Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Xalqaro diplomatiya va xalqaro munosabatlar hamda unda o’zbekistonning o’rni


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Arabboev Davronbek
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2018-08-13 10:10:09
Xalqaro munosabatlar va unda har qanday davlatning ishtiroki doimo ayni shu xalq va davlatning eng muhim va dolzarb vazifalaridan biri bo’lib kelgan.Negaki, biror-bir davlat va hukumatning xalqaro maydonda tan olinishi va boshqalar tomonidan e’tirof etilishi bu davlatning avvalo,buyuk g’alabasi qolaversa,xalqaro doiradagi hurmat va izzatidan darak beradi.

Миллий мафкурани шаклантиришда жамият қонунларининг намоён бўлиш хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Расулов Жамшид
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2018-08-13 10:09:09
Бизни ўраб турган олам алоҳида нарса ва ходисаларнинг зиддиятли ва уйғун алоқадорлигидан иборат чексиз фазо ва абадий борлиқдир. Жамият ана шу чексиз оламнинг энг ноёб, энг юксак, рух ва ақл феноменларининг функцияларига асосланган тизими, ҳодисасидир.

Modernization and globalization as historical stages of human integration


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Farxodjonova N
Yaratilgan vaqti:
2018-08-08 10:35:56
In this article highlights historical stages of modernization and globalization, forms of expression in various fields and it’s effect to the human integration.

И.А.Каримов шығармаларында миллий руўхыйлық ҳәм миллий әдеп-икрамлыққа байланыслы пикирлер


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бекбергенова Г.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
НМПИ
Sahifalar soni:
6
Yaratilgan vaqti:
2018-06-16 12:45:08
Мәмлекетимиз ғәрезсизликке ерискеннен кейинги ортаға тасланған ең актуал машқалалардың бири – мәнаўият болды. Ҳәзирде бул машқала жәмийетимиздиң дыққат орайында. Өйткени мәнаўий жарлылық ҳәр қандай жәмийетти кризиске алып келетуғынына гүман жоқ.

"Ta’lim tizimida boshlang’ich ta’limning ahamiyati va rivovlanish tarixi"


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Dinora Madraximova.
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-06-16 12:37:28
Ana shunday fazilatlarga ega har bir pedagog kadrlarning faoliyatida hamisha natijaga erishladi. Shuning bilan birga boshlang’ich ta’lim o’zining boy tarixiga ega. Ta’lim jarayonida boshlang’ich ta’limning rivojlanishiga o’zining katta hissalarini qo’shgan pedagog olimlarning mehnatlari bor.

“O‘zgalar mulkini talon-taroj qilish bilan bog‘liq bo‘lgan jinoyatlar uchun javobgarlik»


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Matysupov Raxmatjon Ravshonbekovich Ilmiy rahbar: Katta o`qituvchi Q.Pirimbetov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
НДПИ
Sahifalar soni:
63
Yaratilgan vaqti:
2018-06-06 16:24:32
Ushbu malakaviy ish «O’zgalar mulkini talon-taroj qilish bilan bog’liq bo’lgan jinoyatlar uchun javobgarlik» deb nomlanadi. Ushbu malakaviy ishim eki bobdan iborat bo’lib, birinchi bob «O’zgalar mulkini talon-taroj qilish bilan bog’liq bo’lgan jinoyatlar tushunchasi va tarkibi» deb nomlanadi. Ushbu bobda jinoyatlarning umumiy holati bayon etilib, ularning har biriga tushuntirishlar hamda ularning sodir etilishi, xavflilik darajasi haqida ma’lumot beriladi, bundan tashqari jinoyatlarning tarkibi haqida so’z yuritiladi.

«Қубла арал бойының экологиялық ҳуқықый «Қубла арал бойының экологиялық ҳуқықый дереклери»


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қ.Примбетов
Yaratilgan vaqti:
2018-06-06 16:14:55
Өзбекистанның Қубла регионы Қарақалпақстан аймағында этно-мәденият қәлиплесиўи менен бирге экологиялық жағдайлары ҳәм машқалалары пайда болған. Антик дәўирлерде ата-бабаларымыз жер биосфераны қорғаў,тәбияттан үнемли пайдаланыў машқаласында көп әсирлик тәжирийбелер таңланды.

«Қарақалпақстандағы мәдений мийраслардың әҳмийети ҳәм олардан пайдаланыўдың ҳуқуқый дереклери ҳәм машқалалары».


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Примбетов Қалбай
Yaratilgan vaqti:
2018-06-06 16:12:21
Арқа Батыс Өзбекистан, Қубла Арал бойы, Қарақалпақстан Республикасы тарийхый ҳәм мәдений байлықларға жүдә бай. Үлкемиздеги мәдений мийраслар конституция тийкарында мәмлекетлик қорғаў объектлерине киреди. Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстанда Мәдений мийрасларды қорғаў ҳәм пайдаланыў ҳаққында нызам ҳәм қарарлар қабыл етилди.

«Сулайман Бақырғаний дөретиўшилигинде әдеп-икрамлылық, йиман ҳәм руўхый пәклик мәселеси»


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Сапарова Гулбахар
Yaratilgan vaqti:
2018-06-06 16:06:34
Сулайман Бақырғаний (Сулайман-Ата, Ҳәким-Хожа) (1091-1186ж) – түрк «әўлийе» әпсанәўий суфийлық шайхы, Орта Азияда исламды тарқатыўшы. Хожа Аҳмет Яссаўийдиң белгили шәкиртлеринен бири, Яссаўия тариқатында 4-ши халиф. Лақабы Ҳәким-Ата (Данышпан-ата). Устазы: Хожа Аҳмет Яссаўий, шәкирти: Занги-Ата. Сулайман Бақырғаний «Ақыр заман китабы», «Ҳәзирет Марьям китабы» шығармаларының авторы. Ҳәким-Ата лақабы менен түрк мифологиясында атақлы болған.

“Умуминсоний қадриятлар ва миллий ўзликни англаш жараёнида маънавий ва диний қадриятлар уйғунлиги”


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Сапарова Гулбахар
Yaratilgan vaqti:
2018-06-06 16:04:13
Миллий-маънавий тикланиш концепциясининг муҳим негизларидан бири инсоннинг ўз имкониятларини эркин намоён қилишидир. Маънавият шахс юксалишининг энг муҳим мезони ва айни вақтда уни камолотга элтувчи, ўз-ўзини англатувчи ва ўз имкониятларини эркин намоён қиладиган, маънавий баркамоллигини юзага чиқарадиган омил эканлиги илмий асослангандир
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit