Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Маҳаллий эмульсияларни қўллаш асосида сифатли жун ипларини ишлаб чиқариш таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.Нормўминов, Т.Тоирова, М.Кулметов
Yaratilgan vaqti:
2019-02-18 15:41:20
Мақолада республикамизда боқилаётган қўйларнинг зотлари улардан олинадиган жун турлари, жунни қайта ишлашда маҳаллий эмульсиядан самарали фойдаланиш, юқори сифатли жун ипларини ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш имкониятлари келтирилган.

Trikotaj iplarini sifatini oshirish va changni kamaytirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
J.Jabborov, M.Jalilova, N.Sodiqova
Yaratilgan vaqti:
2019-02-18 15:38:40
Ushbu maqolada trikotaj iplarini samaradorligini oshirishda qayta o'rash va parafinlashning muhum ahamiyatga ega ekanligi to'g'risida qisqacha ma'lumotlar keltirilgan.

Ипак чиқиндиларидаги ёғ миқдорини камайтири усуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Н.М.Исламбекова, Н.Ўролов, С.Патхуллаев
Yaratilgan vaqti:
2019-02-18 15:37:12
Ипак йигиришнинг хомашёси бўлган холстдаги ёғ миқдори ўрганилиб, уларни кимёвий усул билан бартараф қилиш йўллари кўриб чиқилган.

Кўз жаррохлигида қўлланиладиган ипак иплари тадқиқоти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Э. Гуламов, Ж.Ш. Шарипов, М.А.Эшонкулова
Yaratilgan vaqti:
2019-02-18 15:36:20
Ушбу мақолада кўз жарроҳлигида қўлланиладиган янги структурага эга ипак иплари ҳамда хорижда ишлаб чиқарилаётган жарроҳлик иплари ҳусусиятлари ўзаро таққосланган.

"Пахтани қайта ишлаш жараёнидаги чанг ҳавони тозалашда самарали ресурстежамкор технологияни яратиш "


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Улуғмурадов Хамроз Юсуф ўғли
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
86
Yaratilgan vaqti:
2019-02-18 15:33:24
Пахта тозалаш корхоналари технологик жараёнлардан чиқаётган чанг ҳавони самарали тозалашнинг ресурстежамкор технологиясини яратиш.

Исследование неровноты продуктов по переходами прядельного производство оснощенного оборудованием разных стран


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
50
Yaratilgan vaqti:
2019-02-18 14:34:32
Цель дипломного работа: основная цель дипломной работы- исследование неровноты продуктов прядения, анализ причин ее появления, а также рекомендация по снижению неровноты продуктов прядения.

Кастюмбоп матонинг ҳаво ўтказувчанлигига тасир этувчи омилларну ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тошпулатова Дилноза Ғайбулла қизи
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2019-02-18 14:32:42
Диплом ишининг асосий мақсади: турли ўрилишли ва таркибли костюмбоп матоларнинг ҳаво ўтказувчанлигига таъсир этувчи омилларни ўрганишдан иборат.

Пахта бамбук аралаш толали арт. 1095 кўйлакбоп тўқимасини ишлаб чиқариш кўйлакбоп тўқимасини ишлаб чиқариш корхонасини технологик жараёнларини лойиҳалаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бекназарова Насиба Турдалиевна
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
63
Yaratilgan vaqti:
2019-02-18 14:30:51
Аралаш толали ҳомашёдан кўйлакбоп тўқимасини ишлаб чиқариш учун замонавий технологик жараёнларни лойиҳалаш.

Ҳарбий кийимлар учун мўлжалланган матоларнинг физик-меҳаник ҳоссаларини тадқиқ этиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Сафаров Мамасоат Норқуватович
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2019-02-18 14:30:07
Диплом ишининг мақсади: ҳозирги пайтда республикамиздаги мавжуд тўқимачилик корхоналарида ишлаб чиқарилаётган толалар таркиби турлича бўлган турли ассортиментдаги ҳарбий кийимлар учун мўлжалланган матоларнинг физик-механик хоссаларини аниқлаш ва ишлаб чиқаришга белгиланган вариантдаги матонинг оптимал вариантини тавсия этиш.

To’qimachilik materialshunosligi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-02-18 14:26:46
Ushbu metodik qo’llanmada tola, ip, gazlamalarning tuzilishi, olinishi va xususiyatlarini aniqlashning uslub va vositalarini o`rgatadi. Shuningdek, tayyor mahsulotlarning olinishi, ularning assortimenti, tuzilishi va xususiyatlarini o`rganish, zamonaviy asbob-uskunalar yordamida fizik-mexanik xossalarini aniqlash, mahsulotni qayta ishlanish jarayonida sifatini o`zgarishi, olingan sinov natijalari qiymatlarini standart talablariga asosan baholash qoidalari keltirilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit