Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Расчет и конструктирование технологического оборудования


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-12-13 15:56:01
В учебном пособии излагаются вопросы кинематики, динамики, работы движителя технологической машины при прямолинейном движении, подробно рассматриваются вопросы мощностного и тягового балансов как колес, так и машины в целом, приводится методика определения динамических характеристик колес машины и оборудования с пневматическими шинами, а также приводятся примерные задачи для выполнения лабораторных работ

Расчет и конструктирование технологического оборудования


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-12-13 15:55:50
В учебном пособии излагаются вопросы кинематики, динамики, работы движителя технологической машины при прямолинейном движении, подробно рассматриваются вопросы мощностного и тягового балансов как колес, так и машины в целом, приводится методика определения динамических характеристик колес машины и оборудования с пневматическими шинами, а также приводятся примерные задачи для выполнения лабораторных работ

Сув таъминоти ва оқова сувларни оқизиш тизимлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Д.Ахунов, Х.Жўраев
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
177
Yaratilgan vaqti:
2018-12-13 15:54:16
Замонавий техниканинг кўп тармоқлари орасида инсонларни хаёт даражасини оширишда, аҳоли пунктларини ободонлаштиришда ва ишлаб чиқаришни ривожлантиришда сув таъминотикатта ва фахрли ўринни эгаллайди.

Oqova suvlarni tozalash tеxnologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
D.Axunov, X.Jo`rayev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-12-13 15:40:07
Suv tаbiаtdа sоdir bo’lаdigаn judа ko’p jаrаyonlаrdа vа shuning bilаn birgа insоniyatning hаyotini tа’minlаshdа аsоsiy hаl qiluvchi muhim аhаmiyat kаsb etаdi. Sаnоаtdа suvni хоmаshyo vа enеrgiya mаnbаi sifаtidа, sоvitguvchi еki isituvchi аgеnt, erituvchi, ekstrаgеnt sifаtidа, хоm аshyolаr vа mаtеriаllаrni tаshuvchi trаnspоrt vоsitаsi vа bоshqа qаtоr ehtiyojlаr uchun ishlаtilаdi

Beton qorishmasini tayyorlash texnologoyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rahimov Muhammadqobiljon Qodirjon o’g’li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
98
Yaratilgan vaqti:
2018-12-12 16:23:35
Ушбу диплом лойиҳасида Бетон қоришмасини тайёрлаш технологияси. Лойиҳанинг тушунтирув ёзув қисмида корхона бош ишлаб чиқариш корпусида ишлаб чиқариладиган буюмларнинг номенклатураси, ишлаб чиқариш усулларининг тапвсифи, ишлаб чиқариш жараёни, тайёрлаш жараёни ва унда энергетик ресурслар сарфини тежаш ёритилган.

Qo‘shimchalar asosida temir-beton rigellar ishlab chiqarish korxonasini loyihalash, 5560x500x900mm, mahs.27 ming.m3. Toshkent sh. TBZ-2


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Turg’unova Dilfuza
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
75
Yaratilgan vaqti:
2018-12-12 16:21:17
Ушбу диплом лойиҳасида қўшимчалар асосида темир-бетон ригеллар ишлаб чиқариш корхонасини лойихалаш, 5560х500х900 мм, махс.27 минг,м3 .Лойиҳанинг тушунтирув ёзув қисмида корхона бош ишлаб чиқариш корпусида ишлаб чиқариладиган буюмларнинг номенклатураси, ишлаб чиқариш усулларининг тапвсифи, темир бетон буюмлари ни ишлаб чиқариш жараёни, иссиқлик билан ишлов бериш жараёни ва унда энергетик ресурслар сарфини тежаш ёритилган. Ҳисоб конструктив қисмида корхонада ишлаб чиқарилаётган буюмнинг ҳисоби кўрсатилган. Иқтисод қисмида бош ишлаб чиқариш корпусида қолипланаётган буюмлари таннархининг калкуляцияси келтирилган. Меҳнат муҳофазаси қисмида темир бетон буюмларни қолиплаш жараёнидаги хавфсизлик техникаси қоидалари келтирилган. Атроф муҳит муҳофазаси қисмида темир бетон буюмлари ишлаб чиқариш корхоналаридаги атроф муҳит муҳофазаси талаблари келтирилган. Диплом лойиҳасининг чизма қисмида корхонанинг бош режаси, бош ишлаб чиқариш корпусининг режаси, қирқимлари, ёрдамчи цех ва омборларнинг режаси қирқимлари ҳамда бош ишлаб чиқариш корпусининг фасади кўрсатилган.

Шахтали хумдонда унумдорлиги йиллига 45000 т бўлган гидравлик охак ишлаб чикариш цехини лойиҳалаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Адашов Жасур
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
65
Yaratilgan vaqti:
2018-12-12 16:19:54
Ушбу диплом лойиҳасида Шахтали хумдонда унумдорлиги йиллига 45000 т бўлган гидравлик охак ишлаб чикариш цехини лойиҳалаш. Лойиҳанинг тушунтирув ёзув қисмида корхона бош ишлаб чиқариш корпусида ишлаб чиқариладиган хомашёнинг номенклатураси, ишлаб чиқариш усулларининг тапвсифи, гидравлик охак ишлаб чиқариш жараёни, Диплом лойиҳасининг чизма қисмида корхонанинг бош режаси, бош ишлаб чиқариш корпусининг режаси, қирқимлари, ёрдамчи цех ва омборларнинг режаси қирқимлари ҳамда бош ишлаб чиқариш корпусининг фасади кўрсатилган.

Кўп қаватли бинолар учун ораёпма плиталар ишлаб чиқариш, махсулдорлиги 42 минг м3., 6,26х1,0 (1,20) h=120 Наманган ш. ТБ


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Азамов Турсунпўлат Қодиржон ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2018-12-12 16:18:39
Кўп қаватли бинолар учун ораёпма плиталар ишлаб чиқариш, махсулдорлиги 42 минг м3., 6,26х1,0 (1,20) h=120. Лойиҳанинг тушунтирув ёзув қисмида корхона бош ишлаб чиқариш корпусида ишлаб чиқариладиган буюмларнинг технологик ҳисоби кўрсатилган. Ҳисоб конструктив қисмида корхонада ишлаб чиқарилаётган ораёпма плитасининг ҳисоби кўрсатилган. Иқтисод қисмида бош ишлаб чиқариш корпусида қолипланаётган буюмлари таннархива уларда материаллар сарфини тежаш усуллари кўрсатилган келтирилган. Меҳнат муҳофазаси қисмида корхонанинг бош ишлаб чиқариш корпусида хавфсизлик техникаси қоидалари келтирилган. Атроф муҳит муҳофазаси қисмида темир бетон буюмлари ишлаб чиқариш корхоналарининг бош ишлаб чиқариш корпуси ҳамда ёрдамчи цех ва омборларида атроф муҳит муҳофазаси талаблари келтирилган. Диплом лойиҳасининг чизма қисмида корхонанинг бош режаси, бош ишлаб чиқариш корпусининг режаси, қирқимлари, ёрдамчи цех ва омборларнинг режаси қирқимлари ҳамда бош ишлаб чиқариш корпусининг фасади кўрсатилган.

Qo‘shimchalar asosida qovurg‘ali tom yopma plitalari ishlab chiqarish korxonasini loyihalash,1,5x6m, mahs.46 ming.m3


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Акбаралиев Умид Алижон ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
79
Yaratilgan vaqti:
2018-12-12 16:16:31
Қўшимчалар асосида қовурғали том ёпма пилиталар ишлаб чиқариш корпусини лойихалаш,1,5x6м, махс.46 минг.м3. Лойиҳанинг тушунтирув ёзув қисмида корхона бош ишлаб чиқариш корпусида ишлаб чиқариладиган буюмларнинг номенклатураси, ишлаб чиқариш усулларининг тапвсифи, темир бетон буюмлари ни ишлаб чиқариш жараёни, иссиқлик билан ишлов бериш жараёни ва унда энергетик ресурслар сарфини тежаш ёритилган. Ҳисоб конструктив қисмида корхонада ишлаб чиқарилаётган буюмнинг ҳисоби кўрсатилган. Иқтисод қисмида бош ишлаб чиқариш корпусида қолипланаётган буюмлари таннархининг калкуляцияси келтирилган. Меҳнат муҳофазаси қисмида темир бетон буюмларни қолиплаш жараёнидаги хавфсизлик техникаси қоидалари келтирилган. Атроф муҳит муҳофазаси қисмида темир бетон буюмлари ишлаб чиқариш корхоналаридаги атроф муҳит муҳофазаси талаблари келтирилган. Диплом лойиҳасининг чизма қисмида корхонанинг бош режаси, бош ишлаб чиқариш корпусининг режаси, қирқимлари, ёрдамчи цех ва омборларнинг режаси қирқимлари ҳамда бош ишлаб чиқариш корпусининг фасади кўрсатилган.

Саноат бинолари учун стакан типидаги темир-бетон фундаментлар ишлаб чиқариш корхонасини лойихалаш, махсулдорлиги 57 минг м3. Наманган ш. ТБЗ


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Джўраева Умида Джўрамирзаевна
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
57
Yaratilgan vaqti:
2018-12-12 16:13:52
Ушбу диплом лойиҳасида йилига 57 минг м3.Саноат бинолари учун стакан типидаги темир-бетон фундаментлар ишлаб чиқариш корхонаси лойиҳаланган. Лойиҳанинг тушунтирув ёзув қисмида корхона бош ишлаб чиқариш корпусида ишлаб чиқариладиган буюмларнинг технологик ҳисоби кўрсатилган. Ҳисоб конструктив қисмида корхонада ишлаб чиқарилаётган ораёпма плитасининг ҳисоби кўрсатилган. Иқтисод қисмида бош ишлаб чиқариш корпусида қолипланаётган буюмлари таннархива уларда материаллар сарфини тежаш усуллари кўрсатилган келтирилган. Меҳнат муҳофазаси қисмида корхонанинг бош ишлаб чиқариш корпусида хавфсизлик техникаси қоидалари келтирилган. Атроф муҳит муҳофазаси қисмида темир бетон буюмлари ишлаб чиқариш корхоналарининг бош ишлаб чиқариш корпуси ҳамда ёрдамчи цех ва омборларида атроф муҳит муҳофазаси талаблари келтирилган. Диплом лойиҳасининг чизма қисмида корхонанинг бош режаси, бош ишлаб чиқариш корпусининг режаси, қирқимлари, ёрдамчи цех ва омборларнинг режаси қирқимлари ҳамда бош ишлаб чиқариш корпусининг фасади кўрсатилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit