Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

«Молодой учёный» №13 (147), март 2017, Часть 7 (cтр. 629-723)


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-07-20 15:44:26
Журнал «Молодой ученый» — ежемесячное издание, организованное для того, чтобы предоставить аспирантам, докторантам, соискателям, молодым специалистам и ученым возможность публикации своих научных статей.

Фуқаролик жамиятига оид замонавий концептуал дискурснинг асосий йўналишлари (ижтимоий – фалсафий таҳлил)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мавлонов Журабек Ёрқул ўғли
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
31 (072)
Yaratilgan vaqti:
2017-07-11 14:32:01
Фуқаролик жамиятига оид замонавий концеп-туал дискурс доирасида шаклланган илмий ёндашув ва назарияларни ижтимоий-фалсафий жиҳатдан умумлаштириш ҳамда Ўзбекистонда фуқаро-лик жамияти институтларини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсияларни асослашдан иборат.

Ўзбекистонда миллатлараро муносабатларни ривожлантиришнинг ижтимоий-фалсафий хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мусаев Одил Рахматович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
1-278.096
Yaratilgan vaqti:
2017-07-11 14:27:24
Ўзбекистонда миллатлараро муносабатларни ривожлантиришнинг ижтимоий-фалсафий хусусиятларини очиб бериш ҳамда полиэтниклик шароитида миллатлараро тотувликни таъминлаш, полиэтник жамиятларда ижтимоий-сиёсий барқарорликни мустаҳкамлаш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Бузғунчи ғояларнинг миллий ўзликни англашга салбий таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ташанов Абдухолиқ Дайнович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
323/327:101 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2017-07-11 14:22:50
Бузғунчи ғояларнинг намоён бўлиш хусусиятлари, сабаблари ҳамда уларнинг миллий ўзликни англашга салбий таъсирини очиб беришдан иборат.

Бадиий-эстетик маданиятни ривожлантиришда дизайннинг имманент хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдуллаева Насиба Бўроновна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
УЎК 130.2: 747.012
Yaratilgan vaqti:
2017-07-11 11:30:42
Дунѐда дизайн нафақат маданият маҳсули айни пайтда уни шакллантирувчи восита, маданий ранг-барангликни таъминлаш усули сифатида ҳам тан олинган. Айниқса, дизайннинг интеграл табиати, бир томондан, маданият соҳаларини (техник, бадиий-эстетик, экологик) бир-бирига боғлашда, иккинчи томондан, миллий, минтақавий ва умуминсоний маданият ютуқларини ўзаро алмашувини таъминлашда инъикос этмоқда. Дизайннинг маданий тараққиѐт ривожи умумий тенденцияларига боғлиқлиги имманент хусусиятларини кенг қамровли тадқиқ этишни тақозо этмоқда.

Бадиий танқидчиликнинг илмий-рационал жиҳатлари ва унинг тасвирий санъатдаги инъикоси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бахранов Лазизжон Эркинович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
УЎК:7.01 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2017-07-11 11:23:44
Ижтимоий ҳаѐтдаги гўзаллик ва хунуклик, улуғворлик ва тубанлик, фожиавийлик ва кулгилилик каби ҳодисалар истеъдодли ижодкорлар асарларида акс эттирилиб, дунѐ халқлари бадиий маданиятига ижобий таъсир этиб келмоқда. Айни пайтда жаҳоннинг аксарият мамлакатларида инсоният бирдамлигини таъминлаш, шахс қадрини мустаҳкамлаш, тинчликни барқарорлаштириш, терроризм ва диний экстремизмни бартараф этиш каби глобал муаммолар ечимини топишда санъатнинг роли бирмунча пасайган. Мазкур ҳолат дунѐ ҳамжамияти ҳамкорлигини фаоллаштириш ва бадиий маданият имкониятларидан самарали фойдаланишга бўлган эҳтиѐжни орттирмоқда.

"Етика фанининг предмети ва жамият ҳайотидаги аҳамияти. ахлоқий тафаккур тараққиётининг асосий босқичлари. "


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.Абдуллаев
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-07-03 16:26:36
Мазкур тақдимотда батафсил маълумотлар берилган бўлиб, шунингдек тақдимотда ушбу мавзуга доир барча маълумотлари ёритилган.

Жаҳон маданияти босқичлари. Ибтидоий ва қадимги давр маданияти.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.Абдуллаев
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-07-03 16:21:18
Ибтидоий жамоа тузуми – инсоният тарихидаги биринчи ижтимоий-иқтисодий тузум бўлиб, у ибтидоий одамларнинг пайдо бўлишидан то синфий жамият юзага келгунига қадар бўлган даврни ўз ичига олади.

Маънавият ва унинг жамият ҳаётида тутган ўрни


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Э.Саидбеков
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-07-03 16:20:08
Ривожланишнинг моҳияти, унинг суърати жамият таррақиётининг барча даврларда инсонларнинг маънавий камолоти даражасига боғлиқ бўлган.

"Истиқлол ва фалсафий дунёқарашнинг янгиланиш муаммолари "


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
К.Муродов
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-07-03 16:18:27
Инсон тафаккурининг ўзгариши, дунёқарашнинг янгича тамойилларга эга бўлиши узоқ давом этадиган мураккаб жараёндир. Бу ҳол бизнинг кунларимизда ҳам яққол намоён бўлмоқда.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit