Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Banklarda buxgalteriya hisobi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
K.N.Navro‘zova, N.G’. Karimov, U.D.Ortiqov
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Niso
Sahifalar soni:
400
UDK raqami:
UDK: 657.22(075)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-07 12:26:47
Respublikada hоzirgi kunda Мarkaziy bank va tijоrat banklaridan tashkil tоpgan bank tizimi faоliyat ko‘rsatmоqda. Banklarning barcha оperatsiyalari jahоn tajribasidan fоydalangan hоlda bajarilmоqda. Banklarda buxgalteriya hisоbini yuritish va hisоbоtlarni tayyorlash Моliyaviy hisоbоtlarning xalqarо standartlariga (МHХS) mоslashtirib bоrilmоqda.

Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig’


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Shavkatov N.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-02-09 10:15:16
Mamlakatimizda shuqur o’zgarishlar, siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy hayotning barsha tomonlarini izshil isloh etish va liberallashtirish, jamiyatimizni demokratik yangilash va modernizastiya qilish jarayonlari jadal sur’atlar bilan rivojlanib bоrmоqdа. Аvvаlаmbоr bundа, sоliq tizimini yanаdа tаkоmillаshtirish, sоliq turlаrini hаmdа ulаrni hisоblаsh mехаnizmini sоddаlаshtirish yo’lida bеlgilаb оlingаn vа izshil rаvishdа аmаlgа оshirilаyotgаn ulkаn vаzifаlаr mustаhkаm zаmin yarаtmоqdа.

ATB "Agrobank" Andijon viloyat boshqarmasi xududiy filialida ish haqi hisobi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
T.Xo’jayorov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
AndQXI
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2017-02-02 15:48:32
O’zbekiston Respublikasi Prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan 2015 yilda mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning eng muhim ustuvor yo’nalishlari, jumladan, mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishning barcha ichki imkoniyat hamda zaxiralarini izlab topish va safarbar etish, iqtisodiyotni tarkibiy jihatdan isloh qilish, modernizatsiyalash va diversifikatsiyalashni chuqurlashtirish, shuningdek, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini jadal rivojlantirishga, ichki talabni rag’batlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarning amalga oshirilishi va samarali makroiqtisodiy siyosatning yuritilishi hisobiga ta’minlanmoqda.

ATIB «Ipotekabank» andijon viloyat filialida naqd pulsiz hisoblashishlar tizimi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
F.Xusanov.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
AndQXI
Sahifalar soni:
88
Yaratilgan vaqti:
2017-02-02 15:07:45
“O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning mamlakatimizni 2015 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2016 yilga mo’ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo’nalishlariga bag’ishlangan Vazirlar Mahkamasi majlisidagi “Bosh maqsadimiz – mavjud qiyinchiliklarga qaramasdan, olib borayotgan islohotlarni, iqtisodiyotimizda tarkibiy o’zgarishlarni izchil davom ettirish, xususiy mulkchilik, kichik biznes va tadbirkorlikka yanada keng yo’l ochib berish hisobidan oldinga yurishdir” deb nomlangan ma’ruzasida ta’kidlaganidek: “SHuni ham ta’kidlashimiz zarurki, mamlakatimizda ishbilarmonlik muhitini yaxshilash borasida olib borayotgan ishlarimiz xalqaro iqtisodiy tashkilotlarning reytinglarida o’zining ijobiy ifodasini topmoqda.

Investitsiyaviy muhit jozibadorligini belgilovchi omillar.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Saydaliyeva M
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-02-02 13:12:05
Mamlakatimizni demokratlashtirish va modernizatsiya qilish borasida boshlangan tizimli islohotlarni, iqtisodiyotimizda, avvalambor, sanoat va qishloq xo’jaligida tub tarkibiy o’zgarishlarni so’zsiz davom ettirish, xususiy mulk, tadbirkorlik va kichik biznesni jadal rivojlantirish va bu soha vakillari manfaatlarini himoya qilish, makroiqtisodiy mutanosiblikni ta’minlash 2016-yilga mo’ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo’nalishiga aylanishi zarur.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida lizing asoslari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Saidov O
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-02-02 13:04:19
Har bir davlat, birinchi navbatda moddiy ishlab chiqarish sohasiga, milliy va chet el investorlarini kirib kelishi uchun butun kuchini sarflashi lozim. Ushbu maqsadni kozlagan holda muayyan investitsion siyosat ishlab chiqiladi va amalga oshiriladi, tegishli investitsion muhit shakllantiriladi. Mustaqil O’zbekistonda uzluksiz amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, tarmoq va sohalar rivojlanishidagi yutuqlarga erishish, integratsion jarayonlarni rivojlanishi va iqtisodiy o’sishni ta’minlashni nazarda tutadi.

Бухгалтерия ҳисоби фанидан дарс ўтиш методикаси


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ф.Абдурашидова
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2016-07-27 16:13:40
Курс ишида КҲК ларда Бухгалтерия ҳисоби фанидан дарс ўтиш методикаси ишлаб чиқилган. Унда келтирилган хулоса ва таклифлардан КҲК ларда мазкур фанни ўқитиш жараёнида қўллаш мумкин.

Moliya organlarida buxgalteriya hisobini tashkil etishning uslubiy asoslari.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xoliqov U
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2016-06-30 10:53:40
Moliya organlarida buxgalteriya hisobini tashkil etishning uslubiy asoslari. Individ sifatida dunyoga kelgan chaqaloq ijtimoiy munosabatlar tizimiga duch keladi va ijtimoiy tajribalarni atrof-muhitdagi kishilar bilan bo„lgan munosabatlarda egallay boshlaydi. Unda narsa va hodisalarga, atrofdagi kishilar.

Параллел хисоблаш усуллари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рахимов Б.С.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2007
Nashriyot:
Тошкент ахборот технологиялари университети Урганч филиали
Sahifalar soni:
72
Yaratilgan vaqti:
2016-06-02 10:31:55
Ихтиёрий бир одам қаердадир афсонавий “жуда қувватли” компьютер борлиги хақида эшитиши эхтимолдан холи эмас. Хақиқатдан хам яқиндагина Россиянинг Гидрометео марказига Cray Research фирмасининг қувватли компьютерлари ўрнатилди. 1999 йил ноябрида корхоналараро суперкомпьютер маркази расмий равишда очилди. Бу марказда хозирги пайтда 786 та процессорли компьютер мавжуд. Компьютер саноатининг тез ривожланиши ушбу тушунча нисбий эканлигини вужудга келтирди. Чунки 10 йил олдин уни суперкомпьютер дейиш мумкин эди, лекин хозирги кунда бу компьютерларни суперкомпьютер деб аташ унчалик тўғри эмас

Инновацион фаолият харажатлари ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш масалалари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Муқумов Зафар Авазмуротович
Nashr etilgan yili:
Тошкент - 2010
UDK raqami:
УДК 657.1(575.1
Yaratilgan vaqti:
2016-05-31 15:51:59
Мавзунинг долзарблиги. Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётида бозор муносабатлари ривожланиши рақобат кучайишига, бу эса, иқтисодиёт тармоқларининг доимо ўзгараётган муҳитига мослаштириб борилишини талаб қилмоқда. Демак, бу борада инновацион муҳитга сарфланган маблағлар алоҳида аҳамият касб этади.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit