўз ясалишининг морфологик усули

Unusual jobs


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Volkova A
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-01-19 16:34:57
Some do jobs for need, some for fun and some in lack of any other option.

About Planets


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Dlalilova S
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-01-19 16:33:42
Planets are the large celestial bodies which revolve around the sun in closed elliptical paths called orbits

Миср ва Сурия ижтимоий-сиёсий ҳаётида ҳарбийларнинг ўрни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ёдгоров Ш.
Yaratilgan vaqti:
2017-01-19 16:27:35
Кўпгина бошқа араб давлатлари каби Миср ва Сурияда армия жамият онгида мамлакат хавфсизлиги ва суверенитетининг бош омили сифатида қабул қилинади ҳамда сиёсий ҳаётга кучли таъсир кўрсатади
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit