Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ikkinchi jahon urushi arafasida Osiyo mamlakatlarining siyosiy ahvoli


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sirojeva G.V.
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2019-02-04 16:57:40
Bugungi kundа dunyo dаvlаtlаri o‘rtаsidаgi munоsаbаtlаr nihоyatdа murаkkаbdir. Аyniqsа, kunimizdа Yaqin Shаrqdаgi vоqеаlаr dunyo dаvlаtlаri o‘rtаsidаgi murаkkаblikni yanаdа kuchаytirmоqdа. Ro‘y bеrаyotgаn vоqеliklаr dunyoni hаlоkаtgа yoqаsigа kеlib qоlgаndеk tаsаvvur uyg‘оtаdi.

Янги даврда Ғарбий Европада архив иши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Маъмуров М.Ҳ.
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Бухоро
Sahifalar soni:
49
Yaratilgan vaqti:
2019-02-04 16:53:35
Мамлакатимиз истиқлолга эришиб, жамиятимиз ҳаётининг барча жабҳаларида теран янгиланишлар жараёни кечаётган бир даврда тарихни ўрганиш, уни холис баҳолаш ва мозийдан мерос жамики қадриятлардан ижодий фойдаланиш ўта муҳим аҳамият касб этмоқда.

Салиб юришлари ва унга қарши курашда “хоразмликлар” фаолияти тарихидан


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ходиев С.И.
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Бухоро
Sahifalar soni:
63
Yaratilgan vaqti:
2019-02-04 16:47:54
Юртимиз тарихи дунё тамаддунида ўзига хос мавқега эга бўлиб, халқимиз вакилларининг ўтмишда ўзга минтақалар халқлари ва давлатлари тарихида муҳим рол ўйнаганликларини кўришимиз мумкин. Ана шундай шахслардан бири Султон Жаллиддин Мангуберди бўлиб ҳисобланади.

Ўрта Осиёда Дулу ва Нишхуби қабилалари иттифоқининг рақобати


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdullayeva S.N
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Бухоро
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2019-02-04 16:41:06
Ҳар қандай миллатнинг шаклланишида кўпдан-кўп уруғ-қабилалар, қабила иттифоқлари иштирок этадилар. Ўзбек халқининг шаклланиш тарихи ҳам уч минг йиллик тарихи давомида унинг этногенезидан ҳам кўплаб уруғ-қабилалар, элатлар фаол иштирок этди.

Buxoroda ilmiy muassasalarning vujudga kelishi va faoliyati tarixi (XX asr20-30-yillari)


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Hikmatov A.
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
50
Yaratilgan vaqti:
2019-02-04 16:34:31
O‘zbekistonning eng yangi tarixida muhim bosqich sifatida kechayotgan so‘nggi yillar (2016-2018)da ilmiy tadqiqotlarga, ilmiy muassasalarning faoliyatiga jiddiy e’tibor qaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, O‘zbekiston Oliy attestatsiya qo‘mitasi kabilarni ishini yanada takomillashtirish bilan bog‘liq chora-tadbirlarning hayotga joriy etilayotganligi fikrimizning dalilidir.

Buxoro milliy matbuoti rivojlanishida Said Ahroriy va Maxmud Suboh faoliyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jo`rayeva O.I.
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
52
Yaratilgan vaqti:
2019-02-04 16:30:42
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2016 yil 18 oktyabrdagi Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi 43-sessiyasining ochilish marosimida “Ta’lim va ma’rifat tinchlik va bunyodkorlik sari yo‘l” mavzusidagi nutqida: “...Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda ajdodlarimizning muqaddas dini bo‘lgan islomning jamiyatimizdagi o‘rnini qayta tiklash bo‘yicha ulkan ishlar amalga oshirildi.

Afina va Sparta o’rtasida Peleponnes urushi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Aslonov N.R.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
52
Yaratilgan vaqti:
2019-02-04 16:25:59
Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki qadimgi davr va davlatlar to‘g‘risida hozirgi kunda juda kam ilmiy ishlar va magistrlik dissertatsiyalari va bitiruv malakaviy ishlar bajarilmoqda. Qadimgi davlatlar to‘g‘risida dalillarning kamligi va ko‘p ma'lumotlarni o‘z navbatida mubolag‘aligi bu davrning o‘rganishni biroz mushkullashishiga olib keladi. Qadimgi davrning kam o‘rganilyotganligi mavzuni dalzarbligini oshiradi.

Хожа Исмат Бухорий-ўрта аср юксалиш даври вакили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Раупова Р.
Yaratilgan vaqti:
2019-02-04 13:48:47
XXI асрда тарбиянинг прагматик, реалистик, антропоцентристик, идеалистик, эркин тарбия, гуманистик ва технократик моделларига амал қилинмоқда. Мазкур тизимни амалга оширишда ушбу моделларнинг ижобий жиҳатлари миллий тарбия хусусиятлари билан уйғунлаштирилади.

XIX аср охири-XX аср бошларида Туркистонда узум янги навларининг тарқалиш тарихи


 
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2019-02-04 13:18:27
Ушбу мақолада бирламчи манбалар орқали XIX аср охири-XX аср бошларида Туркистон минтақасида узум меваси янги навларининг тарқалиши ва озиқ-овқат саноати ривожига таъсири масалалари илмий жиҳатдан тадқиқ қилинган.

XIX аср охири-XX аср бошларида Туркистонда бошоқли (донли) экинларнинг ҳосилдорлиги, нарх-навоси, ички савдоси


 
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ҳайитов Ж.Ш.
Yaratilgan vaqti:
2019-02-04 12:51:53
Мазкур мақолада XIX аср охири- XX аср бошларида Туркистон минтақасида етиштирилган бошоқли (донли) экинларнинг ҳосилдорлиги, нарх-навоси ички ва ташқи савдоси ҳақида манбалар асосида илмий мушоҳада юритилади. Минтақада бошоқли экинлар нарх-навосининг муқобил бўлмаганлиги ҳамда уларнинг нархи ички ва ташқи бозорда кўп жиҳатдан ҳосилдорлик даражаси билан боғлиқ бўлганлиги масалалари ёритилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit