Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Африка араб давлатларида диннинг сиёсийлашуви ва унинг сиёсий жараёнларга таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Муҳаммадсидиқов Муҳаммадолим Муҳамматрозиқ Ўғли
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
322 (6-17):28
Yaratilgan vaqti:
2018-05-08 10:58:41
Тадқиқотнинг мақсади Африка араб давлатларида ислом дини сиёсийлашуви муаммосининг келиб чиқиш сабаблари ва шарт-шароитлари, унинг минтақадаги ижтимоий-сиёсий вазият ва сиёсий жараёнларга таъсирини очиб беришдан иборат.

Фуқаролик жамиятини қуриш шароитида давлат ижроия ҳокимияти тизимини модернизациялаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жўрақулов Фурқат Норйигитович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
323/327: 342 (100)
Yaratilgan vaqti:
2018-05-08 10:56:19
Тадқиқотнинг мақсади – фуқаролик жамиятини қуриш шароитида давлат ижроия ҳокимияти тизимини модернизациялаш омиллари, асосий воситалари ва самарали механизмларини ишлаб чиқишдан иборат.

Корректив курс" лингводидактик тушунчасининг илмий талқини


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-22 12:32:10
Ушбу мақолада техника олий ўкув юртларида чет тил ўқитишда корректив курснинг ўрни ва унинг лингводидактик тушунчаси берилган.

Professional etika va etiket


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
"Muhammadjonova La’lixon Ashuralievna, Ortiqova Dilbar Ortiqovna, Masharipova Gularam Kamilovna, Agzamxodjaeva Shaxnoza Saidmatlabovna. "
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
292
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-16 16:35:32
Darslikida ushbu fanning predmeti, maqsadi, etiket va kasbiy etiketning vujudga kelishi va rivojlanish bosqichlari, kasbiy etikaning kategoriyalari va xossalari, muomala madaniyati, tanishish, tanishtirish qoidalari, kiyinish madaniyati va qoidalari, kiyinish madaniyati, noqulay vaziyatlardan chiqish, etiket turlari: biznesmen, diplomatik va xalqaro etiket, sayoxat etiketi, oila va turmush etikasi, marosimlar, mehmon va mezbon etiketi bayon qilingan.

Жамоатчилик фикри: мазмуни, шаклланиши, мантиғи


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Шайманова
Yaratilgan vaqti:
2017-11-10 17:11:13
Ўзбекистон Республикаси мустақиллиги туфайли фуқароларимизнинг дунёқараши тафаккури, ҳуқуқий онги ва маданиятида туб ўзгаришлар юз берди.

Бефарқлик: мазмуни, илдизлари ва ижтимоий оқибатлари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Г.Бекмуродова
Yaratilgan vaqti:
2017-11-10 17:10:11
Ўтган йилнинг охирги чорагида курраи заминимизнинг кўплаб нуқта-ларида террористик ҳаракатлар содир этилди, улар натижасида бегуноҳ одамлар қурбон бўлди, мамлакатларнинг одатий тинч турмушига дарз кетди.

Дарс жараёнларини ташкил этишда интерфаол усулларнинг қўлланилиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
З.Хусанова
Yaratilgan vaqti:
2017-10-18 12:25:17
Ҳозирги даврда замонавий таълимнинг асосий вазифалардан бири атроф-олам воқеа-ҳодисаларини билиш орқали мустақил таҳлил қила оладиган шахсни камол топтиришда намоён бўлади.

Жадид маърифатчилари ижодида ёшлар тарбияси масаласи ва унинг ҳозирги кундаги аҳамияти


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Нурматов
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-09-15 13:03:54
Ҳозирги кунда мамлакатимизнинг бор куч-қудрати демократик ҳуқуқий давлат, фуқаролик жамияти қуришга йўналтирилган. Бу вазифаларни бажариш, Ватанимиз ривнақини таъминлаш биринчи навбатда, ёшларга уларнниг амалий фаолиятига, ахлоқий баркамоллигига, ғоявий-сиёсий етуклигига, миллий ўзлигини қанчалик англаганига боғлиқ.

Эстетика фанининг предмети, объекти ва функциялари.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Г.Мамажонова
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-09-15 12:47:57
Эстетика ёхуд эстетика энг қадимги фанлардан бири. Унинг тарихи икки ярим-уч минг йиллик вақтни ўз ичига олади. Бироқ у ўзининг ҳозирги номини XVIII асрда олган.

Menejment nazariyasi va amaliyotining rivojlanishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tatu Uf 912-15 guruh talabasi Otajonov Farrux
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-29 19:48:22
Boshqaruv nazariyasining asoschilari Тeylor, Ford, Gilbert, Emerson, Fayol va boshqalardir. Boshqaruv nazariyasining tarixan dastlabki yo‘nalishi „klassik“ (an’anaviy) maktab nomini olgan. Bu maktabning vujudga kelishida amerikalik muhandis va tadqiqotchi Frederik Тeylorning xizmati katta. Тeylor mehnat jarayonlarini maxsus funksional boshqarish zarurligini asoslab berdi, jismoniy mehnat bilan bir qatorda ishlab chiqarishni tashkil etishni tarkibiy unsurlarga ajratib ko‘rsatishga harakat qilgan tomonidan ishlangan sxemada o‘lda-jo‘lda, pala-partish ishlash mumkin emasligi, har bir narsa oldindan o‘ylangan, ishning barcha shartlari va usullari oldida aniq, belgilangan bo‘lishi aks ettirilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit