Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Хорижий ва миллий оммавий ахборот воситаларида Ўзбекистон имижини яратиш тамойиллари ва истиқболи (1991-2017 йиллар ОАВ материаллари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алимов Беруний Султонович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
002; 4; 002 (и); 002 (Ўз)
Yaratilgan vaqti:
2018-03-09 13:42:42
Жаҳон медиа маконида мамлакатлар имижини яратишнинг асосий таркиблари, уларни муттасил такомиллаштириш технологияларини ишлаб чиқиш, PR агентлари, маркетингга бўлган эҳтиѐжни янада кучайтирди. Бу борада хорижий оммавий ахборот воситаларининг объекти сифатида лидер харизмаси, халқ дипломатияси, туризм, инвестицион муҳит, спорт масалаларини ахборий жараѐнлар тезлашуви кесимида ѐритиш муҳим аҳамият касб этади.

Televideniye asoslari


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
B. Uralov, R. Uralov
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Niso-poligraf
Sahifalar soni:
264
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-31 13:23:46
Mazkur o‘quv qo‘llanma O‘zbekistpn Respublikasi o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi Markazi tomonidan tasdiqlangan o‘quv dasturiga asosan yozilgan. Qo‘llanmada oq-qora va rangli televideniyening fizik asoslari, televizion eshittirish tizimlari, uzatuvchi va qabul qiluvchi televizion trubkalar, oq-qora va rangli telefizorlarning struktura sxemalari va ularning kaskad, blok-sxemalari, modullarining tuzilishi hamda vazifalari bayon etilgan. Shuningdek, televizion priyomniklardan foydalanish va ularni ta’mirlash usullari ham bayon etilgan.

Televideniye va radio rejissurasi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
M.Maxammetov,
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Niso-poligraf
Sahifalar soni:
96
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-31 13:20:06
Ushbu o‘quv qo‘llanmada televideniyening kashf etilishi, tarixi va nazariyasining asosiy yo‘nalishlari hamda rejissorning ishlash jarayoniga, ijodiy guruhning har birining vazifalariga, ishlash uslublariga alohida to‘xtalib o‘tilgan. O‘quv qo‘llanmada qator mavzular kino san’ati va televizion ko‘rsatuv yaratuvchi ijodiy xodimlarga bag‘ishlangan. Qolaversa, televizion janrlarning har biriga alohida to‘xtalib o‘tilgan. Ushbu o‘quv qo‘llanma san’at sohasida mutaxassislar tayyorlaydigan kollej talabalari uchun moljallangan bo‘lib, undan televideniye va kino san’ati sohasiga qiziquvchi kitobxonlar ham foydalanishlari mumkin.

Ахборий жамиятни шаклланишида веб сайтларнинг ўрни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Якубова Маъмура
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-10-10 10:25:08
Ушбу тақдимот ахборий жамиятни шаклланишида веб сайтларнинг ўрни хақида маълумотлар берилган.

Матбуотда замонавий pr-таъсир усуллари: миллий ва халқаро тажриба (ихтисослашган нашрлар мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдулаҳатова Шаҳноза
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-10-10 10:19:08
Тақдимотда Паблик рилейшнз соҳасида таъсир кўрсатиш жараёнида қўлланадиган моделларни анализ қилиш, эмперик методлар, умуман, PR назариясига алоқадор моделлар келтирилган.

Ўзбекистонда ахборий жамиятни шаклланишида веб сайтларнинг ўрни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Якубова М.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
ЎзДЖТУ
Sahifalar soni:
95
Yaratilgan vaqti:
2017-10-10 08:53:49
Ахборот жамиятида веб-сайтларнинг ўрни, веб-сайтлар нималиги, тарихи, назарияси ва амалий масалаларини ўрганиш, веб-сайтлар интернет журналистикаси тараққиёти билан тенг кечаётган узвий жараён эканлигини кўрсатиб беришдир.

“Журналист текширувида ахборот билан ишлашнинг психологик жиҳатлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Алимова Д.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2011
Nashriyot:
ЎзДЖТУ
Sahifalar soni:
89
Yaratilgan vaqti:
2017-10-10 08:50:43
Ахборот етказиш, жамоатчилик фикрини шакллантириш, муаммоларни кўтариб чиқиб, ечимининг топилишига ёрдам бериш вазифаси бўлган оммавий ахборот воситалари жамиятда том маънодаги тўртинчи ҳокимият ҳисобланади.

Хориж телеканалларида ахборот узатиш тамойиллари ва муаммолари (Euro News канали кўрсатувлари мисолида).


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мусаев А.
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-10-09 15:54:00
Оммавий ахборот воситалари орасида энг кучли таъсирга эга бўлгани ҳақиқатдан ҳам телевидениедир. Албатта, ҳозирги технологиялар ривожланган бир даврда дунёнинг ривожланган мамлакатларида интернет аҳолининг деярли барча қатламларига кириб борган.

Televideniyening madaniy va ma’rifiy vazifasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Olimov H.
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-10-09 15:35:16
Ma’naviyat jamiyat taraqqiyoti, millat kamoloti va shaxs barkamolligini belgilab beruvchi asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Chunki ma’naviyat rivojlangandagina jamiyatda iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy barqarorlik vujudga keladi hamda mamlakat va millat taraqqiy etadi.

Телевидениеда жанрларнинг хилма-хиллиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Усмонова Ҳ.
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-10-09 15:30:42
Тележурналистика жанрлари кўлами жиҳатдан ижтимоий ҳаётдаги энг катта ва тарихан узун, абадий мавзулардан ташқари кундалик янгиликларгача, яъни бутун ҳаётни қамраб олади.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit