Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Dinshunoslik


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
"Z.Suyarov D.Sobirov D.Sаматоv "
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
113
Yaratilgan vaqti:
2017-06-02 13:03:28
Vatanimiz mustaqilligini mustahkamlashga qaratilgan ma’naviy omillar tobora birinchi o’ringa chiqib borayotgan hozirgi sharoitda xalqimizda, xususan yoshlarda din va undagi real qadriyatlarga ma’naviy madaniyatning bir qismi sifatida qarash shakllanmoqda.

Globallashuv asoslari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
B.Tojiboyeva
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
209
Yaratilgan vaqti:
2017-06-02 13:01:11
". Globallashuv atamasi birinchi bor 1960 yil Giddins tomonidan foydalanilgan . Bu atama XX asrning 90-yillarigicha deyarli foydalanilmagan"

Mustaqillik nazariy falsafiy asoslari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qurbonova Nargiza
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-01 11:26:55
Biz ishlab chiqqan va bugungi kunda hayotga tadbiq etayotgan ushbu modelning ma’no-mazmuni-davlat qurilishi va konstitusiyaviy tuzumni tubdan o’zgartirish va yangilash,

An’anaviy madaniyat


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yuldashev Abdulaziz
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-01 11:26:04
Qadimgi Sharq tushunchasi, Sharq haqidagi hоzirgi tasavvurlarga mоs kеlmaydi.

BMT tashkil topishi tarixi va o‘zbekistonnig unga a’zo bo‘lishi: zarurat, voqeylik va imkoniyatlar


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Adiha,jonov Sardor
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-01 11:25:09
Muqaddimaning birinchi so‘zlaridan boshlab keltirilgan bu ibora, O‘zbekistoning dunyo xamjamiyatiga qay tarzda qo‘shilganini va qanday shartlarni qabul qilganini namoyon etib tarubdi.

Xalqaro huquqni asosiy tamoyillari va klassifikatsiyalari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qahramon Abdurahimov
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-01 11:24:06
Insoniyat taraqqiyotining dastlabki bosqichlarida qadimiy ilk jamoalar va qabilalar bir-biridan alohida ajralgan holda emas, balki qabilalarning yozilmagan qonunlari bilan birlashgan edi.

Миллий ғоя ва мафкура фанининг тарихий илдизлари, шаклланиш варивожланиш босқичлари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Яхшиликов Ж.Я
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 15:01:11
Миллий ғоя ва мафкура фанининг тарихий илдизлари, шаклланиш варивожланиш босқичлари

Миллий ғоя, ижтимоий тараққиёт ва мафкуравий жараёнларнинг ўзаро боғлиқлиги


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Яхшиликов Ж.Я
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 14:55:12
Миллий ғоя деб инсон тафаккурида вужудга келадиган, ижтимоий характерга эга булган, руҳиятга кучли таъсир ўтказиб, жамият ва одамларни ҳаракатга чорлайдиган, мақсад-муддао сари етаклайдиган кучли, теран фикрга айтилади.

Ommaviy madaniyat tushunchasi: kelib chiqishi va shakllanishi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Авлиёров
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-05-29 18:15:34
Ma’lumki, madaniyat ma’naviyatning mavjudlik shakllaridan biri. U ma’naviyatning predmetlashgan, moddiylashgan, voqelashgan ko‘rinishidir.

Таълим ва ёш авлод соҳасидаги ютуқ ва натижалар


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Урмонова Н
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-05-27 15:57:58
Давлатимиз Президенти Ислом Абдуғаниевич Каримов энг аввало ишни таълим соҳасидаги давлат сиёсатининг ҳуқуқий асосларини яратиб беришдан бошлади. Собиқ Иттифоқ таркибига кирган республикалардан биринчи бўлиб, Ўзбекистон Республикасининг Олий Кенгаши 1992 йил 2 июлда “Таълим тўғрисидаги” Қонунини тасдиқлади. Бу дастурда таълим тизими, унинг бошқарув таркиби, педагог ходимларнинг ҳақ ҳуқуқлари, бурч ва масъулиятлари анқ ва равшан белгилаб берилган. Шунингдек, асосий қонун Ўзбекистон Конституцияси “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури”нинг ҳуқуқий ва меъёрий жиҳатларини ўзига акс эттирди. Конституциянинг 41-моддасида “Ҳар ким билим олиш ҳуқуқига эга. Бепул умумий таълим олиш давлат томонидан кафолатланади. Мактаб ишлари назоратидадир”.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit