Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Мустақиллик йилларида фуқаролик ҳуқуқи тамойилларини билишнинг фалсафий методологик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Яхшиликов Жаҳонгир Жўрабоевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК 1:347(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-06-19 17:14:15
Тадқиқотнинг мақсади фуқаролик ҳуқуқи тамойилларини билишнинг фалсафий-методологик асосларини синергетик ёндашиш воситасида фуқаролик ҳуқуқига хос бўлган объектив қонуниятларини фалсафий-ҳуқуқий жиҳатдан таҳлил қилишдан иборат.

Шахс экологик дунёқарашини шакллантиришда миллий қадриятларнинг роли


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Кистаубаев Савлабек Усманович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК:113/119(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-06-19 17:09:37
Тадқиқотнинг мақсади шахс экологик дунёқарашини миллий ва умуминсоний қадриятлар асосида шакллантириш тенденциясини белгилайдиган объектив ва субъектив омилларнинг мақомини, функционал аҳамиятини аниқлашдан иборат.

Ўйин ва инновацион тафаккур (онтологик ва гносеологик таҳлил)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Кубаева Шоира Тошмуродовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 111:165.5
Yaratilgan vaqti:
2019-06-15 14:51:34
Тадқиқотнинг мақсади ўйин ва инновацион тафаккурнинг онтологик ва эпистемологик томонларини кўриб чиқиш, ўйин феноменининг полифункционал хусусиятларини ҳозирги замон ўйин назариялари асосида, унинг инновацион тафаккурда намоён бўлишининг фалсафий таҳлилини амалга ошириш

ХХ асрнинг 80-йилларида ўзбекистондаги миллатлараро муносабатлар тарихи (Фарғона фожиаси мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бозоров Отабек Одилович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
9.(58) (09) (584.4)
Yaratilgan vaqti:
2019-06-11 14:55:57
Тадқиқотнинг мақсади ХХ аср 80-йилларида Ўзбекистондаги миллатлараро муносабатлар тарихини Фарғона фожиаси мисолида тадқиқ этиш, уни келтириб чиқарган сабаб ва оқибатларни очиб беришдан иборат.

Модернизация назариялари эволюциясининг фалсафий-концептуал таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хожиев Тунис Нуркосимович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
1 (09) (584.4)(100)
Yaratilgan vaqti:
2019-06-06 10:34:57
Тадқиқотнинг мақсади модернизация таълимотлари тарихи ва эволюциясини фалсафий–концептуаль таҳлил этган ҳолда Ўзбекистон Республикасида кечаѐтган модернизация жараѐнларини такомиллаштиришга оид таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Алишер навоий инсонпарварлик қарашларининг мустақил ўзбекистон ижтимоий-сиёсий ҳаёти билан уйғунлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Норов Тожи Омонович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
301:1:323(575.1)Навоий
Yaratilgan vaqti:
2019-06-06 09:44:30
Тадқиқот предмети Алишер Навоий инсонпараварлик ғояларини ташкил этган ижтимоий-фалсафий мероси ва уларнинг тадқиқи билан боғлиқ ҳамда замонавий Ўзбекистон ижтимоий ҳаѐтини ѐритувчи илмий манбалардан иборат.

Миллий ғоя тизимида миллий ўзликни англашнинг тузилмавий-функционал таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сапаров Бердияр Балтабаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
301.1:323 (584.4)
Yaratilgan vaqti:
2019-06-01 12:51:22
Тадқиқотнинг мақсади миллий ғоя тизимида миллий ўзликни англашнинг тизимли-функционал таҳлили моҳиятини очиб беришдан иборат.

Глобаллашув шароитида миллий маънавиятга таҳдидлар ва уларни бартараф этиш омиллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эшчанова Наргиза Рузумбаевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
301:1:008 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-06-01 12:45:05
Тадқиқотнинг мақсадиглобаллашув шароитида миллий маънавиятга нисбатан юзага келган таҳдидлар, уларнинг намоѐн бўлиш хусусиятларини аниқлаш, уларнинг олдини олиш имкониятларининг ижтимоий-фалсафий моҳиятини очиб беришдан иборат.

Башоратнинг назарий-методологик асослари ва унинг илмий билишдаги ўрни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мамаюсупов Умид Қурбонович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
323:008:101.9 (584.4)
Yaratilgan vaqti:
2019-05-31 14:34:10
Тадқиқотнинг мақсади илмий билиш ривожида башоратнинг фалсафий-методологик ўрни ва имкониятларини замонавий концептуал қарашлар асосида тадқиқ ва таҳлил қилишдан иборат.

Экологик хавфсизликни таъминлаш тизимининг институционал ва функционал интеграцияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ибрагимова Найира Анваровна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
577.3.355(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-05-31 14:19:59
Тадқиқотнинг предмети миллий экологик хавфсизликни таъминлаш институционал тизими самарадорлигини оширишнинг ижтимоий сиёсий омилларидан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit