Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Инглиз тилидаги бадиий матнда илгари суриш воситаларининг когнитив-стилистик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Джусупов Нурсултан Маханбет ули
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
811:111’38
Yaratilgan vaqti:
2020-07-18 09:53:37
Тадқиқотнинг мақсади инглиз тилидаги бадиий матн материали асосида илгари суриш воситаларининг юзага келиши ва уларнинг матнда воқеланишининг ўзига хослигини белгиловчи турли аттрактив (жозибадор) хусусиятлар, когнитив жараёнлар, билим структуралари ҳамда функционал белгилар мажмуини аниқлаш орқали илгари суриш воситаларининг когнитив-стилистик асосларини ўрганишдан иборатдир.

Лейбниц алгебраларининг локал ва 2-локал дифференциаллашлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юсупов Бахтиёр Бахромбек ўғли
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
512.554.38, 517.98
Yaratilgan vaqti:
2020-07-18 09:47:37
Тадқиқотнинг мақсади Лейбниц алгебраларининг локал ва 2-локал дифференциаллашларини ўрганишдан иборат.

Айрим изохинолин алкалоидларнинг инотроп таъсирини структурага боғлиқ қиёсий тавсифлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жумаев Иноят Зулфиқорович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
576.32.36(045)
Yaratilgan vaqti:
2020-07-17 21:01:56
Тадқиқотнинг мақсади айрим изохинолин алкалоидларнинг инотроп таъсирини структурага боғлиқ қиёсий тавсифлашдан иборат.

Ўзбек мумтоз адабиётида Жамшид образининг бадиий талқини


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Джабборова Матлуба Рустамовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
398.51(=512.133) 821.512.133’04.09
Yaratilgan vaqti:
2020-07-17 13:50:32
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек мумтоз адабиётида Жамшид образининг бадиий ва тарихий асарлардаги талқинларини ёритиш, образнинг пайдо бўлиш омиллари, тарихий тараққиёт йўли, мумтоз лирикадаги муайян маънони англатишдаги поэтик вазифасини белгилаш ҳамда халқ китоби «Қиссаи Жамшид»даги бош қаҳрамон қиёфасини қиёсий-тарихий тадқиқ этиш ва қиссанинг ўзбек насри тараққиётидаги ўрнини асослаб беришдан иборат

Кўп тилли тақсимланган ахборот-кутубхона ва архив маълумотлар базаларидан ўхшаш матнларни қидириш усул ва алгоритмлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Атаджанов Жасурбек Абдушарибович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
004.021
Yaratilgan vaqti:
2020-07-16 22:59:21
Тадқиқотнинг мақсади. Илмий-таълимий фаолиятда ахборот таъминотини такомиллаштириш учун, кўп тилли тўлиқ матнли кутубхона ва архив маълумотлар базаларидан ахборот қидириш усули, алгоритмлари ва дастурий таъминоти ишлаб чиқишдан иборат

Полисахарид-кремнезем нанокомпозицияларнинг физик-кимѐвий хоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Яркулов Ахрор Юлдашевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
541.1:544.723.2:577.114:661.682
Yaratilgan vaqti:
2020-07-16 22:59:11
Тадқиқотнинг мақсади золь-гель усулида олинган гибрид полисахарид-кремнезем нанокомпозицияларнинг термодинамик ва физик-кимѐвий хоссаларини аниқлашдан иборат.

Кўп каналли сигнатурали таҳлил воситалари асосида микропроцессор қурилмаларини диагностикалаш самарадорлигини ошириш модели ва усуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Балтаев Жўшқин Болтабаевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
621.391
Yaratilgan vaqti:
2020-07-16 22:59:00
Тадқиқотнинг мақсади маълумотларни узатиш тизимларида кўп каналли сигнатурали таҳлил воситалари асосида микропроцессорли қурилмаларни диагностика қилиш самарадорлигини ошириш модели ва усулларини ишлаб чиқишдан иборат

3d-металларнинг оксадиазолин ҳосилалари билан комплекс бирикмаларини синтези, тузилиши ва хоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Раззоқова Сурайѐ Раззоқовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
546.05+541.49+547.76
Yaratilgan vaqti:
2020-07-16 22:46:47
Тадқиқотнинг мақсади Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn тузларини 1,3,4-оксадиазолин-2-тион ҳосилалари асосида металлокомплекс бирикмаларини синтез қилиш ҳамда уларнинг тузилиши ва хоссаларини аниқлашдан иборат

К.Рахманов ижодида эпик ва драматик асарлар синтези


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сейтбеков Адилбай Батирбекович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
821.51
Yaratilgan vaqti:
2020-07-16 22:46:33
Тадқиқотнинг мақсади К.Рахмановнинг эпик ва драматик асарларини талқин қилиш, адиб ижодида ифода ўзига хослигини аниқлаш, бир турдаги бадиий асарни иккинчи турга трансформациялаш ва синтезлаш тажрибаси натижаларини аниқлашдан иборат.

Турли тизимли тилларда «кўз» лексик-семантик майдони ва уни ташкил этувчи тил бирликлари типологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шокиров Шерали Иброҳимович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
811.111’37:811.512.133’37
Yaratilgan vaqti:
2020-07-16 22:20:44
Тадқиқотнинг мақсади. Инглиз ва ўзбек тилларида «кўз» лексик-семантик майдонини ҳосил қилувчи лисоний бирликларнинг структурал-семантик, функционал хусусиятларига асосланган тавсиф ва таснифини яратишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit