Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Бетон ва темир-бетон буюмларининг технологик асослари ва боғловчи материалларининг истиқболли турлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Т.Туропов, Н.Б.Бабакулова
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Оliy vа o‘rtа mахsus tа’lim vаzirligining 2018 yil, 7-dekabrdаgi 1000-sоnli buyrug‘igа аsоsаn o‘quv qo‘llanma sifаtidа nаshr etishgа ruхsаt bеrildi.
Sahifalar soni:
12
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-05-20 17:39:53
Мазкур услубий кўрсатмада бетон тайрлаш учун ишлатиладиган майда ва йирик тўлдирувчиларнинг асосий физикавий-механик хоссаларини аниқлаш, тажриба ишларини бажариш учун кўрсатмалар берилган.

Qurilish jarayonlari texnologiyasi, qurilishni tashkil etish va rejalashtirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Norov R.A.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Оliy vа o‘rtа mахsus tа’lim vаzirligining 2018 yil, 7-dekabrdаgi 1000-sоnli buyrug‘igа аsоsаn o‘quv qo‘llanma sifаtidа nаshr etishgа ruхsаt bеrildi.
Sahifalar soni:
332
UDK raqami:
630*686.
Yaratilgan vaqti:
2019-05-20 17:28:19
O‘quv qo‘llanmada bino va inshootlar qurilishidagi asosiy ishlab chiqarish jarayonlarining nazariy asoslari va amalda bajarish usullari keltirilgan. Qurilish jarayonlarining zamonaviy texnik vositalari, samarali qurilish va pardoz materiallari, konstruksiyalari ko‘rib chiqilgan, hamda qurilishni tashkil etishning ilg‘or usullari bayon etilgan.

Макетлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Алимджанов Р.И., Шамахмудова М.Х
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Оliy vа o‘rtа mахsus tа’lim vаzirligining 2018 yil, 7-dekabrdаgi 1000-sоnli buyrug‘igа аsоsаn o‘quv qo‘llanma sifаtidа nаshr etishgа ruхsаt bеrildi.
Sahifalar soni:
131
UDK raqami:
7.021.2
Yaratilgan vaqti:
2019-05-20 16:51:39
“Макетлаш” фанидан ўқув қўлланмада турар-жой бинолари, болалар майдончалари макетлари ҳамда макетлаш жараёнида ишлатиладиган жиҳозлар тўғрисида маълумотлар келтирилган. 5340100 – Архитектура (турлари бўйича) таълим йўналишида таълим олаётган талабалар учун мўлжалланган.

Касбий педагогика


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Ю. Маҳкамова
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Оliy vа o‘rtа mахsus tа’lim vаzirligining 2018 yil, 7-dekabrdаgi 1000-sоnli buyrug‘igа аsоsаn o‘quv qo‘llanma sifаtidа nаshr etishgа ruхsаt bеrildi.
Sahifalar soni:
312
UDK raqami:
37.013.
Yaratilgan vaqti:
2019-05-20 16:48:45
Мазкур ўқув қўлланмада Ўзбекистон республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни ва Кадрлар тайёрлаш миллий дастури талаблари асосида таълим тизимини ривожлантиришнинг янги босқичида касбий педагогиканинг ўрни ва вазифалари; илк болалик давридаги ривожланиш, ўрта-махсус, касб-ҳунар таълими кадрлар тайёрлаш жараёнидаги касбий-малакавий ўзгаришлар; касб-ҳунар таълимининг ривожланиш тарихи; узлуксиз таълимнинг мақсади, мазмуни, тузилиши; узлуксиз касбий таълим тушунчалари; ўрта-махсус касб-ҳунар таълими тизимида кадрлар ва мутахассисликлар классификацияси, касб-ҳунар коллежи битирувчиларига талаблар, ўрта-махсус касб-ҳунар таълими мазмуни, касб-ҳунар таълими стандартлари, касбий таълим мазмуни, уни танлаш ва таҳлил қилишнинг илмий-методик асослари; кичик мутахассисларнинг касбий билим, кўникма ва малакаларини шакллантириш қонуниятлари; касбий таълим соҳасида халқаро тажриба; касб-ҳунар таълими ва таълим муассасасини бошқариш ва шу каби масалалар ёритилган.

Xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlarini tashkil etish va moliyaviy boshqarish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
D.A. Berdiyeva
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Оliy vа o‘rtа mахsus tа’lim vаzirligining 2018 yil, 7-dekabrdаgi 1000-sоnli buyrug‘igа аsоsаn o‘quv qo‘llanma sifаtidа nаshr etishgа ruхsаt bеrildi.
Sahifalar soni:
198
UDK raqami:
648.04.318
Yaratilgan vaqti:
2019-05-20 16:43:37
Mazkur o‘quv qo‘llanmada uy-joy sohasida boshqaruv ob’yektlari va molmulkni boshqarish maqsadlari, xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlarini tashkil etish va moliyaviy boshqarishning mazmun-mohiyati, maqsad va vazifalari, boshqaruv tashkilotlarining roli, xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari faoliyatlarini boshqarish tizimi, shirkatlar faoliyatini tashkil etishning huquqiyme’yoriy asoslari, xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlarining asosiy vazifalari va ularni amalga oshirishni tashkil etish, turar-joy binolari va ularning asosiy konstruktiv tuzilishi, turar-joy binolarini mavsumiy foydalanishga tayyorlash, O‘zbekiston respublikasida xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari moliyaviy xo‘jalik faoliyatini tashkil etish, xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlarining moliyaviy xarajatlari smetasi va moliyaviy mablag‘laridan samarali foydalanish yo‘llari, xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlarida moliyaviy boshqaruvi hisobi va shirkatlarni moddiy rivojlantirish yo‘llari kabi mavzu va tushunchalar chuqur yoritilgan bo‘lib, zamonaviy xorijiy adabiyotlardan foydalanilgan.

Uy – joy kommunal xoʻjaligi va servis asoslari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Davletov I.X
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Оliy vа o‘rtа mахsus tа’lim vаzirligining 2018 yil, 7-dekabrdаgi 1000-sоnli buyrug‘igа аsоsаn o‘quv qo‘llanma sifаtidа nаshr etishgа ruхsаt bеrildi.
Sahifalar soni:
163
UDK raqami:
648.04
Yaratilgan vaqti:
2019-05-20 16:40:17
Ushbu oʻquv qoʻllanmada servis faoliyatining xususiyatlari va asosiy muammolari, shuning bilan birga ushbu faoliyat tushunchasi va mazmuni, ijtimoiy-iqtisodiy hayotdagi oʻrni, xizmat va uning turlari, servis faoliyatining sifati va samaradorligi koʻrsatkichlari, sohada tadbirkorlik faoliyati bilan bogʻliq savollar va boshqa masalalar koʻrib chiqilgan boʻlib, u talabalarga servis sohasida nazariy bilim va amaliy koʻnikmalarni egallashga yaqindan yordam beradi.

Ёшларнинг илмий фикрлашини ривожлантириш ва ижодий қобилиятларини ўстириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Маҳмадиёров А.З
Yaratilgan vaqti:
2019-05-20 14:19:39
Ушбу мақолада илмий фикрлашни ривожлантириш, шунингдек ёшларнинг интеллектуал қобилиятларини ўстириш ҳақида фикр юритилади.

Encouraging and motivating students


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Аbduvasikova D.D
Yaratilgan vaqti:
2019-05-20 14:14:34
Dunyoning eng yaxshi darslari, kitoblari va materiallari agar o'quvchilarda o'rganishga motivasiya bolmasa, mehnat qilish istagini kuchli bolishiga yordam bermaydi. Ichki va tashqi motivatsiya, o'quvchilarning barcha bosqichlarda, ularning muvaffaqiyat qozonishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi, va o'qituvchilar ushbu motivatsiyani o'quvchilar o'rtasida ta'minlash va rag'batlantirishda muhim rol o'ynashi mumkin.

Encouraging and motivating students


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Аbduvasikova D.D.
Yaratilgan vaqti:
2019-05-20 13:50:19
Dunyoning eng yaxshi darslari, kitoblari va materiallari agar o'quvchilarda o'rganishga motivasiya bolmasa, mehnat qilish istagini kuchli bolishiga yordam bermaydi. Ichki va tashqi motivatsiya, o'quvchilarning barcha bosqichlarda, ularning muvaffaqiyat qozonishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi, va o'qituvchilar ushbu motivatsiyani o'quvchilar o'rtasida ta'minlash va rag'batlantirishda muhim rol o'ynashi mumkin.

Qurilish ta’lim muassasalarida oliy matematikani modulli o‘qitish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xurramov Sh.R,
Yaratilgan vaqti:
2019-05-20 13:46:59
Maqolada modulli o‘qitishni va unga mos nazoratning reyting tizimini texnika ta’lim muassasalarida oliy matemat-ikani o‘qitishga qo‘llashning ayrim jihatlari qaralgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit