Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Humoyun va Akbar


  
- 0 +
Daraja:
Maktabdan tashqari ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-12-25 09:47:58
Asarning yetakchi qahramonlari Boburning o‘g‘li Humoyun va Humoyunning o‘g‘li Akbardir. Dastlab «Avlodlar dovoni» deb nomlangan roman keyingi nashrlarda «Humoyun va Akbar» deb nomlandi. Asarda shavkatli Humoyunning otadan qolgan meros-Hindistondagi saltanatni boshqarishi, ichki va tashqi dushmanlar, muxoliflar bilan ayovsiz kurashi, ayrim qattiqqo‘lligi, hayot va sharoit taqozosi bilan tutgan yo‘riqlari, taxtning vafo-yu jafolarini boshdan kechirgan holatlari go‘zal tasvirlanadi. Bundan tashqari, uni nozikta’b shoirona xayollar og‘ushida, muhabbatning sohir-sarosimalarida, do‘st-sadoqatdan shukronalik, xiyonatidan cheksiz iztiroblar girdobida uchratamiz. Asarning salmoqli qismi Akbar hayotini ko‘rsatishga bag‘ishlangan. Romanda xronikallik kuchli, lekin badiiylikni bosib ketmaydi. U tarixiylikni mustahkam tutib turishga bo‘ysundiriladi, xolos.

Ўзбекистонда Қайта қуриш даврида маданий ҳаёт(1985-1991 йиллар).


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мамажонов Дилшод Собирович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК 930.85(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-12-18 16:30:36
Тадқиқотнинг мақсади қайта қуриш даврида Ўзбекистондаги маданий ҳаётнинг ўзига хослиги ва хусусиятларини комплекс тарзда ҳар томонлама ўрганиш ҳамда замонавий концептуал ёндашувлар асосида очиб беришдан иборат.

O`zbekiston tarixi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
T.f.d.prof. U.Abdullayev, T.F.n.dotsent D.Iymanova
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
AndMI
Sahifalar soni:
258
Yaratilgan vaqti:
2018-12-15 10:56:22
Ushbu ma’ruzalar kursi nogumanitar mutaxassislik bakalavr yo’nalishi kunduzgi bo’limda ta'lim olayotgan talabalar uchun mo’ljallangan.

Туркистон генерал-губернаторлиги маҳкамасининг иш юритиш фаолияти (тарихий-манбавий таҳлил)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эргашев Бахтияр Эргашевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
9 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-12-11 12:54:53
Тадқиқотнинг мақсади. Туркистон генерал-губернаторлиги маҳкамаси иш юритиш ҳужжатлари асосида мазкур идоранинг ташкил этилганидан бошлаб тугатилгунга қадар бўлган фаолиятини аниқлашдан иборат.

XX-XXI аср бошларида Қарши шаҳар маданияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эштемиров Жасурбек Суюнкулович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК: 94(575.152-25):008|19/20|(043/3)|
Yaratilgan vaqti:
2018-12-11 12:33:01
Тадқиқотнинг мақсади XX-XXI аср бошида Қарши шаҳрининг маданий ҳаёти тарихини, шаҳар тарихида ушбу даврнинг тутган ўрни, хусусияти ва ўзига хос жиҳатларини очиб беришдан иборат.

XIX аср охири – XX аср бошларида Мирзачўлда аграр муносабатлардаги ўзгаришлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Базарбаев Акмал Муратович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК: 94(575.1):338.431(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-12-10 15:20:56
Тадқиқотнинг мақсади XIX аср охири – XX аср бошларида Мирзачўлдаги аграр муносабатлар, мазкур соҳадаги анъаналар ва унда рўй берган ўзгаришларни очиб беришдан иборат.

XVI асрда Кармана шайхларининг ижтимоий-сиёсий ва маънавий ҳаётда тутган ўрни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қандахаров Анваржон Ҳасанович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК: 94(575.1) "15"
Yaratilgan vaqti:
2018-12-06 13:59:18
Тадқиқотнинг мақсади Бухоро хонлигида шайбонийлар сулоласи ҳукмронлиги даври (1500–1601)да Кармана шайхларининг, хусусан, Шайх Худойдод Валий (1461–1532) ва Қосим Шайх Азизон (1500–1578)нинг давлат ижтимоий-сиёсий ва маънавий ҳаётда тутган ўрнини очиб беришдан иборат.

Ўзбекистон тарихи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
D.Iymanova, F.Taylyakova.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
AndMI
Sahifalar soni:
156
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-11-28 09:21:46
Ushbu uslubiy ko’rsatmada O`zbekiston tarixi fanini o`rganishga doir tarqatma o`quv materiallari taqdimotiga doir ma'lumotlar keltirilgan.

Ўзбекистонда совет даврида соғлиқни сақлаш тизими тарихи (1917-1991йй.)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Муминова Гавхар Эсановна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
94 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-11-22 14:28:12
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда совет даври соғлиқни сақлаш тизимининг турли йўналишларида амалга оширилган тадбирлар ва уларнинг моҳиятини очиб беришдан иборат

Мирзачўлни ўзлаштириш учун аҳоли кўчирилиши ва уларнинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи (1946-1970 й)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хушвақтов Ҳусан Очилбаевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
314:323:342(584.4)
Yaratilgan vaqti:
2018-11-20 15:24:47
Жаҳон миқёсида содир бўлаётган глобаллашув жараёнларининг иқлим ўзгаришлари, дунё аҳолисининг ижтимоий-иқтисодий ҳаёти, сиёсий ва экологик вазиятга таъсири кучайди. Айни пайтда, дунёда аҳоли сонининг кўпайиб бориши тоза ичимлик суви ва озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабни тобора оширмоқда. Бу ўз навбатида ижтимоий-иқтисодий қийинчиликларни вужудга келтириб, аҳоли миграциясининг ортиб боришига сабаб бўлмоқда.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit