Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Studying the Efficiency of the New Cotton Regenerator


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.Agzamov, A. Inagamov, M.Agzamov
Yaratilgan vaqti:
2020-05-25 15:45:50
Abstract: The article reflects the results of studies to determine the effectiveness of the created technological process from the waste of purifiers

Qimmatbaho qog’ozlarni chop etishda bosish texnik xususiyatlarini o’rganish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tojiboyev Farxod
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
TTYeSI
Sahifalar soni:
75
Yaratilgan vaqti:
2020-05-25 15:43:42
Tadqiqotning maqsadi t.f.n. I.A.Bulanovning paxta sellylozasi tarkibiga tabiiy ipak tоlа chiqindilаri qo’shib оlingаn qоg’оzlаrning bоsmа-tехnik хоssаlаrigа tа’sirini tаdqiq qilishdаn va olingan qimmatboha qog’ozlarning fizik-mexanik va bosma-texnik xossalari o’rganish ushbu ishning asosiy maqsadi.

Тўқув дастгоҳида кўйлакбоп тўқимани ишлаб чиқариш омилларини меёрлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Изатиллаев Музаффархон Муссахон ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
ТТЕСИ
Sahifalar soni:
87
Yaratilgan vaqti:
2020-05-25 15:41:54
Кўйлакбоп тўқимани ишлаб чиқариш омилларини меъёрлаштириш ва рақобатбардош маҳсулот ҳисобига экспорт салоҳиятини юксалтириш ишнинг мақсади деб белгиланган.

Разработка учебных материалов по теме «Технология обработки накладных карманов в мужских брюках


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Зохитжанов Отабек Собитжон ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
ТИТЛП
Sahifalar soni:
76
Yaratilgan vaqti:
2020-05-25 15:40:34
В целях последовательного обеспечения структурных преобразований, модернизации и диверсификации производства, дальнейшего развития высокотехнологичных отраслей промышленности.

Гестацион гипертензияда ҳомиладорликни олиб бориш ва унинг клиник-генетик ривожланиш хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ашурова Умида Алишеровна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
618.3-06:616.12-008.331.1-036.8
Yaratilgan vaqti:
2020-05-25 15:35:28
Тадқиқотнинг мақсади гестацион гипертензияда ҳомиладорликни олиб бориш ва унинг клиник-генетик ривожланиш хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Маҳаллий зот ва дурагай пиллалардан ўрта чизиқли зичликдаги янги хом ипак ассортиментини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Туробов Шодибек Бахриддин ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
TTYeSI
Sahifalar soni:
76
Yaratilgan vaqti:
2020-05-25 15:30:03
Диплом ишининг мақсади. Республикамиз тўқимачилик саноатини ривожлантиришда замонавий имкониятлардан фойдаланиб янги турдаги аснавиментларни турли соҳаларга мўлжалланган янги таркибли ипак тўқимасини ишлаб чиқариш учун хом ашё тайёрлаш усулларини яратиш, янги таббиёт ипак тўқимасини олиш ва унинг физик-механик, гигиеник хусусиятларини тадқиқ қилиш.

Harakat imkoniyati cheklangan bolalar kiyimini ishlab chiqaradigan salon-atelyeni loyihalash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mirxojieva Gulhayo Mirkomil qizi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
TTYeSI
Sahifalar soni:
102
Yaratilgan vaqti:
2020-05-25 15:28:35
Ushbu diplom loyihasida Serebral paralichi kasalligi bo’lgan bolalar uchun reabilitatsiya kostyumi eskiz loyihasi ishlab chiqilgan.

Разработка очистителя хлопка-сырца с повышенной засоренностью и влажностью


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдукаимова Азиза Абдумуминовна
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
ТИТЛП
Sahifalar soni:
73
Yaratilgan vaqti:
2020-05-25 15:26:42
Целью дипломного проекта является разработка очистителя хлопка-сырца с повышенной влажностью и засорённостью.

Kimyoviy ishlab chiqarishning asosiy jarayonlari va apparatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nabiyev N. Kulaxmetova M.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
TTYeSI
Sahifalar soni:
125
Yaratilgan vaqti:
2020-05-25 15:24:31
To’qimаchilik vа yеngil sаnоаtidа, хususаn kimyo tоlаsini ishlаb chiqаrish, qоg’оz sаnоаti vа pаrdоzlаsh kоrхоnаlаridа issiqlik vа mоddа аlmаshinish jаrаyonlаri kеng qo’llаnilаdi.

Ipak ikkilamchi xom ashyosini qayta ishlash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-05-25 15:21:35
Uslubiy qo'llanmada “Ipak ikkilamchi xom ashyosini qayta ishlash” fаnidаn lаbоrаtоriya dаrslаrini rejаlаri vа ulаrni bаjаrishning uslubiy tаvsiyasi, tоpshiriq ro’yхаtlаri, hаmdа ulаrni bаjаrish tаrtibi bаyon etilgаn. Shuningdеk nаzоrаt sаvоllаri va adabiyotlar ro’yxati kеltirilgаn.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit