Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Binolar va inshootlar konstruksiyalari


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
M .M . VOHIDOV
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Sahifalar soni:
179
UDK raqami:
69(075)
Yaratilgan vaqti:
2017-02-21 16:15:29
O‘quv qo‘llanmada bino va inshootlaming konstruktiv yechimlari va ularning konstruksiyalarini o ‘rganish bo‘yicha muhim ma’lumotlar keltirilgan. Shuningdek, o ‘quv qo‘llanmada «Umumqurilish ishlari», «Uy-joy va jamoat binolaridan foydalanish hamda ularni ta’mirlash» yo‘nalishlari bo‘yicha ta’lim olayotgan kasb-hunar kollejlarining talabalari uchun amaliyotdan ayrim misollar ham keltirilgan.

Эстетика и дизайн


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
Nashr ko`rinishi:
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
Nashriyot:
Sahifalar soni:
216
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-02-15 09:40:31
В книге подробно изучается работа с объектами, текс- том, рассматриваются параметры заливок и обводок, век- торные и цветовые эффекты, а также инструменты рисо- вания Macromedia Flash, основы построения сайтов и др.

Texnik chizmachilik


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
K.X.MADUMAROV, A.A.NORQULOV
Nashr ko`rinishi:
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
Nashriyot:
Sahifalar soni:
120
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-02-15 09:07:33
Qo‘llanmada yig‘ish chizmalarini o‘qish va detallashtirishga oid topshiriqlarni bajarish hamda nazorat savollariga javob tayyorlash jarayonida konstruktorlik hujjatlari va ularni to‘ldirish, chizma chizish nazariy asoslari, aksonometrik proyeksiyalar, buyumning tasviri, rezbali detallar va ularning birikmalari, detallar eskizini va ish chizmasini tuzish kabi ma’lumotlar yoritilgan. Qo‘llanma kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan bo‘lsa-da, undan oliy o‘quv yurtlari talabalari va ilmiy xodimlar ham foydalanishlari mumkin.

Qurilishda pol yotqizish ishlari тexnologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
S.A. ABDURAHMONOV, SH.A. HAKIMOV
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Sahifalar soni:
160
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-02-13 12:09:28
O‘quv qo‘llanma kasb-hunar kollejlarining duradgorlik va parket ishlari ustalari tayyorlov yo‘nalishi uchun tasdiqlangan o‘quv rejasidagi «Pol yotqizish ishlari texnologiyasi» fanining dasturi asosida yozildi. O‘quv qo‘llanmada turli xil yog‘och, parket, linoleumli, keramik plitkali pollarni yotqizish texnologiyasi va materiallari hamda ularni ta’mirlash texnologiyasi haqida ma’lumotlar berilgan.

Axborot-kutubxona texnologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
Y. O. Mannonov K. G. Mavlyanov
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Sahifalar soni:
145
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-02-01 15:43:17
Ushbu o‘quv qo‘llanma axborot-kutubxona muassasalarida axborotkutubxona texnologiyalarini ishlatish va ulardan foydalanish to‘g‘risida bo‘lib, unda axborot-kutubxona texnologiyasi fanining maqsadi va vazifalari, axborot- kutubxonalarda qo‘llaniladigan texnologiyalarning tasnifi, axborot bilan ishlash, kommunikatsiya va telekommunikatsiya aloqa vositalari, transport-texnika vositalari, hujjatlarni saqlash va qidirish texnologiyalari kabi mavzular yoritilgan.

Arxitektura ashyoshunosligi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
E. QOSIMOV
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
Nashriyot:
Sahifalar soni:
121
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-02-01 15:29:13
«Arxitektura ashyoshunosligi» fani o‘rta maxsus kasb-hunar kollejlari va akademik litseylardagi arxitektura, dizayn, pardozlovchi mutaxassisliklar yo‘nalishida ta’lim olayotgan talabalar uchun yaratilgan birinchi darslikdir.

Binolarning santexnika qurilmalari va jihozlari


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
E. S. Bo‘riyev u. T. ZOkirov T. M. Mamajanov
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Sahifalar soni:
160
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-02-01 15:19:11
O‘quv qo‘llanmada binolarni ichimlik suvi, issiq suv bilan ta’minlash tizimlari, binolarning ichki oqova suv tarmoqlari, sovutish, shamollatish tizimlari, binolarni gaz bilan ta’minlash tarmoqlari va issiqlik ta’minoti tizimiga o‘rnatiladigan muhandislik jihozlari haqida ma’lumotlar berilgan.

Elektr-gaz payvandlash тexnologi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
N. K. Dadaxonov
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
Nashriyot:
Sahifalar soni:
96
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-02-01 14:40:09
O‘quv qo‘llanmada „Elektr-gaz payvandlash texnologiyasi“ fanidan nazariy ma’lumotlar berilgan. U 060001—qishloq xo‘jaligi mashinalari va jihozlaridan foydalanish hamda ta’mirlash ta’limi yo‘nalishida va shu fanni o‘qiydigan boshqa yo‘nalishdagi o‘quvchilar uchun ham mo‘ljallangan.

Aholi yashaydigan joylarni rejalashtirish va obodonlashtirish


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
M.A.Tolipov
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Sahifalar soni:
108
UDK raqami:
725
Yaratilgan vaqti:
2017-01-30 11:20:35
Ushbu o'quv qo'llanma aholi yashaydigan joylarni rejalashtirish, obodonlashtirish, ularni loyihalar, muhandisona jihozlash hamda qurilish masalalari yoritilgan.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш ва уни қайта ишлаш корхоналарини ривожлантиришнинг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти (Наманган вилояти қишлоқ ва сув хўжалиги бошқармаси мисолида)


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Неъматжонов Абдулахад Абдумутал ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamMPI
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2017-01-21 10:53:53
Қишлоқ хўжалиги мамлакатимиз иқтисодиётининг мухим тармоғи хисобланади. Бу тармоқаҳолининг озиқ-овқатмаҳсулотларига, саноат тармоқларининг хомашёга булган талабини кондиради. Шу боис иқтисодий ислохотларнинг бошиданок аграр сиёсатимизнинг асосий вазифаси сифатида қишлоқ хўжалигини ривожлантириш, пахта яккахоким лигидан возкечиш, озиқ-овқатмаҳсулотлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш, қишлоқ хўжалигида қайта ишлаш саноати мажмуасини шакллантириш кабилар белгилаб олинди ва бу борада кўплаб ютук ларга эришилди.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit