Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Концепция возрождения садово-паркового искусства темуридов в ландшафтной архитектуре Узбекистана


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Садикова Ситора-бону Нематджоновна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
712.13(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-03-16 18:00:11
Целью исследования является совершенствование и разработка эффективных путей возрождения традиционного садово-паркового искусства периода Темуридов в современной ландшафтной архитектуре Узбекистана. Объект исследования: сады Древнего Согда и Хорезма (XII-XIIIвв.) и Мавераннахра (XIV-XVвв.), Мавританской Испании (XIIIв.), Сефевидского Ирана (XV-XVII вв.) и Северной Индии, Пакистана и Афганистана (XVI-XVIII вв.). Предмет исследования. Совершенствование эффективных путей возрождения садов «Чор-баг» и бульваров «Хиабанов» Темуридов, как объектов культурного наследия. Метод исследования представляет собой статистический и сравнительный анализ научного исторического, архивного и интернет материалов, включая миниатюры садов XV в., графоаналитический анализ планов, объемно-планировочных решений, схем озеленения сохранившихся «Чор-багов» и «Хиабанов».

Қишлоқларда турар-жойларни баҳолаш амалиётини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Чориев Зафаржон Байрамкулович
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
Sahifalar soni:
90
Yaratilgan vaqti:
2018-02-27 09:37:13
Қишлoқдa уй-жой қуриш вa ижтимoий инфрaтузилмaни ривoжлaнтиришни жaдaллaштириш дaстурининг 2010 йилдаги муҳим устувoр йўнaлишлaр қaтoригa киритилди.

Темирбетон конструкцияларни I гуруҳ чекланган ҳолатлари бўйича ҳисоблаш дастурини ишлаб чиқиш.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рахматов А
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2011
Nashriyot:
БУХОРО ОЗИҚ-ОВҚАТ ВА ЕНГИЛ САНОАТ ТЕХНОЛОГИЯСИ ИНСТИТУТИ
Sahifalar soni:
49
Yaratilgan vaqti:
2018-02-21 16:30:06
Компьютерлаштирилган ўқитиш технологияси бу компьютерлардан фойдаланишга асосланган ўқитишдир. Компьютерли технологиялар дастурлаштирилган ўқитиш ғояларини ривожлантиради,замонавий компьютерлар ва телекоммуникацияларнинг йирик имкониятлари билан боғлиқ бўлган технологиялар вариантларини очиб беради.

«Geodeziya» va «yer tuzish va yer kadastri» mutaxassisliklari uchun metodik ko'rsatma


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
U. Mardonov A. Oxunjanov T. Qosimov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2006
Nashriyot:
Sahifalar soni:
46
Yaratilgan vaqti:
2018-02-20 17:53:36
G'isht terish va yig'ma temir-beton konstruksiyalarni montaj qilish qurilish-montaj ishlari umumiy hajmining katta qismini tashkil etadiki, bu ishlarni bajarish uchun malakali ishchi kadrlar kerak bo'ladi. Shu sababdan qurilish mutahhasislari uchun turli ko'rsatmalar zarur. Ushbu kitobda siz «Geodeziya» va «yer tuzish va yer kadastri» mutahassisliklari uchun metodik ko'rsatmalar bilan tanishishingiz mumkin.

Tasviriy va me’morchilik san’ati tarixi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
Abduvali Egamberdiyev
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
„O’qituvchi“ NMIU
Sahifalar soni:
176
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-31 13:16:50
Ushbu tasviriy va me’morchilik san’ati tarixi o‘quv qo‘llanmasi o‘rta maxsus kasb-hunar ta’limining rassomlik kollejlari uchun mo‘ljallangan. Unda ibtidoiy davrlardan boshlab to shu kungacha tasviriy san’at va me’morchilikda jahon ijodiyotida mavjud eng sara ijodkorlar va ular ijodiga mansub yodgorliklar haqida so‘z boradi. Mislsiz daholar yaratgan asarlar badiiy jihatdan saralangan bo‘lib, ularni tahlil etish orqali har bir davr va hududda san’atning shakllanishi va o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlashga yordam beradi.

Ko‘chmas mulkni baholash


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
D.R.Abdikarimova, G.M.Bekimbetova
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
«Niso Poligraf»
Sahifalar soni:
208
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-30 10:58:25
«Ko‘chmas mulkni baholash» fani iqtisodiy fanlarni o‘qitishda o‘zining dolzarbligi va zamonaviy globallashuv sharoitida turli mulkchilik shakllarida yetakchi fanlardan biri hisoblanadi.E’tiboringizga taqdim etilayotgan mazkur o‘quv qo‘llanmada baholash ishi, xususan, ko‘chmas mulk va uni baholash, uning xususiyatlari, baholash ishini amalga oshirish tartiblari, baholash yondashuvlarining qo‘llanilishi va O‘zbekistonda baholash faoliyatining rivojlanishi masalalari yoritib berilgan.

Bog‘ va parklarning dekorativ plastikasi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
SH. REYIMBAYEV, Z. MATNIYAZOV
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
«NISO POLIGRAF»
Sahifalar soni:
104
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-17 15:22:13
Bog‘ va parklar dekorativ plastikasi» fanini o‘rganish davomida o‘quvchilar «Biologiya», Chizmatasvir», «Rangtasvir», «Perspek tiva», «Anatomiya» fanlaridan olgan bilimlarini qo‘llash bilan barobarida, o‘quv jarayonida nazariy, amaliy bilimlar olib, o‘qitishning interaktiv, ko‘rgazmali uslublaridan, matnli-vizual, audio-vizual kabi texnik vositalaridan foydalanadilar.

Bino va inshootlar konstruksiyasi bino interyer jihozlari va arxitektura qismlarini loyihalash


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
M.I. RazIkbeRdIyev, O.S. QOSIMOv
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
«Faylasuflar» nashriyoti
Sahifalar soni:
110
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-16 16:35:32
Mazkur «bino interyer jihozlari va arxitektura qismlarini loyihalash» nomli o‘quv qo‘llanma kasb-hunar kollejlarining «bino va inshootlar arxitektu rasi» mutaxassisligi uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda binoning konstruktiv tizimlari va arxitekturaviy shakllari hamda arxitekturaviy chizma haqida tu shuncha, arxitekturaviy loyihalashning boshlang‘ich o‘quv mavzulari, interyer tarixi, interyer va undagi uslublar, arxitekturaviy grafika usullari haqida tu shunchalarni asosiy maqsad qilib oladi

Bino va inshootlar konstruksiyasi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
M.M. VOHIDOV
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
«ILM ZIYO»
Sahifalar soni:
182
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-16 16:28:52
Respublikamiz mustaqillikka erishgach, pirovard maqsad qilib inson, uning erkin va farovon yashashi belgilandi. Ma’lumki, insonning erkin va farovon yashashini ta’minlashda iqtisodiyotni rivojlantirish muhim o‘rin tutadi. Bu muammoning yechimi qator omillarga, õususan, mahalliy õomashyodan sanoat hamda iste’mol mollarini ishlab chiqarish, ularni õorijga eksport qilish va shu asnoda chet el valutasi tushumini ko‘paytirishga bog‘liqdir.

Решение задач о нелинейных колебаниях для грунтовых плотин разложением по собственным формам колебаний


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.М. Мирсаидов, Т.З. Султанов, А.Н.Ишматов, Б.Ш. Юлдошев
Yaratilgan vaqti:
2018-01-16 13:49:48
Ушбу мақолада грунтли тўғонларнинг чизиқсиз динамик масаласини эластик ҳолатдаги ҳусусий тебраниш шакл-ларини ажратиш билан ечишнинг услуби келтирилган. Шунингдек, грунтли тўғонларнинг конструктив бир жинссизлиги, грунтнинг қовушқоқ-эластик ва чизиқсиз эластиклик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда динамик ҳолатини тадқиқ этил-ган натижалари келтирилган. Олиб борилган тадқиқотларнинг натижалари асосида иншоотнинг конструктив ва мате-риалнинг чизиқсизлик хусусиятларини ҳисобга олиш билан қатор янги механик натижалар олиш имконияти аниқланган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit