Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ўзбекистон архитектура ёдгорликларини таъмирлаш ва қайта тиклашнинг асосий тамойиллари (Самарқанд шаҳри мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдураимов Шерзод Мураткулович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
725.731(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-12-15 14:19:47
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон архитектура ёдгорликларини сақлаш, таъмирлаш ва қайта тиклашнинг замонавий тамойилларини яратиш ва уларни амалиётда қўллаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистоннинг ўтмишдаги тасаввуф масканлари – хонақоҳлар архитектурасини ўрганиш ва улардан самарали фойдаланиш асосларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Маҳматқулов Илҳом Турдимуродович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
725.731(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-12-15 14:19:59
Тадқиқотнинг мақсади тасаввуф масканларининг Ўзбекистон архитектураси тарихидаги ўрнини аниқлаш, уларнинг тасниф-тизими, архитектурасини ёритиб бериш, хонақоҳларни сақлаш ва улардан самарали фойдаланиш бўйича таклифлар ишлаб чиқишдан иборат.

Шаҳарлар композициясини шакллантиришда вертикал иншоотлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Яхяев Абдулла Абдужабборович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
72.036:72
Yaratilgan vaqti:
2020-12-15 14:20:11
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистоннинг қадимий шаҳарсозлигида доминант вазифасини бажарган шаҳар силуэтидаги вертикал иншоотларнинг композицион тузилишини ва уларнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Ўзбекистон меъморчилигида тасвирий ва бадиий воситаларни уйғунлаштириш йўллари (анъанавийлик ва замонавийлик)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Султонова Дилшода Намозовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
72.03
Yaratilgan vaqti:
2020-12-08 16:11:50
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон меъморчилигида тасвирий ва бадиий воситаларни меъморий-ҳажмий муҳит ва шаҳар муҳити билан ўзаро уйғунлаштиришнинг анъанавий йўлларини аниқлашдан иборат.

Формирование архитектуры школ Узбекистана на основе обеспечения комфортной освещённости классов


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мирдавидова Саодат Мирвалиевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
711.553: 711.7
Yaratilgan vaqti:
2020-06-17 21:47:55
Цель исследования заключается в поиске и разработке высокоэффективной системы расчётов комфортной естественной освещённости в классных помещениях общеобразовательных школ Узбекистана, основанных на математическом моделировании с использованием компьютерных технологий, а также в разработке предложений по дальнейшему совершенствованию архитектурно-планировочных решений зданий общеобразовательных школ Узбекистана.

Ўрта асрларда Хоразм меъморчилиги анъаналарининг ўзига хос хусусиятлари (Қуйи Амударё минтақаси мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Машарипов Ойбек Абдурахимович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
72.03
Yaratilgan vaqti:
2020-06-10 10:47:32
Тадқиқотнинг мақсади Хоразмнинг қуйи Амударё Орол бўйи минтақасида ўрта асрларга оид карвон-йўллари негизида барпо қилинган мудофаа ва жамоат биноларининг меъморчилик анъаналари, уларнинг ўзига хос хусусиятлари ва типларини аниқлашдан иборат.

Влияние суфизма на врхитектуру и декор культовых сооружений Средней Азии IX-XVI вв.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Барсукова Елена Георгиевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
72.03 (711)
Yaratilgan vaqti:
2020-06-10 10:44:48
Цель исследования: влияния суфизма на процесс развития закономерностей трансформации архитектурных форм и орнамента культовой архитектуры, раскрытие их символико-семантического содержания.

Мовароуннаҳрда темурийлар меъморий меросини тадқиқ этишнинг янги аспектлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тўхбоева Нилуфар Мамадиѐровна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
72.03
Yaratilgan vaqti:
2020-05-26 19:28:52
Тадқиқотнинг мақсади Амир Темур ва темурийлар даврининг меъморий ѐдгорликлари Самарқанддаги Хованд Султон бека мақбараси (Ишратхона), Оқсарой мақбараси, Шоҳи-Зинда мажмуасидаги икки гумбазли мақбара, Амир Темур мақбараси ва Шаҳрисабздаги Оқсарой обидаларига оид ноаниқликларни янги маълумотлар асосида бойитишдан иборат.

Макроиқтисодиёт


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-05-19 15:32:31
Ушбу ўқув-услубий мажмуа Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2017 йил “28” июндаги 434-сонли буйруғи билан маъқулланган фан дастурлари асосида тузилган бўлиб, 5340900-“Кўчмас мулк экспертизаси ва уни бошқариш” таълим йўналиши талабаларига “Макроиқтисодиёт” фанидан ўқитиш учун мўлжалланган.

Makro va mikroiqtisodiyot


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-05-19 15:21:37
Ўқув-услубий мажмуа матнида замонавий макро ва микроиқтисодий усуллар ва уларнинг амалиётга тадбиқ этилиши, мамлакат макро ва микроиқтисодиётининг ривожланиши, асосий макроиқтисодий кўрсаткичлар ва уларни ҳисоблаш усуллари, макроиқтисодий сиёсатни олиб бориш йўллари, иқтисодиёти ривожланган мамлакатлар моделлари ва бошқалар ҳақида фикр юритилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit