Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

К вопросу об активном владении иностранным языком в области специальности


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С. Хашимова
Yaratilgan vaqti:
2019-05-11 11:36:48
При активном владении иностранного языка в области специальности начинается обучение специальному языку через введение в специальность. Специфика этого этапа состоит в преодолении трудностей при обучении “новому” (языку) через "новое” (содержание), что и лежит, собственно говоря, в основе возражений против т.н. “ранней специализации” обучения иностранному языку.

Испан тилида талабалар коммуникатив малакаларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жўраев Абдуназар Хатамназарович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
378.016: 811.134.2
Yaratilgan vaqti:
2019-05-11 11:01:54
Тадқиқотнинг мақсади: испан тилида талабалар коммуникатив малакаларини такомиллаштиришдан иборат.

Xitoy tili Grammatik terminologiyasi shakllanishi va taraqqiyoti


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Shoqodirov Shoazim
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Tошкент давлат шарқшунослик институти
Sahifalar soni:
51
Yaratilgan vaqti:
2019-05-07 17:35:08
Xitoy tilini xorijiy til sifataida o‘rganishda grammatik bilimlarning o‘rni beqiyos. Til grammatikasini o‘rgainish esa avvalo grammatik terminologiya bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarga tayanadi.

Хитой ва ўзбек тиллари олмошларининг морфологик хусусиятлари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Зарипова Нозимахон
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Tошкент давлат шарқшунослик институти
Sahifalar soni:
51
Yaratilgan vaqti:
2019-05-07 17:32:43
Ишнинг мақсади хитой ва ўзбек тиллари олмошларининг морфологик хусусиятларини аниқлашдан иборатдир.

Xitoy demografik siyosati: zamonaviy holati va rivojlanish istiqbollari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdumalikova Guli-Ra`no
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Tошкент давлат шарқшунослик институти
Sahifalar soni:
24
Yaratilgan vaqti:
2019-05-07 17:12:00
Mazkur ish Xitoy demografik siyosati: zamonaviy holati va rivojlanish istiqbollarini o‘rganish hamda tahlil qilish asosida kerakli taklif va tavsiyalar ishlab chiqish tadqiqotning maqsadi hisoblanadi.

Li Bo va Du Fu she’riyatining lingvopoetik xususiyatlari tahlili


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Usmonova Dilafruz
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Tошкент давлат шарқшунослик институти
Sahifalar soni:
98
Yaratilgan vaqti:
2019-05-07 17:10:14
Ushbu tadqiqot ishidan amaliy tarjimashunoslik fani bo‘yicha o‘quv qo‘llanmalar tayyorlashda, shuningdek, lingvostilistika, lingvokulturologiya lingvopsixologiya, lingvodidaktika va lingvopoetika sohalariga doir adabiyotlarni yaratishda uslubiy jihatdan foydalanish mumkin.

Xitoy tilida qiyos va uning grammatik konstruksiyalarda ifodalanishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Maxamadtoirova Adiba
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Tошкент давлат шарқшунослик институти
Sahifalar soni:
98
Yaratilgan vaqti:
2019-05-07 17:07:42
Mazkur tadqiqot ishida Ilmiy tadqiqot ishidan ko‘zlangan maqsad hozirgi xitoy tilida qiyoslash mazmuniga ega bo‘lgan konstruksiyalarni struktur hamda funksional tahlil qilib o‘rganishdan iborat.

Хитой ва Индонез тилларида сўз ясалиши масаласи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Усмонова Ситора
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Tошкент давлат шарқшунослик институти
Sahifalar soni:
93
Yaratilgan vaqti:
2019-05-07 14:54:25
Мазкур тадқиқот иши хитой ва индонез тилларида сўз ясалиши масаласи, иккала тилда ҳам кенг қўлланиладиган сўз ясалишининг морфологик усули бўлмиш аффиксация усулига бағишланади.

Тилшуносликка кириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-05-07 12:18:52
Табиийки, талабалар бу курсни ўзлаштириш жараёнида турли қийинчиликларга дуч келадилар, чунки биринчидан, тил — мураккаб ҳодиса, унинг тизимини ва таркибини атрофлича тушуниш, кейинчалик бу билимни бошқаларга тушунтириш осон иш эмас, иккинчидан, тилшунослик назарий фан булганлиги сабабли, кўплаб атамалар ва тушунчаларни ўзлаштиришга тўғри келади.

Koreys hikoyalari tarjimalarining lingvistik–stilistik xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Z.Sh.Xudoyberdiyeva
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Tошкент давлат шарқшунослик институти
Sahifalar soni:
57
Yaratilgan vaqti:
2019-05-03 16:41:40
Tadqiqotda koreys hikoyalarining o‘zbekcha tarjimalaridagi leksik birliklar tahlilga tortilib asar tilining o‘ziga xosligi va undagi personajlarning ichki kechinmalarining emotsional–ekspressiv bo‘yoqdorligi aniqlangan, ikki tilning o‘z tarixi va madaniyatini hisobga olgan holda tarjimada asl tilning milliy xos so‘zlar va tarixiyligini qayta yaratilishi masalasiga e’tibor qaratilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit