Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

ИНГЛИЗ ТИЛИ ИДИОМАТИК ИБОРАЛАРИНИ ЎЗБЕК ТИЛИГА ЎГИРИШНИНГ ЛИСОНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
РАХИМОВА ШАХНОЗА ПАЛВАННОЗИРОВНА
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.111.1: 811.512.133 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-04-02 10:33:00
Тадқиқотнинг мақсади инглиз тили идиоматик ибораларини ўзбек тилига ўгиришнинг лисоний хусусиятларини аниқлаш асосида турғун иборалар таржимасига оид назарий-амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Предлог ва кўмакчиларнинг номинатив-синтагматик ва типологик структуравий мақоми (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сайфуллаев Анвар Исламович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.111’367.633
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 12:55:25
Ҳозирги замон инглиз тилидаги предлоглар тизими ва ўзбек тили кўмакчиларининг типологик хусусиятлари, доимий қўлланиш меъёрини кўрсатувчи семантик ва контекстуал тавсифини берилган.

Шарафиддин Али Яздий «Ҳулали мутарраз дар фанни муаммо ва луғаз» асарининг текстологик ва қиёсий-типологик тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жўраев Жалолиддин Олимжонович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
821.512.133 (092)
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 12:51:57
«Ҳулали мутарраз дар фанни муаммо ва луғаз»ни текстологик ва қиёсий-типологик жиҳатдан ёритиб берилган.

Чарльз Диккенс асарларида аёл характери типологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мухаммедова Хулкар Элибоевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
821.111.09
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 12:47:53
Чарльз Диккенс асарларида аёл характери типологиясини яратиш ҳамда маданий-адабий, ижтимоий жараёнлар кесимида ѐритиб берилган.

Маргарет Дрэббл асарларида аёл образи ва унинг ижтимоий мақомининг ўзига хослиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мухаммедова Нилуфар Элибоевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
821.111.09
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 12:41:52
Маргарет Дрэббл асарларида аёл образи ва ижтимоий мақомининг ўзига хослигига таъсир этган муҳим омилларни аниқлаш ва асосланган.

Қутадғу билиг


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Холмурадова Муштарий Фахрутдин қизи
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.512.132 (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 12:39:00
«Қутадғу билиг»даги сўзларнинг статистик таҳлилини амалга ошириш, уларни тарихий-этимологик, лексик-семантик, функционал-стилистик жиҳатдан ўрганиш, достон матнига хос лексик бирликларни ажратиш, асар бадиийлигини таъминлаган лексик воситаларнинг эмоционал-экспрессив хусусиятларини ёритилган.

Qadimgi turkiy qo’shiqlarda tajnis san’atining qo’llanilishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Boboxo`jayev. S
Yaratilgan vaqti:
2019-03-13 12:52:44
Boboxo’jayev Sa’dulloning “Qadimgi turkiy qo’shiqlarda lafziy san’atlarning qo’llanilishi” mavzuidagi maqolasi qadimgi turkiy qo’shiqlarda tajnis, tavze’ va ishtiqoq kabi lafziy san’atlarning qo’llanish o’rinlariga bag’ishlangan bo’lib, bu mavzu ilmiy adabiyotdan o’rinli foydalangan holda yoritib berilgan.

Тадқиқи рӯзгор ва осори Бадри Чочӣ


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ҷомаҳматов Каромиддин
Yaratilgan vaqti:
2019-03-13 12:50:59
Бадри Чочий ҳаёт ва фаолиятини ӯрганилиши, унинг ӯтган асрда қилган адабиётга хизмати. Шоирнинг ҳаёт тарзи ва фаолиятини Эрон адабиётшунослари томонидан ӯрганилиши. Бадри Чочий қасидаларининг аҳамияти ва унинг тариъхий қарашлари. Ирфон ахлоқ, фалсафа, тарих ва рамзий тасвирлар. Бугунги кунда тадқиқотчилар томонидан бу мавзуни Ӯзбекистон доирасида тадқиқ қилиниши. Бадри Чочий ва Тошкент адабий муҳитининг шаклланиши.

Motivational Variables in Second Language Acquisition


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жаббoрoв С.С.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2019-03-09 11:25:14
Ушбу битирув малакавий иш чет тилини ўқитиш мeтoдикаси сoҳаси бўйича олиб борилган. Муаллиф ушбу битирув малакавий иши юзасидан ўқувчиларга инглиз тилини ўргатиш, ўқувчиларнинг қизиқишларини инoбатга oлган ҳoлда ўқитиш юзасидан таълим даврида олган билимларини мустаҳкамлаб, мавзу юзасидан кeракли маълумoтларни таҳлил қилиб ўрганиб чиққан.

Сопоставительная лингвистическое исследование вокализмов и консонантизмов в английском и узбекском языках


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бобожонова Г.Б.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
43
Yaratilgan vaqti:
2019-03-09 11:22:37
Мазкур битирув малакавий иши ўзбeк ва инглиз тилларида вoкализм ва кoнсoнантизмларнинг қиёсий лисoний тадқиқи мавзусига xoс бўлган назарий фикрлар, ўзбeк ва инглиз тилларида вoкал ва кoнсoнантларни чoғиштириш ёрдамида фарқли ва ўxшаш тoмoнлари ёритиб бeрилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit