Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Модификацияланган бетонларнинг структураси ва хоссаларини структурали-имитацияли моделлаштириш услублари билан тадқиқот қилишнинг назарий ва методологик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Махаматалиев Иркин Муминович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
624.012.4
Yaratilgan vaqti:
2019-10-16 13:30:26
Тадқиқотнинг мақсади минерал микротўлдиргич ва пластификацияловчи кимёвий қўшимчадан иборат органоминерал қўшимчали комплекс модификцияланган бетонлар таркиби ва структурасини микро - ва макродаражаларда математик ва структурали - имитацияли моделлаштиришнинг замонавий услубларидан фойдаланиб оптимал лойиҳалаш усулини ишлаб чиқишдан иборат.

Саноат чиқиндилари асосидаги тўлғазувчи қоришмаларнинг оптимал таркибини ишлаб чиқиш, физик-техник хусусиятлари, узоқ муддатга чидамлилиги ва самарадорлигини тадқиқ этиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рахимов Шавкат Турдимуротович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
622.273.217.4
Yaratilgan vaqti:
2019-10-16 13:23:25
Тадқиқотнинг мақсади саноат чиқиндилари, портландцемент ва суперпластификатордан фойдаланиб олинган тўлғазувчи қоришмаларнинг таркибини оптималлаштириш, структурасининг шаклланишини, хусусиятларини ва самарадорлигини тадқиқ этишдан иборат.

Социология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Р.Латипов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
СамДАҚИ
Sahifalar soni:
153
Yaratilgan vaqti:
2019-09-26 14:13:30
В лекции рассказывается о предмете социологии, уровнях и отраслях социологии, взаимосвязи с другими науками, функциях и актуальных проблемах социологии в решении задач модернизации узбекского общества и решении глобальных проблем человечества.

Tarmoq iqtisodiyoti


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
B.D.Giyasov; Yu.I.Turdibekov, B.M.Abduraimov.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
СамДАҚИ
Sahifalar soni:
168
Yaratilgan vaqti:
2019-09-26 14:10:57
Ushbu ma’ruzalar matnida “Tarmoq iqtisodiyoti” fanining bir qator nazariy va amaliy masalalari mohiyati ochib berilgan bo‘lib, unda iqtisodiyotni modernizatsiyalashtirish sharoitida respublikamiz kapital qurilish tarmog‘ida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishning asosiy yo‘nalishlari va muammolari keltirilgan

Samarqand shahar yo’lovchi transport tizimini loyihalashda transport harakatini prognoz qilishi va takomillashtirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yuldasheva Yulduz Ismatullaevna
Yaratilgan vaqti:
2019-09-26 14:04:38
“Shahar transport xo‘jaligi va aloqa yo‘llari” bo‘yicha magistrlik darajasini olish uchun

Shahar ko’cha yo'l chorrahalarida transport harakati havsizligini ta’minlashda yo'l o’tqazgichlarning roli va ahamiyati”


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Amonov Rayim Maxmudovich
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
СамДАҚИ
Sahifalar soni:
72
Yaratilgan vaqti:
2019-09-26 14:03:43
5A340302 –“Shahar transport xo‘jaligi va aloqa yo‘llari” mutaxassisligi bo‘yicha magistrlik darajasini olish uchun

Ўзбекистон шаҳарлари темир йўл вокзали комплексларини модернизация қилиш ва ривожлантиришнинг илмий-лойиҳавий таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Пардаев Расул Тўлқинович
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
СамДАҚИ
Sahifalar soni:
78
Yaratilgan vaqti:
2019-09-26 14:01:54
5А340101- “Бино ва иншоотлар архитектураси” мутахассислиги бўйича магистр академик даражасини олиш учун ёзилган

Самарқанд шаҳрининг илк шифохонаси–“бемористон”ни илмий ўрганиш ва унинг архитектурасини график қайта тиклаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абатова Шамсиқамар Зиядуллаевна
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
СамДАҚИ
Sahifalar soni:
65
Yaratilgan vaqti:
2019-09-26 14:00:40
5А5340102–“Архитектура назарияси ва тарихи, архитектура ёдгорликларини тиклаш” мутахассислиги магистр даражасини олиш учун ёзилган

Основные способы аккумулирования теплоты


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рузмат Махмудов, Шавкат Усмонов, Санжар Бабаназаров, Фахриддин Холматов
Yaratilgan vaqti:
2019-09-26 13:59:11
Рассматриваетая аккумулирования тепловой энергии с помощью гальки, камень и водой при различных конструкциях теплопередающей поверхности. Указаны достоинство и недостатки применяемых аккумуляторов теплоты.

Иссиқлик алмаштиргичларда қизувчи ва қиздирувчи иссиқлик ташувчиларнинг сўнги ҳароратларини аниқлаш усули


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рузмат Махмудов, Зебо Холмуродова, Санжар Бабаназаров. Фахриддин Холматов
Yaratilgan vaqti:
2019-09-26 13:55:50
Рассматриваются основы теплового расчета рекуперативных теплообменников и приближенного определения конечных температур теплоносителей теплообменника.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit