Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Bog‘ va parklarning dekorativ plastikasi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
SH. REYIMBAYEV, Z. MATNIYAZOV
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
«NISO POLIGRAF»
Sahifalar soni:
104
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-17 15:22:13
Bog‘ va parklar dekorativ plastikasi» fanini o‘rganish davomida o‘quvchilar «Biologiya», Chizmatasvir», «Rangtasvir», «Perspek tiva», «Anatomiya» fanlaridan olgan bilimlarini qo‘llash bilan barobarida, o‘quv jarayonida nazariy, amaliy bilimlar olib, o‘qitishning interaktiv, ko‘rgazmali uslublaridan, matnli-vizual, audio-vizual kabi texnik vositalaridan foydalanadilar.

Bino va inshootlar konstruksiyasi bino interyer jihozlari va arxitektura qismlarini loyihalash


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
M.I. RazIkbeRdIyev, O.S. QOSIMOv
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
«Faylasuflar» nashriyoti
Sahifalar soni:
110
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-16 16:35:32
Mazkur «bino interyer jihozlari va arxitektura qismlarini loyihalash» nomli o‘quv qo‘llanma kasb-hunar kollejlarining «bino va inshootlar arxitektu rasi» mutaxassisligi uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda binoning konstruktiv tizimlari va arxitekturaviy shakllari hamda arxitekturaviy chizma haqida tu shuncha, arxitekturaviy loyihalashning boshlang‘ich o‘quv mavzulari, interyer tarixi, interyer va undagi uslublar, arxitekturaviy grafika usullari haqida tu shunchalarni asosiy maqsad qilib oladi

Bino va inshootlar konstruksiyasi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
M.M. VOHIDOV
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
«ILM ZIYO»
Sahifalar soni:
182
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-16 16:28:52
Respublikamiz mustaqillikka erishgach, pirovard maqsad qilib inson, uning erkin va farovon yashashi belgilandi. Ma’lumki, insonning erkin va farovon yashashini ta’minlashda iqtisodiyotni rivojlantirish muhim o‘rin tutadi. Bu muammoning yechimi qator omillarga, õususan, mahalliy õomashyodan sanoat hamda iste’mol mollarini ishlab chiqarish, ularni õorijga eksport qilish va shu asnoda chet el valutasi tushumini ko‘paytirishga bog‘liqdir.

Решение задач о нелинейных колебаниях для грунтовых плотин разложением по собственным формам колебаний


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.М. Мирсаидов, Т.З. Султанов, А.Н.Ишматов, Б.Ш. Юлдошев
Yaratilgan vaqti:
2018-01-16 13:49:48
Ушбу мақолада грунтли тўғонларнинг чизиқсиз динамик масаласини эластик ҳолатдаги ҳусусий тебраниш шакл-ларини ажратиш билан ечишнинг услуби келтирилган. Шунингдек, грунтли тўғонларнинг конструктив бир жинссизлиги, грунтнинг қовушқоқ-эластик ва чизиқсиз эластиклик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда динамик ҳолатини тадқиқ этил-ган натижалари келтирилган. Олиб борилган тадқиқотларнинг натижалари асосида иншоотнинг конструктив ва мате-риалнинг чизиқсизлик хусусиятларини ҳисобга олиш билан қатор янги механик натижалар олиш имконияти аниқланган.

Стеклокристаллические материалы на основе базальтов кутчинского месторождения


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
АХУНОВ Д.Б., ЖУРАЕВ Х.А
Yaratilgan vaqti:
2017-11-24 11:44:31
На основе базальтов Кутчинского месторождения (Узбекистан) синтезированы низ-котемпературные стекла. Основной кристаллической фазой в полученных из них ситаллах является твердый раствор в системе альбит-анортит.

Методика исследования по оптимизации режимов гелиотеплохимической обработки для высоконаполненных золоцементных композиций


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Х.Алиназаров., Н.Н.Мажидов., Х.А.Жўраев
Yaratilgan vaqti:
2017-11-24 11:42:13
В статье рассмотрены проблемы по оптимизации режимов гелиотеплохимической обработки для высоконаполненных золоцементных композиций. Показано, полученные решения при проектировании свойств и определении эффективности гелиотеплохимической обработки мелкозернистых золоцементных материалов полиструктурного строения.

Материалшунослик


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
И. Носиров
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
1994
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
232
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-11-24 11:33:16
Кейинги йилларда фан-техника тараққиёти муносабати билан саноатнинг барча тармоқлари, айниқса оғир саноат ва машинасозлик саноати ривожланиб бормоқда. Саноатнинг рпвожланиши арзон, пухта, ишлатиш қулай бўлган яигидан-янги материалларни излаб топиш, материалларнинг хоссаларини яхши билган холда уларни зарурий йўналишда ўзгартирнш технологиясини ишлаб чиқишни тақозо этади.

Muhandislik tarmoqlarida noan'anaviy energiya manbalaridan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.X.Alinazarov M.X.Abelkosimova
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
NamMQI
Sahifalar soni:
110
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-11-23 13:59:57
O'quv qo'llanma Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish yo`nalishiga oid о 'quv dasturi va DITD-7,18 raqamii Davlat granti asosida yozilgan Kitobda past potensialli quyosh issiqligi, shamol, geotermal suvlar, biomassa va ekzotermik jarayonlardagi issiqlik energiyalaridan foydalanish muammolarini yoritishga bag'ishlangan ma’lumotlar keltirilgan. Ushbu o ’quv qo’llanma Oliy va O'rta maxsus ta ’lim vazirligi O'quv adabiyotlar, byulleteng’ va jurnallarni nashrga tayyorlash markazi tomonidan tavsiya qingan.

Қамчиқ довони автомобил йўлига хизмат кўрсатувчи ҳаракатланувчи таркибни тадқиқот қилиш ва уларни сервисини ташкил этиш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Норматов Шавкат Ибрагимович
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
96
Yaratilgan vaqti:
2017-11-23 11:06:55
Йўл қурилиш машиналарга кўрсатилаётган сервис хизмат кўрсатиш самарадорлигини ошириш, асосий базадан узоқда ишлаётган йўл қурииш машиналарга сифатли хизмат кўрсатишга эришиш, моддий-техника базасини такомиллаштириш ва параметрларини асослашга доир долзарб илмий-амалий муаммоларни ечиш талаб этилган

Йўл қурилиш машиналарини юриш қисмини тадқиқотлаш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Нурматов Элмурод Мирзаалиевич
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
107
Yaratilgan vaqti:
2017-11-23 11:04:19
Йўл қурилиш машиналарининг юриш қисмларини бошқарувчанлиги ва тургунлиги ва динамик характеристикаси ҳамда таёргарчилик ишлари учун мўлжалланган машиналарини юриш қисмларини асосий параметрларини танлаш усулларни оптимал режимлари ишлаб чиқилган
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit