Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Yosh avlodni ahloqiy tarbiyalashda imom al – buxoriy ma’naviy merosining ahamiyati


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Uraimov Elyor
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
adu
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2017-04-25 09:02:41
Aхlоq-оdоb tarbiyasi nihоyatda kеng qamrоvli bo’lib, turli оmillar ta’sirida shakllanadi. Yoshlarning bunday ma’naviy fazilatlari shakllanishida: оila jamоatchilik, turli bоsqichdagi ta’lim tizimida bеrilayotgan ta’lim va tarbiyaning o’rni kattadir.

Milliy g`oya milliy taraqqiyotning muhim omili


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Turg`unov Sherzod
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
adu
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2017-04-25 08:30:56
Vatanimiz mustaqilligining dastlabki yillaridanoq yangi jamiyat qurishda, shakllanayotgan ko`p ukladli iqtisodiyot va mulkiy tabaqalanish sharoitida oldimizda turgan umumiy vazifalarni anglashda, barkamol avlodni tarbiyalashda xalqning barcha ijtimoiy guruhlari, qatlamlarini birlashtiruvchi g`oya zarurati yuzaga chiqdi.

Milliy g‘oyani inson ongi va qalbiga yetkazishda jamoat tashkilotlari va siyosiy partiyalarning ro`li


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xadjimov Diyorbek
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
adu
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 14:47:43
Istiqlol sharofati bilan O‘zbekistonda jamoat tashkilotlari va siyosiy partiyalarning davlat va jamiyat qurilishi tizimidagi roli va ahamiyatini tubdan kuchaytirish bo‘yicha izchil, bosqichma-bosqich islohotlar amalga oshirildi.

O’zbekiston respublikasining mehnat kodeksi mehnat huquqining asosiy manbai


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Bo`stonov Alimardon
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
adu
Sahifalar soni:
65
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 14:38:23
Mamlakatimiz o’z davlat mustaqilligini qo’lga kiritganiga yigirma besh yil bo’lmoqda. O’tgan davr mobaynida erishilgan eng ulkan yutuqlarimizdan biri - bozor munosabatlarining qaror topayotganligi, inson huquqlarini cheklashga qaratilgan, odamzod tabiatiga zid bo’lgan mahmuriy-buyruqbozlik

Жаҳон ҳуқуқий тизимлари, уларнинг ўзаро алоқадорлиги, фарқи ва самарадорлиги


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ашурова Зуҳра
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
adu
Sahifalar soni:
77
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 14:33:24
Ҳуқуқий тизим сиёсий фаолиятнинг барқарорлиги ва самарали амалга ошишини таъминлар экан, сиёсий тизимнинг демократик характерини белгилаб беради.

Avestoda ta’limiy - axloqiy, davlatchilik g‘oyalarining aks etishi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ahmadaliev Mahamadjon
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
adu
Sahifalar soni:
68
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 14:27:21
Mamlakatimizda mustaqillik sharofati tufayli ajdodlarimizning qadim madaniy merosini, ma’naviy qadriyatlarini tadqiq va targ‘ib qilishga keng imkoniyat tug‘ildi. Shunday qadriyat namunalaridan biri "Avesto"dir

Миллат маънавиятини шакллантириш ва юксалтиришда оиланинг ўрни


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тургунов Жасур
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 13:02:55
Ҳар бир жамиятнинг маънавияти инсон камолотининг у ёки бу босқичига хос бўлган иймон ва эътиқоди, ахлоқ-одоби, тажриба ва малакасини ўз ичига олади ва инсонларнинг фаолияти, истеъдоди, қобилияти, юриш-туришида намоён бўлади.

Юксак маънавият – енгилмас куч


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
"Ш.Амирхўжаев "
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 12:41:31
Маънавият – инсонни руҳан покланиш, қалбан улғайишга чорлайдиган, одамнинг ички дунёси, иродасини бақувват, иймон-эътиқодини бутун қиладиган, виждонини уйғотадиган беқиёс куч, унинг барча қарашларининг мезонидир

Эссенциале фортенинг токсик гепатитда липидлар алмашинувига таъсири


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Султонова Мафтуна
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2017-02-10 14:09:00
Табиблар ва олимларнинг тавсияларига кўра бундай касалликларни олдини олиш ва даволашда озиқ –овқат маҳсулотларига жиддий эътибор қаратиш зарурдир.

O‘zligimiznig tarixiy, ma’naviy va falsafiy ildizlarining tabiati va xususiyatlari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Azimov Akmaljon
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
57
Yaratilgan vaqti:
2017-02-10 14:07:32
Mavzu umumiy, gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy fanlar turkumi doirasida, politologiya, tarix, sotsiologiya, falsafa va boshqalar tomonidan juda ko‘p tadqiqot ob’ekti sifatida namoyon bo‘ladi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit