Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Молиявий натижалар ва молиявий барқарорлик кўрсаткичларининг таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А. Сафаров
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
SamQXI
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2016-03-04 15:25:20
Молиявий натижалар ва молиявий барқарорлик кўрсаткичларининг таҳлили мазмун моҳияти очиб берилган.Қишлоқ хўжалиги халқ хўжалигиниг етакчи тармоқларидан бири бўлиб, у аҳолини озиқ-овқатга, саноатни хом-ашёга бўлган эҳтиёжини қондиришда муҳим аҳамиятга эга. Кейинги йилларда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришнинг самарадорлигини янада ошириш принципиал муҳим аҳамиятга эга эканини инобатга олиб, фермер хўжаликларига ажратилаётган ер майдонини оптималлаштириш борасида зарур ишлар олиб борилди. Шунинг билан бирга, ўтган давр мобойнида орттирган тажрибамиз фермерликни янада ривожлантириш учун бир қатор жуда муҳим муоммаларни, хусусан, фермер хўжаликлариниг барқарорлиги, энг муҳими, уларнинг самарадорлигини ошириш билан боғлик масалларни ҳал қилишни қатъий талаб этмокда. «Шуни очиқ тан олиш керакки, фермер хўжаликларни ташкил этиш ва уларнинг маъсулиятини янада ошириш борасида хали кўп иш қилишимиз лозим » - деган эди. Республикамиз Президенти И . А. Каримов Вазирлар Махкамасининг 2012 йил 19 январидаги йиғилишида. Вазирлар Махкамасининг ушбу йиғилишида ўтган йили 3 минг 800 тоннадан ортиқ пахта етиштириш бўйича шартнома мажбуриятини (1 минг 500 та фермер хўжалиги ғалла етиштириш шартномасини) бажара олмаганлиги қайд этиб, натижада 120 млрд сўммдан (ғалладан 18 млрд сўмлик ) пахта ва ғалла кам етказиб берилди. Агар бу кўрсаткични экспорт қилиш мумкин бўлган пахта толасига айлантирадиган бўлсак, бой берилган фойда ҳажми пахтани қайта ишлашдан олинадиган мой, шрот, кунжара ва бошқа маҳсулотларни ҳисобга олмаганда хам йўқотиш қарйиб пахтани ўзидан 100 млн доллорни ташкил этишини таъкидлаган эди Республикамиз Презденти И .А. Каримов.

Асосий воситалар ҳисоби мавзусини ўқитишнинг долзарб масалалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мавжуда Каримова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2011
Nashriyot:
НамМПИ
Sahifalar soni:
121
Yaratilgan vaqti:
2016-03-02 12:16:39
Тадқиқотни амалий аҳамияти. Тадқиқотнинг амалий натижалари биз тадқиқ қилаётган мавзуни касб-ҳунар коллежлари ва олий таълим муассасаларида ўқитиш даражасини оширишга, мавзу бўйича изланишлар олиб бораётганларга ўзига хос йўналишларга эга қўлланма сифатида хизмат қилади.

Нефт маҳсулотлари билан савдо қилувчи корхоналарда товар операцияларининг аудити


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Раъно Бахриева
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
Sahifalar soni:
99
Yaratilgan vaqti:
2016-03-01 14:26:46
Сервис ва хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш дастурини бажариш жараёнида республика, вилоят ва вилоятлараро ихтисослаштирилган улгуржи-савдо базаларини ташкил этиш бўйича амалий тадбирлар амалга оширилди, уларнинг фаолияти ва хомашё таъминоти йўлга қўйилди. Республика ихтисослаштирилган улгуржи-савдо база-конторасига минтақавий (вилоят, вилоятлараро ва туманлараро) базаларни шаклантиришда ва уларга юклатилган вазифаларни бажаришда ёрдам кўрсатилди.

Бухгалтерия ҳисоби ва аудит


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Исмаилова Л.А.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2006
Nashriyot:
Тошкент
Sahifalar soni:
152
Yaratilgan vaqti:
2016-03-01 09:59:44
"Бухгалтерия хисоби ва аудит" бўйича ёзилган ушбу маъруза матнлари корхоналарда бухгалтерия хисобини юритиш, ва аудитнинг асосий мавзуларини ўз ичига олган. Ушбу мавзуларда, бухгалтерия хисобининг предмети, усуллари, бухгалтерия баланси, счетлар, икки ёклама ёзув, асосий воситалар, пул маблағлари ва ишлаб чиқариш захираларининг хисоби, Ўзбекистон Республикасида аудитни ташкил килиш, унинг мақсади, вазифалари, текширув усуллари, аудитни режалаштириш ва аудиторлик хулосаларини тайёрлаш, асосий воситалар ва номоддий активлар аудити, касса операцияларининг аудити, банк операцияларининг аудити каби масалалар кўриб чиқилган. Ушбу маъруза матнлари “Менежмент” ва “Маркетинг” йўналиши бўйича бакалавр мутахассислиги талабаларига мўлжалланган. Республикамиз иқтисодиётининг хўжалик юртишда бозор шароитларига ўтиш даврида бизнес соҳасида ишларни мувоффақиятли учун бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботининг асосий қонунларини билиш зарурдир. Бухгалтерия ҳисобини ўрганиш ва амалда қўллаш бошқарув қарорларини қабул қилишда билим ва маҳоратга эга бўлиши имконини беради.

Стратегический маркетинг


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Сaбирoвa M.П.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2006
Nashriyot:
Ташкент
Sahifalar soni:
76
Yaratilgan vaqti:
2016-02-29 15:51:15
Стратегия - это генеральная программа действий, выявляющая приоритеты проблем и ресурсы для достижения главной цели. Маркетинг — это система планирования ассортимента и объема выпускаемых изделий, определение цен, распределение продуктов между выбранными рынками и стимулирование их сбыта с целью удовлетворения потребностей.

Налоги и налогообложение


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Хусаинов Р.Р.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2006
Nashriyot:
Ташкент
Sahifalar soni:
179
Yaratilgan vaqti:
2016-02-29 15:33:31
В данном тексты лекций изложены социально-экономическое значение налогов в рыночных условиях. Она составлена на основе действующих нормативных документов. Содержание текстов лекций охватывают все общегосударственные и местные налоги и сборы. По всем налогам ясно изложены плательщики налога, объекты налогообложения, ставки налога, льготы по налогам, порядок исчисления и сроки уплаты налогов. Для студентов вузов изучающих курс «Налоги и налогообложение» по направлениям:

Логистика


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Хусаинов Р.Р.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2006
Nashriyot:
Ташкент
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2016-02-29 15:17:16
Тексты лекций подготовлены в соответствии с «Национальной програм-мой подготовки кадров», постановлений Кабинета Министров от 28 августа 1995 г. №344 и Постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 27 ав-густа 1997 года №446-1 «О национальной программе повышения правовой куль-туры в обществе». Тематика лекционных занятий разработана на основе учебной программы по изучению «Логистики»

Биржа фаолиятини бошқариш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ядгарова М.Л.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2006
Nashriyot:
Тошкент
Sahifalar soni:
71
Yaratilgan vaqti:
2016-02-29 14:59:45
Хозирги бозор иқтисодиёти шароитида биржа, брокер сўзлари бизнинг амалий хаётимизга кириб келди ва кириб келиши шароиатга айланди. Биржа бу бозор иқтисодиётининг асосий ўзаги бўлиб хисобланади. Биржа тўғрисида гапирилган ва ёзилган бўлиб, у фақат ишлатиш ёки фойдаланиш қуроли тарзида, савдогарчилик маркази бўлиб хисобланган, унинг роли монополистик капитализм шароитида тушади ёки пасаяди. Хозирги даврда биржа билан муваффакиятли хамкорлик қилиш учун унинг ишлаш механизмини билиш, уни ўрганиш даркор, унда хар вақт содир бўладиган мураккаб вазиятларда дархол ўз йулини топиб олиш учун, бундай янги ва мураккаб ишда бу маъруза матнлари энг яқин ва қулай бўла олади. Брокер биржада энг асосий ва марказий фигура бўлиб хисобланади. Биржадаги битимни ишлаб чиқарувчилар ва истеъмолчилар ўзаро эмас, биржа билан эмас, балки брокерлар ўртасида уларнинг мижозлари топшириги билан тузадилар. Бу демак, биржа савдосини ривожланиши билан брокерлик касби кенг кўламда ёйилиб, махсулот ишлаб чиқарувчи ва истеъмолчилар брокер билан узвий боғликликда ишлайди

Аудит финансовой отчетности


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ш.Н. Файзиев
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2009
Nashriyot:
Iqtisod-moliya
Sahifalar soni:
176
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-02-29 14:21:38
Аудит считается наиболее изученным и теоретически обосно-ванным во многих аспектах, он складывался на протяжении не одного десятка лет, сохраняя и развивая лучшее. В работе вы подчеркнете информацию об аудите финансовой отчетности, на основании нормативноправовых актов Республики Узбекистан и международных стандартов. Пособие состоит из девяти тем. В основе каждой темы имеются материалы: теоретические основы организация аудита финансовой отчетности, контрольные вопросы для проверки освоенного материала.

Давлат бюджети


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2016-02-27 11:34:12
Мазкур услубий кўрсатма Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2009 йил 14 августдаги 286-сонли «Талабалар мустақил ишларини ташкил этиш тўғрисида»ги буйруғи билан тасдиқланган «Талабалар мустақил ишини ташкил этиш ва назорат қилиш» бўйича йўриқнома, 2009 йил 7 августдаги 276–сонли буйруғи билан амалга киритилган “Олий таълим муассасаларида талабалар билимини назорат қилиш ва баҳолашнинг рейтинг тизими тўғрисида Низом”га кўра «Давлат бюджети» фани бўйича Ишчи ўқув дастури асосида ишлаб чиқилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit