Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

МУСТАКИЛЛИК ЙИЛЛАРИ ҚОРАҚАЛПОҚ МАТБУОТИДА ЭКОЛОГИК МУАММОЛАР ТАЛКИНИ


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Марзияев Жанабай Калыбаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УУК: 504 (575.72)
Yaratilgan vaqti:
2019-04-25 16:45:16
Жахон журналистикасида сунгги пайтларда экология мавзуси публицистиканинг асосий йуналишларидан бирига айланмокда. Бунга, айникса охирги йилларда жамиягда купгина экологик муаммоларнинг тупланиши х,амда улар уз вакггида ечимини топа олмаётганлиги сабаб булмовда. Сохада юзага келган ушбу муаммолар бугунги кунда инсоният хаётининг бош масалаларига айланган.

Спорт журналистикасида интервью жанрининг аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бўриева Моҳинур
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ЎзДЖТУ
Sahifalar soni:
101
Yaratilgan vaqti:
2018-12-10 16:21:32
Замонавий матбуот ривожи ўз навбатида жанрлар трансформацияси, ўзгача услуб ва кўринишда ахборот узатиш эҳтиёжини юзага келтирмоқда. Интернет имкониятларининг кенгайиши ҳар кимга исталган вақтда исталган ахборотни олиш, тарқатиш имконини бераётган, ахборот майдонидаги рақобат кучайиб бораётган бир шароитда аудитория талабларини қондириш ҳам мураккаб масалага айланиб қолаётгани — ҳақиқат.

Фотожурналистика


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қосимова Н. Каримов А. Файзуллаева Х.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ЎзДЖТУ
Sahifalar soni:
113
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-12-10 15:57:07
Фотография – инсоният яратган буюк кашфиётлардан бири. Тарихга бир умр муҳрланган лаҳзалар, сиймолар, қалблар, шаҳарлар, қадрдон кўчалар, яқинлар, оила аъзолари. Инсон фотосуратга тушар экан фотокамера айнан ана шу ҳаётининг оний лаҳзасини, ҳолатини қувонч билан, юздаги табассум билан акс этишини истайди. Кўзлар кулмасада, жилмаяди, ёнидаги қадрдони билан уришиб қолсада уни қучоқлаб, суратга тушишга интилади. Чунки ҳар бир инсон бир умрга эсдалик бўлиб қоладиган фотосуратда ўзгалар уни бахтиёр кўришни истайди. Сураткаш эса унинг ана шу истагини бажо келтиради. Агарда сураткаш ўз касбининг маҳоратли устаси бўлсачи? У фотосуратда ҳаётнинг оддий бир лаҳзасини эмас, тарихга муҳрланадиган сонияларнинг акс этаётганини ҳис этиб, инсонни эмас унинг қалбини, табиатнинг гўзал манзарасини эмас тирикликнинг бир бўлагини, жамиятнинг бир кунини эмас унинг ютуқ ва муаммоларини кўрсатишга ҳаракат қилади. Оламни фақат фотокамера нигоҳи билан кўради.

Освещение вопросов инвалидности в СМИ Узбекистана


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Косимова Н. Исаков О.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Extremum-press
Sahifalar soni:
154
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-12-10 15:52:58
соответствии с Целями устойчивого развития. Освещаются вопросы развития профессиональных навыков журналистов при освещении данной тематики. Настоящее учебно-практическое пособие утверждено и рекомендовано к изданию Решением Ученого совета факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков, протокол №2 от 5 октября 2016 года. Учебно-практическое пособие предназначено для журналистов и студентов факультетов журналистики вузов.

Замонавий Осиё мамлакатлари журналистикаси


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Салиева М.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Наврўз
Sahifalar soni:
50
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-12-10 13:19:33
Бутун дунё ОАВ каби, осиё мамлакатлари журналистикаси ривожланиб бормоқда ва тараққиёт жиҳатидан ўзига хос хусусият-ларга эга. Оммавий ахборот воситаларининг таъсири, интернет тармоқларининг ниҳоятда илгарилаб бораётгани, ахборот тарқали-шининг жадаллашуви натижасида одамлар онгида жиддий ўзгариш-лар содир бўлмоқда. Хусусан, миллий идрок характерининг журналист фаолиятида ўз аксини топмасдан иложи йўқ. Профессионал журналист ёки тадқиқотчи, олим енталитетга хос қарашлардан ҳоли бўлиб оммага ахборот, янгилик ва илмни тақдим этишда прогрессив йўл тутиши лозим. Ахборот баёни ёки интер-претациясининг бошқа йўлларда амалга оширилиши турли хил халқаро қоидаларга зиддир. Шундан келиб чиққан ҳолда журналист хабарни мафкура ва миллий меъёрлардан ҳоли ҳамда объектив тарзда узатиши лозим.

Замонавий хорижий ОАВ (АҚШ ВА ЕВРОПА журналистикаси)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Дадахонов Аъзамжон
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ЎзДЖТУ
Sahifalar soni:
27
Yaratilgan vaqti:
2018-12-10 12:07:43
АҚШ ва Европа журналистикаси фани бўйича ўқув курсини ўқитилишининг аҳамияти ва долзарблиги журналистика соҳасида таълим олаётган талабаларга жаҳоннинг бир қатор машҳур мамлакатларида журналистика тизимининг ҳозирги кундаги аҳволи, жамиятдаги ўрни ҳамда йирик ОАВ тўғрисида билим беришдир. Кўпинча журналистлар орасида "хорижий журналистика", "халқаро журналистика" ҳамда янада кенгроқ маънода "жаҳон урналистикаси" тушунчалари ўртасида қандай фарқ бор, деган савол туғилади. Хўш, мазкур атамалар ўртасида ҳақиқатан ҳам аниқ бир фарқловчи мазмун борми ёки аслида фақат мамлакатлар бўйича халқаро ва миллий журналистика атамаларини ишлатиш тўғри бўлармиди? Аксар ҳолларда бу тахлит саволлар ҳатто оммавий ахборот воситаларида маълум вақт ишлаган тажрибали ва фаол журналистлари томонидан ҳам берилишини кузатамиз

Образование в целях устойчивого развития в Узбекистане: Изменение модели обучения


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Косимова Н.
Yaratilgan vaqti:
2018-12-10 11:51:07
В статье рассматривается роль воспитания молодежи в достижении целей устойчивого развития. Отмечены правовая база по развитию экологического образования, а также разработаны рекомендации по формированию экологического сознания в рамках учебно-воспитательного процесса для каждого образовательного учреждения.

Интернетда ахлоқий меъёрлар: тарихи ва ривожланиш тенденциялари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қосимова Наргис
Yaratilgan vaqti:
2018-12-10 10:56:50
Мақолада шахс ҳамда журналистнинг интернет сайтлари, ижтимоий тармоқ ва блогларда ахлоқ меъёрларига риоя этиш масаласи турли нуқтаи назардан кўриб чиқилган. Глобал тармоқдан фойдаланиш маданиятини шакллантириш, интернетда ахлоқий меъёрлар ва қоидаларига риоя этиш борасида тавсиялар берилган

Мультимедиавий сторителлинг ёхуд замонавий аудитория эътиборини жалб қилишнинг янги шакли


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қосимова Наргис
Yaratilgan vaqti:
2018-12-10 10:50:14
Мақолада бугунги мультимедиавий журналистиканинг муҳим жанрларидан бири – сторителлинг тушунчаси, унинг яратилиш тарихи, таркибий қисмлари, принциплари, унда қўлланиладиган сервислар ҳақида маълумот берилади. Мультимедиавий сторителлингни яратиш асосларини ўрганиш журналистларга нафақат янги технологияларни ўрганиш, балки ўз материалига глобал тармоқ орқали бутун жаҳондаги барча қизиқувчиларни жалб этишни ўрганиш эканлиги тушунтирилади

Глобаллашув шароитида ахборот-психологик хавфсизлик


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Дусимбетова Н.
Yaratilgan vaqti:
2018-12-10 10:46:44
Мақолада глоболлашув шароитида ёшларнинг медиакомпотентлигини шакллантириш масаласи кўриб чиқилган, шунингдек ёшларни оммавий ахборот воситаларининг хавфли, манипульятив таъсиридан мухофаза қилиш энг долзарб масала эканлиги асосланган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit