Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ўзбекистоннинг жанубий ва марказий ҳудудлари яйлов ўсимликларининг зарарли энтомофаунаси ҳамда уларга қарши кураш тизимини яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хайтмуратов Арсланбек Файзуллаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
633.2.033. 632.7. 632.92.
Yaratilgan vaqti:
2020-01-07 11:55:12
Ўзбекистоннинг жанубий ва марказий ҳудудлари (Сурхондарё, Қашқадарё, Самарқанд, Навоий, Жиззах вилоятлари) яйлов ўсимликларининг зарарли энтомофаунасининг турлар таркибини, тарқалиш ареалини, доминант турларнинг биоэкологик хусусиятларини ўрганиш асосида зараркунандаларга қарши экологик хавфсиз микробиологик ва истиқболли кимёвий препаратларни қўллаб, самарали кураш усул ва воситалар мажмуини яратишдан иборат.

Қорақолпоғистоннинг шўр грунтларида бино ва иншоотлар қуришнинг мухандислик-геологик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Аимбетов Иззет Каллиевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
624.131 (575)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-07 09:54:19
Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоғистон грунтларининг шўрланиш ва физик-механик хоссаларининг хусисиятларини баҳолаш ва бу грунтларда бино ва иншоотларни лойихалаш, қуриш ва хавсиз эксплуатация қилишнинг мухандис-геологик илмий асосларини ишлаб чиқишдан иборат.

Қуйи зарафшон табиий географик округи барқарор ривожланишининг геоэкологик индикаторлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Расулов Анвар Баходирович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
915.0 (575. 1):371.03
Yaratilgan vaqti:
2020-01-07 09:03:59
Тадқиқотнинг мақсади Қуйи Зарафшон табиий географик округи барқарор ривожланишининг геоэкологик индикаторларини аниқлаш ҳамда уларнинг илмий ва амалий асосларини такомиллаштиришдан иборат.

Анизотроп грунтли тўғонларида нотурғун фильтрацияни ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Байматов Шахриддин Хушвақтович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
627.82:628.16.067
Yaratilgan vaqti:
2020-01-06 17:36:37
Тадқиқотнинг мақсади. Грунтли тўғон танаси ва заминида грунтларни анизатроплилигини ҳисобга олиб нотурғун фильтрацияни ҳисоблаш усулини такомиллаштириш ва уларни тўғон қияликлари турғунлигига таъсирини аниқлаш.

Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон маданияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сафарова Зилола Сафаровна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
94 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-06 16:49:09
Тадқиқотнинг мақсади Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистоннинг маданияти тарихини очиб беришдан иборат.

Мураккаб тизимларни моделлаштиришнинг замонавий парадигмалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ниязимбетов Марат Қудиярович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
111.1:1.510.67:327 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-06 16:27:25
Тадқиқотнинг мақсади мураккаб тизимларни моделлаштиришда ночизиқли-фрактал парадигмасининг методологик ролини ҳамда унинг жамият тараққиётини моделлаштиришдаги концептуал аҳамиятини асослашдан иборат.

Оилавий холдинг – бола ижтимоийлашувининг психологик механизми


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шамсиев Ўктам Бахриддинович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
159.9:316.6:159.922.7(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-06 15:58:23
Ҳомиланинг 3-ойидан бошлаб гўдакнинг 5-6, 8-9 ойлик ривожланиш даврида она холдинг тажрибаси сифати ва хусусиятларининг ўзаро алоқаси ҳамда ушбу жараённинг бола ижтимоийлашув даражасига таъсирини ўрганиш ҳисобланади.

Талаба-ёшларларда этномаданий компетентликни шакллантиришнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Саломова Гули Шодимуродовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
316.6:159.9.072
Yaratilgan vaqti:
2020-01-06 15:55:38
Тадқиқотнинг мақсади талаба-ёшларнинг этномаданий компетентлиги ижтимоий-психологик хусусиятларининг психодиагностикаси ва психологик коррекцияси орқали уни шакллантириш самарадорлигини ўрганишдан иборат.

Компьютерга тобеликнинг шахс характерологик хусусиятларига таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нигматулина Лилия Алиевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
681.142.37:794.1
Yaratilgan vaqti:
2020-01-06 15:55:34
Компьютерга тобе шахснинг характерологик хусусиятларини аниқлаш, ўрганиш ва коррекция қилишдан иборат.

Бўлажак педагогларда креатив ўз-ўзини бошқаришни шакллантиришнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мусинова Рухшона Юнусовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
316.6:378:37.013.77
Yaratilgan vaqti:
2020-01-06 15:51:34
Тадқиқотнинг мақсади бўлажак педагогларни креатив ўз-ўзини бошқаришнинг ижтимоий-психологик воситалари асосида шакллантириш ва ривожлантиришдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit