Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Oliy matematikadan misol va masalalar to'plami


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
f.m.f.n., dotsent T.A.Djalilova, katta o’qituvchilar Z.E.Qodirov, A.Djabborov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
AndMI
Sahifalar soni:
185
UDK raqami:
25
Yaratilgan vaqti:
2020-02-13 14:29:24
Hozirgi kunda ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida oliy o’quv yurtlarida yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash borasida tabiiy fanlar, jumladan matematika faniga katta ahamiyat berilmoqda. Umumiy muhandislik maxsus fanlari ana shu fanlar asosida qurilib, bu kurslar mutaxassis o’zining amaliy faoliyatida zarur bo’lgan bilimlarni egallashga imkon beradi.

Тезлиги ростланадиган електр юритмаларнинг динамик жараёнларини “матлаб” дастурида таҳлил қилиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ғафуров Мирзоҳид Орифович
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Бухоро муҳандислик-технология институти
Sahifalar soni:
87
Yaratilgan vaqti:
2020-02-13 14:28:53
Тезлиги ростланадиган електр юритмаларнинг динамик жараёнларини “Матлаб” дастурида таҳлил қилиш орқали ҳар бир усулнинг ўзига хос хусусиятлари ўрганилиб, жараёнларни бошқаришда қўллашнинг афзалликлари, кўрсатиб ўтилган

Pedagogika psixologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
H.Haydarova, M.Dadaxodjayeva, G.Sattikulova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
AndMI
Sahifalar soni:
127
Yaratilgan vaqti:
2020-02-13 14:20:34
Hozirgi davrda mamlakatimizda tarbiyaviy ishlarning mazmuni barkamol avlodni shakllantirishga qaratilgan. Respublikada sog’lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yosh avlodni XXI asr talablariga to’liq javob beradigan har tomonlama rivojlangan shaxslar qilib voyaga yetkazish uchun zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratilgan. Bu boradagi ishlarni aniq, maqsadli amalga oshirish uchun davlat ahamiyatiga molik hujjatlar, dasturlar va rejalar ishlab chiqildi. Birgina “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun, “Kadrlar tayyorlash milliy dastur”ning qabul qilinishi yuksak umumiy va kasb-hunar madaniyatiga , istiqbolli vazifalarni hal etishga qodir barkamol avlodni tarbiyalashga yo’naltirilganligini keltirish kifoya.

Выбор и разработка системы автоматизированного энергосберегающего асинхронного электропривода насосной установки


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Асланова Г.Н.
Yaratilgan vaqti:
2020-02-13 14:19:56
Статья посвящена разработке систем автоматизированного энергосберегающего асинхронного электропривода насосных установок при различных режимах работы и выбору системы асинхронного электропривода насосной установки.

Tarbiyaviy ishlar metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.Atakulova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
AndMI
Sahifalar soni:
119
Yaratilgan vaqti:
2020-02-13 14:16:33
Hozirgi davrda mamlakatimizda tarbiyaviy ishlarning mazmuni barkamol avlodni shakllantirishga qaratilgan. Respublikada sog’lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yosh avlodni XXI asr talablariga to’liq javob beradigan har tomonlama rivojlangan shaxslar qilib voyaga yetkazish uchun zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratilgan. Bu boradagi ishlarni aniq, maqsadli amalga oshirish uchun davlat ahamiyatiga molik hujjatlar, dasturlar va rejalar ishlab chiqildi. Birgina “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun, “Kadrlar tayyorlash milliy dastur”ning qabul qilinishi yuksak umumiy va kasb-hunar madaniyatiga , istiqbolli vazifalarni hal etishga qodir barkamol avlodni tarbiyalashga yo’naltirilganligini keltirish kifoya

Қуйқали суюқликлар оқими тажриба натижаларининг математик таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Юнусов Ғ.Ғ.
Yaratilgan vaqti:
2020-02-13 14:16:18
Оқим тезлигининг ошиши канал ажралиш соҳасидаги ўраманинг геометрик параметрларини ўзгартириб юборади ва ўрама узунлигининг камайиши ҳамда шу муносабатда унинг диаметри кенгайиши кузатилади. "

Суюқлик оқимининг гидродинамик параметрларини ўлчаш учун тажриба қурилмасини моделлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Юнусов Ғ.Ғ.
Yaratilgan vaqti:
2020-02-13 14:15:12
Халқ хўжалигида аҳолига сув ресурсини етказишда табиий жараёнларни ўрганиш, уларни назарий, ҳамда амалий тадқиқ этиш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Каналларнинг ажралиш соҳасидаги қуйқали суюқликлар оқимининг долзарб масалалар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Юнусов Ғ.Ғ.
Yaratilgan vaqti:
2020-02-13 14:14:46
Суюқлик тақсимланиши масаласи, гидродинамика масаласи бўлиб, бу масаланинг аниқ илмий асосланиши ва тавсиялар ишлаб чиқилиши, қишлоқ хўжалигида ишлатиладиган сув ресурсларининг 50-60% тежалишига олиб келади.

Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Елисеев О.М.
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
1996
Nashriyot:
Бухарский инженерно-технологический институт
Sahifalar soni:
450
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-02-13 14:13:02
Под аллергическими реакциями в клинической практике понимают проявления, в основе возникновения которых лежит иммунологический конфликт.

Экология и безопасность жизнедеятельности


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Л.А. Муравья
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2000
Nashriyot:
Бухарский инженерно-технологический институт
Sahifalar soni:
226
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-02-13 14:11:12
Представлен широкий круг общеэкологических проблем, ядром которых выступает идея коэволюции человека и биосферы.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit