Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Пути повышения термического сопротивления стен из мелких блоков с воздушными пустотами


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Махмудов М
Yaratilgan vaqti:
2019-05-24 15:03:27
Пути повышения термического сопротивления стен из мелких блоков с воздушными пустотами

Отечественный и зарубежный опыт применения мелких стеновых блоков в строительстве зданий


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
М. Махмудов
Yaratilgan vaqti:
2019-05-24 15:01:25
Отечественный и зарубежный опыт применения мелких стеновых блоков в строительстве зданий

Закономерности и стилевые особенности архитектуры Узбекистана античного периода


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нурмухамедова Шоира Захидовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
72.03 (711)
Yaratilgan vaqti:
2019-05-11 10:28:29
Цель данного исследования – комплексное методологическое изучение археологического, архивного, фактологического материалов, и на их основе – проведение систематизации и выполнение обобщающего научного исследования по архитектуре Узбекистана античного периода, выявление особенностей и путей ее развития во всех историко-культурных областях данного региона – Северной Бактрии, Хорезма, Согда, Чача, Ферганы и Уструшаны.

Modifikatsiyalangan bitumlar asosidagi asfaltbeton va tom qoplamalarining strukturasi, xossalari va texnologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Kasimov Ibraxim Irkinovichning
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
691.16
Yaratilgan vaqti:
2019-03-28 08:44:14
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда автомобиль йўллари ва қурилиш соҳасини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ушбу йўналишда модификациялаш усули билан нефть гудронлари ва қовушқоқлиги паст бўлган битумларни оксидлаш технологиясини такомиллаштириш, модификацияланган битумлар асосидаги битум-минерал материалларининг структураси ва хоссаларини сифат даражасини ошириш катта аҳамият касб этмоқда. Ривожланган мамлакатларда, жумладан АҚШ, Германия, Франция ва Япония каби давлатларда турли хил табиий иқлим шароитида эксплуатация қилинадиган асфальтбетон ва том қопламаларига турли омилларнинг таъсирини татқиқот этиш, уларнинг таркибини аниқлаш ва ишлаб чиқаришда янги технологияларини жорий қилиш масалалари етакчи ўрин эгалламоқда.

Termodinamika


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qurbonov A.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
88
Yaratilgan vaqti:
2019-03-16 09:21:29
Issiqlik tеxnikasi fani, barcha tеxnika bilan bog`liq bo`lgan yo`nalishlar va mutaxassislar uchun o`rganiladi va hozirgi zamon tеxnika vositalarining nazariy asosini tashkil etadi. Issiqlik tеxnikasi fani bulajak mutaxassislar uchun juda muhim fanlardan sanalib, ularning еtuk va komil kadr bo`lishida o`z xissasini qushadi dеgan umiddamiz.

Автомобиль йўлларини қуриш технологиялари ва уни ташкил этиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-13 12:45:41
Автомобил йўлларини қуриш технологиялари ва уни ташкил этиш” фанидан ўқув–услубий мажмуада автомобиль йўлларини қуриш технологияси асослари хакида умумий маълумотлар, йўл пойини қуриш тўғрисида маълумотлар, қоя тоғ жинслари булмаган грунтлардан йўл пойини қуриш, мураккаб табиий-иклим шароитларда йўл пойини қуриш, йўл тўшамалари асосини қуриш бўйича амалий машғулотлар ишлари ёритилган.

Avtomobillarda tashish va harakat xavfsizligini tashkil etish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-13 12:44:48
“Автомобилларда ташиш ва ҳаракат хавфсизлигини ташкил этиш асослари” фанининг ўқув услубий мажмуаси (ВИИ семестер учун) мазкур номдаги фан дастурига мувофиқ ёзилган бўлиб, олий ўқув юртларининг Эр усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (автомобиль транспорти) бакалаврият йўналишида таълим олаётган талабаларга мўлжалланган.

Avtomobillarda tashish va harakat xavfsizligini tashkil etish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-13 11:58:33
Harakatlar Strategiyasida ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustivor yo’nalishlari rejasida avtotransport xizmatlari bilan ta’minlash sohasini yanada takomillashtirish, hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga erishish hamda mamlakat shahar va qishloqlarida aholi bandligi muammolarini hal etishda avtotransport xizmatlari ko’rsatishning rolini kuchaytirish, yo’lovchilar tashish xavfsizligini oshirish va atmosferaga zararli tashlamalarni qisqartirishni nazarda tutadi. SHu maqsadda 2017-2021 yillarda shaharlar va qishloqlarda avtotransport xizmatlarini yanada rivojlantirish Dasturi tasdiqlandi.

Бино ва иншоотлар архитектураси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-11 10:38:04
Мазкур ўқув услубий мажмуа архитектура (турлар бўйича), бино ва иншоатлар қурилиши (саноат ва фуқаро бинолари), қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқиш бакалавр йўналиши учун “Бино ва иншоотлар архитектураси” фанига бағишланган бўлиб, унда ушбу фанни ҳар томонлама чуқур ўрганиш учун зарур бўладиган илғор педагогик технологиялар асосида фанни ўрганишнинг асосий йўналишлари ёритилган. Мажмуада фаннинг маъруза машғулотларининг мавзулари ва мазмуни, намунавий ва ишчи дастурлари, амалий ва лаборатория дарсларни олиб бориш учун услубий кўрсатмалар, масала ва машқлар, тест саволлари, оралиқ ва якуний иш саволлари, тарқатма материаллар, фан буйича глоссарий, хорижий манбалар, норматив хужжатлар ва бошка қатор масалалар ёритилган.

Қурилиш материаллари ва буюмлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-11 10:35:38
Мазкур ўқув услубий мажмуа “Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш” бакалавр йўналиши учун “Қурилиш материаллари ва буюмлари” фанига бағишланган бўлиб, унда ушбу фанни ҳар томонлама чуқур ўрганиш учун зарур бўладиган илғор педагогик технологиялар асосида фанни ўрганишнинг асосий йўналишлари ёритилган. Мажмуада фаннинг маъруза машғулотларининг мавзулари ва мазмуни, намунавий ва ишчи дастурлари, амалий ва лаборатория дарсларни олиб бориш учун услубий кўрсатмалар, масала ва машқлар, тест саволлари, оралиқ ва якуний иш саволлари, тарқатма материаллар, фан буйича глоссарий, хорижий манбалар, норматив хужжатлар ва бошка қатор масалалар ёритилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit