Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Vive la france


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-06-30 10:02:04
Ushbu uslubiy qo’llanma fransuz tili fanidan barcha I va II- bosqich bakalavriat ta’lim yo’nalishi talabalari va mustaqil o’rganuvchilar uchun og’zaki nutqni o’stirishga muljallangan grammatik qoidalar va mashqlardan iborat.

А.Югнакийнинг «Хибат Ул ҳақойиқ» достонида диний –маърифий ғоялар бадиий талқини


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
З.Куданова
Yaratilgan vaqti:
2018-06-14 17:32:06
Мақолада А.Югнакийнинг «Хибат Ул ҳақойиқ» достонида диний –маърифий ғоялар бадиий талқини ёритилган

Ona tilida diktantlarning tashkil etishning zamonaviy usullari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qurbanova Z
Yaratilgan vaqti:
2018-06-14 17:18:46
Maqolada ona tilida diktantlarning tashkil etishning zamonaviy usullari haqida fikr yuritilgan

Qoraqalpog‘iston o‘zbek shevalarida ko‘makchili konstruktsiyalar haqida


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ibodullayeva Inobat Nurulla qizi
Yaratilgan vaqti:
2018-06-14 16:56:07
Ушбу мақолада, асосан, Қорақалпоғистондаги ўзбек шеваларида кўмакчили конструкциялар билан адабий тилдаги кўмакчили конструкциялар ўртасида умумийлик ва шеванинг ўзига хос фаркдари ҳамда келишиклар билан боқарлувчи диалектал кўмакчили конструкциялар хусусида ўрганилган.

O’zbek va qoraqalpoq tillarida ko’makchilar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ibodullayeva Inobat Nurulla qizi
Yaratilgan vaqti:
2018-06-14 16:43:25
Maqolada o‘zbek va qoraqalpoq tillaridagi ko‘makchi so‘zlarning o‘xshash va farqli tomonlarini ko‘rib chiqilgan. Ko‘makchilar gapda so‘zlarni grammatik tomondan bog‘lab, gap ma’nosiga ta’sir qiluvchi vosita ekanligi ikki tilga ham xos xususiyat ekanligini aytiladi.

Оламнинг лисоний тасвирида фитонимлар (инглиз, рус ва ўзбек тиллари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хошимхўжаева Мохирух Музаффаровна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
811.512.133.161.1: 582.9 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-06-13 15:48:06
ХХI аср жаҳон, хусусан Европа ва Америка тилшунослигида когнитив лингвистика, антропоцентризм ва лингвомаданиятшунослик доирасида инсон - тил - борлиқ муносабатларига бағишланган илмий изланишларнинг натижалари турли халқ лар тафаккурида дунёни идрок этилиши ва тилда акс топишининг ноёб, ўзига хос - миллий усуллари билан боғлиқ бир қатор ўрганилмаган муаммоларни белгилаб берди. Шу боис, тилни ва унинг асосида яратилажак олам лисоний тасвири (кейинги ўринда – ОЛТ)ни инсоннинг атроф олам ҳақидаги тассаввурлар тизими сифатида ўрганиш мақсадида, тилнинг ўзига хос лексик бирлиги бўлган ўсимликлар номлари – фитонимларни 1 турли тизимли инглиз, рус ва ўзбек тиллари мисолида чоғиштирма тадқиқ этиш долзарб масала сифатида майдонга чиқди.

9-sinf o'quvchilari uchun qozoq,qirg'iz, tojik, turkman tillari bo'yicha yakuniy imtihon biletlari


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-04-17 18:38:59
9-sinf o'quvchilari uchun qozoq,qirg'iz, tojik, turkman tillari bo'yicha yakuniy imtihon biletlarini o'zida jamlagan uslubiy qo'llanma.

7-sinf o'quvchilari uchun qozoq,qirg'iz,tojik, turkman tillari bo'yicha yakuniy imtihon biletlari


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-04-17 18:37:52
7-sinf o'quvchilari uchun qozoq,qirg'iz, tojik, turkman tillari bo'yicha yakuniy imtihon biletlarini o'zida jamlagan uslubiy qo'llanma.

5-sinf o'quvchilari uchun qozoq,qirg'iz,tojik,turkman tillari bo'yicha yakuniy imtihon biletlari


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-04-17 18:36:33
5 sinf o'quvchilari uchun qozoq,qirg'iz,tojik,turkman tillari bo'yicha yakuniy imtihon biletlarini o'zida jamlagan uslubiy qo'llanma.

Тили ўрганилаётган мамлакатлар адабиёти тарихи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ахмедова Ш.М
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TerDu
Sahifalar soni:
47
Yaratilgan vaqti:
2018-03-07 12:12:45
«Тили ўрганилаётган мамлакатлар адабиёти тарихи»фанидан маъруза матнлари тўплами 3-курс инглиз тили бўлими талабалари учун мўлжалланган
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit