Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Уч карра салбий сут бези саратонини ташхислаш ва даволашда замонавий ёндашув


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алмурадова Д.М.
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.71-007.61-006-089.819
Yaratilgan vaqti:
2019-07-04 13:22:12
Тадқиқотнинг мақсади уч карра салбий сут бези саратони билан хасталанган беморларнинг ташхислаш ва даволаш усулларини такомиллаштиришдан иборат.

Бачадон танаси саратонида р53, bcl-2 генларининг аҳамияти ва уларнинг прогноздаги ўрни


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турсунова Н.И.
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
618.14+616.006.6:616-007.61:616-091.8
Yaratilgan vaqti:
2019-07-04 12:07:50
Тадқиқотнинг мақсади дифференцирланган ёндашув орқали бачадон танаси саратонини комбинирланган давосининг натижаларини яхшилаш ҳамда касалликни башоратлашда p53 ва bcl-2 генларининг ташхисотини такомиллаштиришдан иборат.

Меъда саратони рецидиви, прогноз омиллари таъсири, эрта ташхислаш ва даволашни яхшилаш йўллари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Худайбердиева М.Ш.
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.3+616-089+617.5+616-006
Yaratilgan vaqti:
2019-06-28 11:24:10
Тадқиқотнинг мақсади дистал субтотал резекциядан кейин меъда чўлтоғида саратон рецидиви ривожланишининг асосий прогностик омиллари ўрнини аниқлаш ва уни эрта ташхислаш ва даволашни такомиллаштиришдан иборат.

Қария ва кекса ёшдаги беморларда сут бези саратонининг комбинирлашган ва комплекс давосига янгича ёндошувни ишлаб чиқиш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юсупова Д.Б.
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
618.19+616-006-08
Yaratilgan vaqti:
2019-06-28 11:11:39
Тадқиқотнинг мақсади кекса ёшдаги ва қари беморларда сут бези саратонини даволаш натижаларини комбинирлашган хамда комплекс усулларни яхшилаш орқали такомиллаштиришдан иборат.

Маҳаллий тарқалган қорин парда орти соҳаси ноорган ўсмаларида ташхислаш ва хирургик даво усулларини такомиллаштириш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ульмасов Ф.Г.
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
617.553.006.07.089
Yaratilgan vaqti:
2019-06-21 20:18:39
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра «.....қорин парда орти ноорган ўсмалари (ҚПОНЎ) барча ўсмаларнинг 0,03 дан 1 % ни ташкил этади, уларнинг 60-80% хавфли ўсмалар ва 14-44% хавфсиз ўсмалар хисобланади.....» . Қорин парда орти сохаси ноорган ўсмаларини ташхислаш ва даволаш бугунги кунда клиник онкологиянинг мураккаб вазифаларидан биридир.

Тарқалган простата бези саратонини даволашда замонавий ёндашувлар


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юсупов Ш.Х.
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.65–089.87–616–006.6–071
Yaratilgan vaqti:
2019-05-31 12:15:10
Тадқиқотнинг мақсади тарқалган простата бези саратонида турли хил гормонотерапия усулларини қўллаш орқали даволаш натижаларини яхшилашни такомиллаштиришдан иборат.

Сути бези саратони ташхисини қўйиш ва даволашнинг клиник-морфологик ва молекуляр-генетик жиҳатлари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Каххаров А.Ж.
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.71-007.61-006-089.819
Yaratilgan vaqti:
2019-05-31 12:06:45
Тадқиқотнинг мақсади сут бези саратони билан хасталанган беморларни мультиградацион башоратлаш натижасидаги ташхислаш ва даволаш тартибини такомиллаштиришдан иборат.

Бруцеллёзнинг турли клиник шаклларини ривожланишининг клиник-иммунологик ва генетик асослари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Миррахимова Наргиза Мирзаҳидовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.98: 579.841.93: 612.017.1-085
Yaratilgan vaqti:
2019-05-13 10:14:23
Тадқиқотнинг мақсади бруцеллёзнинг турли клиник шаклларини ривожланишининг клиник-иммунологик ва генетик жихатларини асослашдан иборат.

МАҲАЛЛИЙ ТАРҚАЛГАН БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИДА КИЧИК ТОС АЪЗОЛАРИ ЭКЗЕНТЕРАЦИЯСИДАН КЕЙИН ТОС ТУБИНИНГ ХИРУРГИК РЕКОНСТРУКЦИЯСИГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
ЗАХИРОВА Н.Н.
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
618.146-006.6:616.381-089/85
Yaratilgan vaqti:
2019-04-05 10:40:25
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра тос тубида жойлашганхавфли ўсмалар (ХЎ) жаҳон бўйлаб саратон касаллигига чалинганлар орасида етакчи ўринни эгаллайди. Муаллифларнинг келтиришларича «....50-75% кичик чаноқ бўшлиғи аъзолари хавфли ўсмасига бирламчи ташхис қўйилган ҳолатларда маҳаллий миқёсда тарқалган бўлади, шу сабабли маҳаллий тарқалган кичик чаноқ бўшлиғи аъзолари хавфли ўсмасини жарроҳлик муолажаси билан даволашдан кейин 5 йил яшаш кўрсаткичи 27,2% дан ошмаслиги келтирилган...» Бачадон бўйни саратони маҳаллий тарқалган ва бошланғич шакллари билан касалланган беморларни даволаш кўп ҳолларда ечилмаган муаммо бўлиб қолмоқда. Бир вақтнинг ўзида ўсма жараёнида бир нечта тос аъзолари, биринчи навбатда сийдик йўллари, ички ички жинсий органларватўғри ичакиштирокэтганда, тос аъзолари тотал экзентерациясига(ТАЭ) қадар кенгайтирилган мультивисцерал тос аъзоларини резекция қилиш керак бўлади. ТАЭ операциялари юқори техник мураккаблик ва қийинлиги, беморнинг организмига таъсири жиҳатидан жуда шикастловчи операцияҳисобланади ва «юқори агрессив» жарроҳлик аралашуви олиб келиши бугунги кунда фертил ёшдаги аёлларнинг онкология соҳасининг долзарб муаммоларидан биридир. Мамлакатимиз тиббиёт соҳасини ривожлантириш тиббий тизимни жаҳон андозалари талабларига мослаштириш, хавфли ўсма касалликларинининг профилактикаси,эрта босқичларда аниқлаш ва стандартларга мос равишда даволашни мукаммаллаштириш борасида бир қатор йўналишлар тизими ишлаб чиқилган.2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида«...хасталанган беморларга ижтимоий-тиббий хизмат кўрсатиш қулайлиги ҳамда сифатини ошириш, аҳоли орасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш, ихтисослаштирилган тиббий ёрдам муассасалари моддий-техника базасини мустахкамлашга йўналтирилган ҳолда соғлиқни сақлаш соҳасини такомиллаштириш...» вазифалари белгиланган. Ушбу вазифаларда аҳоли онкологик касалликларни ташхислаш ва даволашда замонавий тиббий хизмат кўрсатиш даражасини янги босқичга кўтариш ва сифатли тиббий хизмат кўрсатишда замонавий технологияларни қўллашни такомиллаштириш орқали ўсма касалликларни камайтириш имконини беради.

НАЙСИМОН СУЯКЛАРНИНГ ГИГАНТ ҲУЖАЙРАЛИ ЎСМАЛАРИНИ КАМИНВАЗИВ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
ТОЖИБОЕВ А.А.
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.71-007.61-006-089.819
Yaratilgan vaqti:
2019-04-05 10:33:56
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра суякнинг гигант ҳужайрали ўсмаси (ГҲЎ) асосан меҳнатга лаёқатли ёшдаги кишиларда учрайдиган агрессив, рецидивланувчи ва метастазлар берувчи ўсма ҳисобланади ҳамда яхши сифатли ўсмаларнинг 15,1% ва барча бирламчи суяк ўсмаларининг 3,9%-10% ни ташкил этади. Нотўғри даволанганда беморларнинг 50%да ўсманинг рецидивлари кузатилади. Кейинги йилларда ўтказилган тадқиқотларга асосан «...гигант ҳужайралари ўсмага яхши сифатли ўсма сифатида қаралиши қайта кўриб чиқилган ва ҳозирда мазкур ўсма агрессив ўсмалар қаторига киритилган. ГҲЎга чалинган деярли 40% беморларда ўсманинг ёмон сифатли белгилари биринчи рецидивдаёқ намоён бўлади ва ҳатто ГҲЎнинг ёмон сифатли морфологик белгилари мавжуд бўлмаган 1-2% ҳолатларда ўпка ва бошқа аъзоларга метастаз беради...» . Даволашнинг асосий усули сифатида жарроҳлик усули тан олинганлиги қарамасдан, оммавий даво усули йўқ. Турли пластик материаллар (ауто-аллосуяк, мушак)дан фойдаланган ҳолда аъзосақловчи ва остеопластик амалиётларга устунлик берилади. Бироқ, биологик келиб чиқишга эга трансплантатларни қўллаш билан ўтказиладиган остеопластик амалиётлар амалиётдан кейинги даврда кўплаб асоратларга олиб келади: «...трансплантатнинг сўрилиб кетиши ёки кўчиши, яранинг инфицирланиши, шунингдек меҳнат қобилиятининг йўқолиши билан узоқ муддатли реабилитация даври шулар жумласидандир. Шу билан бир қаторда ўсманинг ўсиш механизмини турли-туманлиги, ноаниқлиги, анатомик соҳанинг бошқа касалликлари билан дифференциал ташҳислаш мураккаблигига қарамасдан, соҳага оид илмий ишлар нисбатан кам ва рецидивлар учраши юқорилигича қолмоқда...» . Мамлакатимиз тиббиёт соҳасини ривожлантириш тиббий тизимни жаҳон андозалари талабларига мослаштириш, хавфли ўсма касалликларини камайтириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 декабрдаги «Соғлиқни сақлаш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида»ги 5590-сонли Фармонида «...мамлакатимизда аҳолига кўрсатилаётган тиббий ёрдамнинг самарадорлиги, сифати ва оммабоплигини ошириш, шунингдек, тиббий стандартлаштриш тизимини шакллантириш, ташхис қўйиш ва даволашнинг юқори техноологик усулларни жорий қилиш, патронаж хизмати ва диспасеризациянинг самарали моделларини яратиш орқали, соғлом турмуш тарзини қўллаб-қуваатлаш ва касалликларни профилактика қилиш...» каби вазифалари белгиланган. Ушбу вазифалар аҳоли онкологик касалликларини ташхислаш ва даволашда замонавий тиббий хизмат кўрсатиш даражасини янги босқичга кўтариш ва сифатли тиббий хизмат кўрсатишда замонавий технологияларни қўллашни такомиллаштириш орқали ўсма касалликларни камайтириш имконини беради.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit