Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошида Хива хонлигида вақф институти (тарихий-манбашунослик таҳлили)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Якубов Қаҳрамон Каримджанович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
930.2:94(575.171)(0.43.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-06-11 17:36:37
Бугунги кунда дунёда кечаётган глобаллашув жараёнида тарихий ва миллий анъаналарни тиклаш, сақлаш ҳамда тарғиб қилиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Ислом тамаддунининг омилларидан бири сифатида баҳоланган, ўзида саховат ва хайр-эҳсон тушунчалари моҳиятини акс эттирган вақф институти халқимизга хос хусусият ва фазилат ифодаси сифатида асрлар давомида минтақа ҳаётида муҳим рол ўйнаб келди.

Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон иқтисодиётидаги трансформацион жараёнлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бабаджанов Хасан Бахтиёрович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
94(575.1).083::338.1(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-06-05 11:51:49
Дунё халқлари тақдирига Иккинчи жаҳон уруши жуда катта таъсир кўрсатиб, у ўзидан аввалги содир бўлган 20-30 йиллар тарихий воқеликлари оқибатида бевосита юзага келди. Инсоният тарихида энг йирик ҳарбий тўқнашув ҳисобланган Иккинчи жаҳон уруши олти йил давом этди ва унда дунё аҳолисининг бешдан тўрт қисми иштирок этди. Унинг пайдо бўлишида ташқи сабабларгина эмас, шунингдек, геосиёсий, миллий, мафкуравий, ижтимоий ва иқтисодий омиллар ҳам роль ўйнади. Уларнинг ичида иқтисодий омил – собиқ совет давлатининг урушда ғалаба қозонишида муҳим аҳамият касб этди. Бундай ғалабага эришишда Ўрта Осиё республикалар, шу жумладан Ўзбекистоннинг ўрни беқиёсдир. .

Ўзбекистонда ипакчиликнинг аҳволи ва трансформация жараёни (1865-1991 йиллар)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алимова Наргизахон Одиловна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
9(58)658:687.03:331.6(584.4)
Yaratilgan vaqti:
2018-06-04 18:03:16
Замонавий ривожланиш босқичида дунё давлатлари иқтисодий имкониятларини кенгайтиришга, жумладан саноат корхоналари учун муҳим хомашё – табиий ипак тола етиштиришга катта эътибор бермоқда. Жаҳон мамлакатларида ипак маҳсулотлар тайёрлашда рақобатлаша оладиган тизимни вужудга келтириш, табиий тола етиштиришнинг янада самарали усулларини амалда қўллаш ва соҳа инфраструктурасини такомиллаштириш, ипакдан тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш, соҳада экспорт салоҳиятини юксалтириш масалаларининг аҳамияти ортмоқда.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда мусиқа маданиятининг ривожланиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ирзаев Баҳром Шаймаматович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
94:781.2(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-06-04 17:57:30
Дунёдаги ҳар қандай халқнинг маданий даражасини белгилашда унинг миллий мусиқа мероси етакчи омиллардан бири ҳисобланади. Ҳар бир миллатнинг узоқ асрлар давомида шаклланган ўзига хос миллий мусиқий анъана ва қадриятлари бор-ки, улар ўзининг бетакрорлиги, жозибаси билан жаҳон халқлари томонидан юксак эътироф этилган. Хусусан, халқимизнинг мумтоз мақом санъати ва унинг жаҳон мусиқа тамаддунида тутган ўрни дунё олимлари томонидан ҳамма вақт катта қизиқиш билан ўрганилган.

XIX аср охири – XX асрнинг 80-йилларида Ўзбекистон мусиқа маданиятидаги трансформация жараёнлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Муртозова Саҳодат Бўриевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
78 (09) 008. 398 (ХIХ-ХХ аср) (584.4)
Yaratilgan vaqti:
2018-06-04 17:50:10
Дунё халқлари миллий мусиқа маданиятини ўрганиш, тарғиб қилиш, миллий мусиқа анъаналарини асраб-авайлаш, ижодий ҳамкорликни ривожлантириш, халқаро мусиқа фестивалларини ташкил этиш борасида жиддий ҳаракатлар олиб бормоқда. Бунда ЮНЕСКО халқаро ташкилотининг ўрни каттадир. Бу ташкилот ташаббуси билан нафақат мусиқа маданияти анъаналари, балки унинг тарихи масаласига ҳам жиддий эътибор берилмоқда. Ташкилотнинг “Ипак йўли-мулоқот йўли”, “Мусиқа тинчлик учун”, “ХХ аср мусиқа дурдоналари рўйхати” лойиҳалари доирасида ноёб мусиқа санъат асарлари тарихини ўрганиш, уларни рўйхатга киритиш, илмий-амалий анжуманлар ташкил этиш, мумтоз мусиқа бўйича концертлар уюштириш тадбирлари олиб борилди.

1917–1924 йилларда Фарғона водийси шаҳарлари тарихи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мансуров Улуғбек Умарович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК: 94(575.12).084.3(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-05-28 17:33:14
Жаҳон тарихида шаҳарлар жамият ва давлат тараққиётининг кўрсаткичи сифатида илк давлатчилик давридан бошлаб муҳим аҳамият касб этиб келган. XXI аср бошларига келиб фан ва техника тараққиёти натижасида дунё мамлакатларида содир бўлган урбанизация жараёнлари таъсирида шаҳар маданияти жадал ривожланиб ўзгариб бормоқда. Шаҳарлар тарихини тадқиқ этишнинг илмий аҳамияти, энг аввало, ҳар бир шаҳарнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш ва уларни ривожлантиришда тарихий омилларни эътиборга олиш зарурияти билан белгиланади.

Ўзбекларнинг бола тарбиясига доир анъаналари ва инновациялар (XX асрнинг иккинчи ярми – XXI асрнинг бошлари)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Убайдуллаева Барно Машрабжоновна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
39:316 (575.1) 37 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-04-26 09:40:48
Ўзбек халқининг бола тарбиясидаги XX асрнинг иккинчи ярми−XXI аср бошларига оид анъаналар ва инновацияларнинг моҳиятини этнологик аспектда очиб бериш.

Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Эшов Б.Ж
Nashr etilgan yili:
2012
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-02-23 14:47:06
Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи

Ўзбекистонда коллективлаштириш жараёнидаги сиёсий қатағонлар ва сургун қилинган деҳқонлар аҳволи (1929-1959 йй.)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Расулов Бахтиёр Махмуджонович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
94 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2017-12-18 11:55:48
ХХ асрнинг 20-50- йилларида Ўзбекистондаги коллективлаштириш жараёни, ундаги сиёсий қатағонлар, деҳқонларнинг сургундаги аҳволи, иккинчи жаҳон урушида фашизмга қарши кураши ва сургундан озод қилиш тарихини очиб беришдан иборат.

Ўзбекистонда ирригация тизими ривожланиши ва унинг оқибатлари (1951-1990 йй.)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Комилов Ойбек Камилович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
94 (575.1)/(626.8+626.81+628.12)
Yaratilgan vaqti:
2017-12-18 11:52:36
1951-1990 йиллар даврий чегарасида мавзуга оид бирламчи ва тарихий манбалар таҳлили асосида Ўзбекистонда ирригация тизимининг ривожланиши, амалга оширилган суғориш тадбирларининг натижалари ва уларнинг оқибатларини очиб беришдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit