Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Tikuv buyumlarini ishlab chiqish jihozlari


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
Q.T. OLIMOV, D.A. SAYFULLAYEVA, G.SH. TURSUNOVA
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Toshkent - «ILM ZIYO»
Sahifalar soni:
168
UDK raqami:
687.05(075)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-15 15:43:52
Kasb-hunar kollejlarining tikuvchilik sohasida ta’lim olayotgan o‘quvchilar uchun mo‘ljallangan ushbu darslikda jahon miqyosida ishlab chiqariladigan tikuv mashinalari va yarimavtomatlar, tayyorlov-bichish ishlarida qo‘llaniladigan jihozlar to‘g‘risida umumiy ma’lumotlar berilgan. Mashina va uskunalarning tuzilishi, ishlashi va sozlanishlari, ularda sodir bo‘ladigan nuqsonlarni tuzatish usullari bayon etilgan. Darslikda Vatanimiz tikuvchilik korxonalarida keng qo‘llanilayotgan hamda hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan zamonaviy tikuv mashinalari haqida ham to‘liq ma’lumotlar keltirilgan.

Енгил саноат машиналари деталларини илғор усулларда тиклаш ва тикланган деталлар сиртини алмазли ишлов бериш усулида мустахкамлигини ошириш.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рахимова Д.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
БухМТИ
Sahifalar soni:
80
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 15:01:45
Республикамизда саноатимизнинг узлуксиз ва тез ривожланиб бориши ишлаб турган жиҳозлардан максимал фойдаланишни тақозо этади. Бу – машина, механизм ва мосламалардан тўғри фойдаланиш: уларни хамиша ишга яроқли холатда сақлаш ҳамда ўз вақтида таъмирлаб туриш керак демакдир.

Chigitli paxtani quritgichda qo’llaniladigan barabanli quritgichning konstruktsiyasini takomillashtirish.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
F. G’ulomov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
BuxMTI
Sahifalar soni:
81
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 14:48:00
Rеspublikamizda tub iqtisodiy islohotlar orqali bozor munosabatlarini shakllantirishga kirishishda eng avvalo, uning stratеgik maqsadlari bеlgilanib olindi. Bu maqsadlar ichida “raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarishni ta'minlash” alohida ta'kidlab o’tilgan.

Q= 62 ta to’quv dastgohi bo’lgan 3540, 3513 artikuldagi gazlamalarning zamonaviy to’quv jarayonlarini ishlab chiqish


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Boboqulov Azamat
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
BuxMTI
Sahifalar soni:
75
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 14:44:38
Rеspublikamiz xalq xo`jaligining iqtisodiy va ijtimoiy yo`nalishlarida ishlab chiqarishni mamlakatimiz, hamda chеt el fan va tеxnikasining ilg’or yutuqlari asosida tubdan isloh qilish, uning asosiy sohalarida qayta jihozlashni ta'minlovchi yuqori samarali mashinalar tizimi va tеxnologik jarayonlarni ommaviy qo`llash, ilmiy – tеxnik taraqqiyotni tеzlashtirish, ishlab chiqarishning ichki imkoniyatlaridan to`la foydalangan holda, uning unumdorligini oshirish kabi vazifalar bеlgilangan.

ОС маркали чигитни туксизлантириш машинасининг конструкциясини такомиллаштириш.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Саъдуллаев Бахтиёр
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
БухМТИ
Sahifalar soni:
85
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 14:42:16
Малакатимизда кейинги йилларда барча тармоқлар сингари пахта тозалаш саноати ҳам жадаллик билан модернизация қилинмоқда, ишлаб чиқаришга энг замонавий технологиялар жорий этилмоқда. Сўнгги йилларда мамлакатимизнинг турли ҳудудларидаги барча пахта тозалаш заводлари реконструкция ва модернизация қилинди.

Бармоқ D=32, d=22H7 деталини тайёрлаш технологик жараёнини ишлаб чиқиш ва детални тайёрлашда қўлланиладиган мосламани лойихалаш.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мирзаев Б
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
БухМТИ
Sahifalar soni:
71
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 11:41:12
Ҳозирги замон техника тараққиёти даражаси, янги такомиллаштирилган юқори унумдорли автоматлаштирилган ва юқори аниқликка ега бўлган машиналарни узлуксиз яратишда фаннинг енг янги ютуқларидан фойдаланишга асосланади.

Ish unumdorligini oshirish maqsadida rx-1 markali paxtani regeneratsiyalash mashinasining konstruktsiyasini takomillashtirish.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sh.Nabotov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
BuxMTI
Sahifalar soni:
80
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 11:34:19
O’zbekistonda iste’mol qilinayotgan kiyim-kechaklarning 25 foizi, trikotaj buyumlar va ip gazlamaning 30 foizdan ko’prog’i, poyafzalning deyarli 50 foizi chetdan keltirilar edi. Prezidentimiz o’z faoliyati boshidanoq respublikamizning xalq iste’moli mollari jihatidan bunday qaramligini tugatish uchun sharoitlarni yaratishga katta e’tibor qaratdi.

Замонавий кашта тикиш машинасида синиқ бахяқатор ҳосил қилишда игна механизми конструкциясини такомиллаштириш ва параметрларини асослаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ражабова Ҳилола Истамовна
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
БухМТИ
Sahifalar soni:
97
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 10:39:18
Мамлакатимиз иқтисодиётида туб ўзгаришлар амалга оширилиши, республика иқтисодиёти асосан хом-ашё йўналишидан рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқариш йўлига изчил ўтаётганлиги, мамлакат экспорт салоҳияти кенгаяётганлиги ишлаб чиқаришнинг ҳар бир соҳаси олдига янги вазифаларни қўйди.

Қишги махсус кийимларни тайёрлашда тикиш жараёни сифатини ошириш мақсадида игна механизми конструкциясини такомиллаштириш ва параметрларини асослаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мўминова Дилнавоз Комиловна
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
БухМТИ
Sahifalar soni:
117
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 10:36:06
Янги лойиҳаланган игна механизм кинематик жуфтларида инерцион зўриқишларни камайтиришга эришилса, механизм иш тезлигини ошириш, шунингдек эксплуатация сарфларини пасайтириш имконияти яратилади.

Қалин газламаларни тикишда тикув машинасида бахяқатор мустаҳкамлигини ошириш учун чалиштиргич механизмини такомиллаштириш ва параметрларини асослаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Муртазоев Азиз Нусрат ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
BuxMTI
Sahifalar soni:
118
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 10:33:05
Ушбу диссертация ишида тикувчилик ишлаб чиқаришда тикув машинасининг чалиштиргич механизмининг боқий ва барқарор ишлашини таъминлаш мақсадида чалиштиргич механизмини рационал параметрларини аниқлаш, ипнинг таранг тортилиб, чалиштиргичнинг ишчи юзасида ишқаланишидан юзага келадиган ариқчали емирилиш чизиқлари ҳосил бўлишини топиш, ишлаш муддатини оширишда лазер технологиясини қўллаш, пухталаш режимлари ва уларнинг технологик схемалари, қурилмалари кенг ёритилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit