Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Abdulla Qahhor hikoyalaridagi milliy xos so‘zlarning koreyscha tarjimalarda berilishi muammosi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
B.A.Shermatova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Tошкент давлат шарқшунослик институти
Sahifalar soni:
53
Yaratilgan vaqti:
2019-05-03 16:38:55
"Ушбу тадқиқотда таниқли ўзбек ҳикоянависи Абдулла Қаҳҳор ҳикояларининг корейс тилидаги таржимаси талқинида миллий хос сўзлар, миллий либослар, ўлчов бирликларининг корейс тилида ифодаланиши муаммолари ўрганилган.

Sinxron tarjima strategiyalari (koreys va o‘zbek tillari misolida )


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S.B.Kayumova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Tошкент давлат шарқшунослик институти
Sahifalar soni:
55
Yaratilgan vaqti:
2019-05-03 16:14:05
Bitiruv malakaviy ishida sinxron tarjima strategiyalari va ularning tarjimada qo‘llanilishikoreys va o‘zbek tillari misolida tadqiq etilgan.

O‘zbek tilining izohli lug‘ati tarkibidagi arabcha o‘zlashgan masdarlar (sifat) ning fonetik va semantik xususiyatlari haqida


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G.M.Xolmatova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Tошкент давлат шарқшунослик институти
Sahifalar soni:
48
Yaratilgan vaqti:
2019-05-03 15:58:16
Mazkur ishda materiallar o‘zbek tili leksikologiyasi va leksikografiyasi bo‘yicha yaratiladigan darslik va qo‘llanmalar, maxsus kurslar uchun qo‘shimcha material, shuningdek, o‘zbek tilining zamonaviy lug‘atlari uchun muhim material va manba bo‘lib xizmat qiladi.

Араб тили грамматикасида бош келишикнинг ишлатилиш ўрни (Мустафо Ғалайинийнинг ""جامع الدروس العربية"" асари асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
И.Ортиқова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Tошкент давлат шарқшунослик институти
Sahifalar soni:
45
Yaratilgan vaqti:
2019-05-03 15:50:50
Мазкур битирув малакавий ишида кўзланган мақсад араб тилида бош келишик, унинг қўшимчалари, бу келишикнинг араб наҳвида тутган ўрни ва аҳамиятини тилшунослик нуқтаи назаридан таҳлил қилиш ҳамда ўзбек ва рус арабшунослари, шунингдек, араб наҳвшунослари асарларида бу мавзу қандай ёритилганини қиёслаб ўрганилган.

Fe’ldan va ismdan yasalgan otlarning arab ommaviy axborot vositalarida ishlatilishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
X.I.Maqsudov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Tошкент давлат шарқшунослик институти
Sahifalar soni:
45
Yaratilgan vaqti:
2019-05-03 15:48:19
Ushbu bitiruv malakaviy ishida “Fe’ldan va otdan yasalgan ismlarning OAVda ishlatilishi” asosiy maqsad tanlangan mavzuni ma’lum ma’noda yoritish, hamda mavzu doirasida o‘rganilgan masalalarni arab mamlakatlarida chiqariladigan gazetalar materiallaridan olingan misollar bilan dalillash va tahlil qilingan.

Причины ошибочного употребления японских какудзёси (格助詞) に [НИ] иで [ДЭ] узбеко – говорящими учащимися


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
У.Ш.Саидов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Tошкент давлат шарқшунослик институти
Sahifalar soni:
88
Yaratilgan vaqti:
2019-05-03 15:23:16
Актуальность работы определяется тем, что что необходимо определить и выяснить причины ошибочного употребления какудзёси(格助詞) узбеко-говорящими студентами с целью их устранения в процессе освоения. Каждый подготавливаемый кадр в японской кафедре проходит длительный курс обучения языку той страны, которой проявил интерес. Теоретически отведенного времени на освоения языка в совершенстве должно было бы хватить, но практика показывает, что в процессе возникают ряд сложностей, с которыми сталкиваются, как и преподаватели, так и обучаемые. И эти сложности не находят решение. Подобное положение дел, вызывает необходимость развивать такое лингвистическое направление как «теория обучения второму языку».

Форс, дарий, тожик тилларидаги иқтисодий терминларнинг қиёсий таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ф.Д.Маҳмадражабов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Tошкент давлат шарқшунослик институти
Sahifalar soni:
107
Yaratilgan vaqti:
2019-05-03 15:09:38
Мазкур ишда форс, дарий, тожик тилларидаги иқтисодий терминларнинг қиёсий таҳлили илк бор тадқиқот иши доирасида ўрганилаётганини ҳисобга олиб, ишнинг илмий янгилиги сифатида қуйидагилар белгиланди:

Fors tilida kalkalash usuli bilan yasalgan qo‘shma so’zlar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
D.A.Muxiddinova (Umarova)
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Tошкент давлат шарқшунослик институти
Sahifalar soni:
75
Yaratilgan vaqti:
2019-05-03 15:06:22
Mazkur tadqiqot ishida ilmiy ahamiyati esa fors tili va akademiyasi kalkalash jarayonida qo‘llagan yasalish usullari xususan qo‘shma so‘zlarning yasalish usullari boshqa tillar uchun ham namuna bo‘ladi.

Bilvosita tarjimaning yutuq va kamchiliklari (Premchandning “Nirmala” romani misolida)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G.Q.To‘rayeva
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Tошкент давлат шарқшунослик институти
Sahifalar soni:
91
Yaratilgan vaqti:
2019-05-03 14:59:29
Mazkur tadqiqot ishida Premchandning “Nirmala” asarining tarjimalarida frazeologizm, badiiy-tasviriy vositalar va ifodalarni tarjimada aks etishini qiyosiy tadqiq etish orqali bilvosita va bevosita tarjima usullarining yutuq va kamchiliklarini belgilab berilgan.

Бадиий таржимада фразеологик бирликларнинг берилиши муаммосига доир


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ҳамидов Х.Ҳ.
Yaratilgan vaqti:
2019-05-03 14:55:46
Ушбу мақола бадиий таржимада фразеологик бирликларнинг берилиши билан боғлиқ долзарб муаммолар тадқиқига бағишланган. Мақолада, асосан туркча иборалар ва уларнинг ўзбекча ҳамда русча муқобиллари, айрим ўринларда эса япон тилидаги муқобиллари ҳам кўриб чиқилган. Унда туркча бадиий асарлар, халқ мақолларидан ҳам намуналар келтириб ўтилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit