Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Глобаллашув шароитида миллатлараро тотувлик юксак ахлоқий қадрият сифатида


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдуллаев Ш
Yaratilgan vaqti:
2018-10-12 10:53:38
Глобаллашув турли мамлакатлар иқтисоди, маданияти, манавияти, одамлари ўртасидаги ўзаро тасир ва боғлиқликнинг кучайишидир. Ушбу мақолада глобаллашув жараёнлари ва унда миллатлараро тотувликнинг юксак аҳлоқий қадрият сифатидаги ижтимоий фалсафий мохиятини очиб беришга ҳаракат қилинади.

Миллатлараро муносабатларда толерантлик ва диний маданиятнинг ахамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдуллаев Ш
Yaratilgan vaqti:
2018-10-12 10:53:26
Ушбу мақолада диний бағрикенглик ва миллатлараро муносабатлар тушунчаларининг ижтимоий-фалсафий моҳияти ва ўзаро алоқадорлиги хақида фикр юритилади. Марказий Осиёдаги халқлари ўртасидаги ўзаро ишонч, тинчлик ва осойишталик ўрнатилишида динлараро бағрикенглик ғояси ва бунда ислом динининг ахамияти таҳлил қилинади.

Миллий тарбияда миллатлараро тотувлик ғоясининг долзарблиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдуллаев Ш
Yaratilgan vaqti:
2018-10-12 10:50:59
Ушбу мақолада миллатлараро муносабатлар тушунчаларининг ижтимоий- фалсафий мохияти ва ўзаро алоқадорлиги ҳақида фикр юритилади. Марказий Осиё ҳалқлари ўртасидаги ўзаро ишонч, тинчлик ва осойишталик ўрнатилишида динлараро бағрикенглик ғояси ва бунда ислом динини ахамияти талқин қилинади.

Миллатлараро муносабатларда диний бағрикенгликнинг ахамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдуллаев Ш
Yaratilgan vaqti:
2018-10-12 10:49:08
Ушбу мақолада диний бағрикенглик ва миллатлараро муносабатлар тушунчаларининг ижтимоий-фалсафий мохияти ва ўзаро алоқадорлиги ҳақида фикр юритилади. Марказий Осиё ҳалқлари ўртасидаги ўзаро ишонч, тинчлик ва осойишталик ўрнатилишида динлараро бағрикенглик ғояси ва бунда ислом динини ахамияти талқин қилинади.

Ijtimoiy-madaniy faoliyatda ijtimoiy hamkorlikning namoyon bo‘lishi va jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Turg’unov M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
55
Yaratilgan vaqti:
2018-10-12 10:46:48
“Ijtimoiy – madaniy faoliyatda ijtimoiy hamkorlikning namoyon bo’lishi va jamiyat taraqqiyotidagi o’rni” mavzusidagi bitiruv malakaviy ishi mamlakatimizda ijtimoiy – madaniy faoliyatning o’rni va roli xususidagi qimmatli fikrlarni aks ettirgan bo’lib, unda jamiyatdagi o’zaro hamkorlik masalalari, manashu hamkorlikning jamiyat taraqqiyotiga ta'siri xususida qarashlarni ham aks ettiradi. Sharq xalqlariga xos bo’lgan jamoaviylik, o’zaro hamkorlik, bunda mamlakat taraqqiyotining rivojlanish asoslari ham keltirib o’tilgan. Mazkur bitiruv malakaviy ishi davlatimizga o’z oldida turgan vazifalarni bajarish borasida ijtimoiy – madaniy faoliyatning ahamiyati xususidagi fikrlarni ham beradi.

Sog`lom avlod mustahkam jamiyat asosi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tojimirzayeva H
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
65
Yaratilgan vaqti:
2018-10-12 10:44:49
Sog`lom avlodni tarbiyalashda oilaning jamiyatda tutgan o‘rni va ta'lim-tarbiya jarayonida ishtirokini yanada oshirish bilan belgilanadi. Shuningdek, sog`lom, barkamol avlod tarbiyasida oilaning ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy, ma'naviy-axloqiy manfaatlarini ta'minlash hamda davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirish masalasiga e`tiborni qaratadi.

Jamiyat taraqqiyotida radio va televideniyeni tutgan o'rni


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mamataliyeva Sh
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2018-10-12 10:42:39
Jamiyat taraqqiyotida radio va televideniyeni tutgan o‘rni, radio va televideniyening yaratilish tarixi, o`ziga xos xususiyatlari masalasi olinmoqda. O‘zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida milliy televideniya va radio sohasida amalga oshirilgan islohotlar asosida sohaga berilayotgan e`tiborni aniq dalillar asosida tahlil qilish

Перспективы развития сферы туризма в Хорезмской области


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ходжаниязов Нурбек Сардорович
Yaratilgan vaqti:
2018-06-22 16:43:22
Ушбу мақолада мамлакатимизда, хусусан Хоразм вилоятида туризмни ривожлантириш холати, вилоят туристик ресурсларнинг туризмни ривожлантиришдаги ўрни ёритилган

Олий таълим тизимида мустақил таълимнинг ахборот технологиялари билан ўзаро боғлиқлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдирахмонов Лазизбек Латипбоевич
Yaratilgan vaqti:
2018-06-22 16:32:14
Ушбу мақолада Олий таълим тизимида мустақил таълимнинг ахборот технологиялари билан ўзаро боғлиқлиги хақида маълумотлар келтирилган

Ўзбекистонда рекратцион туризмни ривожлантиришни ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Худайберганов Жўрабек Ғофуржонович
Yaratilgan vaqti:
2018-06-22 16:23:36
Ушбу мақолада Ўзбекистонда рекратцион туризмни ривожлантиришни ўзига хос хусусиятлари, соҳада қилинаётган ўзгаришлар тўғрисида маълумотлар келтирилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit