Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Солиқ имтиёзларидан самарали фойдаланиш йўллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нормурзаев Умид Холмурзаевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
336.2
Yaratilgan vaqti:
2020-02-29 09:58:47
Ўзбекистонда солиқ имтиёзларидан самарали фойдаланиш асосида солиқ механизмини тaкoмиллaштириш бўйичa тaклиф вa aмaлий тaвсиялaр ишлaб чиқишдaн ибoрaт.

Oila va ta’lim muassasasi hamkorligi asosida o’quvchi-yoshlarda sog’lom tafakkurni shakllantirish texnologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ismailov Murodulla Qaxramonovich
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
105
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 10:43:10
Boshlang‘ich ta’lim umumiy o‘rta ta’limning poydevori hisoblanadi. Shu bois mamlakatimizda boshlang‘ich ta’lim sifatini oshirishga alohida e’tibor berilmoqda. Kichik sinf o’quvchilarida muloqotni shakllantirish muammosi kishilik jamiyatining ehtiyojlari va talablaridan kelib chiqqan holda hal qilinadi.

Abdulla avloniyning ma’rifatparvarlik qarashlari asosida barkamol shaxsni tarbiyalash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Omonova Saodat
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
92
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 09:45:40
Barkamol avlod - ko`nglida, qalb-qo`rida ishonch va iftixor tuyg`ulari mavjlanib turgan avloddir. U nafaqat haq-huquqini, balki fuqarolik burchini ham chuqur anglaydi. Xuddi shu anglash, his qilish qaysi ilm dargohida ta'lim olmasin, qay bir sohada mehnat qilmasin, ulug` yurtning an'analariga munosib bo`lishga undaydi.

Ўзбекистон Республикаси Қизил китобига киритилган Сурхондарё ҳудудида тарқалган ўсимликлар ва унинг муҳофаза этиш чоралари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ибрагимов Хикматулло Рахматуллоевич
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 09:44:40
Ўзбекистон республикаси “Қизил китоби”га киритилган Сурхондарё ҳудудида тарқалган ўсимликларни ўрганиш. БМИ 57 бетда баён этилган бўлиб, кириш, 3 боб, хотима, хулосалар ва иловалардан иборат. Унда 2 та жадвал ва 6 та расмлар келтирилган. Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 25 тадан иборат манбалардир.

Термиз шаҳри шароитида игнабаргли дарахтларнинг уруғ унувчанлигини ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жўраев Турғунбой Тоғайназар ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
78
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 09:42:28
Термиз шаҳри шароитида баъзи игнабаргли ўсимлигининг биоэкологик хусусиятларини ўрганиш. БМИ 61 бетда баён этилган бўлиб, кириш, 3 боб, хотима, хулосалар, амалий тавсиялардан иборат. Унда 16 та жадвал ва 19 та расмлар келтирилган. Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 44 тадан иборат бўлиб, шундан 7 таси хорижий манбалардир.

Узун тумани шароитида сассиқ ковракнинг (Ferula assafoetida l.) ўсиши ва ривожланиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдурахмонов Мухиддин Ҳазратқул ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 09:40:28
Узун тумани шароитида Ferula assafoetida ўсимлигининг биоэкологиясини ўрганиш. БМИ 56 бетда баён этилган бўлиб, кириш, 4 боб, хулосалар, амалий тавсиялардан иборат. Унда 9 та жадвал ва 12 та расмлар келтирилган. Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 68 тадан иборат бўлиб, шундан 7 таси хорижий манбалардир.

4-sinf “O’qish” darslarida nostandart dars shakllaridan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xoliqulova Feruza Aliboy qizi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
73
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 09:39:30
Boshlang`ich ta'lim 4-sinf o`qish darslari samaradorligini oshirishda nostandart dars shakllaridan foydalanish, uning didaktik mohiyati va foydalanish shart-sharoitlarini asoslab berish. Bitiruv malakaviy ishning tuzulishi. kirish, 2 bob, 6 ta paragraf, umumiy xulosa, foydalanilgan adabiyotlar va ilovalardan iborat

Oila va ta’lim muassasasi hamkorligi asosida o’quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirish texnologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qurbonova Dilnura Abdurashid qizi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
71
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 09:37:46
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mustaqil fikrlash ko’nikmalarini shakllantirish jarayonini o’rganish va bunda hamkorlikda o’qitish texnologiyasi asosida metodik tavsiyalar ishlab chiqish. Oila va ta’lim muassasasi hamkorligida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mustaqil fikrlashni shakllantirish jarayoni.

Односоставные предложения как структурно-семантический тип предложений в системе синтаксиса


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Чутбаевой Азизы
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 09:35:59
Своеобразие и стилистическая функция односоставных предложений в текстах различных стилей речи которые использованы в работе, носят традиционный характер. Это структурно-семантический метод, предполагающий анализ рассматриваемого материала на основе взаимодействия семантики, структуры и функций односоставных предложений в языке.

Термиз шаҳри шароитида қоқиўтдошлар (Asteraceae) оиласига мансуб манзарали ўт ўсимликларнинг гуллаш биологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Расулова Маржоной Добиловна
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
95
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 09:33:28
Термиз шаҳри шароитида Asteraceae оиласига мансуб кўп йиллик ўт ўсимлигининг биоэкологияси ва гуллаш биологиясини ўрганиш. Термиз шаҳри шароитида ўрганилган ўсимликларнинг кўп йиллик ўсимлик ўт сифатида ўсиш хусусияти унинг кенг экологик диапазонга эга эканлигидан далолат беради.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit