Filtrlar

Boshlang’ich sinf ona tili darslarida ijodiy fikrlashga o`rgatish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Салимова Н
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
76
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 14:46:33
Boshlang’ich sinflarda xalq og’zaki ijodi janrlarini o’rgatishning qiyosiy tahlilini ko’rsatish orqali bola dunyoqarashi rivojlanishining taraqqiyot bosqichlarini o‘rganishdan iborat.

Boshlang’ich sinf ona tili darslarida ijodiy fikrlashga o`rgatish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Boymurodova N.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
87
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 14:44:23
Boshlang`ich sinflarning ona tili ta'limi jarayonida o‘quvchilarni ijodiy fikrlashga o‘rgatish usullarini tadqiq qilish, umumlashtirish hamda tizimlashtirishdan iborat.

Boshlang`ich sinf o`qish darsliklarida istiqlol davri bolalar she’riyati ifodasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rajabova N.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
86
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 14:40:59
Tadqiqot istiqlol davri bolalar she’riyatidagi an’anaviylik va o`ziga xos xususiyatlarni ochib berishni ko`zlaydi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining matematika


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rajabova L
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
107
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 14:33:20
Ushbu MD boshlang‘ich sinf matematika darslarida o‘quvchilarning o‘quv-biluv faoliyatini shakllantirishning nazariy va metodik asoslarini tavsiflab, ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqish.

Бошланғич таълим жараѐнида ўқувчиларнинг билиш фаолиятларини жадаллаштиришнинг педагогик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Н. Tошева
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 14:26:26
Мақолада бошланғич синф ўқувчиларини билиш фаолятини ривожлантириш имконияти ва кейинги босқичларда замин ярата олиши, ўқувчи билиш фаолиятининг асосий субъекти сифатида намоѐн бўлиши таҳлил қилинган.

Xalq og`zaki ijodida o`z-o`zini tarbiya masalalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S. XodjayevaMaqolada o‗zbek xalq og‗zaki ijodidagi har bir janr bir olam, odob, ta‘lim-tarbiyaning o‗ziga xos manbai ekanligi xususida fikr bayon etilgan. O‗zbek xalq og‗zaki ijodi namunalari tarbiyaning umumiy jihatlarini aks ettirishidan tashqari, yaxs
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 14:21:59
Maqolada o‗zbek xalq og‗zaki ijodidagi har bir janr bir olam, odob, ta‘lim-tarbiyaning o'ziga xos manbai ekanligi xususida fikr bayon etilgan. O'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari tarbiyaning umumiy jihatlarini aks ettirishidan tashqari, yaxshilik, ezgulik va odamiylikni go‗zal, ibratli misollarda tasdiqlashi, da‘vat etishi, yuqtirishi bilan birga aniqlik ham kasb etadi.

Qo`shiqlarning lingvopoetik tabiati va tahlili xususida


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 14:19:35
Maqolada xalq qo`shiqlari badiiy-estetik va poetik tafakkuri jo bo‘lgan bu lirik merosning badiiy tili nuqtayi nazaridan o‘rganish xalqimizning milliy madaniyati, yashash tarzi va urf-odatlari, qad-riyatlarini yanada chuqur anglashda munosib manba sifatida xizmat qilib kelayotganligi xususida fikr yurutilgan.

Ona tili mazmunini yangilashning metodik ahamiyati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Adizova N
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 14:18:56
Maqolada boshlang‘ich va o‘rta ta’lim ona tili ta’limini uzviylashtirish muammosi xususida fikr yuritiladi. Ona tili ta’limini uzviylashtirishda bilimlar izchilligiga e’tibor berish bosh parametr sifatida tahlil qilinadi.

O`yinchoqlarning bolalar yoshiga,jinsiga va o`yin mazmuniga ko`ra turlanishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Safarova N
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 14:17:05
Maqolada o‘yinchoqlar o‘yin harakatini ta’minlashda o‘ziga xos vazifa o‘tovchi muhim vosita sa-nalishi xususida fikr yuritilgan. Shuningdek, bolalar o‘yin faoliyatiga oid harakatni predmet boshqa-radigan o‘yinlarning kattagina qismi esa o‘yinchoqlar vositasida o‘ynalishi qayd qilingan.

O`quv-biluv muammolari turlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Umurov Z
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 14:16:03
Maqolada o‘quv-biluv muammolarining turlari haqida fikr yuritilgan. Bola ijtimoiy aloqalashuv-ning turli sohalarida ishtirok etib, o‘yinlar vositasida atrof-muhitdagi o‘zgarishlarni o‘zlashtirish, kuzatish va tajribalar yo‘li bilan tilni o‘rganish, katta kishilarning ostensiv tushuntirishidan yangi-yangi so‘zlarning ma’nolarini, turli sintaktik qurilmalarni egallash, ta’lim sharoitida til va nutqni o‘zlashtirish kabilar xususida bayon qilinadi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit