Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Xirurgik kasalliklar bilan og‘rigan va intensiv terapiyani o‘tayotgan bemorlarda hamshiralik parvarishi


  
- 1 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
Ziyayeva M
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Niso-poligraf
Sahifalar soni:
272
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-31 14:13:21
O‘quv qo‘llanma xirurgiya va intensiv terapiyani o‘tayotgan bemorlarda ham shiralik parvarishiga oid ma’lumotlar to‘liq yoritilgan. Jarrohlik ishini tashkil qilish, xirurgiya va intensiv terapiya haqida tushuncha, bo‘limlarning tuzilishi, jihozlanishi, vazifalari va shoshilinch yordam ko‘rsatish chora-tadbirlari tushunarli tilda yozilgan. Ushbu o‘quv qo‘llanma tibbiyot kollejlari «Нamshiralik ishi» yo‘nalishi o‘quv chilari va amaliyotda ishlayotgan hamshiralаr uchun mo‘ljallangan.

Портал гипертензияли беморларда қон кетишини профилактика қилиш ва даволашда каминвазивли аралашувлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Маткулиев Уткирбек Исмоилович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
616.718.19-001.5-031.14-07-089
Yaratilgan vaqti:
2017-12-12 12:35:28
Самарали каминвазив аралашув усулларини ишлаб чиқиш ва татбиқ этиш йўли билан жигар циррозли беморларда қизилўнгач ва ошқозондан қон кетишларни даволаш ва профилактикаси натижаларини яхшилаш

Юз ва бўйинда куйик асорати бўлган беморларни жарроҳлик даволашни оптималлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тешабоев Муҳаммадяҳё Ғуломқодирович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
616.711-007.271-073.43
Yaratilgan vaqti:
2017-11-17 15:30:50
Янги усулни ишлаб чиқиш йўли билан юз ва бўйин куйишлари оқибатларини хирургик даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Болаларда уретерогидронефрозни ташхислаш ва жарроҳлик усуллари тактикасини оптималлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ҳаққулов Эркин Бекмурзаевич
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
616.25-089.168.1-06-089
Yaratilgan vaqti:
2017-09-26 13:35:42
Тадқиқотнинг мақсади болалардаги уретерогидронефрозда ташхислаш ва уретероцистонеоанастомознинг модификацияланган усулни такомиллаштириш оркали даволаш натижаларини яхщилаш.

Қизилўнгач реконструктив-тикловчи хирургиясида гастроэзофагопластиканинг замонавий принциплари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Лигай Руслан Ефимович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
616.33:616.329-008.1-089.844
Yaratilgan vaqti:
2017-09-20 17:16:38
Қизилўнгач касаллиги билан оғриган беморларни периоператив даврда олиб бориш йўлларини такомиллаштириш, гастротрансплантатни шакллантиришнинг янги усулларини ишлаб чиқиш ва хирургик даволаш натижаларини яхшилаш.

Радионуклидная диагностика в оценке функции щитовидной железы


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Шодиев Ф.Г.
Yaratilgan vaqti:
2017-07-13 15:31:05
Цель исследования: изучить роль радиометрии в оценке йодпоглотительной функции щитовидной железы.

Дифференцированная тактика лечения больных с синдромом мириззи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Хидиров З.Э.
Yaratilgan vaqti:
2017-07-13 15:20:24
Нами было пролечено 4037 пациентов с различными формами желчнокаменной болезни.

Ультразвуковая диагностика субклинического варикоцеле


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Саноев М.М.
Yaratilgan vaqti:
2017-07-13 11:48:22
Цель исследования: Определить возможности ультразвуковой допплерографии в диагностике клинического и субкли-нического варикоцеле.

Иммуногистохимическая диагностика рака молочной железы


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ризаев Т.А.
Yaratilgan vaqti:
2017-07-13 11:19:23
В структуре онкологической заболеваемости среди женского населения, как в мире, так и в Республики Узбекистан, рак молочной железы (РМЖ), занимает первое место.

ЭНдоскопическая ретроградная панкреатохолангиография и папиллосфинктеротомия при дивертикулах папиллярной области


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Кенжаев Л.Р.
Yaratilgan vaqti:
2017-07-12 16:49:25
Изучить улучшение результатов эндоскопического лечения больных желчно-каменной болезню (ЖКБ), осложненной механической желтухой (МЖ), при наличии дивертикулов папиллярной области (ДПО).
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit