Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Quloq, tomoq va burun kasalliklari


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
M.S.YUSUPOVA, G.Y.NAZAROVA, S.S.SHAIMOVA
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
«O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi»
Sahifalar soni:
192
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-31 12:01:48
Har bir sohada bo‘lgani kabi, tibbiyot sohasida ham chuqur islohotlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi vaqtda otorinolaringologiya fani rivojlanib bormoqda. Otorinola- ringologiya amaliyotida operatsion mikroskopdan foydalanish, quloq-tomoq mikrojarrohligida qo‘lga kiritilgan yutuqlar yordamida, a’zolar funksiyasini tiklash bilan shug‘ul- lanuvchi jarrohlik imkoniyatlari yanada oshib bormoqda.

Kattalarda hamshiralik parvarishi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
M.F. Ziyayeva, M. D. Xodjasheva
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
«Niso Poligraf»
Sahifalar soni:
400
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-30 10:16:17
O‘quv qo‘llanma terapevtik kasalliklar va klinik tekshiruvlarda hamshiralik par varishining maqsad va vazifalari, o‘ziga xos xususiyatlari, terapevtik kasalliklar bilan og‘rigan bemorlarda hamshiralik parvarishi, shuningdek sog‘lom turmush tarzini shakllantirish va targ‘ibot qilishda patronaj hamshi rasining vazifalari tushunarli tilda yozilgan.

Результаты регистра IDMPS-5W: распространённость факторов кардио-метаболического риска у больных сахарным диабетом 2 типа и их контроль в повседневной врачебной практике.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Г.Н.Рахимова, С.И.Исмоилов, К.З.Юнусова, Д.Т.Каюмова, А.З.Акбаров
Yaratilgan vaqti:
2017-11-14 17:01:42
Целью исследования, результаты которого опубликованы в данной статье, является оценка частоты встречаемости основных факторов кардио-метаболического риска, а также степени их контролирования кардиологами и эндокринологами

Ichki kasalliklar amaliyotida uchraydigan asosiy klinik sindromlar.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-11-07 16:47:49
Uslubiy qo’llanmada nafas, qon aylanishi, hazm, buyrak va siydik ayiruv, qon yaratish sistemalarida uchraydigan klinik sindromlar keltirilgan. Sindromlarning sabablari, patogenezi, klinik ko’rinishi va diagnostikasi zamonaviy darajada yoritilgan. Uslubiy qo’llanma tibbiyot institutlari 3-kurs va katta kurs talabalariga, amaliyot shifokorlariga tavsiya etiladi.

Норевматик кардитлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Х.А.Илхомова, С.Р.Худайназарова, Ш.М.Курьязова
Nashr etilgan yili:
216
Yaratilgan vaqti:
2017-11-04 12:34:33
Такдимотда кардиомегалия синдроми билан кечувчи бир гурух касалликлар саволлари очиши.

Заболевания сопровождающиеся синдромом кашля


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Х.А.Илхомова, С.Р.Худайназарова, Ш.М.Курьязова
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-10-12 17:22:15
В данной презентации раскрываются вопросы заболеваний, протекающих с синдромом кашля.

Pnevmoniya: epidemiologiyasi, patogenezi, diagnostikasi, xavf omillari, profilaktikasi va davolash (amaliy faoliyat uchun yangi uslublar va texnologiyalar).


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-10-06 15:13:42
Pnevmoniya – etiologiya patogenezi va morfologik xarakteristikadagi o`tkir infektsion kasallik bo`lib, o`pka respirator qismlarini o`choqli zararlanish, al'veola ichi eksskdatsiyaning kuchayishi bilàí xarakterlanuvchi, fizik va rentgenologik tekshiruvlarda aniqlanuvchi, shuningdek turli xil darajadagi isitmalash va intoksikatsiya bilan kechuvchi kasallik xisoblanadi. Amaliyotda axamiyatli va qulaé bulib pnevmoniyani kasallik rivojlanishidagi sharoitga, o`pka to`qimasining zararlanishi xususiyatiga, shuningdek organizm immunologik reaktivligiga qarab ajratilgan.

Ўткир буйрак етишмовчилиги.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-08-30 14:58:53
ЎБЕ – коптокчалар фильтрация тезлигининг кескин камайиши ва организмда шлакларнинг тўпланиши билан боғлиқ критик холат. ЎБЕ да сийдик таркиби ўзгаради ва одатда диурез камаяди. Бирламчи белги бўлиб қонда креатинин ва АМК миқдорининг ортиши хисобланади. ЎБЕ ни келтириб чиқарувчи сабаблар турли хил. ЎБЕ га олиб келувчи касаллик ёки холатнинг ўз вақтида даволаниши ЎБЕ этиологиясига боғлиқ равишда преренал, ренал, паренхиматоз ва постренал каби турларга бўлинади.

Пневмония: эпидемиологияси, патогенези, диагностикаси, хавф омиллари, профилактикаси ва даволаш (амалий фаолият учун янги услублар ва технологиялар).


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-08-05 06:16:22
Пневмония – этиология патогенези ва морфологик характеристикадаги ўткир инфекцион касаллик бўлиб, ўпка респиратор қисмларини ўчоқли зарарланиш, альвеола ичи эксскдациянинг кучайиши билан характерланувчи, физик ва рентгенологик текширувларда аниқланувчи, шунингдек турли хил даражадаги иситмалаш ва интоксикация билан кечувчи касаллик хисобланади. Амалиётда ахамиятли ва қулай булиб пневмонияни касаллик ривожланишидаги шароитга, ўпка тўқимасининг зарарланиши хусусиятига, шунингдек организм иммунологик реактивлигига қараб ажратилган.

Состояние гепатобилиарной системы у больных ревматоиднымартритом на фоне цитостатической терапии


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бафаев Ж.Т.
Yaratilgan vaqti:
2017-07-14 17:47:26
Изучение частоты распространений гепатоцеллюлярных нарушений и их возможнуюсвязь с видами, продолжительностью приёма базисных препаратов у больных ревматоиднымартритом.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit