Filtrlar

Ona tili va adabiyoti


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Avezov S.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
10
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 10:15:09
Har bir inson rivojlanishida, boshqa kishilar bilan muloqot qila olishda nutq asosiy omil hisoblanadi. O’zbekiston Respublikasi ta’lim tizimida o’z fikrini ta’sirchan yetkazishda tushunarli, mantiqiy, aniq, ravon nutqqa ega bo’lgan kadrlarni tayyolash kabi masalalar dolzarb bo’lib kelmoqda. Ushbu kursni o’rgatish jarayonida talabalar bolalarda nutqni rivojlantirish uslubiyatining nazariy asoslarini; bolalarni ona tiliga o’rgatishning psixolingvistik. Lingvodidaktik asoslarini o’zlashtiradilar.

Бухоро лўлиларининг ижтимоий ҳаёти ва маданияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Зуфар Охунжонович Қорёғдиев
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
УДК 94:39:316.7(=214.58)(575.146)(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 09:50:52
Тадқиқотнинг мақсади Бухоро лўлиларида ўзликни англаш, уларнинг ижтимоий ва маросимий ҳаёти ҳамда маданиятидаги ўзгаришларни элшунослик маълумотлари асосида очиб беришдан иборат.

Ingliz tilida muhandislik muloqoti


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Isroilova D.M., Raimjanova N.
Yaratilgan vaqti:
2021-12-01 17:00:20
Fanning o'quv-uslubiy majmuasi o'quv va ishchi o'quv reja hamda o'quv va ishchi o'quv dasturlariga muvofiq ishlab chiqilgan.

Оилавий ҳаётга тайёрликнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Зиявитдинова Гулнора Зияутдиновна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
159.9:316.356.2;159:64
Yaratilgan vaqti:
2021-12-01 16:54:21
Тадқиқотнинг мақсади талабаларнинг оилавий ҳаётга тайёрлик даражасининг ижтимоий-психологик шартларини аниқлаш, асослаш ва экспериментал текширишдан иборат.

Til va nutq o'stirish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S.Avezov, T.Choriyev
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2006
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
143
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-12-01 16:35:48
Ushbu o’quv-usuliy qo’llanmada oliy ta'lim tizimida "Til va nutq o'stirish metodikasi" fanining o’qitilish, uning maqsad va vazifalari bayon etilgan. Shuningdek, hozirgi davr ta'lim texnologiyasi va yangi modellari asosida maktabgacha ta'lim tizimida nutq o’stirish mashg’ulotlarini tashkil etish va o’tkazishning metodik yo’llari, vositalari xususida fikr-mulohazalar yuritiladi.

Оna tili va o’qish darslarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ro'ziyeva M
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
105
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-12-01 14:36:15
Ushbu o’quv – metodik qo’llanma boshlang’ich sinf darslarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish, darslarda interfaol metodlarni qo’llash haqida bo’lib, unda ilova sifatida interfaol metodlardan foydalanilgan dars ishlanmalari berilgan. O’quv –usuliy qo’llanma oily o’quv yurtining boshlang’ich va maktabgacha ta’lim yo’nalishi kunduzgi va sirtqi bakalavriat bosqichidagi talabalari, shuningdek, o’rta umumta’lim maktab boshlang’ich sinf o’qituvchilariga mo’ljallangan.

Ўзбек ўқув фразеографиясининг лингвистик аспекти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Раджабова Зиёдахон Ибодуллo қизи
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
415.61:413
Yaratilgan vaqti:
2021-12-01 13:50:00
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек фразеографиясининг назарий масалаларини ёритиш ҳамда замонавий ўқув фразеологик луғатларда фраземаларни талқин қилиш мезонларини ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбек тилини “тил ва маънавият муштараклиги” тамойили асосида тадқиқ қилиш масалалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тожиева Гулбаҳор Номозовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
410=943.75
Yaratilgan vaqti:
2021-12-01 13:47:55
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилини “тил ва маънавият муштараклиги” тамойили асосида тадқиқ қилиш масалаларини очиб беришдан иборат.

Jismoniy tarbiy va olimpiy harakati tarixi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
V.Sh.Raximov
Yaratilgan vaqti:
2021-12-01 12:42:38
Mamlakatimizda Oliy va o'rta maxsus ta‘lim tizimida amalga oshirilayotgan islohatlar demokratik ta‘lim tizimiga asoslangan bo'lib, unda olg'a surilayotgan g'oyalar shaxsning ma‘naviy, huquqiy madaniyatini insoniyat erishgan barcha yutuqlar asosida qurish, ta‘lim tizimini shakllantirishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarning ustuvorligiga erishish, jamiyat uchun har tomonlama yetuk qadrlar tayyorlashdek muhim qaratilgan. Ana shu vazifalarni ijobiy hal etish natijasida aqlan yetuk, axloqan barkamol, jismonan sog'lom, dunyoqarashi keng, teran fikrlaydigan inson shakllanadi.

Sport va harakatli o‘yinlarni o‘qitish uslubiyati (futbol)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
V.Sh.Raximov
Yaratilgan vaqti:
2021-12-01 12:36:19
O‘zbekistonda mustaqillik davrida jismoniy tarbiya va sport sohasining rivojlanishi mamlakatimizda amalga oshirilayotgan samarali siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy islohatlarning natijasidir.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit