Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Мактабгача ёшдаги болаларни тарбиялашда акмеологик ёндашув муҳим шартлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бобоназарова Севара
Yaratilgan vaqti:
2020-06-24 15:47:44
акмекалогия (юнонча-акме-ниманидир олий даражаси, логик-чўққи хақида фан) алохида одамн ва одамлар бирлигини ривожланиш чўққисини ва унга эриши шароитларини ўрганадиган фан

Бази бир аминонитриллар тузилишини ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Норбоева Гўзал
Yaratilgan vaqti:
2020-06-24 15:46:09
ушбу мақолада аминонитриллар тузилишини тўғрисида ёритиб берилган.

п-Бромфенилхлорацетат асосида синтезлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тошпўлатов Тиловмурод
Yaratilgan vaqti:
2020-06-24 15:45:09
The article presents the results of the study of the reaction of the sodium salt of glicolic acid dichloracetylhydroqui-none in presence of dimethylformamide and dimethylsulfokside. The experiments attained the best exposures in the pres-ence of dimethylformamide. The structure of the obtained materials are installed by means of IR- and UF- spectroscopy

Синтез 1,4- фенилендикарбоксиметиленгликолята


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тошпўлатов Тиловмурод
Yaratilgan vaqti:
2020-06-24 15:43:35
The article presents the results of the study of the reaction of the sodium salt of glicolic acid dichloracetylhydroqui-none in presence of dimethylformamide and dimethylsulfokside. The experiments attained the best exposures in the pres-ence of dimethylformamide. The structure of the obtained materials are installed by means of IR- and UF- spectroscopy

Дифенилтиокарбазон молекуласиароматикҳалқасининитролашреакциялариниўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Шодиева Гулхаё
Yaratilgan vaqti:
2020-06-24 15:42:11
Ҳозирги кунда аналитик реагент сифатида қўлланилаётган реагентларнинг аҳамияти жуда катта. Айни шу ўринда дифенилтиокарбазон (дитизон) ўзининг металлар билан осон комплекс ҳосил қилиши билан бошқа реагентлардан ажралиб туради ва кенг доирада аналитик реагент сифатида қўлланилиб келмоқда.

Трихлорасителпирогаллол органик бирикмаларнинг тузлари иштирокида янги аналитик реагентлар синтези


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жўраев Рўзимурод
Yaratilgan vaqti:
2020-06-24 15:40:44
Жаҳонда ароматик углеводородлар, феноллар ва уларнинг ефирлари, карбон кислоталар ҳосилалари асосида синтез қилинадиган антибактериал ва аналгетик хоссалибирикмалар фармацевтикада, галоген, гидроксил, метиламино каби фаол гуруҳ тутган бирикмалар қишлоқ хо‘жалигида фунгицидлар сифатида, ароматик аминобирикмалар лакбо‘ ёқ ва нефт-газ кимёси соҳаларида кенг миқёсда ишлатилиб келинмоқда.

Трихлорасителпирогаллол синтези


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жўраев Рўзимурод
Yaratilgan vaqti:
2020-06-24 15:39:16
Уч атомли феноллар, хусусан пирогаллол ва унинг хосилаларини тадқиқ қилиш ҳозирги вақтда жаҳонда долзарб ҳисобланади. Пирогаллолнинг хлоасетилхлорид билан олиб борилган реаксияси турли еритувчиларда ўрганилди ва хосил бўлган бирикманинг УБ-, ИҚ- ва хроматогафик текширувлари ўтказилди.

Бензодиоксан-1,4 ни -бромэтилфталимид иштирокида амидоалкиллаш рекцияcини ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Эшдавлатова Гулрух
Yaratilgan vaqti:
2020-06-24 15:37:31
Бензодиоксан (БДО) фталимид ҳосилалари яъни бензодиоксанни -бромэтилфталимид билан турли катализаторлар иштирокида амидоалкиллаш реакцияларини ўрганиш мақсадида иш олиб борилди. Адабиётларда бензодиоксанни N-(-бромэтил)фталимид билан реакциялари ўрганилмаган бўлганлиги сабабли қуйида -метилолфталимид билан ўрганилган амидоалкиллаш реакциялари ва баъзи ички молекуляр амидоалкиллаш реакциялари бўйича олинган маълумотларни келтирилди

Differences meaning of antonym


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Чориева Дилноза
Yaratilgan vaqti:
2020-06-24 15:30:02
The article discusses the verious definition of antonymy. It is emphasised that, Egan’s definition of antonymy may be fitter or easier to be employed

Compouding in English and Uzbek language


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Чориева Зебинисо
Yaratilgan vaqti:
2020-06-24 15:28:57
english is language which has many word formation processes like compounding blands, affixation etc.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit