Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

AXBOROT TIZIMLARI VA TEXNOLOGIYALARI FANIDAN


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M. Sidiqov
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-27 13:59:46
Axborot majmuasida kompyuter grafiklarining o‘rni, ahamiyati va mohiyatini. Kompyuter grafikasini fan sifatida umumiy tushunchasi."Kompyuter grafikasi va dizayn" fanining "Informatika o'qitish metodikasi" yo‘nalishiga mosligi bundan tashqari boshqa kurslari bilan o‘zaro bog‘liqligdadir. Veb saxifa xosil qilishni sodda ko'rinishlari keltirib o'tilgan

Maxsus-fanlarni-o`qitish-metodikasi-fanini-o`rgatuvchi-elektron


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xomidova. S
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-27 11:13:58
«Maxsus fanlarni o’qitish metodikasi» fanidan elektron o`quv – uslubiy kompleks yaratishga bag`ishlangan bo`lib, kirish, 3 ta bob, 9 ta paragraf, xulosa, foydalangan adabiyotlar va ilova qismidan iborat.

Maktab-fizika-kursida -virtual-laboratoriyalarni


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xakimova . O`
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-27 11:09:28
Fizika fanlarini o`qitish jarayonida o`quvchilar o`quv – biluv faoliyatini faollashtirishga yordam beradigan, egallangan nazariy bilim va ko`nikmalarni amaliy virtual laboratoriyalar orqali mustahkamlash uchun zamonaviy pedagogik dasturiy vositalardan foydalanish haqida tushunchalarga ega bo`lish..

Informatika fanini o’qitishda innovatsion uslublarni ishlab chiqish va ularni dars jarayoniga tadbiq etish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ashurova. G
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-27 11:02:00
Bitiruv malakaviy ishi kirish qismdan boshlanib uchta bobdan tashkil topgan. Birinchi bobida informatikani o’qitishda innovatsion uslublar, informatika fanini o’qitishda qiziqtiruvchi o’yinlar texnologiyasi hamda informatika fanini o’qitishda interfaol metodlardan foydalanish to’g’risida ma’lumot berilgan.

Dasturlash tillari fanidan multimediali elektrоn o’quv-uslubiy majmua yaratish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Matn, tasvir, оvоz va videоlar bilan ishlashda AutoPlay Media Studio 8 dasturining imkоniyatlarini tadqiq qilindi, AutoPlay Media Studio 8 dasturida “Dasturlash tillari” fanining elektrоn o’quv uslubiy majmuasi yaratildi.
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-27 11:00:12
Matn, tasvir, оvоz va videоlar bilan ishlashda AutoPlay Media Studio 8 dasturining imkоniyatlarini tadqiq qilindi, AutoPlay Media Studio 8 dasturida “Dasturlash tillari” fanining elektrоn o’quv uslubiy majmuasi yaratildi.

SQL tilini o‘qitishda usulbiy xususiyatlar taxlili


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Djuraboyeva (Sobirova) G
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-27 10:58:24
SQL tilini o‘qitishda usulbiy xususiyatlar tahlili muammosiga bag‘ishlangan pedagogik va metodik adabiyotlardagi ma’lumotlarni nazariy jihatdan tahlil qilish; nazorat va baholash; tajriba-sinov; pedagogik monitoring; qiyosiy taqqoslash; tadqiqot natijalarini umumlashtirish, kuzatish, suhbat, test metodlari, olingan natijalarni qayta ishlash uchun matematik statistika metodlari qo‘llanildi.

Algоritmlar fanidan multimediali elektrоn o’quv-uslubiy majmua yaratish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Оmоnjоnоva (Nоrmatоva) Sh
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-27 10:56:46
Ushbu bitiruv malakaviy ishi kirish qismi, 2 ta bоb, 8 ta paragraf, xulоsa va fоydalanilgan adabiyotlar ro’yxatidan ibоrat. Bitiruv malakaviy ishining asоsiy qismi 54 varoq mashina matnida yoritib berilgan.

Ma`lumotlarni qayta ishlovchi tarmoqli protsessorlarni modellash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Toshlonova O
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-27 10:52:10
Mazkur bitiruv malakaviy ishi Ma’lumotlarni qayta ishlovchi tarmoqli protsessorlarni modellashga bag‘ishlangan bo‘lib, kirish qismi, o’nta paragrafni o’z ichiga olgan to’rtta bob, xulosa, foydalanilgan adabiyotlardan iborat.

Kasb-hunar kollejlarida “Ofis dasturlari va ularning imkoniyatlari” bobini o‘qitishda innovatsion usullardan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Majidova (Qosimjonova) G
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-27 10:39:50
Kasb-hunar kollejlarida «Ofis dasturlari va ularning imkoniyatlari» bobini o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol usullarni ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, umumlashtirilgan xulosalar chiqarish

"Web Builder дастури имкониятларини ўрганиш бўйича мультимедиали қўлланма яратиш"


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xakimov S
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
44
Yaratilgan vaqti:
2018-08-08 11:16:28
Ўқув машғулотларини ўтказишда таълим олувчини мустақил фикрлаш ва изланишига ундовчи-йўналтирувчи усуллардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Бундай усуллардан фойдаланилганда ўқувчилар мустақил ишлаш имконига эга бўладилар. Бу усулларнинг моҳияти шундан иборатки,бутун ўқув жараёнида ўқувчилар эркин фикрлашга ва мустақил ишлашгайўналтирилади.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit