Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Садриддин Айнийнинг Бухородаги жадидчилик ҳаракатида тутган ўрни ва ижтимоий фаолияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Темиров Фаррух Умедович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
9(58)(584,4):008(092)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-14 12:43:20
Тадқиқотнинг мақсади. Садриддин Айнийнинг Бухородаги жадидчилик ҳаракатида тутган ўрни ва ижтимоий фаолиятини изчил ва тизимли асосда комплекс ҳолда тадқиқ этиш.

Ҳозирги ўзбек драматургиясида фольклор стилизацияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турсунова Насиба Хамроевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
821.512.133-2’06:398.2(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-14 11:12:59
Тадқиқотнинг мақсади истиқлол даври ўзбек драматургиясида маросим фольклорининг поэтик трансформациясини ѐритиш, фольклор стилизацияси воситасида драматик асарда этномаданий контекст яратиш тамойилларини тавсифлаш, ҳозирги ўзбек кинодраматургиясидаги мифопоэтик тимсоллар бадиияти ва эпик сюжетлар стилизациясини тадқиқ этиш.

Ўзбек тилидаги ўхшатишларнинг лингвомаданий тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Усманов Фархад Фахриддинович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
811.512.133’33:008 (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-13 17:24:54
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилидаги турғун ўхшатишларни лингвомаданий жиҳатдан тадқиқ этиш орқали ўзбек миллатига хос бўлган лисоний манзарани тавсифлаш, миллий маданиятга хос бўлган қадриятлар тизимини асослашдан иборат.

Қорақалпоқ халқ афсоналарининг ўзига хос хусусиятлари, таснифи ва сюжет таркиби


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бекимбетов Азамат Мирзабаевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
398.2(=512.121)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-13 17:20:23
Тадқиқотнинг мақсади қорақалпоқ афсоналарининг жанр хусусиятларини ёритиш, унинг халқ оғзаки насри жанрлар тизимида тутган ўрнини белгилаш, бу тип фольклор асарларининг шаклланиш тарихи ва генетик асосларини очиб бериш, туркий халқлар оғзаки насри контекстидаги типологик муштараклигини аниқлаш ҳамда афсоналарнинг сюжет таркиби ва образлар тизимининг поэтик табиатини ойдинлаштиришдан иборатдир.

Уголовно-правовые и криминологические аспекты легализации доходов, полученных от преступной деятельности


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Фазилов Фарход Маратович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
343(043.5) (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-13 16:50:58
Цель исследования состоит в разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию уголовного законодательства Республики Узбекистан в вопросах противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

Бир неча жиноят ва бир неча ҳукм юзасидан жазо тайинлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Розимова Қундуз Юлдашевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
343.2 (043.5) (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-13 16:48:06
Тадқиқотнинг мақсади бир неча жиноят ва бир неча ҳукм юзасидан жазо тайинлаш муаммоларини аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш юзасидан аниқ таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Биринчи тартибли эллиптик типдаги тенгламалар системаси учун Коши масаласи ечимининг pегуляризацияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турсунов Фарҳод Рузикулович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
517.946
Yaratilgan vaqti:
2020-01-13 16:02:18
Лаплас тенгламаси ва биринчи тартибли эллиптик типдаги тенгламалар системаси учун Коши масаласи ечими ва ечим ҳосиласининг чекли соҳаларда ошкор кўринишдаги регуляризациясини қуриш ва шартли турғунлик баҳосини олишдан иборат.

Давлат бошқаруви самарадорлигини баҳолаш тизимини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юсупов Аброр Багибекович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
323/327:351.881 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-13 14:47:52
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда давлат бошқаруви самарадорлигини баҳолаш тизимини такомиллаштиришга оид таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Истахрийнинг «Китаб ал-масалик вал-мамалик» асари (илмий-изоҳли таржима ва тадқиқот)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Худайберганов Равшан Турабович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-01-13 13:53:56
Тадқиқотнинг мақсади Истахрийнинг географияга оид «Китаб ал-масалик вал-мамалик» асари IX–X асрларда Марказий Осиёнинг тарихий географиясини ўрганишдаги муҳим бирламчи манба эканини очиб беришдан иборатдир.

Самарқанд шаҳрининг тарихий турар жойларини сақлаш ва қайта тиклаш йўлларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Айматов Анварбек Абдиҳолиқович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
72.036
Yaratilgan vaqti:
2020-01-13 11:31:54
Тадқиқотнинг мақсади. Самарқанд шаҳри тарихий турар жой биноларини сақлаш, қайта тиклаш ва модернизациялаш борасида илмий-назарий ҳамда амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit