Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Biologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-05-18 15:51:35
«Biologiya» fanini o‘rgatish davrida talaba ishlab chiqarish jarayonlari va vositalari, texnika vositalarini energetikasi, o‘rmon xo‘jaligi va ko‘kalamzorlashtirishda qo‘llaniladigan traktorlar va turli xil o‘rmon xo‘jaligi va ko‘kalamzorlashtirish mashinalari, texnika vositalaridan foydalanish asoslari to‘g‘risida nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalar hosil kiladi. Tuzuvchi: O.G‘. Xusanova

Management


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-05-18 15:47:10
Management is a set of activities designed to achieve an organiza tion's objectives by using its resources effectively and efficiently in a changing environment. Resources are used to accomplish the manager's intended purpose. Executed: Ibragimov I.

Management


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-05-18 15:41:04
Management is a set of activities designed to achieve an organization's objectives by using its resources effectively and efficiently in a changing environment. Resources are used to accomplish the manager's intended purpose. Composed I.Ibragimov

Teri va tanosil kasalliklari, oits


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-05-18 13:09:55
Ўқув-услубий мажмуа 3-курсда таҳсил олувчи Педиатрия факультети талабалари учун тузилган бўлиб унда асосан талаба фойдаланиши учун зарур бўлган маълумотлар билан бойитилган. Tuzuvchilar: Raxmatov O.B, Maxmudov F.A, Latipov I.I

Teri va tanosil kasalliklari, oits


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-05-18 13:02:59
Ўқув-услубий мажмуа 4-курсда таҳсил олувчи даволаш ва тиббий педагогика факультети талабалари учун тузилган бўлиб унда асосан талаба фойдаланиши учун зарур бўлган маълумотлар билан бойитилган. Tuzuvchilar: Raxmatov O.B, Maxmudov F.A, Latipov I.I

Science of Avicenna


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-05-18 12:53:27
This handbook is part of the higher education destinations of 4-year medical and medical-pedagogical faculties for additional training units, meets state standards and model curricula. Textbook learning modules that match the instructional hours of the program. The tutorial shows the types o f interactive methods of teaching technology. Fully described the life and work of Abu Ali ibn Sina, studied his priceless works. Was made by: Nurboyev F.E, Tilloeva Sh.Sh

Учение Ибн Сино


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-05-18 12:45:27
Данное учебно-методический комплекс входит в состав высшего учебного заведения 4-х курсов лечебного и медико-педагогического факультетов для подразделений дополнительного образования, соответствует государственным стандартам и типовым учебным планам. Учебные модули комплекса соответствующие учебным часам программы. В учебном комплекс показаны виды интерактивных методов обучения технологии. Составителы: Нурбоев Ф.Э

Yuqumli kаsаlliklаrda hamshiralik ishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-05-18 12:39:48
Ushbu o’quv uslubiy majmua yuqumli kasalliklarning oliy hamshiralik ishida asosiy klinik simptomlari, ularnig tashhisot prinsiplari, qiyosiy tashhisot aspektlari, shoshilinch holatlarda tez yordam ko‘rsatish choralari, shuningdek profilaktika asoslari (umumiy va maxsus) bilimlarini egallab olishga imkoniyat yaratadi. Bu o‘z navbatida organizmning faoliyatini va uning atrof-muhit bilan muloqotini, chuqurroq tushunib etishga asos yaratadi. Tuzuvchi: t.f.n.dots. Mirzoeva M.R.

Yuqumli kаsаlliklаr


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-05-18 12:31:16
O’quv-uslubiy majmua (O’UM) – davlat ta'lim standarti va fan dasturida bеlgilangan talabalar tomonidan egallanishi lozim bo’lgan bilim, ko’nikma, malaka va kompеtеntsiyalarni shakllantirishni, o’quv jarayonini komplеks loyihalash asosida kafolatlangan natijalarni olishni, mustaqil bilim olish va o’rganishni hamda nazoratni amalga oshirishni ta'minlaydigan, talabaning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo’naltirilgan o’quv –uslubiy manbadir. Tuzuvchi: T.f.n. Хudoydodova S.G

Оftalmologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-05-18 12:20:55
Oftalmologiya oliy tibbiy ta'lim maktablarni asosiy fanlaridan biri bo`lib, shifokor tayyorlash tizimini nazariy va klinik fikr yuritish shakllanishini asosidir. Bu fan ko`z a'zolarining propеdеvtikasi, embriologiyasi, anatomiyasi, fiziologiyasi, kasalliklari, kasalliklarining klinikasi, etiologiyasi, patogеnеzi, patomorfologiyasi, tashxisoti, qiyosiy tashxisotini va davolash chora-tadbirlarini o`z ichiga oladi. Tuzuvchilar: Odilova G.R, Boboeva R.R..
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit