Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Пахта тозалаш корхоналарида ёнғин хавфсизлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 12:13:12
Маколада пахта тозалаш корхоналарида ёнгинлар ва уларттг ўзига хослиги келтирилган. Шунингдек, корхоналарда ёнғиларни олдини олиш ва уларни бартараф этиш усуллари бўйича режалар келтирилган.

Пахтани ишлаб чикаришга узатиш курилмаси чамбарагини пастдан юкорига айланиш холатини назарий ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 12:10:51
Ушбу маколада ғарамланган пахтадан катламни бузиб қайта ишлаш жараёнида узатишда ғарам бузгич чамбарагининг пастдан юқорига ажратиш холати назарий ўрганилган

Paxta xom ashyosini quritishda issiqlik ishlab chiqish generatorini avtomatik rostlash tizimini tadqiq etish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Majidov Sarvar
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ТТЕСИ
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 12:08:48
Barabanli quritkichlarni issiqlik bilan ta’minlash maxsus issiqlik ishlab chiqaruvchi qurilmalar yordamida amalga oshiriladi.

30 текс трикотаж ипи ишлаб чиқариш учун, «Truetzschler» фирмаси ускуналари билан жиҳозланган қуввати 620 кг/соат ип бўлган йигириш корхонасининг технологик кўрсаткичлар лойиҳалансин


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қодиров Р.Ф.
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ТТЕСИ
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 12:06:36
Танланган толали аралашмадан Uster Statistics 2013 меъзонларига мос йигирилган ип ишлаб чиқариш учун технологик ускуналарни танлаш, йигириш режаси параметрларини ҳисоблаш ва асослаш.

" Тикув буюмларини ип билан бириктириш технологиясини такомиллаштириш "


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қўзимурадова Феруза Орифжоновна
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ТТЕСИ
Sahifalar soni:
75
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 11:59:41
Мазкур тадқиқотнинг мақсади буюмларини ипли бириктириш жараёнида тикувчилик ипларига кимёвий ишлов бериш технологиясини ишлаб чиқиш орқали юқори тезликда ишлайдиган моки баҳяқатор ҳосил қиладиган асбоб ускунада игна ипининг узилишини камайтириш ва ипли бирикмаларнинг эксплуатацион хусусиятларини оширишдан иборат.

Paltobop gazlamadan ayollar yarim paltosini tikishda gazlamalardan ratsional foydalanishni tahlil qilish va takomollashtirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Soipova G.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 11:43:18
Kurs loyiha ishining maqsadi. Yengil sanoat tarmog’i, tikuvchilik sanoati rivojlanib, raqobat tobora kuchayib borayotgan hozirgi zamonda yengil sanoat buyumlarini ishlab chiqarishda, hom ashyodan ratsional foydalanish, mahsulot sifatiga salbiy ta’sir ko’rsatmasdan tan narxni pasaytirish kurs loyiha ishining asosiy maqsadi.

Plashbop gazlamadan ayollar plashini tayyorlashda gazlamalardan ratsional foydalanishni tahlil qilish va takomollashtirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jurayeva Z.I.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 11:38:36
Ushbu kurs ishini bajarishdan maqsad, ishlab chiqariladigan tikuv buyumlarining sifatiga salbiy ta’sir o’tkazmagan holda, buyumga sarflanadigan xom oshyo materilallaridan ratsional foydalanib, gazlamaga ketadigan harajatlarni qisqartirib, buyum tannarxini pasaytirish va raqobatbardoshlikni oshirishga erishish.

Инженерная и компьютерная графика


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ф.А.Абдурахимова
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ТТЕСИ
Sahifalar soni:
96
Yaratilgan vaqti:
2017-08-14 10:05:19
Весь материал курса начертательной геометрии изложен в краткой доступной форме и сопровождается большим количеством рисунков и чертежей.

Charm buyumlar texnologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
U. M. Mаqsudоvа
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
ТТЕСИ
Sahifalar soni:
144
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-08-14 10:00:41
Poyabzal korxonalarining bichuv va qirquv sexlarining materiallarga bo’lgan extiyаjini aniqlash bilan darslikda bichuvchi va qirquvchilarga topshiriqlarni hisoblash zamonaviy usulda ko’rsatilgan.

Кийим ташқи ва ички ўлчамларининг ўзаро боғланиши


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
"Н.Набиджанова, доц Ж.Қаюмов, Маг Н.Урмонова "
Yaratilgan vaqti:
2017-07-28 17:10:23
Кийим кийиб турган одамга назар ташланса, унда кийимни тананинг айрим қисмларида бемалол туриши, баъзи қисмларида эса ёпишиб туриши кўзга ташланади. Кийимнинг танага ёпишиб турадиган жойлари таянч юзаси деб аталади. Кийимнинг таянч юзасидан пастроқда жойлашган қисмларида эса кийим ички юзаси билан одам танасининг орасида ҳаволи қатламлар ҳосил бўлади. Бу ҳаволи қатлам одамнинг бемалол ҳаракат қилишини ҳамда нафас олишини, шунингдек, кийимда муайян силуэтли шакл яратиш учун хизмат қилади.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit