Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Termodinamika


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qurbonov A.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
88
Yaratilgan vaqti:
2019-03-16 09:21:29
Issiqlik tеxnikasi fani, barcha tеxnika bilan bog`liq bo`lgan yo`nalishlar va mutaxassislar uchun o`rganiladi va hozirgi zamon tеxnika vositalarining nazariy asosini tashkil etadi. Issiqlik tеxnikasi fani bulajak mutaxassislar uchun juda muhim fanlardan sanalib, ularning еtuk va komil kadr bo`lishida o`z xissasini qushadi dеgan umiddamiz.

Автомобиль йўлларини қуриш технологиялари ва уни ташкил этиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-13 12:45:41
Автомобил йўлларини қуриш технологиялари ва уни ташкил этиш” фанидан ўқув–услубий мажмуада автомобиль йўлларини қуриш технологияси асослари хакида умумий маълумотлар, йўл пойини қуриш тўғрисида маълумотлар, қоя тоғ жинслари булмаган грунтлардан йўл пойини қуриш, мураккаб табиий-иклим шароитларда йўл пойини қуриш, йўл тўшамалари асосини қуриш бўйича амалий машғулотлар ишлари ёритилган.

Avtomobillarda tashish va harakat xavfsizligini tashkil etish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-13 12:44:48
“Автомобилларда ташиш ва ҳаракат хавфсизлигини ташкил этиш асослари” фанининг ўқув услубий мажмуаси (ВИИ семестер учун) мазкур номдаги фан дастурига мувофиқ ёзилган бўлиб, олий ўқув юртларининг Эр усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (автомобиль транспорти) бакалаврият йўналишида таълим олаётган талабаларга мўлжалланган.

Avtomobillarda tashish va harakat xavfsizligini tashkil etish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-13 11:58:33
Harakatlar Strategiyasida ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustivor yo’nalishlari rejasida avtotransport xizmatlari bilan ta’minlash sohasini yanada takomillashtirish, hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga erishish hamda mamlakat shahar va qishloqlarida aholi bandligi muammolarini hal etishda avtotransport xizmatlari ko’rsatishning rolini kuchaytirish, yo’lovchilar tashish xavfsizligini oshirish va atmosferaga zararli tashlamalarni qisqartirishni nazarda tutadi. SHu maqsadda 2017-2021 yillarda shaharlar va qishloqlarda avtotransport xizmatlarini yanada rivojlantirish Dasturi tasdiqlandi.

Бино ва иншоотлар архитектураси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-11 10:38:04
Мазкур ўқув услубий мажмуа архитектура (турлар бўйича), бино ва иншоатлар қурилиши (саноат ва фуқаро бинолари), қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқиш бакалавр йўналиши учун “Бино ва иншоотлар архитектураси” фанига бағишланган бўлиб, унда ушбу фанни ҳар томонлама чуқур ўрганиш учун зарур бўладиган илғор педагогик технологиялар асосида фанни ўрганишнинг асосий йўналишлари ёритилган. Мажмуада фаннинг маъруза машғулотларининг мавзулари ва мазмуни, намунавий ва ишчи дастурлари, амалий ва лаборатория дарсларни олиб бориш учун услубий кўрсатмалар, масала ва машқлар, тест саволлари, оралиқ ва якуний иш саволлари, тарқатма материаллар, фан буйича глоссарий, хорижий манбалар, норматив хужжатлар ва бошка қатор масалалар ёритилган.

Қурилиш материаллари ва буюмлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-11 10:35:38
Мазкур ўқув услубий мажмуа “Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш” бакалавр йўналиши учун “Қурилиш материаллари ва буюмлари” фанига бағишланган бўлиб, унда ушбу фанни ҳар томонлама чуқур ўрганиш учун зарур бўладиган илғор педагогик технологиялар асосида фанни ўрганишнинг асосий йўналишлари ёритилган. Мажмуада фаннинг маъруза машғулотларининг мавзулари ва мазмуни, намунавий ва ишчи дастурлари, амалий ва лаборатория дарсларни олиб бориш учун услубий кўрсатмалар, масала ва машқлар, тест саволлари, оралиқ ва якуний иш саволлари, тарқатма материаллар, фан буйича глоссарий, хорижий манбалар, норматив хужжатлар ва бошка қатор масалалар ёритилган.

Фуқаро ва саноат бинолари архитектураси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-11 10:34:39
Мазкур ўқув услубий мажмуа “Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш” бакалавр йўналиши учун “Фуқаро ва саноат бинолари архитектураси” фанига бағишланган бўлиб, унда ушбу фанни ҳар томонлама чуқур ўрганиш учун зарур бўладиган илғор педагогик технологиялар асосида фанни ўрганишнинг асосий йўналишлари ёритилган. Мажмуада фаннинг маъруза машғулотларининг мавзулари ва мазмуни, амалий машғулотлар, мустақил иш мавзулари, тест, назорат саволлари, тарқатма материаллар, масала ва машқлар тўплами, глоссарий фаннинг ўқув ва ишчи дастурлари, фан буйича, хорижий манбалар, норматив хужжатлар ва бошка қатор масалалар ёритилган.

Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкциялари ишлаб чиқариш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-07 11:16:03
Мазкур ўқув услубий мажмуа “Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш” бакалавр йўналиши учун «Қурилиш материаллари технологиясида жараён ва аппаратлар» фанига бағишланган бўлиб, унда ушбу фанни ҳар томонлама чуқур ўрганиш учун зарур бўладиган илғор педагогик технологиялар асосида фанни ўрганишнинг асосий йўналишлари ёритилган.

Ёғоч кострукциялари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-07 11:13:48
Мазкур ўқув услубий мажмуа “Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш” бакалавр йўналиши учун «Ёғоч кострукциялари» фанига бағишланган бўлиб, унда ушбу фанни ҳар томонлама чуқур ўрганиш учун зарур бўладиган илғор педагогик технологиялар асосида фанни ўрганишнинг асосий йўналишлари ёритилган.

Қурилиш материаллари технологиясида жараён ва аппаратлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-07 11:12:30
Ушбу ўқув услубий қўлланма бешта қисмдан иборат бўлиб, маъруза материаллари (маъруза матни, таянч сўзлар, назорат саволлари) ва амалий машғулотлар материаллари (амалий топшириқлар, намуна), глоссарий, мустақил таълим мавзулари, иловалар (намунавий ва ишчи ўқув дастур, адабиётлар рўйхати, тарқатма материаллар, кейслар банки, тест саволлари, баҳолаш мезонлари) дан ташкил топган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit