Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Декоративное искусство и творческий стиль дизайнера


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2017-10-16 11:16:23
Cтиль определяется как система внутренних связей между всеми компонентами творческого процесса, содержанием и формой, колоритом и техникой выполнения.

PRET – A – PORTE YO`NALISHIDA erkaklar kostyumi loyihasining o'ziga xos xuxusiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rashidova Madina Shuhrat qizi
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
85
Yaratilgan vaqti:
2017-10-16 11:12:25
“Pert – o – porte” uslubiga mos bo`lgan erkaklar kiyimini loyihalashda foydalanishi mumkin bo`lgan konstruksiyalash metodikasini tanlash va asoslashdan iboratdir.

Йигирувбоп толали чиқиндилардан пневмомеханик ип йигириш технологиясини тадқиқ этиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Орипова Шахзода Нигматжон қизи
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
85
Yaratilgan vaqti:
2017-10-16 11:09:12
Диссертатция иши «RIETER» R–35 пневмомеханик йигириш машинасида йигирувбоп чиқиндилардан юқори чизиқий зичликдаги ип ишлаб чиқариш имкониятларини тадқиқ қилиш.

Tо‘qimachilik sanoatida kо‘p dvigatelli liniyalarni tadqiq etish uchun kompьyuterda modellashtirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Telmanov Uyg‘un Latipovich
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
TTYeSI
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2017-10-16 11:05:49
Ko’pgina mashina va tеxnologik jarayonlarning matеmatik modеllari yaratilgan emas, ya'ni ular avtomatlashtirish ob'еktlari sifatida o’rganilmagan.

Texnika va texnologiya yangiliklari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Q.G‘.G‘afurov, Sh.R.Fayzullaev, J.Q.G‘afurov.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TTYeSI
Sahifalar soni:
196
Yaratilgan vaqti:
2017-10-16 10:43:09
Mazkur leksiyalar kursi to‘qimachilik sanoati taraqqiyotidagi o‘zgarishlar va to‘qimachilik mahsulotlarining jahon bozorida o‘z o‘rniga ega bo‘lib, uni mustahkam egallashi uchun yo‘naltirilgan vazifalarni bajarishda mutaxassislarda ko‘nikmalar hosil qilish hamda masalalarga ijodiy yondashishni o‘rgatishga alohida e’tibor berilgan.

Тўқимачилик материалшунослиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Т.А.Очилов, М.Қулметов, С.А.Ҳамроева, Ш.Усмонова, Т.А.Тойирова, Б.Т.Тўрақулов.
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
TTYeSI
Sahifalar soni:
320
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-10-16 10:39:01
Ушбу дарсликда тўқимачилик материалшунослиги фанининг ривожланиши ва аҳамияти, табиий ва кимёвий толаларнинг олиниши, тузилиши ва хусусияти, намуна олиш услублари, толаларнинг механик, биологик шикастланиши, бурамдорлиги, тола ва ипларнинг чизиқий зичлиги, тола ва ипларнинг нуқсонлари, толаларнинг узунлигини аниқлаш усуллари, тола ва ипларнинг механик хоссаларини аниқлаш тўғрисида танишадилар.

Хом ашёни йигиришга тайёрлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.Л. Матисмаилов, Қ.Жуманиязов, Қ.Ғ. Ғофуров, А. Пирматов.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
TTYeSI
Sahifalar soni:
172
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-10-16 10:36:46
Дарсликда тўқимачилик саноатининг истиқболли хом ашё ресурслари, пахта ва кимёвий толаларнинг технологик хоссалари, хом ашёни йигиришга тайёрлаш, йигирилган ип турлари, йигириш системалари, йигириш маҳсулотларнинг нотекислиги, йигириш корхоналарида амалга оширилаётган технологик ўзгаришлар масалалари ўз аксини топган.

Egri konturli turli yuzada xarakatlanuvchi paxta xom ashyo bulakchasi tarkibidagi ifloslik zarrachalarini zarba va sudrash usullari vositasida ajratish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2017-09-15 14:56:46
Maqolada egri konturli to'rli yuzada xarakatlanuvchi paxta xomashѐ bo'lakchasi tarkibidagi ifloslik zarrachalarini zarba va sudrash usullari vositasida ajratishni nazariy tadqiqoti dinamika nuqtai nazaridan o'rganilgan. Nazariy tadqiqotlar natijasida, iflos chikindilarni paxta xom ashѐsi tarkibidan chikib ketish traektoriyalari olingan.

Пахта тозалаш корхоналарида ёнғин хавфсизлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 12:13:12
Маколада пахта тозалаш корхоналарида ёнгинлар ва уларттг ўзига хослиги келтирилган. Шунингдек, корхоналарда ёнғиларни олдини олиш ва уларни бартараф этиш усуллари бўйича режалар келтирилган.

Пахтани ишлаб чикаришга узатиш курилмаси чамбарагини пастдан юкорига айланиш холатини назарий ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 12:10:51
Ушбу маколада ғарамланган пахтадан катламни бузиб қайта ишлаш жараёнида узатишда ғарам бузгич чамбарагининг пастдан юқорига ажратиш холати назарий ўрганилган
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit