Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Axborotlar xavfsizligining zamonaviy muammolari.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xolmirzaeva M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
53
Yaratilgan vaqti:
2019-11-04 15:10:15
Tabiiyki, axborot xavfsizligi muammolarini samarali hal qilish uchun mavjud shifrlash algoritmlarini tahlil qilish, ma’lumotlarni himoyalashning turli usullarini o’rganish, mavjud masalalarni hal etishda bu usullarning qay birida samarali natijaga erishish mumkinligini belgilab olish, so`ngra olingan ma`lumotlar asosida yangi masalalarni hal qilish talab qilinadi.

Tasvirli ma'lumotlarni qayta ishlashda rangli tasvirni kulrang tasvirga o'tkazish algoritmini tadqiq etish.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xalilov M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NamDU
Sahifalar soni:
71
Yaratilgan vaqti:
2019-11-04 15:08:52
Kompyuter grafikasi orqali tasvirlarni qayta ishlashda rangli tasvirni kulrang tasvirga o‘tkazish algoritmini yaratish, tasvirlarga ishlov berishning mahsus bosqichlari va standart usularini amaliyotga tadbiq etish. Создание алгоритма преобразования цветных изображений в серые изображения при обработке компьютерной графики, реализация конкретных этапов и стандартных методов обработки изображений. Creating an algorithm for converting color images to gray images in computer graphics processing, implementing specific stages and standard methods of image processing

Issiqlik o‘tkazish tenglamasini C++ tilida vizuallashtirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Temirov O
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
70
Yaratilgan vaqti:
2019-11-04 15:00:42
Pаrаbolik tipdаgi differensiаl tenglаmаlаrgа keltirilаdigаn mаsаlаlаr, xususаn issiqik o‘tkаzish mаsаlаlаrini xаl etishdа kompyuter imkoniyаtlаridаn foydаlаnish, bundа mаsаlаlаrning yechimlаrini sonli usullаr yordаmidа аniqlаsh, аniq vа tаqribiy yechimlаr orаsidаgi xаtoliklаrni bаholаsh, yechimlаr grаfiklаrini kompyuter yordаmidа tаshkil etishni o`rgаnish muhim аhаmiyаt liligi.

Algoritmlarning evristik prinsiplari va obrazlarni tanish masalalarida alomatlarning informatsion ahamiyatini aniqlashning dasturiy tizimi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jamolov O
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
90
Yaratilgan vaqti:
2019-11-04 14:59:14
Ma’lumki, so‘nggi yillarda informatsion va kommunikatsion texnologiyalarning keskin rivojlanishi zamonaviy dasturiy mahsulotlarni yaratish va takomillashtirishga bo‘lgan talabni orttirib bormoqda. Zamonaviy kompyuter texnologiyalari va dasturiy mahsulotlarning inson faoliyatining turli sohalarida, aqliy hamda jismoniy ishlarini mukammal, tezkor bajarilishini ta’minlaydi. Hozirgi kunda bu borada intellektual tizimlar , ma’lumotlarni intelektual tahlil qilish (Data Mining), axborotlarga ishlov berish tizimlarda bilim va qonuniyatlarni izlash, timsollarni aniqlash kabi yo‘nalishlarining katta ma’lumotlar masalalarini yechishga mo‘ljallangan usul va algoritmlar ishlab chiqilmoqda Mazkur tadqiqot ishida turli amaliy sohalarda timsollarni aniqlashga oid masalalarni hal etishda baholarni hisoblash algoritmlarini takomillashtirish muhim vazifalardan hisoblanadi.

Некоторые требования и принципы мобильного обучения


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Эшназарова М
Yaratilgan vaqti:
2019-11-04 14:54:44
В статье идёт речь о мобильных технологиях которые отвязывают образование от конкретного учреждения и места: с лекциями, экскурсиями и семинарами можно выезжать туда, где есть бесплатный городской Wi-Fi. Так же расматривается примущества мобильного образования.

Кўп ўзгарувчили ошкор интерполяция формулаларининг қолдиқ ҳадларини баҳолаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Имомов А
Yaratilgan vaqti:
2019-11-04 14:53:42
Мақолада кoп oзгарувчили функцияларнинг кўп ўлчовли интерполатсияси учун аниқ формулалар муҳокама қилинади. Улар учун қолдиқ шартларнинг баҳоси интерполатсия қилинган функциялар синфига қараб берилади.

Масофали ўқитиш технологиялари ва ташкил қилиш усуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-11-04 14:43:18
Ушбу услубий қўлланма педагогик кадрларни қайта таёрлаш ва малакасини ошириш институти тингловчилари учун мўлжалланган. Услубий қўлланмада масофали таълим ҳақида маълумот, ривожланиш тариҳи, МТ технология ва услублари ҳамда фойдаланилган адабиётлар рўйҳати кўрсатилган.

Ta'limda axborot texnologiyalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-11-04 14:36:14
Ushbu Amaliy mashg`ulot bo’yicha uslubiy qo’llanma barcha ijtimoiy - gumanitar soha bakalavr yo`nalish bakalavrlarning o`quv rejalaridagi «Ta’limda axborot texnologiyalari» fani dasturiga asosan tuzilgan bo`lib, u butun kurs materialini to`la qamrab olgan. To`plamdagi har bir Amaliy mashg`ulot ishida tuzuvchilar tomonidan mashg`ulotning maqsad va vazifalari, kerakli vosita va tushunchalar berilganidan so`ng bajaruvchiga muayyan(konkret) topshiriq hamda foydalanilgan adabiyotlar ro`yhati k`orsatilgan.

Информационные технологии в начальных классах


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Отабоева Ф
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
106
Yaratilgan vaqti:
2019-11-04 14:28:59
Данный сборник текстов лекций по дисциплине “Информационные технологии в начальных классах” составлен на основе типовой и рабочей программы. В каждой лекции приведены опорные термины, контрольные вопросы и использованная литература.

Umumiy o‘rta ta’lim maktablari informatika va axborot texnologiyalari darslarida kompyuter monitoridan foydalanish usullari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Lola Isroilova
Yaratilgan vaqti:
2019-10-26 08:57:31
Jamiyatning zamonaviy rivojlanish bosqichi axborot texnologiyalari vositalarining juda tez sur’atlarda rivojlanishi bilan xarakterlanadi. Axborot texnologiyalari odamlarning hayotini yanada mazmunli, qulay (komfortli) qilyapti, mehnatning sifati va samaradorligini o‘sishiga imkon yaratyapti, hayotni yangi ma’no – mazmun bilan to‘ldiryapti. Axborot texnologiyalari shunchalik chuqur darajada kundalik turmushimizga kirib bordiki, ko‘pchilik odamlar uni oddiy, o‘z atrof muhitining odatiy predmeti sifatida qabul qilishadi, ularsiz o‘z hayotini to‘la – to‘kis taavvur eta olmaydi. Zamonaviy axborot texnologiyalari vositalaridan biri monitor hisoblanadi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit