Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Забони тоҷикӣ синфи 10-уми


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
М.Кабиров, Т.Чориев, Х.Ҳамидов
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Чўлпон
Sahifalar soni:
112
UDK raqami:
811.222.8(075)
Yaratilgan vaqti:
2017-08-28 13:43:46
Услубшиносӣ. Китоби дарсӣ барои синфи 10-уми муассисаҳои маълими миёна. Нашри якум. Вазорати таълими халқи Республикаи Ўзбекистон ба нашр тавсия кардааст.

Кыргыз тили 10-класс


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
М.Темирова, Ш.Уринбаева, А.Тойчубаева, А.Юнусалиева
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Чулпон
Sahifalar soni:
112
UDK raqami:
811.512.154(075)
Yaratilgan vaqti:
2017-08-28 13:02:16
Орто билим берүүчү мекемелеринин 10-классы үчүн окуу китеби. Өзбекстан Республикасынын Элге билим берүү министрлиги бекиткен.

Türkmen dili 10-nji snyp


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Güljemal Nazarowa, Halbike Arazklyçewa
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Çolpan
Sahifalar soni:
112
UDK raqami:
811.512.164(075)
Yaratilgan vaqti:
2017-08-28 12:05:45
Birinji neşir. Özbegistan Respublikasynyň Halk bilimi ministrligi tarapyndan tassyklandy

Ona tili 10-sinf


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
N. M. Mahmudov, A. Sh. Sobirov, Y. R. Odilov, G. Sh. Ziyodullayeva
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
«O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti
Sahifalar soni:
112
UDK raqami:
811.512.133.242.(075.3)
Yaratilgan vaqti:
2017-08-28 11:26:35
O‘rta ta’lim muassasalarining 10-sinfi va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari o‘quvchilari uchun darslik

O‘zbek tili fani bo’yicha avgust kengashlari


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 13:50:15
O‘quvchi-yoshlarda kitobga mehr uyg‘otish, kitobning shaxs shaklla¬nishidagi, til o‘rganishida, intellektual rivojlanishidagi ahamiyatini tushuntirish, kitob o‘qish madaniyatini yanada yuksaltirishda fan o‘qituvchilariga quyidagi tavsiyalar beriladi: — sinflar kesimida o‘quvchi-yoshlar orasida kitob o‘qishga qiziqish muhitini yaratish; — boshqa millat vakillarini o‘zbek adabiyotining sara namunalari bilan tanishtirish orqali oilada, mahalla va jamoatchilik orasida kitob o‘qishni umuminsoniy va milliy qadriyat sifatida shakllantirish, an’analarga hurmat tuyg‘ularini rivojlantirish; — o‘quvchi-yoshlarning mutolaaga intilishini doimiy qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirib borish. Avgust kengashlarida o‘qituvchilarni DTSga kiritilgan yangiliklardan xabardor etish maqsadga muvofiq.

Слов этикета Каракалпаков


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Наурызовa А
Yaratilgan vaqti:
2017-08-02 16:56:49
В речевом этикете отражаются общественное положение, титул, социальные особенности, окружающая среда и период жизни определенного адресанта. Это проявляется и в письменном, и в устном стиле. Например, посредством обращения «мырза» - «господин» предусматривается определённый чин человека, к которому обращаются.

Идиоматик қўшма сўзларнинг лингвокогнитив аспекти (Инглиз ва ўзбек тиллари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юлдашев Акмал Гуламжанович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
УДК:8.11.111, 811.512.133
Yaratilgan vaqti:
2017-07-13 13:37:26
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ҳамда ўзбек тилларидаги идиоматик қўшма сўзларнинг лексик-семантик ва лингвокогнитив аспектда тадқиқ қилишдан иборат. Тадқиқотнинг амалий натижалари. Идиоматик қўшма сўзларнинг когнитив хусусиятларининг чоғиштирма таҳлили икки миллат дунёқараши, оламни идрок этишининг ўзига хослиги, тил ўрганувчиларда миллатлараро компетенцияни шакллантиришга хизмат қилиши исботланган; Идиоматик қўшма сўзлардан фойдаланиш чет тилларни ўқитишнинг мазмунига, Давлат таълим стандарти, ўқув дастурлари ва дарсликларга интеграцион тарзда сингдирилган.

Турк тилида ҳурмат категорияси


 
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Имамова Холида Камаловна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
809.435
Yaratilgan vaqti:
2017-07-08 15:48:31
Тадқиқотнинг мақсади турк тилида ҳурмат категориясини юзага келтирувчи ижтимоий омилларни асослаш, ҳурматни ифодаловчи морфологик, лексик ва синтактик воситаларнинг қўлланилиши, ҳурмат ифодалаш ўрни, ҳурмат категориясининг услубий-семантик имкониятларини илмий тадқиқ этишдан иборат.

Идиоматик қўшма сўзларнинг лингвокогнитив аспекти (Инглиз ва ўзбек тиллари мисолида)


- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юлдашев Акмал Гуламжанович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
УДК:8.11.111, 811.512.133
Yaratilgan vaqti:
2017-07-07 13:44:41
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ҳамда ўзбек тилларидаги идиоматик қўшма сўзларнинг лексик-семантик ва лингвокогнитив аспектда тадқиқ қилишдан иборат. Тадқиқотнинг амалий натижалари. Идиоматик қўшма сўзларнинг когнитив хусусиятларининг чоғиштирма таҳлили икки миллат дунёқараши, оламни идрок этишининг ўзига хослиги, тил ўрганувчиларда миллатлараро компетенцияни шакллантиришга хизмат қилиши исботланган; Идиоматик қўшма сўзлардан фойдаланиш чет тилларни ўқитишнинг мазмунига, Давлат таълим стандарти, ўқув дастурлари ва дарсликларга интеграцион тарзда сингдирилган.

Газета тилининг стилистик ва лингвистик ҳусусиятлари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Д.Кабирова
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-07-03 15:04:06
Ушбу курс ишида инглиз тилида публицистик тилнинг ўзига хос ҳусуситялари ўрганилади. Шунингдек, ушбу курс ишида газета ва журналлар нутқининг стилистик ва линвистик ҳусусиятлари Англия ва Америка газета ва журналларидан олинган тил намуналари орқали таҳлил қилинган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit