Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Turkiy folklorda mifologik obrazlar talqini


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S. Yo‘ldoshev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
QarshiDU
Sahifalar soni:
52
Yaratilgan vaqti:
2017-05-19 10:32:03
Jonajon vatanimiz va zahmatkash xalqimiz o’z mustaqilligini qo’lga kiritgach, madaniy va adabiy merosga munosabat ham tubdan o’zgardi hamda yangilandi.

Ўзбек тилида сифат ясалиши ва унинг таълим тизимида ўқитилиши


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Эргашева
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
КарДУ
Sahifalar soni:
63
Yaratilgan vaqti:
2017-05-19 09:03:37
Muhtaram Yurtboshimiz I.Karimov “Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch” asarida ta’kidlaganidek: “Istiqlol yillarida o‘zbek tilining qo‘llanish doirasi amalda nihoyatda kengaygani, uni ilmiy asosda rivojlantirishga qaratilgan tadqiqotlar, tilimizning o‘ziga xos xususiyatlariga bag‘ishlangan ilmiy va ommabop kitoblar, o‘quv qo‘llanmalari, yangi-yangi lug‘atlar ko‘plab chop etilayotgani jamiyat tafakkurini yuksaltirishga o‘z hissasini qo‘shmoqda”

Нутқ фаолиятнинг ўзбек ва инглиз нутқ феълларида аксланиши


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.Шерқулов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
КаршиДУ
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2017-05-19 08:43:01
Mazkur ishning dolzarbligi zamonaviy tilshunoslik va unga bog‘liq bo‘lgan ko‘plab fanlar, shu jumladan, umumiy semiotika, til falsafasi, kognitologiya kabilarni, olamni kategoriyalashtirish muammolariga qiziqishi bilan belgilanadi. 

Умумий ўрта таълим мактабларининг 5-7-синфларида бадиий асарларни таҳлил қилиш орқали уларнинг бадиий дидини ўстириш усуллари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М. Алиева
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-18 14:41:53
Kadrlar tayyorlash milliy dasturi kadrlar tayyorlash milliy modеlini ro`yobga chiqarishni, har tomonlama kamol topgan, jamiyatda turmushga moslashgan, ta'lim va kasb-hunar dasturlarini ongli ravishda tanlash va kеyinchalik puxta o`zlashtirish uchun ijtimoiy-siyosiy, xususiy, psixologik-pеdagogik va boshqa tarzdagi sharoitlarni yaratishni, jamiyat, davlat va oila oldida o`z javobgarligini his etadigan fuqarolarni tarbiyalashni nazarda tutadi.

Туркий тилларнинг қиёсий-тарихий таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Т. Жумаев
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2005
Nashriyot:
ҚарДУ
Sahifalar soni:
78
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-05-18 14:30:41
Ушбу ўқув қўлланма туркий тилларнинг энг умумий хусусиятларини қиёсий-тарихий жиҳатдан ўрганишга бағишланган бўлиб, унда дунёдаги деярли барча туркий тилларнинг фонетик, лексик ва морфологик хусусиятлари қисқача мужассамлаштирилган.

Нутқнинг асосий хусусиятлари. Тўғрилиги ва софлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Гулмаматов Ф
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-03-22 23:46:07
Нутқ тўғри бўлиши учун, асосан икки меъѐрга, урғу ва грамматик меъѐрларга қаттиқ амал қилиш талаб қилинади. Талаффуз қилинаѐтган сўзлардаги урғунинг бир жойдан иккинчи жойга кўчиши билан маънонинг ҳам кўчиши мумкинлигини эсдан чиқармаслик даркор. Бу ҳолат ҳам нутқ меъѐрларининг бузилишига олиб келади

Абитуриентлар учун “ француз тили “ фанининг ўқув дастури


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-03-07 11:26:35
Мaзкур дaстурнинг мaқсaди – тaлaбaлaрдa кoммуникaтив xaбaрдoрликни шaкллaнтириш ҳaмдa шaxсни, унинг француз тилидaн мaдaниятлaрaрo мулoқoтдa фoйдaлaнишгa тaйёргaрлигини ривoжлaнтиришдaн ибoрaт.

Davlat xizmatchilarining huquqiy maqomi.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yo’ldosheva D.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-02-15 15:27:59
Tadqiqotning bosh maqsadi bo’lib, bugungi jamiyatni demokratlashtirish va erkinlashtirish hamda mamlakatni modernizatsiyalash sharoitida davlat xizmatining yagona tizimini tashkil etish hamda davlat xizmatchilarining huquqiy maqomini belgilash va bu borada rivojlangan mamlakatlar tajribasini tizimli tahlil asosida o’rganishdan iborat.

Tashkent


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ulug’murodov D
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-02-10 13:49:44
The history of the present capital of Uzbekistan, the city of Tashkent, began over 2,000 years ago. It was first mentioned in written sources found in China; it was called the city of Shi, Chzhemi, Yueni. It’s another name is related to the period of 2 - 1 centuries BC- Shash-Tepa (Chach-Tepa). In the early Middle Ages the city was called Binkent. However, since the 11th century the city has been known by its current name, Tashkent, which can be translated as “a stone city” (from Uzbek "tosch" meaning “stone”).

Chemical engineering in food industry


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Niyozkulov Orif
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-02-10 13:45:50
Food engineering is a comprehensive food technology field involving the various disciplines of food science, agriculture, microbiology, chemistry, and engineering. Using carefull research methods, high-tech equipment and sophisticated processes, food process engineering covers the entire gamut from procuring raw food materials to processing them into food products to preserving, packaging an delivering the food products to the consumer market. Producing safe and nutritious food for human and animal consumption is one of the principal aims of food engineering. High-quality raw materilas are handled and processed by special, computerized equipment in food processing plants. The processing includes extracting, separeting and remixing food ingredients to manufacture different food products.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit