Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Zamonaviy yigirish korxonalarining sinov laboratoriyalari va uskunalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A. Pirmatov, Sh. Fayzullayev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
TTYeSI
Sahifalar soni:
48
Yaratilgan vaqti:
2020-05-25 15:17:55
Leksiyalar kursida “Zamonaviy yigirish korxonalarining sifat laboratoriyasi va uskunalari” faninig mazmuni, predmeti va metodi, sifat laboratoriyasi va uskunalarining mohiyati, uning maqsad va vazifalari, ip yigiruv korxonalarida yigirish maxsulotlarini sifatini boshqarish, muxandislik kasbiga malakaviy va axloqiy talablar, fan tarixi va rivojlanishning tendensiyasi, sifat laborotoriyasi uskunalarining tuzilishi, xomaki maxsulot namunalarini sinovdan o‘tqazish, olinadiga ip assortimenti xamda sifatini boshqarish masalalarini qamraydi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Azimova Feruza Payziyevna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
TTYeSI
Sahifalar soni:
234
Yaratilgan vaqti:
2020-05-25 15:14:24
Leksiyalar kursi tadbirkorlik va biznes sohasida bilimli bo’lishiga, amaliy ko’nikmalarga erishishiga, o’z shaxsiy biznesini ochishda yoki yollanma xodim sifatida ish beruvchi bilan bo’ladigan suhbatda o’z imkoniyatlarini ko’rsatib bera olishiga, yangi ish joyiga muvaffaqiyat bilan moslashishini ta’minlashga yo’naltirilgan.

Технология прядения


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.П.Пирматов
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
ТИТЛП
Sahifalar soni:
336
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-05-25 15:13:12
В учебнике изложены цель и сущность технологии прядения, описаны процессы и новые направления развития техники и технологии прядильного производства.

Тармоқ машиналарини техник диагностикаси ва тадқиқот асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.Бабаджанов, А.Ахмедов М.Алламов Н.Джурабекова
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
ТТЕСИ
Sahifalar soni:
226
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-05-25 15:10:45
Бу фанда техник ҳолатини аниқлашнинг асосий усулларини ва диагностикани математик назарияси асосларини кўриб чиқилади, назорат қобилияти масалалар ва диагностик параметрларини ўлчаш усулларни ўрганиб чиқилади.

Миокардитли ҳомиладор аёлларда гестация ва туғруқнинг ўзига хос кечиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Даулетова Мехрибан Жарылкасыновна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
618.3+618.5: 616.45-001/. 3:616.12-007
Yaratilgan vaqti:
2020-05-25 14:37:36
Тадқиқотнинг мақсади ўчоқли миокардитли аёлларда ҳомиладорлик ва туғруқни бошқариш тактикасини ишлаб чиқишдан иборат.

Тадбиркорлик фаолиятида хўжалик юритиш шаклларини диверсификациялаш имкониятларидан фойдаланиш («Ўзбекипаксаноат» уюшмаси корхоналари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шарипов Бахром Қурбонович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
334.75 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-05-23 12:55:15
Тадбиркорлик фаолиятида хўжалик юритиш шаклларини диверсификациялаш имкониятларидан фойдаланиш бўйича илмий-услубий ҳамда амалий йўналишдаги таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистoн Республикaси тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини тaъминлaш мaсaлaлaри


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бердиярoв Бaхриддин Тaвaшaрoвич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
336.711 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-05-22 15:02:58
Ўзбекистoн Республикaси тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини тaъминлaшгa қaрaтилгaн илмий тaклиф вa aмaлий тaвсиялaр ишлaб чиқишдан иборат.

Туристик хизматлар экспортини диверсификация қилишнинг концептуал йўналишлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Халилов Сирожиддин Шерали ўғли
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
338.48.:577.4 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-05-22 12:38:25
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда туристик хизматлар экспорти самарадорлигини оширишнинг концептуал йўналишларини ишлаб чиқиш ҳамда ушбу соҳада диверсификация имкониятларидан мақбул даражада фойдаланиш истиқболларини аниқлаш бўйича илмий таклифлар ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Хизмат кўрсатиш тармоқларида кичик бизнесни ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Машарипова Манзура Алимбаевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
330.338.4 (012)
Yaratilgan vaqti:
2020-05-22 12:33:48
Тадқиқотнинг мақсади хизмат кўрсатиш тармоқларида кичик бизнесни ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаш-тириш бўйича илмий-амалий тавсия ва таклифлар ишлаб чиқишдан иборат.

Falsafa (etika va estetika, mantiq)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-05-22 11:42:30
Falsafa fanini o‘qitish jarayonida ilmiylik, tarixiylik, mantiqiylik, ob’ektivlik tamoyillariga amal qilingani holda an’naviy usullar, davra suhbati, klaster, bahs-munozara, aqliy hujum, prezentatsiya kabi zamonaviy pedogogik texnologiya vositalaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Tuzuvchilar: M.B.Kadirov
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit