Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Каракалпакстан тарийхнамасы


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.А.Кошанов
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Нокис "билим"
Sahifalar soni:
76
UDK raqami:
94:(575.172)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 17:12:35
Каракалпакстан тарийхынын бугинги кунге шекемги тарийхшылар тарепинен изертлениуи баян етиледи

Каракалпакстан биринши жахан урысы жылларында


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.А.Кошанов, Х,М.Отегенов, Д.К,Жуманиязов
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
НОКИС "БИЛИМ"
Sahifalar soni:
96
UDK raqami:
355.01:94 575.172
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 17:01:07
ХХ асирдин биринши шерегиндеги Каракалпакстандагы социал-эконмикалык жагдай, миллий азатлык харекетлери тарийхыйлык миллий гарезсизлик идея негизинде баянланады.

Abituriyentlar uchun o’zbekiston tarixidan dastur


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-03-07 11:51:03
Ushbu dastur oliy o‘quv yurtlariga kirish imtihonlariga abituriyentlarni tayyorlashga mo‘ljallangan.

Нақшбандия тариқати


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Орифжонов Х.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-02-07 15:00:51
Ушбу слайд Нақшбандия таълимоти ҳақида бўлиб, тақдимотда Нақшбандия таълимотининг қоидалари берилган.

Kubroviylik tariqati


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qо‘chqorova A.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-02-07 12:28:03
Kubroviylik – tasavvuf tariqati 13-asr boshida Xorazmda Najmiddin Kubro asos solgan. Kubroning tasavvufiy ta’limotiga ko’ra,inson o’z mohiyati bilan kichik olamdir, u katta olam bo’lgan koinotdagi barcha narsalarni va sifatlarni o’zida mujassamlashtiradi.

SSSRda turg’unlik holatining vujudga kelishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rustamova Orzigul
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2016-11-25 09:39:12
Turg’unlik sabablari XX asrning 70-80 yillarida SSSRda iqtisodiyotning rivojlanish sura’ti tobora pasayib, sarf-xarajatlari ortib bordi. Mavjud imkoniyatlarni hisobga olmasdan ishlab chiqilgan ijtimoiy, oziq-ovqat, agrar, energetika, ekologiya va boshqa sohalardagi dasturlar samara bermadi, iqtisodiy ziddiyatlarni chuqurlashtirib yubordi. Jahonning taraqqiy topgan mamlakatlarida XX asr ikkinchi yarmida sodir bo’lgan ilmiy-texnika inqilobidan samarali foydalanildi. Mashina-fabrika ishlab chiqarishidan avtomatlashtirilgan kompleks ishlab chiqarishga o’tib borildi.

Turkistonning xonliklarga bo’linib ketishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qodirov Sherzod
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2016-11-25 09:35:52
Vatanimiz tarixi o’zbek davlatchiligi taraqqiyoti bir tekisda o’tmaganligi, uning rivojida zafarli va inqirozli davrlar bo’lganidan guvohlik beradi. Sohibqiron Amir Temur asos solgan saltanat eng yirik va qudratli davlat bo’lganligi jahonga ma’lum. U o’z vorislariga nafaqat qudratli davlatni, shuningdek, saltanat qurish va davlatni boshqarish qonun-qoidalari bayon etilgan mashhur tuzuklarni qoldirgan edi. «... Farzandlarim va avlodimdan bo’lganlarning har biri,- deb yozgan edi u o’zining tuzuklarida,- unga muvofiq ish yuritsin... Bu tuzuklardan o’z saltanat ishlarini boshqarishda qo’llanma sifatida foydalangaylar, toki mendan ularga etadigan davlat va saltanat zararu tanazzuldan omon bo’lg’ay»

Амир Темур давлатининг ташкил топиши ва ўзбек давлатчилиги тарихида янги босқичга асос солиниши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдирахимова Дилфуза
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2016-11-24 11:41:12
Амир Темур Мовароуннахрнинг қонуний хукмдори бўлиб олгач, мамлакат худудларини бирлаштиришга киришди. Хоразм устига беш маротаба (1371, 1373, 1375, 1379, 1388) юриш қилди. Шош, термиз, Хисор, Бадахшон, Қундуз хукмдорлари тобелик билдирдилар. Мўғулистон устига тўрт марта юриш қилиб, шарқий худудлар дахлсизлигини таъминлайди 1371, 1374, 1375, 1376, 1377). Уч бор Манғишлоқ хокими Тўйхожа ўғлон фарзанди, Олтин Ўрда хони Тўхтамишга қарши юриш қилиб, (1389, 1391, 1394. 1395) Олтин Ўрдани мағлубиятга учратди.

O'zbekstan tariyxi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Bekimbetov Baxadir
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
No'kis
Sahifalar soni:
88
Yaratilgan vaqti:
2016-09-06 10:05:47
Dasturde O'zbekstan xalqlarinin' en' qa'dimgi dawirinen bugingi kunge shekem basip o'tken joli', sotsiyal-ekonomika, siyasiy, ruwxiy-madeniy dawirine tuyisli ko'z qaras.

Temur ha'm temuriylar madeniyati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tlewbergenova N.
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2016-09-05 10:52:19
Timur tiykar salg'an kushli ma'mleket printsipler tiykarinda qa'liplesken sotsial-ekonomikaliq rawajlaniw menen baylanisli Amir Temur da'wirinde Orta Aziyanin' g'a'rezsiz bir ma'mleket qilip birlestiriwi ma'mlekettin' ekonomikaliq ma'deniy rawajlaniwina unamli ta'sir ko'rsetti. Amir Temurdin' u'lken saltanatli ju'da' u'lken ha'm bay ruwxiy aymaqta qurilg'an bolip, bul jaslarimizg'a watanparwarliq seziminde tarbiyalaw ushin og'ada a'hmiyetli bolip esaplanadi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit