Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Қарақалпақ тилиндеги антонимия қубылысы


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
ХОЖАНОВ Ш.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
"Билим"
Sahifalar soni:
117
UDK raqami:
УОК 63070 (075)
Yaratilgan vaqti:
2017-11-21 16:22:00
Антонимия қубылысының қарақалпақ тил билиминде арнаўлы изертленбеўи, бул қубылыстың тюркологияда ҳәм улыўма тил билиминде де еле толық шешилмеген тәреплериниң бар болыўы таңланған теманы изертлеўдиң зәрүрлигин тастыйықлайды. Монография авторы тил билиминиң жетискенликлеринен пайдалана отырып, антонимия мәселелерине жуўап бериўге ҳәрекет еткен. Китаптан илимий хызметкерлер, излениўшилер, студентлер ҳәм магистрантлар кеңнен пайдаланыўы мүмкин.

Ўзбек нутқий мулоқотида системавийлик ва информативлик


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тоирова Гули Ибрагимовна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
398(09)894.322ўзб.-1(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2017-11-20 10:12:25
Тадқиқотнинг мақсади нутқий мулоқотнинг муҳим инсоний фаолият тури сифатида ўзига хос ситуатив-прагматик система эканлигини асослашдан иборат. Тадқиқот объекти сифатида ўзбек нутқий мулоқоти ва унинг бадиий тавсифи танланган. Тадқиқот предметини прагматик система, бу системанинг таркибий қисмлари ҳамда улар орасидаги муносабатлар ташкил этади. Тадқиқот усуллари. Тадқиқот жараёнида рационал-типологик, қиёсий-чоғиштирма, психологик, субстанциал, дискурсив таҳлил усулларидан фойдаланилди

Sodda gap shaklining uyushiq bo‘laklari yordamida kengayishi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.Ko‘charova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
QarshiDU
Sahifalar soni:
42
Yaratilgan vaqti:
2017-11-11 14:03:34
Vatanimiz kelajagi, xalqimizning ertangi kuni, mamlakatimizning jahon hamjamiyatidagi obro’-e’tibori avvalambor farzandlarimizning unib-o’sib ulg’ayib, qanday inson bo’lib hayotga kirib borishiga bog’liqdir.

Hozirgi zamon ingliz tilida onomatopoik so‘zlarning sintaktik, sintaktik-semantik xususiyatlari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Z.Ochilova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
QarshiDU
Sahifalar soni:
37
Yaratilgan vaqti:
2017-11-11 13:31:18
O’zbekiston Respublikаsi mustаqillikkа erishgаndаn so’ng fаn vа tа’lim sоhаsigа аlоhidа e’tibоr qаrаtilishi tаdqiqоtchilаr оldigа tilshunоslikning nаzаriy vа аmаliy sоhаlаridа mаs’uliyatli vаzifаlаrni qo’ydi.

Kesim kengaytiruvchilarini aniqlashda sintaktik pozitsiyaning o‘rni


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.Nabiyeva
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
QarshiDU
Sahifalar soni:
92
Yaratilgan vaqti:
2017-11-11 13:28:11
Til birliklaridagi lisoniy imkoniyatlarning nutqiy voqelanishiga keng e’tibor qaratayotgan zamonaviy yondashuvlar gap qurilishi tahliliga yangicha yondashishni talab etmoqda.

O‘zbek tili kulolchilik terminologiyasi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.Mannova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
QarshiDU
Sahifalar soni:
93
Yaratilgan vaqti:
2017-11-11 13:24:47
Ma’naviy hayotimizdagi katta o‘zgarish va yangilanishlar moddiy va nomoddiy merosimizni keng o‘rganish va tadqiq qilishda e’tiborli yutuqlarni qo‘lga kiritishga keng yo‘l ochdi.

Ikrom Otamurod she’riyatining lingvopoetik tahlili


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
SH.Nurillayeva
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
QarshiDU
Sahifalar soni:
102
Yaratilgan vaqti:
2017-11-11 13:23:20
Ma’lumki, millatimizning ruhi bo‘lgan o‘zbek tili qurilishining ilmiy-nazariy talqini milliy mafkura va g‘oyalarimizning ravnaqi uchun muhim zaminlardan biridir. Mamlakatimizning Birinchi Prezidenti I.A.Karimov: “...o‘zbek tilini ilmiy asosda har tomonlama rivojlantirish milliy o‘zlikni, Vatan tuyg‘usini anglashdek ezgu maqsadlarga xizmat qilishi shubhasizdir”

Ingliz tilida so`zlarning morfologik xususiyatlari hamda semantik pragmatik taxlili


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.Diyorova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
QarshiDU
Sahifalar soni:
84
Yaratilgan vaqti:
2017-11-10 15:08:36
Mustaqillik davrida yoshlarga chet tillarni о‘rgatishning davlat siyosati darajasiga kо‘tarilishi munosabati bilan mamlakatimiz uchun malakali chet tili о‘qituvchilarini va tarjimonlarni yetishtirib berish, zamon talablariga mos keladigan chet tili bо‘yicha darsliklar, qо‘llanmalar, til nazariyalari, chet tilini o’zbek auditoriyaida o’rgatish va o’qitishni qayta ihlab chiqishi hamda rivojlantirish zaruriyati ham tug’ildi.

Zamonaviy xorijiy publisistik matinlarda til va uslub muammolari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
U.Maxmudova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
QarshiDU
Sahifalar soni:
85
Yaratilgan vaqti:
2017-11-10 15:05:10
Ma’lumki, XX asr O‘zbekiston uchun tub o‘zgarishlar, yangilanishlar va tiklanishlar asri bo‘ldi.

Hozirgi zamon ingliz tilida relativ sintaksemalar paradegmatikasi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Усмонов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
QarshiDU
Sahifalar soni:
83
Yaratilgan vaqti:
2017-11-10 13:13:43
Hozirgi kunda yosh-avlod yurtimizning rivojlanishi, har tomonlama ravnaq topishi, iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy jihatdan rivojlanishida faol ishtirok etib kelmoqda.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit