Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Воспитание координационных способностей у учащихся в процессе урока физического воспитания


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Ўсаралиев
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
29
Yaratilgan vaqti:
2017-10-20 15:14:55
Рассматривая мышечно-суставную чувствительность в качестве важнейшей предпосылки эффективности афферентной импульсации, следует отметить избирательность ее формирования в строгом соответствии со спецификой движений, техническим арсеналом конкретного человека

Ijtimoiy fanlarni o’qitish metodikasi


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 14:04:56
DTS talabidan kelib chiqib, qator mavzular ixchamlashtirildi, soddalashtirildi, darslikdan chiqarildi yoki yangidan kiritildi. Darsliklar kompetensiyalarni shakllantirishga oid savol va amaliy topshiriqlar bilan boyitildi. Jahon tarixi fani VII va IX sinflarda 1-yarim yillikda haftasiga 2 soat, 2-yarim yillikda haftasiga 1 soat; O‘zbekiston tarixi fani VII va IX sinflarda 1-yarim yillikda haftasiga 1 soat, 2-yarim yillikda haftasiga 2 soat; VIII sinfda jahon tarixi fani 1 soat, O‘zbekiston tarixi fani 1 soat; VIII va IX sinflarda dunyo dinlari tarixi fani haftasiga 1 soatdan o‘qitiladi.

An’anaviy avgust kengashlarining sho‘ba va yalpi yig‘ilishlarini tashkil etish hamda o‘tkazish bo‘yicha tavsiyalar Ona tili


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 13:40:23
An’anaviy avgust kengashlarining ona tili fani bo‘yicha sho‘ba yig‘ilishlarida Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187-sonli qarori mazmun-mohiyatini tushuntirish, kompetensiyaviy yonda¬shuvga asoslangan davlat ta’lim standartlari va o‘quv dasturlarini amaliyotga samarali joriy etish yuzasidan zarur tavsiyalar berish muhim. Shuningdek, Ilg‘or tajribalarni namoyish etish va omma¬lashtirish, bilimlar bellashuvi hamda fan olimpiadasi natijalari tahlili yuzasidan fikr-mulohazalar umumlashtirilib, tavsiyalar ishlab chiqilishi, kelgusidagi rejalar belgilab olinishi kerak. Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘quv, ilmiy-metodik, ma’naviy-axloqiy tarbiya faoliyatida samarali natijalarga erishayotgan, kasbiy mahorati yuqori bo‘lgan o‘qituvchilarning ish tajribalarini aniqlash, o‘rganish, ommalashtirish maqsadida tashkil etilgan “Mahorat maktablari”da o‘quv yili davomida amalga oshirilgan ishlar, ilg‘or tajribalarning o‘rganilishi sho‘ba ishlari samaradorligini oshiradi.

Особенности развития агропромышленного комплекса Ресупблики


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Туребеков А
Yaratilgan vaqti:
2017-08-02 16:45:30
В статье рассмотрены теоретические и практические проблемы формирование и развития рыночной инфраструктуры как инструменты модернизации национальной экономики, выявлены закономерности и особенности региональной рыночной инфраструктуры, рекомендован системный подход к иследованию развития рыночной инфраструктурой агропромышленного комплекса региона в условиях институциональных реформ

Korxona faoliyatida rejalashtirishning o’rni va ahamiyati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tatu Uf 912-15 guruh talabasi Rajabov Sunnatbek
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-29 19:36:59
Rejalashtirish bozor bilan umuman mos kelmaydi, deb hisoblagan bozor munosabatlari tarafdorlari ham bugungi kunda o’zlarining avvalgi fikrlarida qattiq turmayaptilar. Vaqt va hayotning o’zi, xususan, ko’plab xorijiy kompaniya, firma va korxonalar tajribalari rejalashtirish va bashorat qilishning muhim ahamiyat kasb etishini tasdiqlaydilar.

Xalq Ta’limi Vazirligining 2007-yil 20-yanvardagi 19-sonli buyrug’iga 2-ilova Ta’lim muassasalari sinf rahbari to'g’risida NIZOM


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-01-09 11:35:15
Umumiy o`rta ta’lim muassasalarida sinf rahbari faoliyati O`zbekiston Respublikasining “Ta’lim to`g`risida” gi Qonuni, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”, O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta’lim sohasidagi qarorlari, Xalq ta’limi vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan tegishli me’yoriy xujjatlar va ushbu Nizom asosida tashkil etiladi.

Баркамол авлод тарбиясида маънавий мероснинг аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.Тўраева
Yaratilgan vaqti:
2016-11-26 10:25:54
Маълумки, маънавий-ахлоқий негизлар замирида умуминсоний ва миллий қадриятлар муштараклиги, кишиларнинг маънавий маданиятини шакллантиришга эришиш мақсади ётади. Зеро, шахс тафаккурини ўстирмай, унинг маънавий дунёсини бойитмай туриб, ижтимоий, иқтисодий, маданий жабҳалардаги вазифаларни бажариш, мустақиллик мафкурасини шакллантириш мумкин эмас. Айни чоғда, жамиятимиз ва давлатимиз ўзлигини англаган, ватанпарварлик туйғуси билан миллат, халқ манфаатлари, ижтимоий, меҳнат ва касб-кор кўникмалари, ишбилармонлик асосларини эгаллаган, руҳан соғлом, жисмонан етук, умуминсоний ва миллий хулқ-атвор нормаларини ўз онги ва фаолиятида мужассам этган маънавий етук инсонни тарбиялаб вояга етказишдан ғоят манфаатдордир.

Tinchlikparvarlik axloqiy tamoyili va uning yoshlar ma’naviyatini rivojlantirishdagi o’rni


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Husanov G’. (Ilmiy rah. Samadov A.R)
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
121
Yaratilgan vaqti:
2016-09-19 15:36:15
Insoniyat o’z hayot yo’lida turli urush va nizolarga boy tahlikali kunlarni kechirdi. Bugungi kunda ham bu jarayonlar jahon siyosatida uchrab turganligi har bir insonni hushyorlikga chorlaydi. Yadro urushlari havfi, ekstremizm, terrorizm va mintaqaviy mojarolar hali xanuz fuqarolar xavfsizligiga tahdid solib kelmoqda. Yurtboshimiz Islom Karimov 2015 yil 9 mаy kuni “Хоtirа vа qаdrlаsh kuni” munоsаbаti bilаn so’zlаgаn nutqidа tа’kidlаgаnidеk, “Biz dunyoning turli o’lkаlаridа dаvоm etаyotgаn ziddiyat vа qаrаmа-qаrshiliklаrni fаqаtginа siyosiy yo’l bilаn, tinchlik yo’li bilаn hаl etish tаrаfdоrimiz”

Талабаларга маънавий-ахлоқий тарбия бериш технологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Дилафрўз Фарсахонова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2009
Nashriyot:
А.Қодирий номидаги Жиззах давлат педагогика институти
Sahifalar soni:
2
Yaratilgan vaqti:
2016-06-02 10:19:57
Мазкур ўқув-услубий қўлланмада талабаларга маънавий-ахлоқий тарбия бериш жараёнини ахборотлаштириш ва ундан амалий фаолиятда фойдаланиш ҳақида маълумотлар берилади. Шунингдек, талабаларга маънавий-ахлоқий тарбия беришни технологиялаштириш мақсадида ушбу жараённинг ахборот-коммуникацион технологиясини яратиш методикаси ҳам ёритилган. Унда талабаларнинг муносабатлари, ахлоқ категорияларига оид маълумотлар тизимлаштирилган ҳолда фойдаланилган.

Академик лицейлар физика курсида динамика ва сақланиш қонунларига оид масалалар ечиш методикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ғ.Самадов
Nashr ko`rinishi:
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
72
UDK raqami:
000
Yaratilgan vaqti:
2016-04-26 12:23:20
Ушбу ўқув қўлланма академик лицейлар физика курсида динамика ва сақланиш қонунларига оид масалалар ечиш методикасига бағишланган ва академик лицейлар ўқитувчилари ҳамда иқтидорли ўқувчилари учун мўлжалланган
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit