Filtrlar

Сурункали юрак етишмовчилиги ривожланишида мия натрийуретик пептид гени полиморфизмининг аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Закирова Гулноза Алишеровна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
616.12-008.46:575-07
Yaratilgan vaqti:
2021-09-22 17:35:54
Тадқиқотнинг мақсади сурункали юрак етишмовчилиги ривожланишини эрта ташхислашда клиник-генетик предикторларни аниқлаш ҳамда прогнозлаш услубларини такомиллаштиришдан иборат.

Дилатацион кардиомиопатия: алохида шаклларининг клиник-функционал ўзига хослиги, иммун-генетик картинаси ва беморлар хаёт прогнози


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Курбанов Нурали Абдурахмонович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
616.127-085
Yaratilgan vaqti:
2018-06-13 10:27:42
Дилатацион кардиомиопатия касаллиги алоҳида шаклларининг клиник-функционал ўзига хос хусусиятларини иммунгенетик кесим билан ўзаро боғлиқлилигини аниқлаш ва сурункали юрак етишмов¬чилиги стандарт терапияси фонида касаллик динамикаси ҳамда ҳаёт прогнозини асослаш.

Тузга сезувчан артериал гипертониянинг, сув ва тузлар алмашинувини бошқарувчи генларнинг иштирокидаги клиник ва фармакогенетик тамойиллари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдуллаева Гузал Жалолиддиновна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
616.12-008.331.1:612.014.461:615.22-085
Yaratilgan vaqti:
2018-06-11 16:11:16
Тузга сезгирликни ва сув-туз алмашинувида иштирок этувчи генлар полиморфизмини ҳисобга олган ҳолда тузга сезгир артериал гипертониянинг юрак-қон томир ремоделланиши жараёнларига таъсирини ва антигипертензив терапия жиҳатларини асослаш.

Absorb биосўрилувчан каркасларнинг дори қопламли иккинчи генерация стентлари билан клиник-ангиографик қиёсий самарадорлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юлдошев Набижон Пиримович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
616.13-089.28:616.12-08:615.036.8
Yaratilgan vaqti:
2018-06-11 16:09:16
ЮИКнинг турли шакллари билан касалланган беморларда биосўрилувчан Absorb (BVS) каркас ва иккинчи генерация дори қопламали (DES) стентларни клиник-ангиографик самарадорлигини қиёсий баҳолаш ва даволашга ёндашувни такомиллаштириш.

Сурункали юрак етишмовчилиги ривожланишида фиброз жараёнларининг тутган ўрни ва унда даволашни мувофиқлаштириш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қурбонов Абдуқодир Кенжаевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
616.1+615.2.03+61:577.1+616-074-085
Yaratilgan vaqti:
2018-06-11 13:51:00
Сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) хозирги кунда нафақат тиббий балки ижтимоий муаммолардан бири бўлиб, жаҳон аҳолиси орасида ўлим ва ногиронликнинг етакчи сабабларидан бири ҳисобланади. «Ривожланган мамлакатларда СЮЕга чалинган беморлар умумий аҳолининг 1 - 3% ни ташкил этади. Ушбу кўрсаткич ёш ўзгаришига қараб кўпайиб, популяцияда аҳоли ўртача умр кўриши давомийлигининг ошиши билан боғлиқ равишда 70 ёшдан юқоридагиларда 20% гача етиб боради ». СЮЕнинг патогенези ва кечишини ўрганишга оид ўтказилган тадқиқотларда эришилган ютуқлар хамда даволашда самараси исботланган дори воситаларини амалиётда кенг қўлланилишига қарамасдан, у юрак қон - томир тизими касалликларининг энг кўп тарқалган, авж олиб борувчи ва нохуш оқибатлар билан тугайдиган асорати сифатида тиббиётнинг асосий муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда.

Миокард инфаркти билан оғриган беморларда чап қоринча дисфункциясини комплекс даволашда кверцетиннинг самарадорлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Кенжаев Сирожиддин Рашидович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 616.127-005.8-036.1-08:547.972.3:612.017
Yaratilgan vaqti:
2018-04-30 14:11:06
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг (ЖССТ) маълумотларига кўра, юрак-қон томир касалликлари (ЮҚТК) бутун дунё мамлакатларида ўлим ва ногиронликнинг асосий сабаблари ҳисобланади, улар орасида ST сегмент кўтарилган миокард инфаркти (STкМИ) етакчи ўринни эгаллайди. ЮҚТК даволашдаги кўплаб самарали дори препаратларини, ангиопластика ва хирургик даволаш усулларини клиник амалиётга кенг жорий этилиши каби ютуқларга эришилганлигига қарамай, ҳар йили 17,3 млн инсонни нобуд қилмоқда, айни пайтда бу дунёдаги барча ўлим сабабларининг 30%ини ташкил этади.

Юрак қон-томир касалликлари билан хасталанган ҳомиладорларнинг клиник-прогностик мезонлари ва уларда туғруқнинг кечишини баҳолаш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Закирова Феруза Акилжановна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК:616.12:618.3-06-036
Yaratilgan vaqti:
2018-04-27 17:55:01
Дунёда аёллар экстрагенитал касалликлари ичида юрак қон-томир хасталликлари (ЮҚТХ) етакчи ўринда туради. Ҳомиладор аёлларда ЮҚТХнинг тарқалиши 8-10% ни ташкил этса, экстрагенитал касалликлар орасида эса 80% гача етади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг (ЖССТ) маълумотларига кўра, ҳар куни аёлларнинг тахминан 830 нафари ҳомиладорлик ёки туғруқ вақтидаги асоратлар туфайли ҳаётдан кўз юмади.

Сурункали юрак етишмовчилигида буйракларнинг функциясини ва нейрогуморал тизимларнинг кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда диагностика ва фармакотерапияга ёндашувни ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Расулова Зулфия Дадаевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 616.61:616.12–008.46–036.12:615.22-085
Yaratilgan vaqti:
2018-04-27 11:58:17
Сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) юрак-қон тизимининг кўп тарқалган, тараққий этувчи ва прогностик нохуш касалликларидан бири ҳисобланади, унинг ижтимоий аҳамияти беморлар ўлим даражасининг юқорилиги, госпитализация учун кўпроқ сабаб бўлиши, ҳаёт сифати (ҲС)нинг ёмонлашуви ва ҳаётга лаёқатлиликнинг чекланиши билан тавсифланади.

Юрак ишемик касалликлари билан оғриган беморларда контраст-индуцирланган нефропатия (прогностик ва привентив жиҳатлари)


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Муминов Шовкат Кадырович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 616.61-036.1:616.12-089-07
Yaratilgan vaqti:
2018-03-16 12:02:26
Дунё аҳоллиси ўлимининг асосий сабабларидан бири юрак қон томир тизими касалликларининг асорати натижасида юзага келади. Ушбу касалликларни эрта ташхислаш, прогнозлаш ва даволаш замонавий кардиохирургиянинг ечими топилмаган муаммолардан бири ҳисобланади. Юрак ишемик касалликларида контраст индурцирланган нефропатиянинг асоратлари бугунги кунда 10-50% ни ташкил қилиб, асоратлар сони дунё бўйича кун сайин ортиб бормоқда. Ретроспектив таҳлил қилинган 16000 бемордан 34%да ўткир буйрак етишмовчилиги оқибатида ўлим ҳолати аниқланган.

Стенокардиянинг патогенезини иммунгенетик жиҳатлари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Касимова Мухлисахон Саидакбарходжаевна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
616.12-009.72:575.1-08
Yaratilgan vaqti:
2017-12-12 12:50:10
ЮИК кечиши клиник хусусиятларига боғлиқ носпецифик яллиғланишнинг иммуногенетик жиҳатларини аниқлашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit