Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Вальсальва синуси аневризмаларини ташхислаш ва хирургик даволашнинг инновацион йўналишлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алимов Амонжон Бахтиёрович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.132.11-007.64-07-089
Yaratilgan vaqti:
2019-03-07 14:43:09
Тадқиқотнинг мақсади: Вальсальва синуси аневризмаларини хирургик даволаш натижаларини инновацион ташхислаш усулларини қўллаш, аорта клапани етишмовчилиги билан асоратланган нуқсонларни тузатишда клапан сақловчи усулларни ишлаб чиқиш орқали яхшилашдан иборат.

Ўпка сили билан касалланган беморларда специфик спондилитни ривожланиши хавф омилларини аниқлаш ва уларни прогнозлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Махмудова Зулфия Примкуловна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
616.23/.25+616-002.5+616.7
Yaratilgan vaqti:
2018-12-06 10:50:50
Жаҳонда сил касаллиги ўлимга олиб келувчи сабаларнинг 10 талигига киради. 2016 йилда янги аниқланган беморларнинг 87% мазкур касаллик юқори бўлган 30 та мамлакатга тўғри келади, уларнинг ичида эса 64% Хиндистон, Индонезия, Хитой, Нигерия, Покистон, Филлипин хамда Жанубий Африка давлатлари эгаллайди. 2016 йилнинг сархисобига кўра 1 миллион нафар болалар мазкур касаллик билан касалланган ва 250 000 нафар болалар ушбу касалликдан вафот этганлар (бу кўрсаткичларнинг ичига ОИВ билан зарарланган болалар хам киради). Силнинг сил касаллигига карши препаратга турғун хиллари эса умумий соғликни сақлаш ташкилотлари учун катта хавфни туғдиради.

Сурункали гепатит В касаллиги бор беморларда оғиз бўшлиғи аъзолари касалликларини башоратлаш, профилактика қилиш ва даволаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Даминова Шахноза Бадриддиновна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 616.314.002.:616:36.053.2-07-08
Yaratilgan vaqti:
2018-04-18 16:06:51
Дунёда тиббиётда парентерал вирусли гепатит касалликлари юқумли касалликлари орасида глобал муаммолардан бири ҳисобланади. Касалланиш даражасининг юқорилиги, касалликнинг сурункали холга ўтиши, ногиронлик ва ўлимга олиб келадиган муаммоларидир. Аҳоли ўртасида вирусли гепатитлар билан касалланиш кун сайин ортиб бормоқда.

ОИВ инфекцияли беморларда антиретровирус терапия самарадорлигининг клиник-патогенетик жиҳатлари ва уни оптималлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Байжанов Аллаберган Кадирович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 616.98:578.826:615.281-092
Yaratilgan vaqti:
2018-04-06 09:47:54
Дунёда бугунги кунда аҳолининг турли қатламлари орасида юқумли ва соматик касалликлар сонининг ортиши, иммун тизимининг пасайиши, гиёҳванд воситалардан кенг фойдаланиш, тартибсиз жинсий алоқалар, сил касаллиги билан касалланиш ҳолатлари ОИВ инфекциясини юқтиришга шароит яратади.

Болаларда кечадиган диареяли инфекцияларнинг ташхисини ҳамда даволаш услубларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эралиев Умиджан Эргашович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 616.34-008.314.4+616.9-053.2/.5-071-08
Yaratilgan vaqti:
2018-04-06 09:39:51
Жаҳонда ўткир ичак инфекциялари (ЎИИ) муаммоси илк болалик давридаги болалар орасида кенг тарқалган ва оғир асоратларни келтириб чиқарадиган касалликлар тури ҳисобланади. Касаллик асосан эрта ёшли болаларда касалликнинг оғир ва асоратланган шаклларининг кенг тарқалиши ҳамда касалликдан сўнг ҳазм қилиш системасидаги бузилишлар сабабли ўзининг долзарблигини сақлаб келмоқда. Ўткир ичак инфекциялар жамиятда сезиларли даражада иқтисодий йўқотишга олиб келганлиги сабабли, тиббий ва ижтимоий жиҳатдан муҳим муаммолардан бири ҳисобланади.

Ўзбек аҳолисида сурункали HCV-инфекцияси патогенезининг молекуляр-генетик жихатлари ва кечишини башоратлашда уларни бўлган ўрни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Азимова Севара Баходировна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
612.419.392-014.4
Yaratilgan vaqti:
2018-02-22 17:36:41
Тадқиқот мақсади сурункали вирусли С гепатитни цитокинлар ва ксенобиотиклар биотрансформацияси учун маьсул генлар полимор-физмининг прогностик ахамиятини ўрганган холда, ўзбек популяцияси номоёндаларида клиник кечишининг молекуляр механизмларни такомиллаштиришдан иборат.

Бактериялар цитологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бадалхўжаев И
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2011
Nashriyot:
АНДИЖОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ
Sahifalar soni:
53
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-02-21 11:06:00
Қўлланмада микроорганизмларнинг замонавий ёруғлик микроскопларидан фаза контрастик, люминисцент, қоронғи майдонли микроскоплардан фойдаланиб, прокариот ва эукариот микроорганизмларнинг ҳужайра қобиғини тузилиши, функцияси, мембраналарнинг морфологияси, кимёвий таркиби, цитоплазманинг таркиби, ундаги заҳира моддалар қиёслаб берилган.

Болаларда сурункали вирусли гепатитларни клиник-эхографик диагностикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юсупалиева Гулнора Акмаловна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
616.36-002:616-073.4-8:053.2
Yaratilgan vaqti:
2017-12-28 14:54:03
Тадқиқотнинг мақсади: беморларни комплекс диагностика тизимида ултратовушли текширувларнинг замонавий технологияларини қўллаш орқали болаларда сурункали вирусли гепатитларни ташхислашни такомиллаштириш. Тадқиқотнинг объекти. Сурункали вирусли гепатит (СВГ) билан оғриган 3 ёшдан 18 ёшгача бўлган 270 та бола текширув объекти бўлиб ҳисобландилар, улар орасида 207 бола СВГ (76,7%), 43 бола СГС (15,9%), 20 бола СГD (7,4%) билан оғриган. Сурункали вирусли гепатитнинг минимал фаоллик даражаси 68 (25%) болада, ўрта фаоллик даражаси 117 (43%) болада ва юқори фаоллик даражаси 85 (32%) болада аниқланган. Тадқиқотнинг предмети. СВГ билан касалланган болаларнинг клиник-лаборатор ва комплекс эхографик текширув натижалари, РИПИАТМ, ТошПТИ маълумотлар базаси, РИПИАТМ, ТошПТИ статистик маълумотлари, РИПИАТМ, ТошПТИ моддий-техник базаси, РИПИАТМ, ТошПТИ тиббий ҳужжатлари. Тадқиқотнинг усуллари. Текширувнинг умумклиник, биокимёвий, специфик лаборатор, инструментал, нур: юқори частотали кулранг эхография, ултратовуш допплерография, 3D/4D технологиялар, мултислайс кулранг шкалали эхогепатографияни қамраб олувчи комплекс эхографик текширувлар, шунингдек, кўп кесимли КТ, МРТ, СИ ва статистик усуллари қўлланилган.

Эффективность софосбувира в противовирусной терапии хронического гепатита с


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Облокулов А.Р.
Yaratilgan vaqti:
2017-07-14 17:51:22
Оценить результаты двухкомпонентной противовирусной терапии первого генотипа ХГСпри включении в схему лечения препарата из группы ингибиторов протеаз Hepcinat (sofosbuvir).

Эффективность адеметионина у больныхс циррозом печени вирусной этиологии


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Облокулов А.А.
Yaratilgan vaqti:
2017-07-14 17:49:00
Изучить клиническую эффективность препарата "Гептрал" (адеметионин, ЭбботС.р.Л.,Италия) в лечении больных циррозом печени.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit