Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Amir shohmurod davrida buxoro davlati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xasanov M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 16:23:04
O’zbekiston tarixi, xususan O’zbekiston davlatchiligi tarixida muhim o’rin egallagan Amir Shohmurod davrida Buxoro davlati tarixini har tomonlama, ayniqsa bugungi kunimiz uchun ibratli jihatlarini o’rganib, tahlil qilib, uni tadbiq etish tadqiqotning muhim maqsadi bo’lib xizmat qiladi.

Turkistonda sovet hokimiyatiga qarshi qurolli qarshilik harakati qatnashchilariga nisbatan qo’llanilgan qatag’onlik siyosati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sa'dullayev S
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
97
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 16:10:45
E’tiboringizga havola etilayotgan disertatsiya loyhasi mana shu talab va ehtiyojdan kelib chiqib yaratildi. Unda Turkistonda sho’rolar mustamlakachiligining o’rnatilishi, o’lka xalqlarining milliy istiqlol va ozodlik uchun kurashi, tarixiy vaziyati, sho’rolar istibdodining o’rnatilishi, ularning asl mohiyatini ochib berishga harakat qilindi. Albatta hozirga qadar o’zbek tarixnavisligi va tarixshunosligida Turkiston muxtoriyati voqiyalari ancha o’rganilgan. Bu davrning murakkab zidiyatlari, qarama-qarshiliklarga to’la voqiyalar tadqiq va taxlil etilgan.

Buxoro amirligida ulamolarning ijtimoiysiyosiy hayotdagi o’rni


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Normurodova G
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 15:42:33
Bu maqolada Buxoro amirligining tarixida Amir Shohmurod (1785-1800) va Amir Haydar (1800-1826) hukmronlik yillari va undan keyingi davrlarida Buxoro amirligidagi ulamolar sinfining davlat va jamiyat hayotidagi roli, ularning ta’lim, davlat boshqaruvi tizimidagi o’rni, xonlikdagi jamoatchilik fikrinmg shakllanishidagi nufuzi xususida ma’lumotlar bayon qilingan. Shuningdek, Buxoro Qushbegisi arxivi va vaqfnoma hujjatlarida aks etgan ulamolar vakillariga to’langan maosh va boshqa to’lovlar xususida ham izlanishlar bayon qilingan.

The effect of the hydrogeological conditions of the city of bukhara on historical monuments


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
To'xtayeva G.
Yaratilgan vaqti:
2019-06-21 16:07:03
This article, using the data of the hydrogeological center of Bukhara, discusses the negative impact of increasing the level of groundwater in the ancient part of the city of Bukhara, and therefore, the walls of historical monuments moistened, covered with a salty coating, opened cracks in some parts of the walls

Мовароуннаҳрнинг Чиғатой улуси таркибидаги сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ҳаёти (1227–1370 йиллар)


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ачилова Гулмира Мардоновна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 94(575.1) “1227-1370” (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-05-16 15:14:35
Тадқиқотнинг мақсади Чиғатой улуси даврида содир бўлган (1227-1370) сиёсий ўзгаришлар, маъмурий бошқарув ҳамда ижтимоий-иқтисодий ҳаётда юз берган жараёнларни очиб беришдан иборат

Қовунчи маданияти ва унинг ўзбек халқининг шаклланишидаги роли


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Иномов Одилжон Улуғхўжа ўғли
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 950: (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-04-26 19:13:12
Тадқиқотнинг мақсади Қовунчи маданияти ва унинг ўзбек халқи келиб чиқиши тарихидаги роли, ушбу маданиятнинг илк бор таркиб топган этноҳудудий, этномаданий ва этнохўжалик асослари ҳамда ўзбек халқига хос антропологик типнинг шаклланиш жараѐнларини ѐритиб беришдан иборат.

XIX аср сўнгги чораги – XX аср бошларида Бухоро амирлиги солиқ тизими


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Азизов Икромжон Шадибаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК:94(575.1)|1819|:336.22(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-04-26 19:08:48
Тадқиқотнинг мақсади XIX асрнинг сўнгги чораги – XX асрнинг бошларида Бухоро амирлиги солиқ тизими тарихини ўрганиш ва таҳлил қилишдан иборат.

1945-1991 йилларда Ўзбекистонда ислом дини таълимининг ҳолати ва тарихшунослиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Халилова Зилола Эркиновна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 94 (575.1) (043)
Yaratilgan vaqti:
2019-04-17 15:13:48
Тадқиқотнинг мақсади 1945-1991 йилларда Ўзбекистонда ислом таълим масалалари фаолиятини очиб бериш ва муаммонинг тарихшунослигини ёритишдан иборат

Туркистон минтақасида cовет ҳокимиятининг ҳарбий кадрлар тайёрлаш сиёсати(1917-1924 йй.)


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Раджапов Эркин Ганиевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК94 (575.1)“1917-1924”:355.233(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-04-17 15:05:09
Тадқиқотнинг мақсади Туркистон минтақасида 1917-1924 йилларда совет ҳокимиятининг ҳарбий кадрлар тайёрлаш сиёсати ва унинг оқибатларини очиб беришдан иборат

Ўрта осиёда мудофаа тизимининг пайдо бўлиши ва эволюцияси


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рахматов Азамат Абдимўминович
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
96
Yaratilgan vaqti:
2019-03-19 11:13:20
Меъморчилик давр кўзгуси, таъбир жоиз бўлса айтиш мумкинки, тарих кўзгусидир. Оиланинг пайдо бўлиши археологик жиҳатдан бир хоналик уйларнинг шаклланишида кузатилса, патриархал оила, қишлоқларнинг шаклланиши эса кўп хонали уйларнинг пайдо бўлиши билан боғланади. Ибодатхоналарнинг қурилиши диннинг шаклланганлигини кўрсатса, аркларнинг қурилиши синфий муносабатларнинг ўрнатилганлигини тасдиқлайди.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit