Filtrlar

Қандли диабет билан оғриган беморларда қуруқ кўз синдромини комплекс даволашнинг оптималлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Набиева Ирода Файзуллаевна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
617.711-004.4:616.16
Yaratilgan vaqti:
2021-09-28 11:31:05
Тадқиқотнинг мақсади қандли диабет билан хасталанган беморларда қуруқ кўз синдромини клиник кечишнинг ўзига хосликлари ҳисобга олган холда мажмуавий даволаш самарадорлигини оширишдан иборат.

Соматотроп гипофиз аденомаларида нур билан даволашнинг эрта ва кечки натижалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Иссаева Саодат Сайдуллаевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
616.432-006.55:615.849.114
Yaratilgan vaqti:
2020-02-20 14:07:51
Тадқиқотнинг мақсади гипoфиз сoмaтoтрoп aдeнoмaсида нур билан даволашнинг эрта вa кечки нaтижaлaрини аниқлаш ҳамдa нур билан даволаш фонида кaсaллик нaтижaлaрини башорат қилишдан иборат.

Ўзбекистон Республикаси бўйича ўтказиладиган скрининг ҳисоботлари асосида бирламчи гиперальдостеронизмнинг клиник – биокимёвий таснифи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Далимова Гузаль Абдурашитовна
Nashr etilgan yili:
UDK raqami:
616.453-008.61-074/.078 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-02-20 13:33:17
Тадқиқотнинг мақсади ѐмон сифатли гипертония билан оғриган беморларда БГА скринингини ўтказиш ва кардиоваскуляр хавф ривожланишини прогнозлаш моделини ишлаб чиқиш учун мақсадли аъзолар зарарланишининг частотасини баҳолашдан иборат.

Диффуз токсик бўқоқни тотал ва субтотал тиреоидэктомия усули билан даволаш натижаларининг яқин ва келгусидаги оқибатлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Акбутаев Алишер Милтикбаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.441-008.61-089.87
Yaratilgan vaqti:
2019-12-27 11:15:47
Тадқиқотнинг мақсади тотал тироидэктомия (ТТ) ва субтотал (Dunhill) операциясидан сўнг ДТБ (1, 5 ва 10 йил) учун яқин ва узоқ муддатли даволаш натижаларини баҳолашдан иборат.

Эрта адренархe, унинг касалликни прогноз қилишда клиник-генетик, гормонал ва метаболик жиҳатлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шариксиева Мухлиса Аброловна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
618.1:612.621.31:616.45
Yaratilgan vaqti:
2019-12-19 12:16:03
Тадқиқотнинг мақсадини: эрта адренархе ташхисли қизларда клиник, гормонал, метаболик ва молекуляр-генетик кўрсаткичларни баҳолаш т ашкил этади.

Ўзбек популяциясидаги 2-тур қандли диабетда диабет ретинопатияси бўлган эркакларда ace, vegf ва tgf генлари полиморфизмини аниқлашнинг клиник аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Акрамова Гулзода Гайратуллаевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.379-008.64:575-05.1:617.735-06
Yaratilgan vaqti:
2019-12-18 11:19:31
Тадқиқотнинг мақсади: ўзбек популяциясидаги 2-тур ҚД бўлган диабет ретинопатияли эркакларда ACE, VEGF, TGF генлари полиморфизмини аниқлашнинг клиник ва ахборотли аҳамиятини аниқлашдан иборат.

Соматотропиномалар: клиник-эпидемиологик жиҳатлари, асоратларининг учраш даражаси, ўзбекистон республикаси бўйича даволаш самарадорлигини баҳолаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Холикова Адлия Омонуллаевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
577.17-006-07-036.22-08(577.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-12-09 12:01:38
Тадқиқот мақсади акромегалияда касаллик ва унинг асоратларининг клиник-эпидемиологик қирраларини назарда тутган ҳолда Ўзбекистон Республикаси доирасида касалликни даволаш ва беморларни кузатиш ҳамда узоқ келажакда назорат олиб боришни мукаммаллаштиришдан иборат.

Фертил ёшидаги аёлларда гиперпролактинемиянинг клиник-генетик параллеллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Адхамова Негина Пўлатовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.454:577.1.175.328-008.61-036:575.1:628.1-056.7
Yaratilgan vaqti:
2019-06-26 13:12:04
Тадқиқотнинг мақсади фертил ёшдаги аёлларда гиперпролак-тинемияни клиник ва генетик полиморфизмлар асосида ташхислаш ва башоратлаш параметрларини оптималлаштиришдан иборат.

Ўзбекистон республикасида кушинг синдроми эпидемиологияси, ташхислаш, даволаш ва мониторинги


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Наримова Гулчехра Джуманиязовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
616.453-008.61-036.22-007-08
Yaratilgan vaqti:
2018-12-21 14:33:32
Мамлакатимизда КС беморларини эрта ташхислаш ва самарали даволаш тизимини такомиллаш¬тиришдан иборат.

Гипофиз аденомаси бўлган катта ёшлиларда ўсиш гармони танқислиги (клиника ва ташхислаш)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шакирова Мухлиса Юнусовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
616.432-006.55:57.017.6-007.1-053.8
Yaratilgan vaqti:
2018-12-21 14:24:31
Гипофизнинг турли ўсмалари билан оғриган беморларда ЎГЕнинг ўзига хослигини ва генинженерияда ўсиш гармони ёрдамида даволашда гипофизни селектив аденоэктомиясидан сўнг беморларнинг ҳаёт сифатини баҳолашни такомиллаштиришдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit