Filtrlar

"Nasоslar va nasоs stansiyalari" fanidan amaliy mashg‘ulоtlarni bajarish bo'yicha


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ikramоv N.M., Mamajоnоv M.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Sahifalar soni:
215
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-10-05 10:17:22
Rеspublikamiz qishlоq xo‘jaligi ishlab chiqarish jarayonlarida ham bоshqa sоhalar bilan bir qatоrda bоzоr iqtisоdiyoti islоhоtlarini chuqurlashtirishga alоhida e’tibоr bеrilmоqda. Bu bоrada qishlоq xo‘jalik mahsulоtlarini еtishtirish, uni sifatini оshirish ilg‘оr tajribalarni qo‘llash, yеr va suvdan оqilоna va unumli fоydalanish muhim va stratеgik ahamiyatga ega bo‘lgan yo‘nalish hisоblanadi.

Bo'ka shaxrida qurilishi rejalashtirilgan yillik ishlab chiqarish quvvati 25 ming m bo'lgan temirbeton kranosti balkalari ishlab chiqarish korxonasini loyihalash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sayfiyeva S.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Jizzax politexnika instituti
Sahifalar soni:
86
Yaratilgan vaqti:
2021-10-05 10:14:08
Beton va temir beton mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun qurilish ishlarini samaradorligi va sifati bo‘yicha talablar qo‘yiladi. Bularni muvaffaqiyatli ravishda amalga oshirish uchun, asosan material va konstruksiyalar ishlab chiqarishni rivojlantirish, sermetall, qurilish qiymati va sermehnatliligini, bino va inshootlarni og‘irligini pasaytirishni ta’minlovchi hamda ularni qurilish va ekspluatatsiya qilishdagi jami energetik mablag‘lar sarfini kamaytirishga erishish kerak

Самарқанд шахрида қурилиши режалаштирилган хокимимят биносини янгилаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рустамов И.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Жиззах политехника институти
Sahifalar soni:
70
Yaratilgan vaqti:
2021-10-05 10:08:37
Ўзбекистонда оммавий саноат бинолари қурилиши – биноларни темир бетон буюлари заводлари ва комбинатларида тайёрланган йиғма элементлардан индустриал усуллар билан қуришга асосланган.

Жиззах шахридаги 300 ўринли касб-хунар коллежи биносининг иситиш тизимини лойихалаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Саримсоқова Ш.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Жиззах политехника институти
Sahifalar soni:
68
Yaratilgan vaqti:
2021-10-05 10:05:32
Бугунги кунда юртимизда дунёни янгича идрок этадиган, ақлан теран,билимли, ўз тақдирини ватан тақдири деб фаолият кўрсатадиган авлод шаклланмокда

Ғаллаорол туман аламли махалласида жойлашган 4-қаватди мухандислик тизимларини лойихалаш ва сервис хизмат кўрсатиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Алиқулов Д.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Jizzax politexnika instituti
Sahifalar soni:
91
Yaratilgan vaqti:
2021-10-05 09:47:52
Аҳоли яшаш биноларини, саноат корхоналарини ва жамоат биноларини иссиклик билан таъминлаш хозирги кунда долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. Шунинг учун ҳар бир бажарилаётган лойиҳа ишларини хисоблаш ва иситиш қурилмаларини тўғри танлаш зарурдир.

Yengil betonlar ishlab chiqarishda mikrokremnezemdan foydalanish va uning fizik mexanik xossalarini o'rganish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdullayev M.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Jizzax politexnika instituti
Sahifalar soni:
41
Yaratilgan vaqti:
2021-10-05 09:41:55
O‘zbekistonda ommaviy sanoat binolari qurilishi – binolarni temir beton buyumlari zavodlari va kombinatlarida tayyorlangan yig‘ma elementlardan industrial usullar bilan qurishga asoslangan.

Cутли маҳсулотларни ташқи иқтисодий фаолиятда кимёвий таркиби асосида синфлаш ва сертификатлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Саматов Азизжон Абдулахатович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
УЎТ: 637.14(07)
Yaratilgan vaqti:
2021-10-05 08:48:06
Тадқиқотнинг мақсади. Умумий техник регламент талабларига мувофиқ қайта ишланган янги турли хилдаги эритилган пишлоқ маҳсулотларнинг ТИФда қўлланадиган кодларини белгиловчи усулларини ишлаб чиқишни ва сертификатлашни таклиф этиш ҳамда маҳсулотларнинг сифат ва ҳавфсизлик кўрсаткичларини тезкор ва самарали баҳолаш усулини яратишдан иборат.

Бўлажак мутахассисларнинг мустақил таълим жараёнларини ривожлантиришнинг назарий асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Иминахунова Ирода Хусейновна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
37.016:811.111
Yaratilgan vaqti:
2021-10-04 21:36:43
Тадқиқотнинг мақсади. Тиббиёт олий таълим муассасалари талабаларининг инглиз тили бўйича мустақил таълим олиш сифати ва самарадорлигини ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Шарифжон садри зиёнинг бухоро илмий, маданий муҳитида тутган ўрни ва ижтимоий фаолияти (1865-1932 йй.)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Янгибоева Дилноза Ўктамовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
930.2:006.91(03)
Yaratilgan vaqti:
2021-10-04 21:33:10
Тадқиқотнинг мақсади Шарифжон Садри Зиёнинг Бухоро илмий, маданий муҳитида тутган ўрни ва ижтимоий фаолиятини изчил, тизимли асосда яхлит ҳолда очиб беришдан иборат.

Адабий таълим кластерининг илмий-педагогик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ботирова Шаxло Исамиддиновна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
377:371.671:37.012.1(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-10-04 17:43:29
Тадқиқотнинг мақсади педагогиканинг устувор тамойилларига таянган ҳолда адабий таълим кластерининг илмий-педагогик асосларини ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit