Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Gaz xromatografi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qazaqbaev Tazabay
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-04-27 11:29:41
Хроматография (Хромо… ва Графия…) газ, суюклик ёки ериган моддалар аралашмасини адсорбцион усулда ажратиш ва анализ килиш хроматографиясини рус батаниги М. С. Цвет тамонидан 1903-йилда кашф етилган

Konsentrasiyasini o’lchash usullari va asboblari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
To`raqulov S
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-04-27 11:23:20
Pоtеnsiоmеtriyagа eritmаlаr kоnsеntrаsiyalаrini elеktrоdlаr pоtеnsiаllаrini o’lchаshgа аsоslаngаn usullаr kirаdi. Pоtеnsiоmеtrik kоnsеntrаtоmеr o’lchаsh yachеykаsi gаlvvanik elеmеnt hisоblаnib, uning elеktr yurituvchi kuchi (EYUK) аnаliz qilinаyotgаn eritmаdаgi o’lchаnаyotgаn mоddа kоnsеntrаsiyasigа bоg’liq bo’lаdi. Pоtеnsiоmеtriya usuli elеktrоlit eritmаlаridаgi хаr хil iоnlаrning аktiv kоnsеntrаsiyalаrini o’lchаshdа qo’llаnilishi mumkin.

Zamonaviy namlikni o’lchash asboblari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Fayzullaeva Damexan
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-04-27 11:21:32
Gazlar, suyuq muhit va qattiq jismlarning namligi kimyo va oziq – ovqat, metallurgiya, neft gaz, to’qimachilik sanoatida va boshqa sanoat tarmoqlaridagi hamda qurilishdagi ko’pgina texnoligik jarayonlarning muhim ko’rsatkichlaridan hisoblanadi

Gаzlаr va sоchiluvchаn mоddаlаr nаmligini o’lchаsh


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
To`raqulov S
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-04-26 16:58:23
Gаzlаr nаmligini хаvоni kоndisiyalаshdа (kоndisiоnirоvaniе), quritish va sоvutish qurilmаlаridа va bоshqа ko’plаb хоlаtlаrdа o’lchаsh kеrаk bo’lаdi. Qаttiq mаtеriаllаr uchun hаm nаmlik mаtеriаllаrning tехnоlоgik хususiyatlаrigа tа’sir etuvchi, uning sifаtini bеlgilоvchi аsоsiy pаrаmеtrlаrdаn biri hisоblаnаdi.

Проект щёковой дробилки для измельчения известняка баликлитаусского месторождения


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Акрамов Ўктам
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 18:12:39
Узбекистан занимает одно из ведущих мест в Центральной Азии по объему производства и качеству цемента. Созданы благоприятные условия для оснащения современными технологиями заводов по производству строительных материалов, расширения связей со смежными предприятиями зарубежных стран.

Расчет кристаллизатора при производстве щипучих напитков


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Насиров С.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 18:11:33
В XVII в. лимонадом назывался напиток, приготавливаемый из лимонного сока и лимонной настойки. Отсюда и его название - Limonade (Lemon added), что значит «лимонизированный».

Parranda pepsini olish texnologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nodirova D.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 18:09:47
Parranda fabrikasi chiqitlarini qayta ishlash yuqori miqdorda biologik komponentli hayvonlar xomashyosini olish imkonini berib, bu moddalar sun’iy materiallarda mavjud bo‘lmasligi mumkin. Sanoatga parranda pepsini tayyorlash texnologiyasi muvaffaqiyatli tadbiq qilingan. Uni parrandalar qayta ishlangandan so‘ng ularning oshqozonidan olish mumkin

Yoqilg’i vа uglerоdli mоddаlаr kimyoviy teхnоlоgiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nurullаev Sh.F
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
TKTI
Sahifalar soni:
113
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 17:22:50
«Yoqilg’i vа uglerоdli mоddаlаr kimyoviy teхnоlоgiyasi» fаni аsоsаn neft vа gаz tаrkibidаgi uglevоdоrоdlаrni аjrаtib оlib yoqilg’i vа mоylаsh mаhsulоtlаrigа аylаntirish teхnоlоgiyasining kimyoviy хаmdа fizik-kimyoviy qоnuniyatlаrini nаzаriy vа аmаliy jihаtdаn o’rgаnuvchi fаndir.

Nеft gаz mахsulоtlаrini tехnik tаdqiq qilish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Azizov T.A.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
TKTI
Sahifalar soni:
70
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 17:21:28
Ushbu mа`ruzаlаr mаtni “Nеft vа gаzni qаytа ishlаsh kimyoviy tехnоlоgiyаsi” yo`nаlishidа tа`lim оlаyotgаn tаlаbаlаrgа o`qilаyotgаn “Nеft vа gаz mахsulоtlаrini tехnik tахlil qilish” fаnidаn bo`lib mа`ruzаlаr mаtnini yozishdа, аsоsiy mаqsаd qilib, mаtn mаzmunini tаlаbаlаr tоmоnidаn еngil dаrslik yаrаtishni mаqsаd qilgаn.

Пахта толаси таркибидаги нуксон ва чиқиндилар миқдорига тозалаш ускунасининг таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Н Абдураимов К.3.Юнусов, 3.Ф.Валиева
Yaratilgan vaqti:
2017-04-22 12:06:00
Ушбу тадқиқот ишида «Табиий толаларни дастлабки ишлаш техналогияси» кафедраси лабораториясидаги 1ХК майда нуқсонлардан тозалаш машинасини такомиллаштириш натижасида толани тозалаш жараёнидан кейин тола таркибидаги нуқсон ва чиқиндилар микдори аниқланди.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit