Filtrlar

Нишабли далаларга ишлов берадиган ва дон экадиган машина иш органлари параметрларини асослаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Товашов Рустам Хўжахмат ўғли
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
631.331
Yaratilgan vaqti:
2021-10-12 18:09:55
Тадқиқотнинг мақсади нишабли далаларга ишлов бериш ва сув эрозиясига қарши ўркачлар ҳосил қилиш билан бирга уч хил чуқурликда дон экадиган машинани ишлаб чиқиш ва унинг иш органлари параметрларини асослашдан иборат.

Модификацияланган олтингугурт асосида олтингугуртли бетон олиш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хайитова Жавҳар Мураталиевна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
691.35.2; 661.7.
Yaratilgan vaqti:
2021-10-12 17:31:59
Тадқиқотнинг мақсади пиролиз дистилляти ва госсипол смоласи билан модификацияланган янги олтингугуртли боғловчилар асосида олтингугуртли бетон олиш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Фарғона водийси топонимларининг қиёсий-тарихий ва антропоцентрик тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жўрабоева Гулрух Солижоновна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
811.512.133′373.21
Yaratilgan vaqti:
2021-10-12 17:29:22
Тадқиқотнинг мақсади Фарғона водийси топонимияси материалларини қиѐсий-тарихий ва антропоцентрик парадигмаларда ўрганишдан иборат.

Ўзбек болалар ҳикоячилигида бадиий услуб ва қаҳрамон масаласи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абобакирова Одина Набиевна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
821.512.133-95
Yaratilgan vaqti:
2021-10-12 17:27:23
Тадқиқотнинг мақсади XX аср ўзбек болалар ҳикоячилиги тараққиёти ва шаклланишида Носир Фозилов, Латиф Маҳмудов, Анвар Обиджон ижодининг ўрни ҳамда аҳамиятини, услубларидаги ўзига хослик ва муштараклик, қаҳрамонлар талқинидаги маҳорат масалаларини очиб беришдан иборат.

Халқаро хусусий ҳуқуқда меҳнат муносабатларини ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мусаев Бекзод Турсунбоевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
342.5(043.5)(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-10-12 17:24:40
Тaдқиқoтнинг мaқсaди Ўзбекистoнда хaлқapo хусусий меҳнaт мунoсaбaтлapини тapтибгa сoлишнинг ҳуқуқий aсoслapини тaкoмиллaштиpиш ва уни қўллаш амалиёти самарадорлигини оширишга қаратилган таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўқувчи ёшларга табиий ҳудудларни муҳофаза қилиш орқали экологик тарбия бериш технологияларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Айдаров Эркин Бакитович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
37.018.26:502:37.03(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-10-12 15:41:30
Тадқиқотнинг мақсади ўқувчиларга табиий ҳудудларни муҳофаза қилиш орқали экологик тарбия бериш технологияларини такомиллаштириш ҳамда амалиётда фойдаланишга доир илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Мураккаб зонали кристалларда зоналараро кўп фотонли ёруғлик ютилишининг спектрал тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мўминов Исломбек Араббоевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
538.9:621.315.59
Yaratilgan vaqti:
2021-10-12 14:48:41
Тадқиқотнинг мақсади мураккаб зонали кристалларда икки ва уч зонали Кейн моделига кўра қутбланган ёруғликнинг зоналараро кўп фотонли ютилиши ҳамда унинг чизиқли-циркуляр дихроизмининг механизмларини тадқиқ қилишдан иборат.

Этноэкологик маданиятнинг ҳудудий жиҳатлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Аҳмадалиев Юсуфжон Исмоилович, Комилова Наргизахон Ўриновна
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Poligraf Super Serviz
Sahifalar soni:
158
UDK raqami:
91:502/504
Yaratilgan vaqti:
2021-10-12 10:44:27
Мазкур монография ўзбек халқининг табиатдан фойдаланиш ва уни муҳофаза қилиш маданиятининг (этноэкологик) ҳудудий жиҳатларини тадқиқ этишга бағишланган. Халқимизнинг кўп асрлик табиатдан оқилона, унга зарар етказмасдан, табиий жараёнлар бориши билан уйғун фойдаланиш маданияти ва унинг асраш, авлоддан-авлодга етказиб бериш усуллари Фарғона водийси аҳолиси мисолида кўриб чиқилган.

Фарғона водийсида аҳоли жойлашувини ландшафт омили асосида такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Аҳмадалиев Юсуфжон Исмоилович, Абдувалиев Ҳайитбой Абдуғаниевич
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2021
Nashriyot:
Sahifalar soni:
155
UDK raqami:
911.375.5 (575.12)
Yaratilgan vaqti:
2021-10-12 10:39:33
Монография аҳоли жойлашувининг такомиллаштиришнинг назарий ва амалий жиҳатларига бағишланган. Илк бор аҳолини ҳудудий таркибини такомиллаштиришда ландшафт омилидан фойдаланиш йўналишлари кўрсатиб берилган. Ландшафт омилининг аҳоли жойлашувига этиш қонуниятлари Фарғона водийси мисолида очиб берилган. Ландшафтларнинг аҳолини жойлашувига таъсир этувчи табиий демографик имкониятлари баҳоланган. Шу асосда амалиётда Фарғона водийси вилоятлари аҳолиси жойлашувини оптималлаштиришнинг йўналишлари белгилаб берилган.

Аминокислоталар ва гомовератриламин асосида азот сақлаган гетероциклик бирикмалар синтези


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тухтаев Давлат Бобомуродович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
547.833.3:57.29.085.23:531.141
Yaratilgan vaqti:
2021-10-12 10:27:20
Тадқиқотнинг мақсади аминокислоталар ва гомовератриламин асосида азот сақлаган гетероциклик бирикмалар синтези, тузилиши ва физик-кимёвий катталикларини аниқлашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit