Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Fizika fanining mexanika va malekulyar fizika bo`limiga oid tajriba mashg`ulotlarini bajarishga mo`ljallangan oquv metodik ko`rsatma.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-12-12 15:41:44
Ushbu uslubiy ko’rsatma “Fizikadan laboratoriya uchun metodik ko’rsatmalar” kitobning ikkinchi qayta ishlangan va to’ldirilgan nashri bo’lib, fizika kursining “Mexanika va molekulyаr fizika” bo’limini o’z ichiga oladi. Ko’rsatmada har bir bajariladigan ish uchun nazariy ma’lumot, tajriba o’tkaziladigan qurilmaning tuzilishi, ishning bajarilish tartibi, o’zlashtirish uchun savollar va foydalanilgan adabiyotlar ko’rsatilgan. Ushbu ko’rsatma 13 ta laboratoriya ishini o’z ichiga oladi.

Zamonaviy qurilish materiallari va konstruktsiyalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
B.Rizaev
Nashr ko`rinishi:
Ko‘ptomli nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
NamMQI
Sahifalar soni:
143
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-12-12 15:40:29
Mazkur o’quv uslubiy majmua 5340500- Qurilish materiallari, buyumlari va konstruktsiyalarini ishlab chiqarish DTS va “Qurilish fizikasi” fanining namunaviy dasturi talablari asosida tuzildi.

Zamonaviy qurilish materiallari va konstruktsiyalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
B.Rizaev
Nashr ko`rinishi:
Ko‘ptomli nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
NamMQI
Sahifalar soni:
143
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-12-12 15:39:59
Mazkur o’quv uslubiy majmua 5340500- Qurilish materiallari, buyumlari va konstruktsiyalarini ishlab chiqarish DTS va “Qurilish fizikasi” fanining namunaviy dasturi talablari asosida tuzildi.

Fizika fanining mexanika va malekulyar fizika bo`limiga oid tajriba mashg`ulotlarini bajarishga mo`ljallangan oquv metodik ko`rsatma.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-12-12 15:33:00
Ushbu uslubiy ko’rsatma “Fizikadan laboratoriya uchun metodik ko’rsatmalar” kitobning ikkinchi qayta ishlangan va to’ldirilgan nashri bo’lib, fizika kursining “Mexanika va molekulyаr fizika” bo’limini o’z ichiga oladi. Ko’rsatmada har bir bajariladigan ish uchun nazariy ma’lumot, tajriba o’tkaziladigan qurilmaning tuzilishi, ishning bajarilish tartibi, o’zlashtirish uchun savollar va foydalanilgan adabiyotlar ko’rsatilgan. Ushbu ko’rsatma 13 ta laboratoriya ishini o’z ichiga oladi.

Пайвандлаш жараёнлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-12-12 15:31:12
Ушбу услубий қўлланма 5320300 Технологик машиналар ва жихозлар та`лим йўналиши бўйича та`лим олаётган талабалар учун «Пайвандлаш жараёнлари» фанидан курс ишини бажариш ҳамда амалий машгулотларда фойдаланиш учун мўлжалланган

Сув таъминоти ва оқава сувларни оқизиш тизимлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-12-12 15:26:59
Шаҳар сув ўтказгиш тармоқлари сув таъминоти тизимининг асосий қисми ҳисобланади, уни қуриш ва бошқариш кўп харажатлар сарфлашни талаб қилади. Сув таъминотининг вазифаси шахар ахолиси ва саноат корхоналарини тинимсиз сифатли сув билан таъминлашдир, бунда истеъмол қилинадиган сув мумкин қадар арзон бўлиши, қуриладиган иншоот ва жиҳозлар содда ва бошқариш вақтида ишончли бўлиши керак.

Архитектура


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.Дедаханов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
80
Yaratilgan vaqti:
2018-12-12 15:22:38
Маърузалар матни 5340500 Қурилиш материаллари,буюмлари ва конструкциялари ишлаб чиқариш бўйича таълим олаётган талабалар учун «Архитектура» фанидан тайёрланган бўлиб, унда мукаммал қурилиш олдидаги асосий вазифалар, биноларни фойдаланишга топшириш муддатини тезлаштириш саноат бинолари ва уларнинг тузилмалари, саноат бинолари ёрдамчи бинолари ва бош режалари бўлимларидан олган назарий билимларини мустаҳкамлаш, адабиётлар, Меъёрий хужжатлардан тўғри фойдаланиш учун йўл кўрсатади, бундан ташқари саноат корхоналари бўлимидан тайёрланадиган курс лойиҳаси бўйича ҳам тўла маълумотлар олиш мумкин.

Muxandislik geologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
B.Rizaev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
77
Yaratilgan vaqti:
2018-12-12 15:18:24
Maruza matnida Erning geologik tuzilishi to’g’risida umumiy tushuncha, minerallar, tog’ jinslari to’g’risida malumotlar keltirilgan, bulardan tashqari, geologik yilnoma, tektonik hodisalar, seysmik rayonlarda qurilish ishlari, er osti suvlari, ularning harakatlanish qonuniyatlari, tabiiy geologik hodisalar, muhandislik -geologik jarayonlar bayon etilgan.Sanoat korxonalari va turar joylar uchun olib boriladigan muhandislik-geologik qidiruv ishlari kurs rejasiga asosan yoritilgan.Maruza matnida shuningdek, tog’ jinslarining fizikaviy mexanikaviy xususiyatlariga ham to’xtalib o’tilgan

Уйчи тумани Ёрқўрғон қишлоғи худудидаги мактабгача таълим муассасаси биносини капитал таъмирлаш капитал таъмирлаш лойиҳасини ишлаб чиқиш Бино класси – II; бино узоқ яшовчанлик даражаси – II; Асосий юк кўтарувчи конструкциялар ёнғинбардошлик даражаси – II.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Эркинов Хусанбой
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
30
Yaratilgan vaqti:
2018-12-12 15:07:13
Таъмирлаш лойиҳаси амалга оширилаётган бино 2 қаватли бўлиб, бинонинг режадаги ёрдамчи хонасининг ўлчами 48х12 м. қават баландлиги 3,0 м. ташкил этиши аниқланди. Бино туғри тўрт бурчак шаклда қурилган. Таъмирлашдан олдин бино томи текис том бўлган, таъмирлангандан сўнг қурилиш иқлимий минтақани ҳисобга олган холда чордоқли лойиҳалаш кўзда тутилган

Нексия автомобилининг ёнилги боки йигиш ва пайвандлаш технологик жараёни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдурахимова Севара
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
40
Yaratilgan vaqti:
2018-12-12 15:05:09
Машинасозлик - янги жамиятнинг моддий техника базасини яратувчи ва мамлакатимизнинг техник тараккиётини ривожланишини белгиловчи соҳа, чунки у саноатнинг турли тармоқларини янги техника, ишлаб чиқариш воситалари билан таъминлайди. Шунинг учун машинасозлик-ишлаб чикаришнинг барча соҳаларини ривожланишига катта таъсир кўрсатувчи саноатниннг мухим тармокларидан бири.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit