Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Kompozit materiallarning tashqi muhit ta’sirida mexanik xossalarining o‘zgarishini o‘rganish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Umirqulov Qayumjon
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
QDPI
Sahifalar soni:
101
Yaratilgan vaqti:
2019-10-11 12:11:56
Adobe Flash dasturini o‘qitishning innovatsion metodlarini o‘rganish va ularni takomillashtirish vazifalarini aniqlash, tahlil qilish, o‘qitish samarasini oshirish uchun vazifalarni belgilash

MS ACCESSda jadvallar yaratish” o‘quv modulini o‘qitishni takomillashtirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
To‘xtasinov Maqsadjon Murodjon o‘g‘li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
QDPI
Sahifalar soni:
91
Yaratilgan vaqti:
2019-10-11 12:10:47
Bu ilmiy ishning yangiligi shundan iboratki, elektronlashtirilgan dars jadvali tizimini qo‘llagan holda oliy ta’lim muassasida amalga oshiriladigan o‘quv mashg‘ulot jadvali tuzish jarayoni avtomatlashtirildi

O’rta umumiy ta’lim maktablari matematika darslarida o`quvchilarni kasb-hunarga yo’naltirish uslubiyoti


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdulxakimova Odinaxon Mamirjon qizi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
QDPI
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2019-10-11 11:42:29
Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta’lim islohotlari asosida o‘quvchilar kasbiy tayyorgarligi metodlarini darsdan tashqari mashg‘ulotlar misolida ishlab chiqilishi

Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 10-sinfida fizikaning “O‘zgarmas tok qonunlari” bobiga doir ba’zi mavzularni o’qitishda zamonaviy pedagogic metodlarni qo’llash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdullayeva (Sattarova) Maftuna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
QDPI
Sahifalar soni:
67
Yaratilgan vaqti:
2019-10-11 11:41:04
Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 10-sinfida fizikaning “O’zgarmas tok qonunlari” bobidagi ba’zi mavzularini o`qitishda interfaol metodlardan foydalanish mohiyatini yoritish

Еdraw_Мах дастури имкониятларини ўргатувчи мультимедиали ўқитиш тизимини яратиш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рахимова Д
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
namMQI
Sahifalar soni:
44
Yaratilgan vaqti:
2019-06-25 13:40:41
Келтириб ўтилган битирув малакавий иши мавзуси, яъни Еdraw_Мах дастури имкониятларини ўргатувчи мультимедиали ўқитиш бўйича янги манба яратиш мазкур мутахассислик бўйича битирувчи талабаларни билим ва савияларини оширишда мустақил таълим сифатида ҳамда ўқув жараёнида замонавий педагогик технологиялардан бирини ўқув жараёнида қўллаш орқали мақсадга эришиш назарда тутилади.

Таълим жараёнида тест тизимининг замонавий технологияларидан фойдаланиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Д.Э.Тоштемиров
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 13:42:39
Мақолада таълим тизимида ўқувчиларнинг олган билимларини назорат қилиш ва баҳолашнинг замонавий технологияларидан бири сифатида кенг фойдаланилаётган тест тизими ҳақидаги масалалар ёритилган. Бунда тест тизимининг аҳамияти, тест топшириқларини тузиш жараёнига қўйиладиган талаблар ва компьютерда тест ўтказишнинг имкониятлари баён қилинган.

Бўлажак мутахассислар учун мустақил таълимни ташкил этишда масофали ўқитишнинг ўрни


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.И.Қулмаматов
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 13:39:42
Мақолада бўлажак мутахассислар учун мустақил таълимни ташкил этишда масофали ўқитишнинг ўрни, масофали ўқитиш технологияларининг тузилиши, мазмуни ва уни яратиш масалалари ёритилган.

Информатика фанидан амалий машғулот топшириқларини бажариш бўйича услубий кўрсатмалар (1 босқич талабалари учун)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдурахимов Д.Б. Саидов Ж.Д.
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
60
UDK raqami:
-
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 13:24:41
Услубий кўрсатма Олий таълимнинг 5110700 – Информатика ўқитиш методикаси бакалавр таълим йўналиши умумкасбий фанлар блокига тегишли “Информатика” фанидан тасдиқланган ўқув дастури (Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2018) асосида тайёрланган бўлиб, унда амалий машғулотлари ишланмаси, топшириқлар, билимларни назорат қилиш учун саволлар мажмуасини бажариш бўйича тавсиялар берилган.

Компьютер тизимлари ва уларга хизмат кўрсатувчи дастурий воситалардан фойдаланишни ташкил қилиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.Болтаев
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
71
Yaratilgan vaqti:
2019-05-22 11:36:33
Ушбу БМИда замонавий компьютер тизимларининг аппаратли ва дастурий таъминоти, дастурий таъминотлар синфларга ажратилиши, хизматчи(Сервис) дастурий таъминот таркиби, Windows тизимининг стандарт ва махсус ўрнатиладиган утилита дастурлари кўриб чиқилган ва таҳлил қилинган.

КҲКларида информатика ва ахборот технологиялари фанидан ахборот ва ахборот ташувчи воситалар мавзусини ўқитиш методикаси


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Г.Ашурова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
73
Yaratilgan vaqti:
2019-05-21 11:30:23
Ушбу БМИ да касб-ҳунар коллежларида “Информатика ва АТ” фанидан “Ахборот ва ахборот ташувчи воситалар“ мавзусини ўқитиш методикаси, ахборот ва ахборот ташувчи воситалардан фойдаланган ҳолда ўқувчиларнинг малакасини шакиллантриш методикаси, аххборот ва ахборот ташувчи воситалардан фойдаланишда ўқувчиларнинг билим ва кўникмаларини ривожлантриш йўллари тўғрисида назарий ва амалий маълумотлар келтирилиб ўтилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit