Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ўзбекистон ёшлари ижтимоий-маданий ҳаётида диний маърифатнинг аҳамияти (07.00.04)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Саидова Сайёра Алишер қизи
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
32.2. C-12
Yaratilgan vaqti:
2020-02-17 14:51:22
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон ёшларининг ижтимоий-маданий ҳаётида диний маърифатнинг намоён бўлиш хусусиятлари ҳамда унинг миллий ўзликни англашга таъсирини очиб беришдан иборат.

Қоракўл қўйлар организмига Ferula assafoetida ўсимлигининг таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юсупов Олимжон Шохонович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
636.31:633.88
Yaratilgan vaqti:
2020-02-17 14:46:40
Тадқиқотнинг мақсади Қизилқум ҳудудида кенг тарқалган Ferula assafoetida ўсимлигининг вегетация даврида кимёвий таркибини ўрганиш, ўсимликни пояси ва илдизидан олинган ширасини лаборатория ҳайвонлари ҳамда донини қоракўл қўйлар организмига таъсирини илмий асослаш, шунингдек қоракўл қўйларининг Ferula assafoetida ўсимлигидан заҳарланишининг олдини олиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этишдан иборат.

Олий математикани ўқитишда математик моделлаштириш орқали талаба- ларнинг ўқув кўникмаларини шакллантириш методикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сиддиқов Зайниддин Холдорович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
378:510:589
Yaratilgan vaqti:
2020-02-17 14:32:31
Тадқиқотнинг мақсади олий математикани ўқитишда талабаларнинг математик моделлаштириш бўйича ўқув кўникмаларини ривожлантириш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Ўзбек халқ тарихий насрида эпик сюжет ва образ эволюцияси (“Темурнома” мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сайитқулов Илҳом Абдусаламович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УЎК: 398.223(=512.133)
Yaratilgan vaqti:
2020-02-17 14:28:57
Тадқиқотнинг мақсади “Темурнома” қиссасининг жанр хусусиятлари, композицион қурилиши, сюжет тузилиши ва унинг асосини ташкил қилувчи соҳибқиронлик тизими тадқиқи орқали асарнинг ўзбек фольклорида тутган ўрнини кўрсатиб беришдан иборат.

Таълим тизимида хизматлар ва тадбиркорлик фаолияти самарадорлигини ошириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қўзиев Зафар Болтаевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
33.338.3(577.33).
Yaratilgan vaqti:
2020-02-17 13:46:52
Тадқиқотнинг мақсади олий таълим тизимида хизматлар ва тадбиркорлик фаолияти самарадорлигини ошириш билан боғлиқ жараёнларни такомиллаштиришга ва шу хизмат эвазига пул тушумини кўпайтиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Математикани ўқитишда масалавий ёндашув орқали ўқувчилар ижодий қобилиятларини ривожлантириш методикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Содиков Улуғбек Жўраевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
371.26:371.264(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-02-17 11:58:17
Тадқиқотнинг мақсади математикани ўқитишда масалавий ёндашув орқали ўқувчилар ижодий қобилиятларини ривожлантириш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Олий таълим муассасаларида “Комплекс бирикмалар кимёси” фанини ўқитиш методикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шомуротова Ширин Хажиевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
378:54:371.3
Yaratilgan vaqti:
2020-02-15 12:33:52
Инновaцион ёндашувлар асосида талабалар¬нинг «Комплекс бирикмалар кимёси» фанига доир назарий, лаборатория, се¬минар ва мустақил таълим материалларни ўзлаштириш фаоллиги ва кўрсат¬кичларини оширишдан иборат.

Олий таълим муассасаларида табиий географик фанларни ўқитиш методикасини медиатехнологиялар асосида такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хамроева Феруза Асроровна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
378.191:004 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-02-15 12:30:21
Олий таълим муассасаси талабаларига табиий географик фанларни медиатехнологиялар асосида ўқитишнинг методик таъминотини такомиллаштиришдан иборат.

Ғўза ҳосилдорлигига Карбамид–Аммиакли селитра(КАС) ва Карбамид асосида тайёрланган суспензиямеъёрларининг таъсирини ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Азимова Мадинабону Гуламджановна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
633.51/.11:631.811.98
Yaratilgan vaqti:
2020-02-15 10:41:32
Тадқиқотнинг мақсадиТошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитларида етиштирилаётган ғўзанинг “ Наврўз “ навида КАС (карбамид аммиакли селитра) ва карбамид ўғитлари асосида тайёрланган суспензияни ғўзанинг ривожланиш даврларида барги орқали қўллашмеъёрларини, ўсимлик ўсишига ва ривожланишига, пахта ҳосилига таъсирини аниқлашдан иборатдир.

Хавфсизликни таъминлаш тизими моделлари ва давлатлараро муносабатлар стратегиясини мувофиқлаштириш алгоритмлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мухтаров Фарруҳ Муҳаммадович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
004.056(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-02-14 18:16:30
Тадқиқотнинг мақсади шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини ташқи ахборот тизими хуружи ва таҳдидларидан ҳимоялашнинг моделлари, дастурий воситалари ҳамда давлатлараро муносабатлар стратегиясини мувофиқлаштириш алгоритмларини ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit