Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Kompyuter grafikasi va web dizayn fanidan tajriba ishlari bo`yicha uslubiy ko`rsatma


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-19 11:27:18
Brauzеr HTML hujjatni o`qiganida, ularning borligi hujjat bo`limlarini aniq ko`rsatadi. Agar ular bo`lmasa ham brauzеr HTML hujjatni to`g`ri o`qiydi, lеkin hujjat bo`limlari bir-biridan ajralib turmaydi.

Axborot resurslari va berilganlar bazalarini boshqarish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-19 11:25:43
Mamlakatimiz ishlab chiqarish sohalarini axboratlashtirish jamiyat rivojlanishiningob’ektiv jarayonini hamda zarur bo’lgan axborotlarni yig’ish,saqlash,uzatish, qaytaishlash vataqdim etishning tabiiy davomidir. Iqtisodiy, ishlab chiqarish, aloqa,ilmiy -tadqiqot, ta’lim,tibbiyot va biznes sohalaridagi mehnat sifati,mehnat unumdorligi va samaradorlik darajasoniyuksaltirish ularda tadbiq qilinayotgan eng zamonaviyaxborot- kommunikatsiyatexnologiyalari bilan bog’liq.

Енгил атлетика машғулотлари жараёнида актдан фойдаланиш усуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Фадеев Евгений Васильевич
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
57
Yaratilgan vaqti:
2019-03-12 17:14:40
Енгил атлетикачиларнинг жисмоний тайёргарлиги бўйича маълумотларни йиғиш, бу маълумотларни C++ тилида “Енгил атлетика” дастурини яратиш ва ўқув тренировка юкламаларининг ўзгариш динамикасини таҳлил қилиш.

Иқтисодий жараёнларни эконометрик таҳлил этишда excel электрон процессори имкониятларидан фойдаланиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жўраев Шерали Албаевич
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2019-03-06 14:48:28
Хўжалик юритувчи иқтисодий субъектларнифаолиятини эконометрик таҳлил этиш ва шу асосида моделлаштириш жараёнлари битирув малакавий ишнинг объекти ҳисобланади ва моделлаштириш жараёнида эконометрик баҳолашнинг мезонлар ва услубларни танлаш, асослаш орқали хўжалик юритувчи иқтисодий субъектлар иқтисодий муносабатлари истиқболини ҳаққоний акс эттиришга эришиш билан боғлиқ жараёнлар иш предметини ташкил этади.

Визуал дастурлаш тиллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Т.Жўраев, У.Ғойипов
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
184
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-03-05 09:12:41
Ўқув услубий мажмуада Касб таълими (Информатика ва ахборот технологиялари) бакалавр таълим йўналишининг 4 курс талабаларига Визуал дастурлаш тиллари бўйича маъруза, амалий ва тажриба ишларига оид кўрсатмалар, топшириқлар, оралик ва якуний назорат саволлари тўплами берилади.

Академик лицейларда масофавий таълимни ташкил этишнинг техник ва дастурий воситаларини тахлил этиш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Эркинбоев Турсунали
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ТАТУФФ
Sahifalar soni:
82
Yaratilgan vaqti:
2019-02-23 10:04:30
Bitiruv malakaviy ishi akademik litseylarda axborot kommunikatsion texnalogiyalardan foydalangan holda masofaviy ta‘lim tizimini shakllantirish loyihasini ishlab chiqish kabi masalalarni o'z ichiga oladi.

Использование новых информационных технологий как средства стимулирования учебной деятельности при изучении иностранного языка


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Темирова Комила Иброхимовна
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ТАТУФФ
Sahifalar soni:
79
Yaratilgan vaqti:
2019-02-23 10:02:24
Битирув малакавий иш «Чет тилларни ўрганишда янги ахборот технологияларидан ўқув жараёнини жадаллаштириш воситаси сифатида фойдаланиш» мавзусига бағишланган. Чет тилига ўргатишнинг янги ахборот технологиялари, уларни амалий қўлланилишлари ва ўргатувчи дастурларни ишлатиш шакллари ўрганиб чиқилган.

Разработка веб страницы и создание методика периодические обновления веб страницы колледжа Саноат


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рўзалиев Азизжон Абдуллажон ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ТАТУФФ
Sahifalar soni:
72
Yaratilgan vaqti:
2019-02-23 09:56:00
Ушбу битирув малакавий иш « Фарғона шаҳри “Саноат” коллежи веб сайтини яратиш» мавзуга бағишланади. Битирув малакавий иш натижасида коллеж ишловчи веб сайт тизими яратилган. Тизим тармоқда ишлашга мўлжалланган бўлиб, фойдаланувчилар томонидан коллеж хақида янгиликлардан хабардор бўлиш имкониятларини беради. Битирув малакавий ишда яратилган веб сайтнинг ахамияти ва уни яратиш технологияси хақида сўз боради.

Рахработка универсального программного пакета для анализа усневаемости учащихся академический лицеев


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жураева Мухтасар
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ТАТУФФ
Sahifalar soni:
76
Yaratilgan vaqti:
2019-02-23 09:54:04
В данной квалиффикационно-выпускной работе основной целю было выявление возможной связи успеваемости и личностных особенностей школьника, и на оснований этих исследований было разработано программа по анализу успеваемости учащихся лицеев в зависимости от личностных особенностей и академической успеваемости.

Мактаб ўқувчиларини компютер саводхонлигини ошириш учун дарсдан ташқари машғулот олиб боришга инновацилн ўқитиш тизимларини жорий этиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ғаниев Сирожиддин Ғайратжон ўғли
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ТАТУФФ
Sahifalar soni:
90
Yaratilgan vaqti:
2019-02-23 09:52:48
Bitiruv malakaviy ishining mavzusi maktab o‘quvchilarini kompyuter savodhonligini oshirish uchun darsdan tashqari mashg‘ulotlar olib borishga innovatsion o‘qitish tizimlarini joriy etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit