Filtrlar

Xalq og`zaki ijodida o`z-o`zini tarbiya masalalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S. XodjayevaMaqolada o‗zbek xalq og‗zaki ijodidagi har bir janr bir olam, odob, ta‘lim-tarbiyaning o‗ziga xos manbai ekanligi xususida fikr bayon etilgan. O‗zbek xalq og‗zaki ijodi namunalari tarbiyaning umumiy jihatlarini aks ettirishidan tashqari, yaxs
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 14:21:59
Maqolada o‗zbek xalq og‗zaki ijodidagi har bir janr bir olam, odob, ta‘lim-tarbiyaning o'ziga xos manbai ekanligi xususida fikr bayon etilgan. O'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari tarbiyaning umumiy jihatlarini aks ettirishidan tashqari, yaxshilik, ezgulik va odamiylikni go‗zal, ibratli misollarda tasdiqlashi, da‘vat etishi, yuqtirishi bilan birga aniqlik ham kasb etadi.

Qo`shiqlarning lingvopoetik tabiati va tahlili xususida


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 14:19:35
Maqolada xalq qo`shiqlari badiiy-estetik va poetik tafakkuri jo bo‘lgan bu lirik merosning badiiy tili nuqtayi nazaridan o‘rganish xalqimizning milliy madaniyati, yashash tarzi va urf-odatlari, qad-riyatlarini yanada chuqur anglashda munosib manba sifatida xizmat qilib kelayotganligi xususida fikr yurutilgan.

Ona tili mazmunini yangilashning metodik ahamiyati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Adizova N
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 14:18:56
Maqolada boshlang‘ich va o‘rta ta’lim ona tili ta’limini uzviylashtirish muammosi xususida fikr yuritiladi. Ona tili ta’limini uzviylashtirishda bilimlar izchilligiga e’tibor berish bosh parametr sifatida tahlil qilinadi.

O`yinchoqlarning bolalar yoshiga,jinsiga va o`yin mazmuniga ko`ra turlanishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Safarova N
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 14:17:05
Maqolada o‘yinchoqlar o‘yin harakatini ta’minlashda o‘ziga xos vazifa o‘tovchi muhim vosita sa-nalishi xususida fikr yuritilgan. Shuningdek, bolalar o‘yin faoliyatiga oid harakatni predmet boshqa-radigan o‘yinlarning kattagina qismi esa o‘yinchoqlar vositasida o‘ynalishi qayd qilingan.

O`quv-biluv muammolari turlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Umurov Z
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 14:16:03
Maqolada o‘quv-biluv muammolarining turlari haqida fikr yuritilgan. Bola ijtimoiy aloqalashuv-ning turli sohalarida ishtirok etib, o‘yinlar vositasida atrof-muhitdagi o‘zgarishlarni o‘zlashtirish, kuzatish va tajribalar yo‘li bilan tilni o‘rganish, katta kishilarning ostensiv tushuntirishidan yangi-yangi so‘zlarning ma’nolarini, turli sintaktik qurilmalarni egallash, ta’lim sharoitida til va nutqni o‘zlashtirish kabilar xususida bayon qilinadi.

Modellashtirishning texnologiyasi-o`qitish jarayoniga zamonaviy yondashuv sifatida


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ro`ziyeva S
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 14:13:04
Maqolada modellashtirish texnologiyalari haqida umumiy tushunchalar haqida fikr yuritiladi

Халқ достонларида оқ. қора, қизил ранглар рамзийлиги ҳақида


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рўзиева М
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 12:56:40
Бу мақолада ўзбек ранг символикаси ва халқ достонларидаги рамзийликлар хақида фикр юритилган.

Boshlang`ich sinflarda ko`pburchak perimetri va figura yuzasi tushunchalarini o`rgatish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Hakimova M.
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 12:46:06
Maqolada boshlan`ich sinflarda ko`pburchak perimetri va figura yuzasi tushunchalarini o`rgatish bo`yicha fikr yuritilgan.

Boshlang`ich sin o`quvchilarida lug`atdan foydalanish ko`nikmasini shakllantirish usullari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Safarov F
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 12:42:01
Maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida lingvistik lug‘atlardan foydalanish ko‘nikmasini shakllantirish usullari bayon qilingan.

Ahmad Donishning pedagogik qarashlari va hozirgi zamon


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mahmudova S.
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 12:28:55
Maqolada Ahmad Donishning boy ilmiy merosi va undan ta’lim-tarbiya jarayonida foydalanish xususida fikr yuritilgan. Ahmad Donishning pedagogik qarashlarida bola tarbiyasining shakllanishiga ota rolining beqiyosligi keltiriladi va bu an’ana asrlar davomida O‘zbekiston zaminida shakl-lanayotgan ta’lim tarbiyada o‘z ifodasini topmoqda.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit