Filtrlar

Modellashtirishning texnologiyasi-o`qitish jarayoniga zamonaviy yondashuv sifatida


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ro`ziyeva S
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 14:13:04
Maqolada modellashtirish texnologiyalari haqida umumiy tushunchalar haqida fikr yuritiladi

Халқ достонларида оқ. қора, қизил ранглар рамзийлиги ҳақида


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рўзиева М
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 12:56:40
Бу мақолада ўзбек ранг символикаси ва халқ достонларидаги рамзийликлар хақида фикр юритилган.

Boshlang`ich sinflarda ko`pburchak perimetri va figura yuzasi tushunchalarini o`rgatish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Hakimova M.
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 12:46:06
Maqolada boshlan`ich sinflarda ko`pburchak perimetri va figura yuzasi tushunchalarini o`rgatish bo`yicha fikr yuritilgan.

Boshlang`ich sin o`quvchilarida lug`atdan foydalanish ko`nikmasini shakllantirish usullari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Safarov F
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 12:42:01
Maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida lingvistik lug‘atlardan foydalanish ko‘nikmasini shakllantirish usullari bayon qilingan.

Ahmad Donishning pedagogik qarashlari va hozirgi zamon


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mahmudova S.
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 12:28:55
Maqolada Ahmad Donishning boy ilmiy merosi va undan ta’lim-tarbiya jarayonida foydalanish xususida fikr yuritilgan. Ahmad Donishning pedagogik qarashlarida bola tarbiyasining shakllanishiga ota rolining beqiyosligi keltiriladi va bu an’ana asrlar davomida O‘zbekiston zaminida shakl-lanayotgan ta’lim tarbiyada o‘z ifodasini topmoqda.

Қорақалпоғистон Республикаси маданиятининг ривожланиши (1991-2018 йй.)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хужаниязов Уктам Ешбаевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
930.85 (575.172)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 12:20:55
Тадқиқотнинг мақсади 1991-2018 йиллардаги Қорақалпоғистон Республикасининг маданий ривожланиши тарихини очиб беришдан иборат.

3-sinf matematika darsligidagi mantiqiy masalalar ustida ishlash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rahmatov H
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 12:08:01
SJaqelada urnumra 'lint mahablcaviing 2-sinf maiematika dardigidagi mauriqiy masaLlaj ustida.

Masala qisqa sharti uning modelidir


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qosimov F Qosimova M
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 12:00:35
Maqolada masala qisqa sharti – uning modelini tuzish metodikasi, masala qisqa shartining qisqa yozuv, chizma, jadval, rasm, diagramma ko’rinishlarini tuzish bo’yicha metodik tavsiyalar berilgan.

Ҳозирги ўзбек шеъриятида макон ва вақт категорияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юлчиев Қаҳҳор Ваҳобович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
821.512.133.09-1
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 12:00:09
Тадқиқотнинг мақсади кичик лирик шеърнинг юзага чиқиши, жанр, композиция, лирик кечинма, образ ва образлиликда бадиий макон ва бадиий вақт категорияси, жумладан, топохроноснинг ўрнини аниқлашдан иборат.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik tarbiya berishda kuzatish metodidan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sayfullayev G`
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 11:56:41
Maqolada mаktabgacha ta’lim muassasasida bolalarni tabiat bilan tanishtirish, ekologik tarbiya berishning samarali metodlari xususida fikr yuritilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit