Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Енгил атлетикада илмий-тадқиқот методлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жумаева Шоҳида Шоймардоновна
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
57
Yaratilgan vaqti:
2020-02-26 15:14:52
Енгил атлетикачиларда илмий - тадқиқот методларни ўтказиш ва спортчиларни спорт разрялари ҳамда мураббийларнинг тоифа талабларини бажариш тартибларини илмий назарий тахлил этиш.

Jismoniy tarbiya darslarida maktab o’quvchilarining jismoniy


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jabborov Odilbek Xolmatovich
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2020-02-26 15:13:33
Umumiy o’rta ta’lim maktab o’quv dasturidagiasosiy jismoniy mashqlarni me’yorlash orqali dars va darsdan tashqaridagi mashg’ulotlaridan foydalanish jarayoni. BM ishining predmeti.

Мактабгача ёшдаги болаларни жисмоний тарбиялаш шакллари, восита ва усулларининг хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жабборова Саломат Абдижалиловна
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2020-02-26 15:11:43
Мактабгача ёшдаги болаларни жисмоний тарбиялаш шакллари, восита ва усулларининг хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Umumta’lim maktablarida yosh gandbolchilarni tayyorlashning o’ziga


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Botirov Bektemir Bahodir o’g’li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2020-02-26 15:09:50
Umumta’lim maktablarida yosh gandbolchilarni tayyorlashning o’ziga xos xususiyatlarini o’rganish orqali gandbol mashg`ulotlari samaradorligini oshirish. O’quv pedagogik jarayonida o’tkaziladigan mashg’ulotlarda gandbol sport o’yini bo’yicha dastur materiallarini egallash vositalari, usullardan foydalanish bo’yicha ishlab chiqilgan

Harakatli o’yinlar orqali jismoniy tarbiya darslarini mazmunli tashkil qilish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xudoyberdiev Beganch Gapar o’g’li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
53
Yaratilgan vaqti:
2020-02-26 15:08:45
Bitiruv malakaviy ishi milliy harakatli o’yinlardan foydalanish orqali o’quvchilarining chaqqonlik sifatini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslarini ishlab chiqish hamda ularning tarbiyaviy imkoniyatlarini nazariy jihatdan o’rganish tashkil etadi.

Умумтаълим мактабларда ўқувчилар жисмоний тайёргарлигини оширишда спорт тўгаракларнинг ўрни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Раималиева Саодат Ахматовна
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDu
Sahifalar soni:
81
Yaratilgan vaqti:
2020-02-26 15:07:15
Умумтаълим мактабларида спорт тўгаракларини фаолиятини самарадорлигини янада ошириш орқали ўқувчиларини билим кўникма ва малакаларини жисмоний (тезкорлик, куч, чидамлилик, эгилувчанлик, эпчиллилик) сифатларини ривожлантириш услубиятларини аниқлашдан иборат.

Sport turlarida harakatlarga o’rgatishning psixofiziologik jihatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Maxmudov Asqar Toshtemirovich
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDu
Sahifalar soni:
71
Yaratilgan vaqti:
2020-02-26 15:05:43
Harakat malakalarini takomillashtirish yo’llarini ochib berish, harakatni bajarishda analizatorlarning vazifasi mohiyatini ochish, jismoniy mashq harakatlarini qismlarga bo’lish ularni bosqichlarini o’rganish, harakat mashqlari texnikasi takomillashtirb borish.

Усовершенствование способа выделений элементного йода из концентратов


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
И.А.Умбаров, Х.Х.Тураев, Ш.А.Касимов, М.И.Умбарова
Yaratilgan vaqti:
2020-02-26 15:04:01
В статьи получены и обобщены данные по технологическим характеристикам различных методов получения йода из йодсодержащих вод. Сравнивались многие способы выделение элементного йода из концентратов и усовершенствованы технологическая линия извлечения йода путем широкого использования прямоточных колонн с насадками из колец Рашига для десорбции и абсорбции йода.

Потенциометрические исследования окисления ионов йода с нитрита натрия


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Умбаров Ибагим Амонович
Yaratilgan vaqti:
2020-02-26 15:02:16
Исследованы процессы окисления ионов йода из йодсодержащего щелочного раствора абсорбента с потенциометрическим методам. Показано в шеллачном среде присутствии окислителей с раствором образуются различные форме йода, таким как IO3-; IO62-; IO-; I-, которые зависят от pH среды и содержания окислителя в растворе.

Исследование алкалоидов надземной части растения Nitraria Sibirica Pall


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ro‘zieva B.YU.,
Yaratilgan vaqti:
2020-02-26 15:01:09
Nitraria sibirica ўсимлиги ер устки қисмидан иккита алкалоид ажратиб олинган. Уларнинг кимёвий тузилиши спектр маълумотлари ва кимёвий ўзгаришлар асосида исботланган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit