Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Кенг қамровли экиш ва қатор ораларига ишлов бериш агрегатларининг рационал таркибини асослаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Солиев Ҳайитбой Мирзадавлатович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
631. 312. 633
Yaratilgan vaqti:
2020-05-29 23:00:17
Тадқиқотнинг мақсади кенг қамровли чигит экиш сеялкаси ва пахтачилик култиваторини 4К4 ғилдирак формулали трактор билан рационал агрегатлаш, уларнинг эксплуатацион-технологик ва техник-иқтисодий кўрсаткичларини оширишдан иборат.

Ерларни экишга тайёрлайдиган машина текислагич-юмшаткичининг параметрларини асослаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Халилов Миркомил Мирзатолибович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
631.314
Yaratilgan vaqti:
2020-05-29 22:54:19
Тадқиқотнинг мақсади ерларни экишга тайёрлайдиган машина текислагич-юмшаткичининг иш сифатини талаблар даражасида кам энергия сарфлаган ҳолда таъминлайдиган параметрларини асослашдан иборат.

Тишли тасмали узатма конструкцияси ва ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қосимов Аъзамжон Адихамжонович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
621.852
Yaratilgan vaqti:
2020-05-29 22:48:10
Тадқиқотнинг мақсади тишли тасмали узатма конструкцияси ва ҳисоблаш усулларини такомиллаштиришдан иборат.

Ахборот оқими жадаллашувининг ёшлар маънавий-ахлоқий тарбиясига таъсири (ижтимоий-фалсафий таҳлил)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Примов Бахриддин Абдирахмонович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
004: 171 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-05-29 21:53:01
Тадқиқотнинг мақсади ахборот, ахборот оқими жадаллашувининг ёшлар маънавий-ахлоқий тарбиясига таъсири жараёнларининг ижтимоий-фалсафий муаммоларини очиб беришдан иборат.

Ёш гимнастикачилар бошланғич тайёргарлик босқичида ўқув машғулот жараёниниг тузилиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тожиев Музаффар Акбарович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
796.015.154:4:011.1/3
Yaratilgan vaqti:
2020-05-29 21:23:29
Тадқиқотнинг мақсади ёш гимнастикачиларнинг бошланғич тайёргарлик босқичида ўқув-машғулот жараёнини ташкил этишнинг оқилона тузилмасини ишлаб чиқиш ва тажрибалар ёрдамида асослаб беришдан иборат.

Тижорат банклари активларини секьюритизациялаш амалиётини ривожлантириш йўллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ахмедов Акбарали Султонмуродович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-05-29 17:07:55
Тижорат банклари активларини секьюритизациялаш амалиётини жорий этиш ва ривожлантиришга қаратилган илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Муҳаммад Кардарий “ал-Жомиъ ал-важиз” асарининг XIV-XV асрлар Мовароуннаҳр диний-ижтимоий ҳаётидаги ўрни (24.00.01)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жўраев Хусан Алишерови
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
94.297Ж-9
Yaratilgan vaqti:
2020-05-29 12:24:24
Муҳаммад Кардарий “ал-Жомиъ ал- важиз”асаринингXIV-XVасрлардаги Мовароуннаҳр диний-ижтимоий ҳаётидаги тутган ўрни ва аҳамиятини очиб бериш, уни илмий тадқиқ этишдан иборат.

Кибермакон ва ислом билан боғлиқ диний-маънавий жараёнлар (07.00.04)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдуллаева Мохира Захиджановна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
297.681
Yaratilgan vaqti:
2020-05-28 22:28:39
Ислом дини билан боғлиқ кибермакондаги диний-маънавий жараёнларни ўрганишдан иборат.

Араб тилидаги манбаларда Тошкент воҳаси тарихий географияси (IX-XIII асрлар)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Алимов Зухриддин Исамутдинович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
930.1(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-05-28 14:35:52
Тадқиқотнинг мақсади IX-XIII аср араб тилидаги ёзма манбаларга мурожаат этиш орқали Тошкент воҳаси тарихий географиясини тўлиқ тавсиф этиш, гидронимлар ва топони мларнинг таснифлаш ҳамда мазкур воҳадаги археологик объектлар билан мувофиқла штиришдан иборат.

Қадимги туркий мақоллар семантикаси ва стилистикаси («Девону луғати-т-турк» материали мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мирзаалиев Иқболжон Мирзакаримович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
811.512.161
Yaratilgan vaqti:
2020-05-28 14:27:40
Тадқиқотнинг мақсади Маҳмуд Кошғарий «Девону луғати-т-турк» асарида келтирилган қадимги туркий мақолларнинг семантик ва стилистик хусусиятларини илмий тадқиқ этиш, уларнинг жанр ва бадиий услуб такомили ҳамда туркий адабиёт тарихида тутган ўрнини аниқлашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit