Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Нефть йўлдош газларини маҳаллий хомашёлар асосида олинган катализатор иштирокида ароматлаш технологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бобомуратова Санобар Юнусовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
662.754
Yaratilgan vaqti:
2021-09-09 18:45:57
Тадқиқотнинг мақсади нефть йўлдош газларининг каталитик ўзгаришларини тадқиқ қилиш ҳамда нефть йўлдош газларидан ароматик углеводородлар олиш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

«Karelinia caspia» ва «Ziziphus jujuba» дан ёғсиз қуруқ екстрактлардан фойдаланиш шифобахш хусусиятларга ега ун маҳсулотларининг озуқавий қийматини ошириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Давлятова Мавлюда Бахтиёровна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
665.335.1
Yaratilgan vaqti:
2021-09-09 18:43:09
Тадқиқотнинг мақсади шифобахш хусусиятларга эга унли маҳсулотларнинг озуқавий қийматини ошириш учун “Ziziphus jujuba” меваларидан ва “Karelinia caspia” ерусти қисмидан олинган ёғсизлантирилган қуруқ экстрактлардан фойдаланишдан иборат.

Маҳаллий хомашёлардан олнинган катализатор иштирокида метанни оксиконденсатлаш жараёнининг илмий-технологик асосларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турсунова Наргиза Самаритдиновна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
547.057; 665.652.72
Yaratilgan vaqti:
2021-09-09 18:40:45
Тадқиқотнинг мақсади маҳаллий хомашёлардан олинган катализатор-лар иштирокида метанни оксиконденсатлаш жараёнининг илмий-технологик асосларини ишлаб чиқиш ва катализатор тайёрлаш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Дала шароитида қумли прессиометр ёрдамида лойли грунтларнинг деформация хусусиятларини аниқлаш усуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Набиева Нигора Акбаровна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
624.131.38
Yaratilgan vaqti:
2021-09-09 18:22:13
Тадқиқотнинг мақсади цилиндр шаклидаги қумли грунтнинг ўқ симметрик сиқилиши натижасида унинг деформация кўрсаткичларини аниқлаш; скважина атрофидаги грунтга радиал йўналишдаги тарқалган кучлар таъсирида массивнинг кучланиш ва деформация ҳолатини аниқлаш; грунтларнинг чуқурлик бўйича деформацион кўрсаткичларини аниқлашга қаратилган янги прессиометр конструкциясини яратиш ва унда олинган натижаларни бошқа алтернатив усуллар ёрдамида олинган натижалар билан таққослаш.

Жамият модернизациялашуви шароитида тадбиркорлар қатламининг шаклланиш динамикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ходжаев Собир Джумаевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
316.4:316.422 (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-09 18:19:18
Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбекистонда тадбиркорлар қатламини шаклланиш динамикаси ва институционал жиҳатларини социологик таҳлил қилиш орқали тадбиркорликни самарали ривожлантириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ҳунармандчилик фаолиятини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг ретроспектив ва замонавий жиҳатлари (Амир Темур даври мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хамидова Зулфия Ахмаджоновна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
334.75:6п9:9:33 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-09 18:13:36
Тадқиқотнинг мақсади ҳунармандчилик фаолиятини давлат томонидан қўллаб-қувватлашга иқтисодий таълимотлар тарихига оид ёндашувлар асосида ҳозирги даврга йўналтирилган илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Малеин кислотанинг азот сақлаган ҳосилалари синтези ва хоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тураева Хуршида Камалбаевна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
547.46.054.41 + 547.304.2
Yaratilgan vaqti:
2021-09-09 18:11:01
Тадқиқотнинг мақсади малеин кислотанинг алкил-, арил-, гетерил-амид, -имидлари ва уларнинг баъзи ҳосилалари синтези, шунингдек, биологик фаоллигини аниқлашдан иборат.

Инглиз ва ўзбек тилларида гастрономик фразеологизмларнинг лингвомаданий хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Саидакбарова Саодат Пархаджановна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
811.111 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-09 14:18:29
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларидаги гастрономик компонентли фразеологизмларни лингвомаданий жиҳатдан таҳлил қилиш, уларнинг семантикасида халқ маданияти, урф-одат ва анъаналари, ижтимоий муносабатларнинг акс этишини очиб беришдан иборат.

Навоий девонлари қўлёзмаларининг таркибий-қиёсий тадқиқи (ЎзР ФА Шарқшунослик институти фонди қўлёзмалари асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мадалиева Ойсара Рустамовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
801.8
Yaratilgan vaqti:
2021-09-09 11:31:58
Тадқиқотнинг мақсади Алишер Навоийнинг ЎзР ФА ШИ фондида сақланаётган қўлёзма девонлари таркиби, тузилиши, текстологик жиҳатларини асослаш, уларни чет эл фондларидаги нусхалар билан қиёслаб, ўзига хос ютуқларини белгилаш ва муаллиф вариантига йўл излаш, уни тиклаш борасидаги назарий фикрларни ўртага қўйиш, шу тариқа девонларини илмий ўрганиш, уларнинг янги илмий нашрларини яратишга йўл очишдан иборат.

Мойли экинлар донини етиштириш ва кайта ишлашнинг ташкилий-иктисодий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Файзиев Ойбек Рахимович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
658:633.85(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-09 11:25:06
Тадкикотнинг максади мойли экинлар донини етиштириш ва кайта ишлашнинг таттткилий-иктисодий асосларини такомиллаштиришга каратилган илмий-услубий таклиф хамда амалий тавсиялар ишлаб чикишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit