Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ўзбекистон араблари этномаданий идентиклигининг шаклланиши ва трансформацияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Искандаров Шерзод Абдиғаниевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 39:572 (=411.21) (575.1) (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 16:29:00
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда яшовчи араб диаспораси этномаданий идентиклигини ривожланиш босқичлари ва унинг замонавий Ўзбекистон жамиятидаги трансформациясини очиб беришдан иборат

ХХ асрда Сурхон-Шеробод воҳаси ареал хўжалик маданияти (чорвачилиги мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турдимуратов Янгибой Алламуратович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК 9(58):398:636 (Сурхон-Шеробод) (584,4)
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 16:23:18
Тадқиқотнинг мақсади ХХ асрда Сурхон-Шеробод воҳаси чорвачилик хўжалиги мисолида тарихий-этнологик материаллар ва дала этнографик маълумотлари асосида аҳолининг ушбу хўжалик турини юритишдаги этнолокал хусусиятларни очиб беришдан иборат

Фарғона водийси аҳолисининг халқ ўйинлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Йўлдошев Салимжон Валиевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 394.3(575.12) (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-10-15 14:52:52
Тадқиқотнинг мақсади Фарғона водийсида халқ ўйинларининг шаклланиш тарихи, уларнинг этник, табиий-географик, хўжалик-маданий омиллари ҳамда у билан боғлиқ этник-маданий анъаналар, урф-одатлар, халқ ўйинларининг бугунги кундаги трансформацияси ва тарбиявий аҳамиятини очиб беришдан иборат

Ўзбекистон ёшларининг кундалик турмуш тарзи


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хакназаров Худойберди Дилмуродович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: №: 329.78:316.728 (575.1) (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-05-16 15:20:09
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон ёшларининг кундалик ҳаёти, маданияти, маънавий-ахлоқий қадриятларининг замонавий ахборот технологиялар ва глобаллашув жараёнлари таъсирида ўзгариши механизмларини этносоциологик материаллар асосида очиб беришдан иборат

Ўзбекистон ёшларининг кундалик турмуш тарзи


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хакназаров Худойберди Дилмуродович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: №: 329.78:316.728 (575.1) (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-05-16 15:19:57
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон ёшларининг кундалик ҳаёти, маданияти, маънавий-ахлоқий қадриятларининг замонавий ахборот технологиялар ва глобаллашув жараёнлари таъсирида ўзгариши механизмларини этносоциологик материаллар асосида очиб беришдан иборат

Бухоро ва Афғонистон: дипломатик алоқаларнинг тарихий тажрибаси


 
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ergashev Jahongir2
Yaratilgan vaqti:
2017-06-26 23:20:24
Бухоро ва Афғонистон: дипломатик алоқаларнинг тарихий тажрибаси (Ergashev Jahongir)

ХIХ аср oхири - ХХ аср бoшларида шарқ мамлакатларида миллий oзoдлик учун кураш ва Бухoрo амирлиги


 
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ражабов Алишер
Yaratilgan vaqti:
2017-06-25 00:06:22
ХIХ аср oхири - ХХ аср бoшларида шарқ мамлакатларида миллий oзoдлик учун кураш ва Бухoрo амирлиги (Ражабов Алишер)

Ғубдин ва Ғубдинликлар


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Т.Тиловов
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Qarshi DU
Sahifalar soni:
79
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-05-20 09:20:50
Ушбу рисола Қашқадарё вилояти Қарши туманидаги “Ертепа” қишлоқ фуқаролар йиғинига қарашли Ғубдин қишлоғининг тарихи, табиати, аҳолисининг ҳаёти ва турмуш тарзига бағишланган. Рисолада асосан қишлоқ аҳлининг ХХ асрнинг ўрталаридаги ҳаёт фаолияти кенгроқ баён қилинган.

Odam savdosi-yurt balosi


  
- 1 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Turg’unova Sayyora
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
Nashriyot:
Sahifalar soni:
3
Yaratilgan vaqti:
2016-03-17 10:56:32
Odam savdosi - insonni xayoti, erkinligi va xuquqlaridan maxrum qilib, birovlarning qo’lida qul bo’lishga maxkum etish, insonlar umriga zomin bo’lish, ularning erki, taqdiri va kelajagini oyoq osti qilishdek eng og’ir va jirkanch jinoyatlardan sanaladi. Insonni begona yurtlarda birovga sotib yuborish, horijiy davlatlarga qul sifatida jo’natish, yosh bolalarni o’g’irlab boshqa nopok shahslarga pullash kabi mudxish voqealar jamyatimizda tez-tez uchrab turibdi. Bunday ayanchli xolatlar, odam savdosi bilan bog’liq jinoyatlar xozirgi kunda ko’plab mamlakatlarda keng tarqalib borib dunyo xamjamyatini jiddiy tashvishga solmoqda.

“Oilaviy marosim qo`shiqlarini o`rganishning mazmuni”


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Bo`tayeva Zuhra
Nashr etilgan yili:
2011
Yaratilgan vaqti:
2016-03-16 11:15:07
O`zbek xalqining musiqa madaniyati ko`p asrlik tarixga ega, ko`pgina sozanda va xonandalar avlodining faoliyatida qaror topgan xalq hamda og`zaki an`anadagi professional musiqa san`ati bu xalqda rivojlik beradi
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit