Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Мустақиллик йилларида Фарғона водийси вилоятларида таълим соҳасидаги ўзгаришлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хошимов Ўткиржон Қўшмирзаевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УЎК: 37.014(575.121) “1991/2019”
Yaratilgan vaqti:
2020-03-02 15:04:08
Тадқиқотнинг мақсади 1991–2018 йилларда Ўзбекистоннинг таълим тизимидаги ўзгаришларни Фарғона водийси вилоятлари мисолида очиб беришдан иборат.

Тарих силсиласида омон қолган ёдгорлик


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Эргашева Сайёра Абдусоатовна
Yaratilgan vaqti:
2020-02-24 13:08:41
Ўзбекистон Республикаси мустақиликка эришгандан сўнг тарихий қадамжолар, буюк мутафаккир олимларнинг хотирасини абадийлаштирилди. Шу жумладан Сурхондарё вилояти Термиз туманида жойлашган Султон Саодат мажмуаси ҳам шундай муқаддас тарихий ёдгорликдир. Уни тарихий жиҳатдан ўрганиш, ёш авлодга тарихий ёдгорликларни асраб авайлаш таълим тарбиясини беришдан иборатдир.

Ўзбекистонда транспорт тармоқларни ривож топиш босқичлари (1991-2000 йиллар) мавзусидаги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Эгамбердиев Сардор Баҳром ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
71
Yaratilgan vaqti:
2020-02-24 10:26:44
Битирув малакавий ишига Сурхон воҳасида транспорт тизимининг шаклланиши ва ривожланишини тарихий манбалар хусусида тадқиқот олиб бориш бош мақсад қилиб олинган.

Мустабид тузум аграр сиёстининг Сурхон воҳаси мисолидаги оқибатлари (1920-1930 йиллар)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.М.Бердиева
Yaratilgan vaqti:
2020-02-24 10:25:16
Ушбу мақола мактабгача педагогика ва психологияда боланинг ўз-ўзини англаши унда уз 'Мен”ини бошкалардан ажратиши, ўзини тан олдиришга нисбатан харакатлари, мустакил харакат қилишга эхтиёжининг ортишида намоён бўлиши ҳақида ёритилган.

Бухоро амирлигининг жанубий-шарқий ҳудудларидаги шаҳарларнинг манбаларда акс этиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Гулчеҳра Ахмедова
Yaratilgan vaqti:
2020-02-24 10:23:22
Мамлакатимиз ўтмиш тарихини ёритишда миллий тарихшунослик манбалари билан биргаликда жаҳон тарихшунослик фанининг алоҳида ўрни бор. Чунки чет эл тарихчи олимлари, сайёҳлари, турли соҳага оид касб эгалари, элчилар Марказий Осиё тарихини ўрганишга, ўзлари гувоҳ бўлган воқеа-ҳодисаларни қўлёзма ёки асар ҳолда баён қилишга ҳаракат қилганлар

Сурхондарё вилоятида туризмни ривожлантиришда транспортнинг тутган ўрни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Комилов А.Л
Yaratilgan vaqti:
2020-02-24 09:26:33
Мақолада Сурхондарё вилоятида туризмни ривожлантириш учун ва туристларга қулай шарт-шароитлар яратиш масалалари кўзда тутилган. Асосий мақсад Сурхондарёдаги тарихий ёдгорликлар, обидалар ва зиёротгоҳларнинг атрфида туристлар учун кенг имкониятли осма йўлаклар лойҳалаб амалиётга тадбиқ этишга қаратилган.

Сурхондарёда мотеллар ва кемпинглар лойиҳалаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тошпулатов Б.Б
Yaratilgan vaqti:
2020-02-24 09:23:24
Мақолада Сурхондарё вилоятида туризмни ривожлантириш учун ва туристларга қулай шарт-шароитлар яратиш масалалари кўзда тутилган. Асосий мақсад Сурхондарёдаги тарихий ёдгорликлар, обидалар ва зиёротгоҳларнинг атрфида туристлар учун кенг имкониятли Мотеллар ва Кемпингларни лойҳалаб амалиётга тадбиқ этишга қаратилган.

Amir shohmurod davrida buxoro davlati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xasanov M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 16:23:04
O’zbekiston tarixi, xususan O’zbekiston davlatchiligi tarixida muhim o’rin egallagan Amir Shohmurod davrida Buxoro davlati tarixini har tomonlama, ayniqsa bugungi kunimiz uchun ibratli jihatlarini o’rganib, tahlil qilib, uni tadbiq etish tadqiqotning muhim maqsadi bo’lib xizmat qiladi.

Turkistonda sovet hokimiyatiga qarshi qurolli qarshilik harakati qatnashchilariga nisbatan qo’llanilgan qatag’onlik siyosati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sa'dullayev S
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
97
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 16:10:45
E’tiboringizga havola etilayotgan disertatsiya loyhasi mana shu talab va ehtiyojdan kelib chiqib yaratildi. Unda Turkistonda sho’rolar mustamlakachiligining o’rnatilishi, o’lka xalqlarining milliy istiqlol va ozodlik uchun kurashi, tarixiy vaziyati, sho’rolar istibdodining o’rnatilishi, ularning asl mohiyatini ochib berishga harakat qilindi. Albatta hozirga qadar o’zbek tarixnavisligi va tarixshunosligida Turkiston muxtoriyati voqiyalari ancha o’rganilgan. Bu davrning murakkab zidiyatlari, qarama-qarshiliklarga to’la voqiyalar tadqiq va taxlil etilgan.

Buxoro amirligida ulamolarning ijtimoiysiyosiy hayotdagi o’rni


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Normurodova G
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 15:42:33
Bu maqolada Buxoro amirligining tarixida Amir Shohmurod (1785-1800) va Amir Haydar (1800-1826) hukmronlik yillari va undan keyingi davrlarida Buxoro amirligidagi ulamolar sinfining davlat va jamiyat hayotidagi roli, ularning ta’lim, davlat boshqaruvi tizimidagi o’rni, xonlikdagi jamoatchilik fikrinmg shakllanishidagi nufuzi xususida ma’lumotlar bayon qilingan. Shuningdek, Buxoro Qushbegisi arxivi va vaqfnoma hujjatlarida aks etgan ulamolar vakillariga to’langan maosh va boshqa to’lovlar xususida ham izlanishlar bayon qilingan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit