Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ургут шаҳрини комплекс ривожлантиришнинг илмий-лойиҳавий таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Баҳронов Беҳзод Содиқ ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
СамДАҚИ
Sahifalar soni:
101
Yaratilgan vaqti:
2020-04-01 11:31:02
Тадқиқот ишидан мақсад республикамиздаги кичик шаҳарларни, хусусан Ургут шаҳрини замонавий шаҳарсозлик талабларига мос реконструкция қилиш ва барча қулайликларга эга бўлган шаҳарларга айлантириш бўйича илмий лойиҳавий таклиф бериш ишлаб чиқишдан иборат.

Madaniyat va san’at kollejlari o‘quvchilarida nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish bo‘yicha uslubiy tavsiyalar


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Yaratilgan vaqti:
2020-04-01 11:30:50
Uslubiy qo‘llanma madaniyat va san’at kolleji o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, mutaxassislik fani hisoblangan “Ommaviy bayram va aktyorlik mahorati” fani yuzasidan tayyorlangan.

Kinotasvir apparaturasi va optika


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M. Azimov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
O'zDSMI
Sahifalar soni:
178
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-04-01 11:29:38
Kinotasvir aapparaturasi va optika‖ fanidan tuzilgan ushbu qo‗llanma san‘at va madaniyat oliy o‗quv yurtlari uchun mo‗ljallandi. Unda kinotasvir olish uslub va tamoyillari, kinotasvirga olishda kinoteleoptika qononlari, optik asboblarning tuzilishi, ularda bo‘ladigan aberratsiyalar (buzilishlar) va ularning tuzatish usullari, fokus masofalarini va tasvir ko‘rish maydonlarini aniqlash, shuningdek, masshtabini aniqlash, kinooperatorning optika va kinoapparatura tanlashi, tanlash uchun zamonaviy kinoapparatura va optika, anamorfot obyektivlar va obyektivlarga yordamchi uskunalar keltirilgan.

Aktyorlik mahorati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
J.Mamatqosimov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
O'zDSMI
Sahifalar soni:
219
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-04-01 11:27:33
Mazkur o‘quv qo‘llanmada fanning nazariy va amaliy asoslari: fanning ijtimoiy-nazariy asoslari, aktyor funksiyasi, Stanislavskiy sistemasining aktyorlar tarbiyasidagi ahamiyati, sahnaviy diqqat, sahnaviy munosabat, sahnaviy tasavvur, kechinma va taqlidiy san’at, xarakter, mizanssena, aktyorlik treningi, aktyorning rol ustida ishlashi haqida ma’lumot hamda mazkur fan yuzasidan tuzilgan test savollari, tayanch iboralar berilgan.

Шаҳарсозликда ландшафт архитектураси объектларнинг типологик масалалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жўраева Э.Э., Собирова О.И.
Yaratilgan vaqti:
2020-04-01 11:27:08
Ушбу мақолада табиий ландшафтлардан фойдаланиш, ўзгартириш ва максимал равишда асраш масалаларидан иборатдир

O’zbek marosim-udumlarining etnohudidiy xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-04-01 11:26:05
Uslubiy qo`llanma 5151600-Xalq ijodiyoti (folklor va etnografiya) ta’lim yо‘nalishi talabalari uchun tayyorlangan. Uslubiy qo`llanmada о‘zbek xalqiga xos bо‘lgan urf-odat va marosimlarning hududiy о‘ziga xos jihatlarini to‘g‘ri о‘rganish, talqin etish uchun uslubiy tavsiyalar berilgan.

Каттақўрғон шаҳридаги XVII-XIX аср “Нақиббек” ҳаммомининг архитектураси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.С .Уралов, Э.Э Жураева
Yaratilgan vaqti:
2020-04-01 11:25:54
Ўтмишда халқ хизматида бўлиб нозик ижтимоий фукцияни, яъни халқ гигиенаси ва соғлигини мустахкамлашдек муҳим вазифани бажарган ва ҳозирда ҳам фойдаланиб келинаѐтган ана шундай обидалардан бир гуруҳи-бу ҳалқ ҳаммомларидир. Мазкур мақолада биз Каттақурғон шаҳрида ХVII асрда қурилган тарихий объек -“Нақиббек ҳаммоми” ҳақида фикр юритамиз.

Folklor asarlarini sahnalashtirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-04-01 11:24:56
Uslubiy qo`llanma 5151600-Xalq ijodiyoti (folklor va etnografiya) ta’lim yо‘nalishi talabalari uchun tayyorlangan. Uslubiy qo`llanmada о‘zbek xalqiga xos bо‘lgan urf-odat va marosimlarning hududiy о‘ziga xos jihatlarini tо‘g‘ri sahnalashtirish va talqin etish uchun uslubiy tavsiyalar berilgan.

Ўзбек адабиёти тарихи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Д.Карабаева
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ЎзДСМИ
Sahifalar soni:
196
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-04-01 11:23:42
Қўлланма санъат олий ўқув юртлари учун мўлжалланди. Унда ўзбек адабиётининг энг нодир дурдоналарини ўрганиш мақсад қилиб олинди. Қўлланмада адабий турлар ва жанрларнинг хусусиятлари ҳамда уларнинг санъат соҳасидаги турлари ва жанрларга алоқаси ҳақида сўз юритилади. Қадимдан бошлаб XIX асргача бўлган адабий йўналишларга мансуб адибларнингина ижоди ўрганилади ва улар яратган асарларнинг ўзбек адабиётига таъсири, унинг тараққиётидаги ўрни кабиларга баҳо берилади. Ушбу фан ҳар бир соҳанинг ўзига хос томонларига мослаган ҳолда ўқитилади.

Анализ градостроительных условий размещения зданий ханака в структуре городов Центральной Азии


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
И.Т. Махматкулов
Yaratilgan vaqti:
2020-04-01 11:22:42
В статье рассматриваются вопросы формирования и стадии развития института суфизма в Средней Азии и связанные с ним здания – “хонакох,” его архитектура, роль и место в зодчестве.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit