Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ғубдин ва Ғубдинликлар


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Т.Тиловов
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Qarshi DU
Sahifalar soni:
79
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-05-20 09:20:50
Ушбу рисола Қашқадарё вилояти Қарши туманидаги “Ертепа” қишлоқ фуқаролар йиғинига қарашли Ғубдин қишлоғининг тарихи, табиати, аҳолисининг ҳаёти ва турмуш тарзига бағишланган. Рисолада асосан қишлоқ аҳлининг ХХ асрнинг ўрталаридаги ҳаёт фаолияти кенгроқ баён қилинган.

Odam savdosi-yurt balosi


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Turg’unova Sayyora
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
Nashriyot:
Sahifalar soni:
3
Yaratilgan vaqti:
2016-03-17 10:56:32
Odam savdosi - insonni xayoti, erkinligi va xuquqlaridan maxrum qilib, birovlarning qo’lida qul bo’lishga maxkum etish, insonlar umriga zomin bo’lish, ularning erki, taqdiri va kelajagini oyoq osti qilishdek eng og’ir va jirkanch jinoyatlardan sanaladi. Insonni begona yurtlarda birovga sotib yuborish, horijiy davlatlarga qul sifatida jo’natish, yosh bolalarni o’g’irlab boshqa nopok shahslarga pullash kabi mudxish voqealar jamyatimizda tez-tez uchrab turibdi. Bunday ayanchli xolatlar, odam savdosi bilan bog’liq jinoyatlar xozirgi kunda ko’plab mamlakatlarda keng tarqalib borib dunyo xamjamyatini jiddiy tashvishga solmoqda.

“Oilaviy marosim qo`shiqlarini o`rganishning mazmuni”


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Bo`tayeva Zuhra
Nashr etilgan yili:
2011
Yaratilgan vaqti:
2016-03-16 11:15:07
O`zbek xalqining musiqa madaniyati ko`p asrlik tarixga ega , ko`pgina sozanda va xonandalar avlodining faoliyatida qaror topgan xalq hamda o`g`zaki an`anadagi professional musiqa san`ati bu xalqda rivojlik beradi

Bizde beyrem, bizde to`y


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
J.Qayirbayev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2004
Nashriyot:
NamDU
Sahifalar soni:
37
Yaratilgan vaqti:
2016-02-25 11:32:19
Bizde beyrem, bizde to`y

Фольклор кийимлари ва безаклари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.Йўлдошева, С.Давлатова, Г.Сатторова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2006
Nashriyot:
Sahifalar soni:
155
Yaratilgan vaqti:
2016-02-24 15:44:32
Мустақил яшаш хар бир халқ ёки миллат учун энг қадрли ва улуғ неъматдир. Унинг заминида миллионлар тақдири, юрт истиқболи ётади. Фақат мустақиллик шароитидагина ҳар бир миллат ўзини том маънода англаш имкониятига эга бўлади. Чунки мустамлакачилик зулми остида бўлган халқ ёки миллат ўзини-ўзи англаш имконига эга бўлмайди. Бунга босқинчилик ва зўровонлик сиёсати йўл бермайди. Бу сиёсат мустамлакачи давлатнинг ўткир қуроли сифатида миллатни ўзлигидан маҳрум қилишга, унинг қадриятлари, урф-одатлари, расм-русумларини камситишга хизмат қилади. Бундай сиёсат ёрдамида мустамлакачилар унлаб миллатларнинг тили, маданияти, санъатини камситиб келдилар ва буларга беписанда муносабатда бўлдилар. Турли халқларни миллий ўзлгини англашдан маҳрум қилиш орқали улар ўзларининг ғаразли мақсадларига эришишга ҳаракат қилиб келдилар.

Ҳаёт гулларига бурканди олам


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Самад Аминов
Yaratilgan vaqti:
2016-02-22 15:55:18
Чечаклар шитирлаб барг ёзади. Дарахт новдаларида умидлар куртаклайди. Ҳар гиёҳ, ҳар чечак тасбеҳ айтиб, ердан бош кўтаради.

Умримизнинг қувноқ онлари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Усмон Қорабоев
Yaratilgan vaqti:
2016-02-22 15:41:20
Ҳанузгача ўрганилмай келинаётган ўзбек халқ байрамлари узоқ ва бой тарихга эга.

Наврўз Беруний талқинида


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ҳ. Юсупов
Yaratilgan vaqti:
2016-02-22 15:16:27
Қомусий олим Абу Райҳон Беруний ўзининг «Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар» асарида Наврўз айёми ҳақида сўз юритади.

Наврўзнинг келиб чиқиш тарихи ва халқ анъаналари ҳақида


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Г.Ибрагимова
Yaratilgan vaqti:
2016-02-22 15:13:30
Наврўзнинг шаклланиш даври – энг қадимги замонлардан «зардуштийлик»нинг пайдо бўлишигача давом этган асрларни ўз ичига олади.

Ўзбек халқининг этнопсихологик хусусиятлари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдуллаева Р.М.
Yaratilgan vaqti:
2016-02-19 14:27:05
Ҳозирги даврда миллий табиат, миллий ўз-ўзини англашнинг катта ёшдаги одамларда ва мактаб ўқувчиларида шаклланиш қонуниятини тадқиқ қилиш муҳим аҳамият касб этади.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit